mgr Karolina Dziubata

PhD Candidate, Department of Ethnology

Room: 2.39
Phone: 61 829 13 90
E-mail: karolina.dziubata@amu.edu.pl

Office hours:

Office hours:
Monday-Friday 07:30-15:30

 

Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe – odtwarzanie, wykorzystywanie i przemiany dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej, rola dziedzictwa kulturowego na terenach o przerwanej ciągłości kulturowej, stan i znaczenie rękodzieła tradycyjnego, edukacja regionalna, folkloryzacja jako forma ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Antropologia turystyki – wpływ globalnego przemysłu turystycznego na społeczności lokalne, postkolonialne aspekty turystyki

Antropologia migracji – społeczne konsekwencje migracji, wpływ migracji zagranicznych na relacje rodzinne, odzyskiwanie pamięci migracyjnej, wspomnienia osób przesiedlonych z Kresów Wschodnich na Ziemie Zachodnie i Północne

Antropologia wizualna – fotografia jako przedmiot i narzędzie w badaniach terenowych

Antropologia ciała – symbolika ludzkich włosów i rola fryzury w różnych kontekstach kulturowych