305602364_550830193508064_1213779887615678896_n

dr Karolina Dziubata-Smykowska

junior specialist, researcher, 

Room: 2.39
Phone: 61 829 13 90
E-mail: karolina.dziubata@amu.edu.pl

Office hours:

Monday 08:00-12:00
Tuesday 08:00-16:00
Thursday 08:00-16:00

 

  • Ethnoclimatology – anthropology of weather, ethnography of climate, impact of climate crisis on local practices towards intangible cultural heritage based on human-environment relationship, relationship between ritual practices and growing season and weather phenomena
  • Intangible cultural heritage – restoration, practice and transformation of intangible cultural heritage, folklorism as a form of protection of intangible cultural heritage, heritage politics, criticism of authenticity, UNESCO activities (cultural heritage lists), feminist folklore studies
  • Cultural heritage management – patrimonialization, invented tradition, cultural policy
  • Visual anthropology – photography and film in ethnography, collections of the IAiE Ethnographic Archive and the Józef Burszta Digital Archive
  • Anthropology of the body – the symbolism of human hair and the role of hairstyle in different cultural contexts
  • Anthropology of migration/memory – memory of people displaced from the Polish Eastern Borderlands during World War II

Dziubata, K. (2020) Stereotypizując fryzurę. Wyobrażenia na temat włosów w doświadczeniach osób noszących dredy w Polsce, „Etnografia. Teorie, praktyki, doświadczenia”, ISSN: 2392-0971, nr 6/2020 (w druku).
Dziubata, K. (2020) Patrymonializacja, „unescoizacja” i polityka. Trajektorie tańca tradycyjnego w systemie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, „Kultura Współczesna” ISSN: 1230-4808, nr 4(111)/2020, s. 174-192.
Dziubata, K. (2020) Fryzura jako społeczno kulturowy komunikat niewerbalny. Studium przypadku dredów w Polsce, „Etnografia Polska” t.64, nr 1-2(2020), ISSN: 0071-1861, s. 141-154, https://doi.org/10.23858/EP64.2020.007.
Dziubata, K. (2020) Koalicja Wschowskich Kolędników. Między dziedzictwem kulturowym a tradycją wynalezioną, „Zeszyty Wiejskie” t. 26/2020, ISSN: 1506-6541, s. 243-268, https://czasopisma.uni.lodz.pl/zwiej/article/view/9299.
Dziubata, K. (2020) Kto pamięta o dziedzictwie? Działania na rzecz niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Sławsku Wielkim i Przyprostyni, w: Kultury i krajobrazy pamięci, red. M. Dziewierski, B. Pactwa, s. 287-304, ISBN: 978-83-226-3799-9.
Dziubata, K. (2020) Mały Kolberg. Żywa tradycja inspiracją do pracy z dziećmi, „Przegląd Wielkopolski. Kultura, Historia, Ekorozwój, Turystyka” R. 34: 2020, ISSN: 0860-7540, nr 1(127), s. 86-89.
Dziubata, K. (2020) [Rec.] Maciej Sierpiński (red.), Wesele Szamotulskie, Szamotulski Ośrodek Kultury, Szamotuły 2016, ss. 56, „Przegląd Wielkopolski. Kultura, Historia, Ekorozwój, Turystyka” R. 34: 2020, ISSN: 0860-7540, nr 1(127), s. 95-97.
Dziubata, K. (2020) W trosce o dziedzictwo, „Podkoziołek” 2/2020.
Dziubata, K. (2019) Mardi Gras! Największe ostatki na świecie [w] A. Jełowicki (red.) Bery, cymper, podkoziołek – żywa tradycja w Wielkopolsce, Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, s. 121-132.
Dziubata, K. (2019) Tradycje wielkanocne w światowym systemie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego [w] Muradyny, żandary, siwki. Żywa tradycja w Wielkopolsce, Jełowcki, A. (red.), Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, s. 121-130.
Dziubata, K. (2019) Ethno Port Poznań. O muzyce, kulturze i edukacji, [w] Anna Weronika Brzezińska, Katarzyna smyk (red.), Festiwale, konkursy przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego / Festivals, Competitions, Presentations and the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, seria: Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce i jego ochrona / Intangible Cultural Heritage in Poland and Its Protection, t. IV, Lublin-Wrocław-Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Narodowy Instytut Dziedzictwa, s. 181-192.
Dziubata, K. (2019) Od prawa międzynarodowego do lokalnej społeczności. Praktyczny wymiar ochrony niematerialnego
dziedzictwa kulturowego [w] Rozpoznać przeszłość w teraźniejszości. Granice dziedzictwa. Materiały pokonferencyjne, Kraków: Akademickie Koło Studentów Ochrony Dóbr Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 116-131.
Dziubata, K. (2019) Wesele Przyprostyńskie, Nieco osobista historia badań nad niematerialnym dziedzictwem kulturowym Wielkopolski, „Podkoziołek” 4/2019.
Dziubata, K. (2019) Barwy przeszłości. Recenzja wystawy „Czarno na Białym w kolorze”, 24 listopada 2018 – 30 czerwca 2019, Muzeum Etnograficzne, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, „Dziedzictwo kulturowe wsi” nr 3/2019, s. 231-237.
Dziubata, K. (2019) Wprowadzenie [w] M. Chrapek-Wawrzyniak, Powitać, poświętować, pożegnać. Ślady dawnych obrzędów przejścia w folklorze wsi radomskiej, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, s. 8-9.
Dziubata, K. (2018) Recenzja: Dziadowiec, J. (2016). Festum Folkloricum. Performatywność folkloru w kulturze współczesnej. Rzecz o międzykulturowych festiwalach folklorystycznych. Seria „Kurs na Kulturę”. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, ss. 600), Festum inter-folkloricum. Wielowymiarowość festiwali folklorystycznych, “Literatura Ludowa” nr 1, s. 70-75.
Dziubata, K., Machowska, M., Zalewski, P. (2018) „Muradyny, żandary, siwki – żywa tradycja w wielkopolsce”. Etnologiczne badania terenowe nad zwyczajami organizowania pochodów wielkanocnych, „Dziedzictwo kulturowe wsi” nr 2, s. 213-226.
Dziubata, K., Machowska, M. (2018) Festiwale, konkursy, przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego Ogólnopolska konferencja naukowa w Lublinie 7-8 grudnia 2017, “Twórczość Ludowa” nr 1-2, s. 61-63.
Dziubata, K. (2018) III Gala niematerialnego dziedzictwa kulturowego, „LUD” t. 102/2018, s. 555-562.
Dziubata, K., Janaszak, M. (2018) Społeczność lokalna w działaniu: zarządzanie dziedzictwem kulturowym. Etnologiczne badania terenowe w Kaliszu, „Dziedzictwo kulturowe wsi” nr 2, s. 157-164.
Dziubata, K., Szałek, M. (2018) Twórcy/wytwórcy/przetwórcy. Wokół problematyki wzornictwa regionalnego. Ogólnopolska konferencja naukowa w Kaliszu 8-9 czerwca 2018 roku, „Dziedzictwo kulturowe wsi” nr 2, s. 233-240.
Dziubata, K. (2018) Wikipedia: Etnografowie w Wikipedii, „Przegląd Wielkopolski. Kultura. Historia. Ekorozwój. Turystyka”, 1: 2018, s. 74-75.
Dziubata, K. (2018) Razem dla folkloru: Wojewódzki Przegląd Folklorystyczny w Szreniawie, https://kulturaupodstaw.pl/razem-dla-folkloru-wojewodzki-przeglad-folklorystyczny-w-szreniawie/ [dostęp: 05.05.2019].
Dziubata, K., Machowska, M. (2018) Festiwale, konkursy, przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Ogólnopolska konferencja naukowa w Lublinie, “Twórczość Ludowa” nr 1-2, s. 61-63.
Dziubata, K. (2018) Folklor(yzm) sklepowy. Wzornictwo regionalne w produktach spożywczych i użytku codziennego [w] Twórcy – Wytwórcy – Przetwórcy. Wokół problematyki wzornictwa regionalnego, Brzezińska, A.W., Kucharska, S. (red.), Kalisz: Muzeum Narodowe w Kaliszu, s. 297-322.
Dziubata, K. (2017) Autentyczność kolędnicza. Kaszubskie kolędowanie w książce Iwony Świętosławskiej. “Twórczość Ludowa” R. XXXII (83) Nr 3-4, s. 47-48.
Dziubata, K. (2017) Wesele biskupiańskie jako widowisko obrzędowe, „Przegląd Wielkopolski. Kultura. Historia. Ekorozwój. Turystyka”, 3: 2017, s. 30-40.
Dziubata, K. (2017) Mały Kolberg. Żywa tradycja inspiracją do pracy z dziećmi. “Twórczość Ludowa” R. XXXII (83) Nr 3-4, s. 60-61.
Dziubata, K. (2017) Maciej Sierpiński (red.) Wesele Szamotulskie, Szamotulski Ośrodek Kultury, Szamotuły 2016, ss. 56 [rec.], „Przegląd Wielkopolski. Kultura. Historia. Ekorozwój. Turystyka”.
Dziubata, K., Zalewski, P. (2016) Rok Obrzędowy z Wikipedią, „Twórczość Ludowa”, 1-2: 80, s. 66-67.
Dziubata, K., Machowska, M. (2016) II Seminarium na temat strojów ludowych i rękodzieła (Wrocław, 4 grudnia 2015), „Twórczość Ludowa”, 1-2: 80, s. 63-65.
Dziubata, K. (2016) Codzienność, wstyd, atrakcja. Dzieje stroju biskupiańskiego, w: A. W. Brzezińska, M. Machowska (red.), Biskupizna. Ziemia – tradycja – tożsamość, Krobia: Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi, s. 133-155.
Dziubata, K. (2016) Zagrożenia wobec ciągłości kultury ukraińskiej na Powiślu, w: A. Paprot, K. Linda-Grycza, T. Buliński (red.), Wielokulturowe Pomorze. Ukraińcy i ich dziedzictwo kulturowe na Żuławach i Powiślu, Gdańsk – Nowy Dwór Gdański: Stowarzyszenie Kochamy Żuławy, s. 135-146.
Dziubata, K., Lamprecht, Z., Pińczewska, Z. (2016) Szkaradowski etnodizajn. Warsztaty etnograficzne w Szkaradowie, „Przegląd Wielkopolski. Kultura. Historia. Ekorozwój. Turystyka”, 4: 114, s. 51-53.
Dziubata, K. (2016) Stowarzyszenia jako miejsca pamięci o Kresach Wschodnich, „Przegląd Wielkopolski. Kultura. Historia. Ekorozwój. Turystyka”, 2: 112, s. 14-23.
Dziubata, K. (2016) Nie tylko dekoracja. Wielowymiarowość witaczy dożynkowych, w: Dożynki 2016 – raport z badań, Fundacja
Ważka 2016, s. 8-17.
Dziubata, K. (2015) Zaśnięcie Bogurodzicy, w: #EtnoWiki Rok Obrzędowy z Wikipedią, s. 40-43.
Dziubata, K. (2013) Działalność Narodowego Muzeum Rolnictwa I Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie wobec edukacji regionalnej, „Przegląd Wielkopolski. Kultura. Historia. Ekorozwój. Turystyka”, 2: 100, s. 54-57.

Ledaer:

Analysis of the relationship between anthropogenic climate change and local practices towards intangible cultural heritage, Polish National Science Center, no. DEC-2022/06/X/HS2/00741, Head: Dr. Karolina Dziubata-Smykowska (2022-2023)

Participant:

Lexicon of Polish Folklore, grant NPRH nr 0396/NPRH9/H11/88/2021 (2022-2027)

Muradyny, Siwki, Żandary – living tradition in Greater Poland, National Museum of Agriculture and Agri-Food in Szreniawa, Ministry of Culture and National Heritage (2018) link to project page

Nie tylko Mysia Wieża. Material and intangible heritage of Ziemia Nadgoplańska, Modrak Foundation (2017).

Living heritage, „Chronić Dobro” Foundation, National Heritage Board of Poland (2017).

Pulteram – living tradition in Greater Poland, National Museum of Agriculture and Agri-Food in Szreniawa, Ministry of Culture and National Heritage (2017) link to project page

Treasures from the Oskar Kolberg archive. Educational programme for students and teachers, Oskar Kolberg Institute in Poznan, Ministry of Culture and National Heritage (2017).

Multicultural Pomerania: Ukrainians and their cultural heritage in Żuławy and Powiśle regions, We Kochamy Żuławy Society, Institute of Archeology and Ethnology at University of Gdansk (2016) link to project page

Europeana 1914-1918, Europeana Foundation, University of Oxford, Facts&Files Foundation (2016) link to project page

(Re)gaining migration memory as part of We’re all migrants project, the Institute of Ethnology and Cultural Anthropology at Adam Mickiewicz University, Zamek Cultural Centre, Center for Migration Research, Ministry of Culture and National Heritage (2016) link to project page

Locality and regionality. Practicing cultural landscape of Biskupizna, Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, Adam Mickiewicz University, Krobia Commune Office (2016) link to project page

Violence, pleasure, shame – public space of Berati, Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, AMU, University of Arts in Poznań (2016)

Dożynki 2016 – local and regional dimension, WAŻKA Foundation, Ministry of Culture and National Heritage – priority of “Observatory of Culture” (2016) link to project page

Catalog of folk towel in Bielsk Podlaski, Museum of Podlasie in Bialystok, Ministry of Culture and National Heritage (2015).

Szakiety closer to folklore, School Complex in Szkaradowo, Ministry of Education (2015).

A Year of Rituals with Wikipedia, National Museum of Ethnography in Warsaw, Ministry of Culture and National Heritage (2015) link to project page

Folk Culture of Mazurians and Warmians, Museum of Folk Architecture – Ethnographic Park in Olsztynek, 2015.

Atlas of the Intangible Cultural Heritage of Greater Poland Village, National Museum of Agriculture and Agri-Food in Szreniawa, No. 11H 11 026580 National Programme for the Development of Humanities, Ministry of Science and Higher Education (2014-2015) link to project page

Atlas of Polish Folk Costumes: Continuation of Publishing Activities, Conducting Field Research, Queries of the Sources and the Digitization of Source Materials and Publishing on the Internet, Polish Ethnological Society, No. 11H 12 0261 81 National Programme for the Development of Humanities, Ministry of Science and Higher Education (2013-2015) link to project page

Józef Burszta digital archive – digitization of archives and making them available on the Internet, Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, Adam Mickiewicz University in Poznan (2014) link to project page

Practicing cultural landscape. Local and regional dimensions of the phenomenon on the example of the community of Przysucha and Szydłowiec, Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, Adam Mickiewicz University in Poznan (2014) link to project page

Socio-cultural identification of foreigners: Spaces of identification of immigrants, National Research and Development Center No. DOBR/0018/R/ID2/2013/03 (2014).

INTERNSHIPS

2023, International Urban Symposium-IUS Field Training School And Research Seminar on Urban Research: Theory and Methods. Montecatini Terme (Italy) 21-27 July 2023 (accepted)

2016-2017, Polish Dance Theatre

2015-2016, ZAMEK Culture Center in Poznan (Poland)

2015, Museum of Nature and Hunting in Uzarzewo (Poland)

2014, Museum of Wschowa (Poland)

2013, National Museum of Agriculture and Agro-Food Industry in Szreniawa (Poland)

 

MEMBERSHIP

  • Member of European Association of Social Anthropologists
  • Member of International Organisation of Folk Art Youth Commission
  • Member of Polish Ethnological Society

 

CONFERENCES (English)

2023, Scorching summer, snowless winter. Polish plant and weather-based ritulas in the age of climate crisis, SIEF2023 16th Congress: Living Uncertainty in Brno (Czechia)

2023, 19th IUAES-WAU World Anthropology Congress, panel co-convenor (accepted panel Values, threats and promises. environmental perspective on (in)tangible cultural heritage, submitted abstract Conspiracy theories, chemtrails and weather control. Causes of the climate crisis in the narratives of intangible cultural heritage practitioners in Poland)

2023, Traditional weather forecasting in the face of climate change. A case study of Polish proverbs and ritual timeline, „ASA2023: An unwell world? Anthropology in a speculative mode” in Londyn (England)

2023, No water, no heritage. Visual documentation of relation between climate change and intangible cultural heritage in Poland, RAI Film Festival Conference „Visual anthropology and speculative futures” in Bristol (England)

2020, Rural folklore and the climate crisis. Reflections on the impact of the environment on intangible cultural heritage, „EASA2020: New anthropological horizons in and beyond Europe” in Lisbon (Portugal)

2019, Many faces of folklorism, Folkloristic spectacles in the context of protection of intangible cultural heritage, „Ethnology without borders” in Nitra (Slovakia)

 

CONFERENCES (Polish)

2022, Wpływ kryzysu klimatycznego na lokalne praktyki wobec niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Przyczynek do badań, „Niematerialne dziedzictwo kulturowe – znaczenie i rola w kontekście krajobrazu kulturowego” in Uniejów

2022, Polityczny wymiar folkloryzmu na przykładzie weselnych widowisk obrzędowych, „Kultura tradycyjna jako doświadczenie i wyzwanie badawcze” in Bytom

2022, Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Wielkopolsce, „Dziedzictwo kulturowe Wielkopolski. Działalność Oddziału Terenowego NID” in Poznan

2022, Co łączy folklor, niematerialne dziedzictwo kulturowe i kryzys klimatyczny?, „Antropocen i rola uniwersytetów w jego kształtowaniu” in Poznan

2019, Etnowiki. Wikipedystyczna działalność Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu i Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego o/Poznań, Konferencja „Wikimedia 2019” in Wroclaw

2019, Konflikt społeczny a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego, „Utracone / poszukiwane / oswojone dziedzictwo kulturowe” in Kielce

2019, Etnolodzy w działaniu. Współpraca studentów i doktorantów z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi, „Zaangażowanie, animacja, edukacja. Etnologia i antropologia kulturowa wobec zmian społecznych” in Poznan

2019, Folkloryzm i folkloryzacja. Analiza porównawcza zjawiska z perspektywy antropologicznej i kulturoznawczej, „Folklor w społecznościach tradycyjnych i nowoczesnych” in Chorzow

2018, Wesele Szamotulskie. Folkloryzacja jako forma ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, „Etnografie współczesności. Obszary, metody, perspektywy” in Lodz

2018, Folklor(yzm) sklepowy. Wzornictwo regionalne w produktach spożywczych i użytku codziennego, „Twórcy / Wytwórcy / Przetwórcy. Wokół problematyki wzornictwa regionalnego” in Kalisz

2018, Od prawa międzynarodowego do lokalnej społeczności. Praktyczny wymiar ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, „Rozpoznać Przeszłość w Teraźniejszości – Granice dziedzictwa” in Krakow

2018, Kapela rodziny Orlików. Przekazywanie i ochrona muzycznego dziedzictwa Ziemi Szamotulskiej, VI Krajowe Seminarium Etnomuzykologiczne „Rodziny muzykujące – historia, pamięć, teraźniejszość” in Warsaw

2017, Wesela wielkopolskie. Folkloryzacja jako forma ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, „(Post)Dziedzictwo kulturowe Europy środkowej. Polski Atlas Etnograficzny – opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet” in Cieszyn

2017, Kto pamięta o dziedzictwie? Działania na rzecz niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Sławsku Wielkim i Przyprostyni, „Krajobrazy pamięci w kontekstach społecznych i kulturowych” in Katowice

2017, Ethno Port Poznań. O muzyce, kulturze i edukacji, „Festiwale, konkursy i przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego” in Lublin

2017, Stereotypizując fryzurę. Społeczno-kulturowe aspekty noszenia dredów w Polsce, „Juwenilia Etnologiczne Poznań-Cieszyn” in Cieszyn

2016, Folklor Ziemi Biskupiańskiej dawniej i dziś. Obrzędowość doroczna i strój regionalny, „Praktykowanie krajobrazu kulturowego. Lokalne i regionalne wymiary zjawiska na przykładzie Biskupizny” in Krobia

2016, Koalicja Wschowskich Kolędników. Odtwarzanie i ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego Wschowy, X Międzyuczelniana Konferencja Antropologiczna „Etnograficzny konkret: materialność i doświadczenie w antropologii” in Warsaw

2015, Laleczka i samochodzik. Płeć kulturowa w przemyśle zabawkarskim, II Minikonferencja „O płci kulturowej” in Poznan

2014, Berowa w żyłach płynie krew!, VIII Międzyuczelniana Konferencja Antropologiczna „Teren w ścisłym tego słowa znaczeniu: Lokalność – teoria i praktyka” in Poznan

 

GUEST LECTURES (Polish)

2022, Gwiazdki, gwiżdże, gwiazdory. Rzecz o kociewskim kolędowaniu, Museum of Slavic Mythology in Owidz (Poland)

2022, Świąteczne obyczaje i tradycje, for Aquanet S.A. employees

 

AWARDS AND SCHOLARSHIPS

2018-2020, Scholarship of the Rector of Adam Mickiewicz University in Poznań for the best PhD students

2017, Scholarship of the Marshal of the Wielkopolska Region for high academic achievments

2017, Award for the best graduates in the field of ethnology for very good academic performance, outstanding scientific achievements and activities in the Bronislaw Pilsudski Student Research Group of Ethnologists

2015, Honorable mention in the competition for the best undergraduate thesis in the academic year 2014-2015 at the Institute of Ethnology and Cultural Anthropology of the Adam Mickiewicz University.

2013-2017, Scholarship of the Rector of Adam Mickiewicz University in Poznań for the best students