robert rydzewski

dr Robert Rydzewski

Assistant Professor, Department of Cultural Anthropology

Room:
Phone:
E-mail: robert.rydzewski@amu.edu.pl

Office hours:

Monday 12:00-12:30
Tuesday 12:30-14:00

 

Migrations, EU migration policy, nationalism, South-Western Europe

Rydzewski Robert (2020) Hope, Waiting, and Mobility: Migrant Movement in Serbia after the EU-Turkey Deal, Movements. Journal for Critical Migration and Border Regime Studies 5:1
[link]

Rydzewski R. Mobilność w czasach zamkniętych granic – notatki z badań terenowych w Serbii, Łódzkie Studia Etnograficzne, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 56, 2017, s. 161- 176. [pdf]

Rydzewski R. The experiences of Polish migrants in Iceland,  Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 6, 2016, pp. 213-231. [wspólnie z: Gospodarczyk, H., Szajda, H., Żłobecka, L.] [pdf]

Rydzewski R. Ethnic gentrification. The silent fight for a Macedonian city, EthnoAnthropoZoom, 14, 2015, pp. 8-38. [pdf]

Rydzewski R. Przymus samozatrudnienia. Przedsiębiorczość imigrancka jako strategia adaptacyjna na poznańskim rynku pracy, Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, Red. N. Bloch, I. Main, K. Sydow, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM 2015, s. 53-74. [wspólnie z: Natalia Bloch] [pdf]

Rydzewski R. Kultura migracji. Współczesne migracje Polaków z rumuńskiej Bukowiny [w:] Polonia w Europie. Polska społeczność na rumuńskiej Bukowinie, Red . N. Maksymowicz, Szczecin-Praha-Frankfurt: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Usz 2012, s. 116-121. [wspólnie z: A. Kochaniewicz]

Rydzewski R. Sprzedawcy na poznańskich bazarach, [w:] Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu, Red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2012, s. 102-116.

Transformacja miast post-jugosłowańskich. Antropologiczne studium przypadku Tetowa w Macedonii (FYROM) 

  • źródło finansowania: Narodowe Centrum Edukacji (2015/17/N/HS6/00694).
  • okres realizacji: 2016-2019
  • funkcja: Kierownik

Aktywni migranci na lokalnym rynku pracy. Projekt współpracy polsko-niemieckiej (AMIGA)

  • źródło finansowania: PO Kapitał Ludzki
    okres realizacji: 2013 -2015
  • funkcja: wykonawca/streetworker

Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania

  • źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • okres realizacji: 2009 – 2012
  • funkcja: wykonawca

Polish Doctoral Research Fellowships at Wirth Institute for Austrian and Central European Studies, located at University of Alberta in Edmonton, Canada (2018).

Winner of Konkurs im. Zofii Sokolewicz for the best PhD thesis (2021).