mgr Stanisława Piotrowska

PhD Candidate, Department of Cultural Anthropology

Room: 2.14
Phone: +48 61 829 13 71
E-mail: staszka.piotrowska@gmail.com

Office hours:

Wednesday 09:00-10:30 (MS Teams)

 

The perception of symbolic urban spaces, Urban aktivism, Transformations in local politics in small towns, Construction of local identities, Anthropology of organization, Museology, Accessibility of services and space for people with disabilities

Locality and emotions in the small town’s politics, ​“Our Europe. Ethnography – Ethnology -Anthropology of Culture”, 2017, vol. 5/2016, pp. 063-077.

Po pierwsze empatia! Antropologiczna refleksja o dostępności w kulturze…,​ “Poznański Kurier Społeczny”, nr 2/2016

Miasto dostępne. Pomoc dostępna?, ​“Poznański Kurier Społeczny”, nr 3/2016.

O wspólnym spożywaniu posiłków jako formie budowania i podtrzymywania relacji społecznych na podstawie narracji mieszkańców Poznania i okolic, ​“Etnologika. Poznańskie Studia Antropologiczne”, 2016, nr 1, s. 81-102.

Dubicze Cerkiewne bliżej nieba? Religijność i stosunki międzywyznaniowe w wielowyznaniowej wsi podlaskiej w relacjach jej mieszkańców, “​Ethnographic Archives”, 2016, nr 58, s. 185-193 [współautorzy: Adrianna Siebers, Katarzyna Przepiera].

Tam gdzie spotykają się ludzie, miejsca, wydarzenia. O miejscach pamięci w Dubiczach Cerkiewnych.“​Etnologia”, 2015, [współautorzy: Marta Rudnicka].

Egzotyka tuż za rogiem, czyli o poznańskich restauracjach etnicznych, ​“Etnologia”, 2015, [współautorzy: Katarzyna Przepiera, Kinga Kosikiewicz].

Funkcje dworu i folwarku pańszczyźnianego w przestrzeni gospodarczej oraz społeczno-kulturowej wsi Koszuty, “​Przegląd Wielkopolski” 2013, nr 4, s. 30-34, [współautorzy: Dominika Dudkowska, Martyna Gruszka].

Granty badawcze

2012-2015

Tytuł: Atlas Polskich Strojów Ludowych: kontynuacja prac wydawniczych, prowadzenie badań terenowych i kwerend źródłowych oraz cyfryzacja materiałów źródłowych i udostępnienie ich w Internecie. Finansowanie: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (Polish Ethnological Society, nr 11H 12 026181), Kierownik projektu: prof. Anna Weronika Brzezińska, Funkcja: wykonawca.