mgr Kamila Grześkowiak

PhD Candidate, Department of Social Anthropology

Room: 2.13/2.14
Phone: 61 829 13 71/61 829 13 72
E-mail: kamila.grzeskowiak@amu.edu.pl

Office hours:

Monday 9:00-11:00 (MS Teams)
Tuesday 9:00-11:00 (MS Teams)

 

Anthropology of sport Critical security studies Gender studies

2018    Co oznacza kopać jak baba? Kobiety i kobiecość w piłce nożnej [what does it mean to play like a girl. Women and feminity in football], in: Starzyńska-Kościuszko E., Markowski W. (eds.), Kobiecość na przestrzeni wieków tom II [Femininity over the centuries volume II], Olsztyn, s. 117-128.

2015    with Wiśniewski B., Piłka nożna z perspektywy kibiców. Komercjalizacja a tradycja [Football from the perspective of the supporters. Commercialisation vs tradition], in: R. Kossakowski, J. Kurowskiego, J. Nowakowski (eds.), Modern futbol a świat kibiców. Interdyscyplinarne studia nad kulturą kibiców [Modern football and the world of the fans. Interdisciplinary studies on the culture of fans], Pszczółki: Wydawnictwo Orbis Exterior, p. 163-179.

2014    Kto kopie jak baba? Renegocjowanie pozycji kobiet w sporcie na przykładzie piłki nożnej [Who is kicking like a girl? Renegotiating the position of women in sport on the example of football], in: M. Buchowski, M. Z. Kowalska (eds.), Nie tylko piłka w grze. Antropologiczne interpretacje Euro 2012 [Not only the ball in the game. Anthropological interpretations of Euro 2012], Poznań: Wydawnictwo Naukowe i Innowacje, Poznańskie Studia Etnologiczne nr. 18, p. 143-161.

2013    Szkoła życia [School of life], in: N. Bloch, A. W. Brzezińska (eds.), Sztutowo/Stutthof. Gdzieś pomiędzy plażą a obozem [Sztutowo/Stutthof. Somewhere in between beach and camp], Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, p. 113-122.

 

Tranlsations:

2014    Polska jako skolonizowany kolonizator. Dyskursy o „europejskości” w związku z Euro 2012 [Poland as a colonized colonizer. Discourses on “Europeanness” in relations to Euro 2012], in: M. Buchowski, M. Z. Kowalska (eds.), Nie tylko piłka w grze. Antropologiczne -interpretacje Euro 2012 [Not only the ball in the game. Anthropological interpretations of Euro 2012], Poznań: Wydawnictwo Naukowe i Innowacje, Poznańskie Studia Etnologiczne nr. 18, p. 81-107. Translation of an article by Laura Kiel from English to Polish.

2013    with Alejski J., Szczepaniak D., Wiśniewski B., Co się stało z klasą? [What happened to class?], in: „Praktyka Teoretyczna”, 3(9). Translation of an article by Neil Smith from English to Polish.

2012    with Alejski J., Koralewska A., Szczepaniak D., Wiśniewski B. Stosunki klasowe, sprawiedliwość społeczna i polityka różnicy [Class Relations, Social Justice and the Politics of Difference], in: „Praktyka Teoretyczna”, 5/2012. Translation of an article by David Harvey from English to Polish.

Doctoral grant founded by Max Planck Institute for Social Anthropology

Time of realisation: September-December 2018

 

Colour? What colour?: report on the fight against discrimination and racism in football

UNESCO, ESCCA School of Management

Time of realisation: April-May 2015

Position: Junior Researcher

 

Football Research in an Enlarged Europe: Identity dynamics, perception patterns and cultural change in Europe’s most prominent form of popular culture (FREE) – 7FP project (290805)

Department of Ethnology and Cultural Anthropology, AMU, Poznań, Poland

Time of realisation: 2012-201

Position: Junior Researcher

 

Learning from the Past, Teaching for the Future. The Mark and Gail Appel Program in Holocaust & Antiracism Education (TFTF)

The Centre for Jewish Studies, The Canadian Centre for German and European Studies at York University

Time of realization: 2009-2010

Position: Participant

 

Field research:

Sztutowo czy Stutthof? Reportaże z terenu [Sztutowo czy Stutthof? Reportages from the field], 2011.

Memberships:

The European Association of Social Anthropologists (EASA)

Peace and Conflict Studies in Anthropology (PACSA)

Anthropology of Security Network

Deputy Speaker of the AMU PhD Students’ Committee (term of office 2017/2018)