prof. UAM dra hab. Agata Stanisz

Associate Professor, Section of Social Anthropology

Room: 2.28
Phone: 61 829 13 80
E-mail: stanisz@amu.edu.pl

Office hours:

Wednesday 11:00-12:30

 

Dr Agata Stanisz received her Ph.D. in ethnology and cultural anthropology from Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland. Currently she is an assistant professor in the Section of Contemporary Cultural Studies and a member of the Laboratory of Audiovisual Anthropology at the Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, Adam Mickiewicz University in Poznań. She is a field researcher and fieldrecordist as well as a committed photographer, blogger and spokesperson for the idea of the Free Culture Movement.

Research Interests: anthropology of transport, road studies, multisite and mobile ethnography; de-visualizing research methods (anthropology of senses especially anthropology of sound); acoustemology and field recording (audioethnography); kinship studies; material culture; cyberanthropology; emotions and fieldwork; visual ethnography

Research Areas: Western Europe, Poland

Tractor unit acoustemology. Sounds of a dwelling on the road, “Mobile Culture Studies. The Journal” 2017, vol.3, pp. 53-76. DOI 10.25364/08.3:2017.1.4.

Ruchome modernizacje. Między Autostradą Wolności a “starą dwójką” [Mobile modernizations. Between Motorway of Freedom and „old two”], Warszawa: Książka i Prasa, 2017, ss. 436. [wspólnie z Waldemarem Kuligowskim]

Field recording jako metoda etnografii poprzez dźwięk [Field recording as method of sonic ethnography], “Przegląd Kulturoznawczy” 2017, nr 31(1). DOI: 10.4467/20843860PK.17.001.6930.

Mobilność mimochodem czyli przydrożne społeczności i strefy przepływu. Praktyczne zastosowanie „paradygmatu nowych mobilności” [Mobility by the Way or Roadside Societies and Zones of Flow. Practical Usage of the “Paradigm of New Mobilities”], “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne” 2016, nr 43(3), s. 213–226. DOI 10.4467/22999558.PE.15.017.4877

Three square meters. About fieldwork on the road and experience of total intimacy, [w:] Cultures of Motorway. Localities through Mobility as an Anthropological Issue, Poznańskie Studia Etnologiczne, t. 19. Red. W. Kuligowski, A. Stanisz, Wielichowo: Wydawnictwo TIPI, 2016, pp. 47-68. [pdf]

Cultures of Motorway. Localities through Mobility as an Anthropological Issue, Poznańskie Studia Etnologiczne, t. 19. Red. W. Kuligowski, A. Stanisz, Wielichowo: Wydawnictwo TIPI, 2016, pp. 200. [pdf]

Regimes of logistics, pauses in the flow, stillness in (near) industrial non-places and mobility infrastructure, “Studia Humanistyczne AGH” 2015, vol. 14, no. 4, pp. 73-86.
DOI: http://dx.doi.org/10.7494/human.2015.14.4.73-86.

On the Road: Polish Modernization from the Perspective of the Anthropology of the Motorway, [w:]: Rethinking Ethnography in Central Europe. Red. H. Cervinkovam M. Buchowski, Z. Uherek Zdeněk, New York: Palgrave Macmillan, 2015, pp. 175-194 [wspólnie z Waldemarem Kuligowskim].

Rodzina made in Poland. Antropologia pokrewieństwa i życia rodzinnego  [Family made in Poland. Anthropology of kinship and family life], Poznańskie Studia Etnologiczne nr 16, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013. [pdf]

Ruchome miejsca i etnografia translokalności [Moving places and an ethnography of translocality], “Tematy z Szewskiej” 2012, nr 2(8), s. 7-18. [pdf]

Transport industry: between regimes of logistics and agency (since 2011). Website.

Moving modernizations. The Influence of the A2 Motorway on the Local Cultural Landscape (2014-2017). Website.

Józef Burszta Digital Achive – digitalization and sharing of archival materials (since 2014). Website.

Exhibition: 100 photographs on 100th birthday of prof. Józef Burszta (2014). Website.