Kasia Marciniak

prof. UAM dr hab. Katarzyna Marciniak

Associate Professor, Section of Ethnology

Room: 2.9
Phone: 61 829 13 67
E-mail: kasiamar@amu.edu.pl

Office hours:

Tuesday 12:00-14:00
Wednesday 12:30-14:00

 

Anthropology of Folk Religion; the creation and functioning of places of worship; sanctuaries and pilgrimages; Judaism Cultural memory studies; transfer of knowledge between generations; cultural animation Ethnography of Poland: folk art, unprofessional art, rituals and their transformations, desirable and undesirable cultural heritage

Sztuka ludowa w badaniach Tadeusza Seweryna, w: Kulturowe kody – etnologiczne klucze. Szkice dedykowane doktorowi Jackowi Bednarskiemu, red. W. Dohnal, W. Kuligowski, J. Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 21, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017, s. 137-142.

Oblicza małej architektury sakralnej Kaszub i Pomorza Zachodniego, s. 85-96= The faces of small sacred architecture in Kashubia and West Pomerania, s. 99-109, w: Mała architektura sakralna Kaszub. Perspektywa antropologiczna=The Small Sacred Architecture of Kashubia. An Anthropological Perspective, red. K. Marciniak, Gdańsk: Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2016.

Sacrum czy profanum? Analiza ruchu pątniczego na podstawie pielgrzymek do wielkopolskich sanktuariów maryjnych, w: Kultura i turystyka – Sacrum i profanum, red. J. Latosińska, J. Mokras-Grabowska, Łódź: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, 2016, s. 39-54.

Czas pielgrzymowania, w: Dom cudów Maryi 1512-2012. Pamiątka jubileuszu 500-lecia uznania cudów na Świętej Górze w Gostyniu, red. A. Adamski, J. Przybylski, M. Kulig, Święta Góra: Kongregacja Oratorium Świętego Filipa Neri na Świętej Górze, 2015, s. 245-265.

„Kto śpiewa dwa razy się modli”. Pieśni i poezja maryjna jako wyraz społecznej potrzeby, w: Uniwersalizm i tradycja w kulturze. Aktualność kultury ludowej, cz. III [Universalism and tradition in culture. Folk culture preserved in modern times, part III], red. A. Roguska, M. Danielak-Chomać, Siedlce: Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015, s. 177-197.

Las w sztuce ludowej i nieprofesjonalnej, w: X ogólnopolski Przegląd Twórczości Amatorskiej Leśników OPTAL 2015, [red. R. Kostka], Gołuchów: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, 2015, s. 30-44 [informator wystawowy].

Nieformalne nauczanie dorosłych a wiejska turystyka kulturowa, w: Pamięć historyczna w nieformalnej edukacji dorosłych, red. K. Marciniak, Poznań: Wydawnictwo Przestrzeń Wyobrażona, 2015, s. 70-81.

Pamięć w projektach kształcenia osób dorosłych, w: Pamięć historyczna w nieformalnej edukacji dorosłych, red. K. Marciniak, Poznań: Wydawnictwo Przestrzeń Wyobrażona, 2015, s. 8-25.

Smak pamięci. Tradycje kulinarne Łomnicy-Zdroju, red. K. Marciniak, Łomnica-Zdrój: Przestrzeń Wyobrażona Anna Pospieszna, 2015, s. 2.

Pamięć historyczna w nieformalnej edukacji dorosłych, red. K. Marciniak,  Poznań: Wydawnictwo Przestrzeń Wyobrażona, 2015, s. 6-7.

[Wspólnie z Kathariin Liibert] Komunikacja międzypokoleniowa we współczesnej Europie. Analiza porównawcza wybranych przykładów, w: Międzypokoleniowy transfer wiedzy i doświadczeń w projektach aktywizujących, red. K. Marciniak, Poznań: Wydawnictwo Przestrzeń Wyobrażona, 2014, s. 14-43.

Patriotyczno-polityczne aspekty funkcjonowania miejsca świętego i jego percepcja, „Sensus Historiae”. Studia interdyscyplinarne t. 15: 2014, nr 2, s. 159-175.

Przeobrażenia we współczesnym ruchu pielgrzymkowym w Wielkopolsce, „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski” t. 9, 2014, s. 289-330.

Wstęp, w: Międzypokoleniowy transfer wiedzy i doświadczeń w projektach aktywizujących, red. K. Marciniak, Poznań: Wydawnictwo Przestrzeń Wyobrażona, 2014, s. 6-13.

Odpusty wielkopolskie, w: Regiony etnografii. Szkice dedykowane Profesorowi Andrzejowi Brenczowi w 70. rocznicę urodzin, red. J. Schmidt, UAM. Poznańskie Studia Etnologiczne nr 15, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013, s. 61-71.

Zum Pilgerwesen im heutingen Grosspolen, „Jahrbuch Polen“ t. 23: Regionen, 2012, s. 62-71. Wiesbaden.

Dysfunkcjonalny obraz rodziny wiejskiej w” Pamiętnikach chłopów” z 1935 roku, w: Wartość i dobro rodziny, red. J. Jęczeń, M.Z. Stepulak, KUL. Centrum Badań nad Rodziną t. 5, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011, s. 299-306.

Oblicza wielkopolskiego pielgrzymowania. Studium etnologiczne na przykładzie sanktuariów maryjnych, UAM. Seria Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 25, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2010, ss. 320.

DISCO – Discovering Archaeologists of Europe 2014’ 528091-LLP-1-2012-1-UK-LEONARDO-LNW (2012-2014) wykonawca http://www.discovering-archaeologists.eu/2014/08/index.html

SEMBET – Sharing European Memories BETween generations – 2012-527479-LLP-1-2012-1_IT (2013-2014) Kierownik ze strony polskiej http://sembet.eu/ , http://sembet.eu/pl/

KCMEM – Acquiring key competences through local memories in non-formal adult learning 539781-LLP-1-2013-ES=GRUNDVIG-GMP (2014-2015), kierownik ze strony polskiej http://kc-mem.eu/ , http://kc-mem.eu/pl/

NEARCH umowa 3085/KULTURA/2014/2 (2014-2018) wykonawca http://www.nearch.eu/

Positions

Chair of the Electoral Committee at the Department of Ethnology and Cultural Anthropology UAM in Poznan (since 2012)

Coordinator and Patron of Anthropology classes (since 2016)

Member of the Faculty of History Funding Committee (2016-2019)

Member of the Faculty of History Grant Commission (2014-2015)

Chair of the Admissions Committee at the Department of Ethnology and Cultural Anthropology at UAM in Poznan (2016)