Prof.-Zbigniew-Jasiewicz

prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz

Professor Emeritus, Department of Ethnology

Room: 2.26
Phone: 660 039 696
E-mail: jasezb@amu.edu.pl

Office hours:

 

History of Polish ethnology; Ethnology of Central Asia; Socio-cultural changes in the North and West of Poland; Ethnology of family and kinship;

Pieśń i gra obrzędowa „Zelman” u Oskara Kolberga i innych. Materiały i interpretacje, „Lud” t. 101, 2017, s. 279-303, http://dx.doi.org/10.12775/lud 101.2017.o9

Początki polskiej etnologii i antropologii kulturowej (od końca XVIII wieku do roku 1919), Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga 2011.

Między konfrontacją a pojednaniem. Kultura ukraińska i Ukraińcy w polskiej literaturze o treściach etnologicznych i antropologicznych z XIX i początków XX wieku, „Etnografia Polska” t. 52, 2008, z. 1-2, s. 5-20.

Etnologia polska. Między etnografią a antropologią kulturową, „Nauka” nr 2, 2006, s. 65-80.

Rodzina, społeczność lokalna i grupa etniczna w Polsce i w Azji Środkowej, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2004, ss. 278.

[Zbigniew Jasiewicz (red.)], Wschód w polskich badaniach etnologicznych i antropologicznych. Problematyka, badacze, znaczenie, Poznań: Biblioteka Telgte 2004, ss. 295.

[Zbigniew Jasiewicz, Teresa Karwicka (red.)], Przeszłość etnologii polskiej w jej teraźniejszości, Prace Komitetu Nauk Etnologicznych PAN nr 10, Poznań 2001, ss. 183.

[wspólnie z: D. Slattery], Ethnography and anthropology. The case of Polish ethnology, [w:] H. F. Vermeulen and A. A. Roldan [red.], Fieldwork and Footnotes. Studies in the History of European Anthropology, Londyn-Nowy Jork: Routledge 1995, s. 184-201.

Professional Beliefs and Rituals among Craftsmen in Central Asia: Genetic and Functional Interpretation, [w:] Shirin Akiner (red.), Cultural Change and Continuity in Central Asia, Londyn-Nowy Jork: Kegan Paul International 1991, s. 171-180.

[wspólnie z: J. Bednarski] The Family as a Cultural Unit. Tradition and Modernity in Cultural Activity within the Family in Poland, [w:] M. Biskup, V. Filias and I. Vitanyi [red.]The Family and its Culture. An Investigation in Seven East and West European Countries, Budapest: Akademiai Kiado 1984, s. 281-344.

[Zbigniew Jasiewicz (red.)] Kultura i życie społeczne Azji środkowej. Z polskich badań dawnych i współczesnych, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 1983, ss. 165.

Rodzina wiejska na Ziemi Lubuskiej. Studium przeobrażeń rodziny na podstawie badań etnograficznych w wybranych wsiach, Warszawa-Poznań: Polskie Wydawnictwo Naukowe 1977, ss. 117.

Uzbecy. Studia nad przeobrażeniami społeczno-kulturowymi w XIX i XX wieku, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 1969, ss. 211.

Research and documentation of resources collected by Oskar Kolberg; preparing online publication and edition of the collected works (2018-2022), manager of the National Social Science Development Grant Programme.

Edition of Oskar Kolberg’s unabridged research and documentation material (2012-2017), manager of the National Social Sciences Development Program.

Beginnings of Polish ethnology and cultural anthropology. From the end of the 18th century to 1919 (2005-2009), grant from the Science and Education Ministry.

Numerous promotional projects.

Membership in academic associations

Polish Academy of Sciences, Committee of Ethnological Sciences (2011-2014, honorary president)

Polish Ethnological Society

Poznań Society of Science and Art

The Western Institute

Positions held

The Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, Adami Mickiewicz University, Poznan (UAM):

Deputy Dean, Philosophical and Historical Faculty, UAM (1969-1972);

Dean, Philosophical and Historical Faculty (1972-1975);

Head of the Department of Ethnography and Director of the Institute of Ethnology and Cultural Anhtropology, UAM (1979-1993)

Member of the Central Asian Research Centre;

Other:

Chairman of the Committee of Ethnological Sciences, Polish Academy of Sciences (1987-2007);

Professor at the Higher School of Social Sciences and Journalism, Poznan

Member of the Academic Council, the Instytute of Archeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences

Deputy Chairman, the Agricultural Museum Council, Szreniawa

Member of the Etnographical Museum, Torun

Deputy Chairman, the Asia and Pacific Council Museum, Warsaw;

”Lud”, the Editor (1987-2006);

Member of editorial committes in ”Lud”, ”Complete Works of Oskar Kolberg”, “Etnografia Polska”, „Works of Bronislaw Malinowski”, ”Przegląd Wschodni”, ”Studia Lednickie”.

Awards, distinctions, honorary membership

Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis, medal of the Adam Mickiewicz University, 2012.

Honorary chairman of the Committee of Ethnological Sciences of the Polish Academy of Sciences, 2009

Honorary member of the Polish Ethnological Society, 1995

The order of Polonia Restituta

The order of the Commission of National Education

Medal of the 80th anniversary of the Adam Mickiewicz University

Medal of the 50th anniversary of the Polish Academy of Sciences

1st prize and medal of Zygmunt Gloger

Gloria Artis Silver Medal