dr hab. Piotr Fabiś

Assistant Professor, Section of Theory and Methodology of Anthropology

Room: pok. 2.33
Phone: 61 829 13 85
E-mail: pfabis@amu.edu.pl

Office hours:

Tuesday 12:30-14:00

 

Theory of culture and cultural critique. History and structure of modern mythologies. Western movies.

Stosunek seksualny i społeczeństwo w „Poszukiwaczach” Johna Forda, „Lud”, t. 101, 2017, s. 357-377, DOI:10.12775/lud.2017.12.

Robert Warshow i efekt realizmu, w: Kulturowe kody – etnologiczne klucze. Szkice dedykowane doktorowi Jackowi Bednarskiemu, red. Wojciech Dohnal, Waldemar Kuligowski, Jacek Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 21, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017, s. 143-152

Gary Cooper znowu w siodle, w: Imperium Rolanda Barthes’a, red. Anna Grzegorczyk, Agnieszka Kaczmarek, Katarzyna Machtyl, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 117-135.

Pokrewieństwo teorii, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, 2016/2(25), s. 45-70, [pdf].

Émile Durkheim jako teoretyk kultury, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008.