mgr Marta Machowska

PhD Candidate, Section of Contemporary Cultural Studies

Room: 2.13
Phone: 61 829 13 71
E-mail: mm54993@amu.edu.pl

Office hours:

Monday 9:00-11:00
Tuesday 9:00 – 11:00

 

Intangible cultural heritage of Poland – revitalisation and protection of polish intangible cultural heritage, the role of cultural heritage in places habited by displaced people, folklore and folklorisation; Anthropology of village – social processes in the Polish countryside, local and regional ties, activity of rural residents, use of cultural heritage for promotional and social purposes, historical, social, architectural and cultural changes in rural areas; Region of Great Poland (mainly microregion Biskupizna) – history and culture of Great Poland, cultural diversity of the region; Evangelical cultural heritage in Great Poland – social memory and cultural heritage, the history of evangelicalism in Great Poland, evangelical cemeteries, revitalization of evangelical cemeteries;  

Books

Atlas Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Wsi Wielkopolskiej: Powiat obornicki. Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie 2015, p. 1-193+11.

Edits

Ewangelicy w gminie Kórnik. Pamięć społeczna i dziedzictwo kulturowe. Poznań: Fundacja Hereditas Culturalis 2015, p. 1-129 [with: J. Wałkowska].

Biskupizna. Ziemia-tradycja-tożsamość. Krobia: Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi 2016, p. 1-198 [with: A. W. Brzezińską], http://cyfrowearchiwum.amu.edu.pl/media/uploads/000018t.pdf.

Papers

Korzenie i skrzydła (Wywiad z Agnieszką Wujek); Dziedzictwo nie może być skamieliną (Wywiad ze Zbigniewem Jasiewiczem), Stój szamotulski nosimy z dumą (Wywiad z Maciejem Sierpińskim), Ludzie tak naprawdę nie znają folkloru (Wywiad z Katarzyną Hełpą-Liszkowską), [in:] A. W. Brzezińska, K. Dziubata, M. Machowska (eds.), Rozmowy o niematerialnym, Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty (print).

Biskupizna w pamięci społecznej jej mieszkańców, [in:] A. W. Brzezińska, M. Machowska (eds.), Biskupizna. Ziemia-tradycja-tożsamość. Krobia: Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi 2016, p. 31-56, http://cyfrowearchiwum.amu.edu.pl/media/uploads/000018t.pdf 

Turystyka i niematerialne dziedzictwo kulturowe: przegląd szans i zagrożeń. Na przykładzie rzemiosła i rękodzieła tradycyjnego, „Łódzkie Studia Etnograficzne”, 2016, 55, p. 161-192.

Kierunki i czynniki modyfikacji tradycji w powiecie gnieźnieńskim. Przypadek śmigusa-dyngusa, [in:] A. Przybyła-Dumin (ed.), Narracja, obyczaj, wiedza… O zachowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego, Chorzów-Lublin-Warszawa: Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Narodowy Instytut Dziedzictwa 2016, p. 323-332.

Festiwale muzyczne – próba ujęcia autoetnograficznego. „Czas Kultury”, 2015, 4 (187), p. 52-61. 

Czyje dziedzictwo?, [in:] M. Machowska, J. Wałkowska (eds.), Ewangelicy w gminie Kórnik. Pamięć społeczna i dziedzictwo kulturowe. Poznań: Fundacja Hereditas Culturalis 2015, p. 53-62. https://www.academia.edu/20288593/Ewangelicy_w_gminie_K%C3%B3rnik._Pami%C4%99%C4%87_spo%C5%82eczna_i_dziedzictwo_kulturowe_Pozna%C5%84_Fundacja_Hereditas_Culturalis_2015_with_J._Wa%C5%82kowska_ 

Motorway, modernisation, culture: Ethnographic reflections, [in:] W. Kuligowski, A. Stanisz (eds.), Cultures of motorway. Localities through mobility as an anthropological issue, Wielichowo: Tipi 2016, p. 69-93 (with: A. Kochaniewicz, E. Krygiel, Ł. Kordys, D. Niemier. P. Nisztuk, Ż. Wechterowicz.

Pulteram – living tradition in Greater Poland, National Museum of Agriculture and Agri-Food in Szreniawa, Ministry of Culture and National Heritage (2017).

Treasures from the Oskar Kolberg archive. Educational programme for students and teachers, Oskar Kolberg Institute in Poznan, Ministry of Culture and National Heritage (2017).

Moving modernizations. The Influence of the A2 Motorway on the Local Cultural Landscape (2014-2017). Website.

Locality and regionality. Practicing cultural landscape of Biskupizna, Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, Adam Mickiewicz University, Krobia Commune Office (2016).

Harvest festiwal 2016local and regional dimension, WAŻKA Foundation, Ministry of Culture and National Heritage – priority of “Observatory of Culture” (2016).

Catalog of folk towel in Bielsk Podlaski, Museum of Podlasie in Bialystok, Ministry of Culture and National Heritage (2015).

Szakiety closer to folklore, School Complex in Szkaradowo, Ministry of Education (2015).

Atlas of the Intangible Cultural Heritage of Greater Poland Village, National Museum of Agriculture and Agri-Food in Szreniawa, No. 11H 11 026580 National Programme for the Development of Humanities, Ministry of Science and Higher Education (2014-2015).

Atlas of Polish Folk Costumes: Continuation of Publishing Activities, Conducting Field Research, Queries of the Sources and the Digitization of Source Materials and Publishing on the Internet, Polish Ethnological Society, No. 11H 12 0261 81 National Programme for the Development of Humanities, Ministry of Science and Higher Education (2013-2015).

Józef Burszta digital archive – digitization of archives and making them available on the Internet, Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, Adam Mickiewicz University in Poznan (2014).

Józef Burszta Digital Achive – digitalization and sharing of archival materials, Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, Adam Mickiewicz University in Poznan (2014). Website.

Exhibition: 100 photographs on 100th birthday of prof. Józef Burszta, Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, Adam Mickiewicz University in Poznan (2014). Website.

Member of Polish Ethnological Society

https://amu.academia.edu/MartaMachowska