robert rydzewski

mgr Robert Rydzewski

PhD candidate, Section of European Studies and Cultural Critique

Room: 2.13
Phone: 61 829 13 71
E-mail: rydzewski.robert@gmail.com

Office hours:

Absent/research fellow at University of Belgrade, Serbia

 

Migration: border securitization, mobility, migration regimes, integration Nationalism in South-East Europe Urban anthropology: influence of the semiotic space on the social relations Research Areas: post-Yugoslavia, Poland

Mobilność w czasach zamkniętych granic – notatki z badań terenowych w Serbii, Łódzkie Studia Etnograficzne, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 56, 2017, s. 161-176. [pdf]

The experiences of Polish migrants in Iceland,  Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 6, 2016, pp. 213-231. [wspólnie z: Gospodarczyk, H., Szajda, H., Żłobecka, L.] [pdf]

Ethnic gentrification. The silent fight for a Macedonian city,  EthnoAnthropoZoom, 14, 2015, pp. 8-38. [pdf]

Przymus samozatrudnienia. Przedsiębiorczość imigrancka jako strategia adaptacyjna na poznańskim rynku pracy, Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, Red. N. Bloch, I. Main, K. Sydow, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM 2015, s. 53-74. [wspólnie z: Natalia Bloch] [pdf]

Kultura migracji. Współczesne migracje Polaków z rumuńskiej Bukowiny [w:] Polonia w Europie. Polska społeczność na rumuńskiej Bukowinie, Red . N. Maksymowicz, Szczecin-Praha-Frankfurt: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Usz 2012, s. 116-121. [wspólnie z: A. Kochaniewicz]

Sprzedawcy na poznańskich bazarach, [w:] Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu, Red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2012, s. 102-116.

The transformation of post – Yugoslav cities. The anthropological case study of Tetovo in Macedonia (2016 – 2019)