305602364_550830193508064_1213779887615678896_n

dr Karolina Dziubata-Smykowska

PhD, Section of Ethnology

Room: 2.39
Phone: 61 829 13 90
E-mail: karolina.dziubata@amu.edu.pl

Office hours:

 

Intangible cultural heritage of Poland – revitalisation and safeguarding intangible cultural heritage, the role of cultural heritage in the context of displacement and interrupted cultural continuity, folklorism as a form of safeguarding intangible cultural heritage, UNESCO (cultural heritage lists), feminism folklore studies Ethnoclimatology – climate ethnography, the impact of the climate crisis on local practices towards intangible cultural heritage based on the relationship between humans and the environment, the relationship between traditional ritual calendar, the growing season and weather phenomena Visual anthropology – photography as an object and tool in field research, ethnographic archives, Digital Archive of prof. Józef Burszta Anthropology of migrations – memory of people displaced from Polish Eastern Borderlands (BA thesis) Anthropology of body – social and cultural aspects of hair and hairstyles in cultural contexts (MA thesis)

Dziubata, K. (2020) Stereotypizując fryzurę. Wyobrażenia na temat włosów w doświadczeniach osób noszących dredy w Polsce, „Etnografia. Teorie, praktyki, doświadczenia”, ISSN: 2392-0971, nr 6/2020 (w druku).
Dziubata, K. (2020) Patrymonializacja, „unescoizacja” i polityka. Trajektorie tańca tradycyjnego w systemie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, „Kultura Współczesna” ISSN: 1230-4808, nr 4(111)/2020, s. 174-192.
Dziubata, K. (2020) Fryzura jako społeczno kulturowy komunikat niewerbalny. Studium przypadku dredów w Polsce, „Etnografia Polska” t.64, nr 1-2(2020), ISSN: 0071-1861, s. 141-154, https://doi.org/10.23858/EP64.2020.007.
Dziubata, K. (2020) Koalicja Wschowskich Kolędników. Między dziedzictwem kulturowym a tradycją wynalezioną, „Zeszyty Wiejskie” t. 26/2020, ISSN: 1506-6541, s. 243-268, https://czasopisma.uni.lodz.pl/zwiej/article/view/9299.
Dziubata, K. (2020) Kto pamięta o dziedzictwie? Działania na rzecz niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Sławsku Wielkim i Przyprostyni, w: Kultury i krajobrazy pamięci, red. M. Dziewierski, B. Pactwa, s. 287-304, ISBN: 978-83-226-3799-9.
Dziubata, K. (2020) Mały Kolberg. Żywa tradycja inspiracją do pracy z dziećmi, „Przegląd Wielkopolski. Kultura, Historia, Ekorozwój, Turystyka” R. 34: 2020, ISSN: 0860-7540, nr 1(127), s. 86-89.
Dziubata, K. (2020) [Rec.] Maciej Sierpiński (red.), Wesele Szamotulskie, Szamotulski Ośrodek Kultury, Szamotuły 2016, ss. 56, „Przegląd Wielkopolski. Kultura, Historia, Ekorozwój, Turystyka” R. 34: 2020, ISSN: 0860-7540, nr 1(127), s. 95-97.
Dziubata, K. (2020) W trosce o dziedzictwo, „Podkoziołek” 2/2020.
Dziubata, K. (2019) Mardi Gras! Największe ostatki na świecie [w] A. Jełowicki (red.) Bery, cymper, podkoziołek – żywa tradycja w Wielkopolsce, Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, s. 121-132.
Dziubata, K. (2019) Tradycje wielkanocne w światowym systemie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego [w] Muradyny, żandary, siwki. Żywa tradycja w Wielkopolsce, Jełowcki, A. (red.), Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, s. 121-130.
Dziubata, K. (2019) Ethno Port Poznań. O muzyce, kulturze i edukacji, [w] Anna Weronika Brzezińska, Katarzyna smyk (red.), Festiwale, konkursy przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego / Festivals, Competitions, Presentations and the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, seria: Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce i jego ochrona / Intangible Cultural Heritage in Poland and Its Protection, t. IV, Lublin-Wrocław-Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Narodowy Instytut Dziedzictwa, s. 181-192.
Dziubata, K. (2019) Od prawa międzynarodowego do lokalnej społeczności. Praktyczny wymiar ochrony niematerialnego
dziedzictwa kulturowego [w] Rozpoznać przeszłość w teraźniejszości. Granice dziedzictwa. Materiały pokonferencyjne, Kraków: Akademickie Koło Studentów Ochrony Dóbr Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 116-131.
Dziubata, K. (2019) Wesele Przyprostyńskie, Nieco osobista historia badań nad niematerialnym dziedzictwem kulturowym Wielkopolski, „Podkoziołek” 4/2019.
Dziubata, K. (2019) Barwy przeszłości. Recenzja wystawy „Czarno na Białym w kolorze”, 24 listopada 2018 – 30 czerwca 2019, Muzeum Etnograficzne, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, „Dziedzictwo kulturowe wsi” nr 3/2019, s. 231-237.
Dziubata, K. (2019) Wprowadzenie [w] M. Chrapek-Wawrzyniak, Powitać, poświętować, pożegnać. Ślady dawnych obrzędów przejścia w folklorze wsi radomskiej, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, s. 8-9.
Dziubata, K. (2018) Recenzja: Dziadowiec, J. (2016). Festum Folkloricum. Performatywność folkloru w kulturze współczesnej. Rzecz o międzykulturowych festiwalach folklorystycznych. Seria „Kurs na Kulturę”. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, ss. 600), Festum inter-folkloricum. Wielowymiarowość festiwali folklorystycznych, „Literatura Ludowa” nr 1, s. 70-75.
Dziubata, K., Machowska, M., Zalewski, P. (2018) „Muradyny, żandary, siwki – żywa tradycja w wielkopolsce”. Etnologiczne badania terenowe nad zwyczajami organizowania pochodów wielkanocnych, „Dziedzictwo kulturowe wsi” nr 2, s. 213-226.
Dziubata, K., Machowska, M. (2018) Festiwale, konkursy, przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego Ogólnopolska konferencja naukowa w Lublinie 7-8 grudnia 2017, „Twórczość Ludowa” nr 1-2, s. 61-63.
Dziubata, K. (2018) III Gala niematerialnego dziedzictwa kulturowego, „LUD” t. 102/2018, s. 555-562.
Dziubata, K., Janaszak, M. (2018) Społeczność lokalna w działaniu: zarządzanie dziedzictwem kulturowym. Etnologiczne badania terenowe w Kaliszu, „Dziedzictwo kulturowe wsi” nr 2, s. 157-164.
Dziubata, K., Szałek, M. (2018) Twórcy/wytwórcy/przetwórcy. Wokół problematyki wzornictwa regionalnego. Ogólnopolska konferencja naukowa w Kaliszu 8-9 czerwca 2018 roku, „Dziedzictwo kulturowe wsi” nr 2, s. 233-240.
Dziubata, K. (2018) Wikipedia: Etnografowie w Wikipedii, „Przegląd Wielkopolski. Kultura. Historia. Ekorozwój. Turystyka”, 1: 2018, s. 74-75.
Dziubata, K. (2018) Razem dla folkloru: Wojewódzki Przegląd Folklorystyczny w Szreniawie, https://kulturaupodstaw.pl/razem-dla-folkloru-wojewodzki-przeglad-folklorystyczny-w-szreniawie/ [dostęp: 05.05.2019].
Dziubata, K., Machowska, M. (2018) Festiwale, konkursy, przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Ogólnopolska konferencja naukowa w Lublinie, „Twórczość Ludowa” nr 1-2, s. 61-63.
Dziubata, K. (2018) Folklor(yzm) sklepowy. Wzornictwo regionalne w produktach spożywczych i użytku codziennego [w] Twórcy – Wytwórcy – Przetwórcy. Wokół problematyki wzornictwa regionalnego, Brzezińska, A.W., Kucharska, S. (red.), Kalisz: Muzeum Narodowe w Kaliszu, s. 297-322.
Dziubata, K. (2017) Autentyczność kolędnicza. Kaszubskie kolędowanie w książce Iwony Świętosławskiej. „Twórczość Ludowa” R. XXXII (83) Nr 3-4, s. 47-48.
Dziubata, K. (2017) Wesele biskupiańskie jako widowisko obrzędowe, „Przegląd Wielkopolski. Kultura. Historia. Ekorozwój. Turystyka”, 3: 2017, s. 30-40.
Dziubata, K. (2017) Mały Kolberg. Żywa tradycja inspiracją do pracy z dziećmi. „Twórczość Ludowa” R. XXXII (83) Nr 3-4, s. 60-61.
Dziubata, K. (2017) Maciej Sierpiński (red.) Wesele Szamotulskie, Szamotulski Ośrodek Kultury, Szamotuły 2016, ss. 56 [rec.], „Przegląd Wielkopolski. Kultura. Historia. Ekorozwój. Turystyka”.
Dziubata, K., Zalewski, P. (2016) Rok Obrzędowy z Wikipedią, „Twórczość Ludowa”, 1-2: 80, s. 66-67.
Dziubata, K., Machowska, M. (2016) II Seminarium na temat strojów ludowych i rękodzieła (Wrocław, 4 grudnia 2015), „Twórczość Ludowa”, 1-2: 80, s. 63-65.
Dziubata, K. (2016) Codzienność, wstyd, atrakcja. Dzieje stroju biskupiańskiego, w: A. W. Brzezińska, M. Machowska (red.), Biskupizna. Ziemia – tradycja – tożsamość, Krobia: Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi, s. 133-155.
Dziubata, K. (2016) Zagrożenia wobec ciągłości kultury ukraińskiej na Powiślu, w: A. Paprot, K. Linda-Grycza, T. Buliński (red.), Wielokulturowe Pomorze. Ukraińcy i ich dziedzictwo kulturowe na Żuławach i Powiślu, Gdańsk – Nowy Dwór Gdański: Stowarzyszenie Kochamy Żuławy, s. 135-146.
Dziubata, K., Lamprecht, Z., Pińczewska, Z. (2016) Szkaradowski etnodizajn. Warsztaty etnograficzne w Szkaradowie, „Przegląd Wielkopolski. Kultura. Historia. Ekorozwój. Turystyka”, 4: 114, s. 51-53.
Dziubata, K. (2016) Stowarzyszenia jako miejsca pamięci o Kresach Wschodnich, „Przegląd Wielkopolski. Kultura. Historia. Ekorozwój. Turystyka”, 2: 112, s. 14-23.
Dziubata, K. (2016) Nie tylko dekoracja. Wielowymiarowość witaczy dożynkowych, w: Dożynki 2016 – raport z badań, Fundacja
Ważka 2016, s. 8-17.
Dziubata, K. (2015) Zaśnięcie Bogurodzicy, w: #EtnoWiki Rok Obrzędowy z Wikipedią, s. 40-43.
Dziubata, K. (2013) Działalność Narodowego Muzeum Rolnictwa I Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie wobec edukacji regionalnej, „Przegląd Wielkopolski. Kultura. Historia. Ekorozwój. Turystyka”, 2: 100, s. 54-57.

Ledaer:

Analysis of the relationship between anthropogenic climate change and local practices towards intangible cultural heritage, Polish National Science Center, no. DEC-2022/06/X/HS2/00741, Head: Dr. Karolina Dziubata-Smykowska (2022-2023)

Participant:

Lexicon of Polish Folklore, grant NPRH nr 0396/NPRH9/H11/88/2021 (2022-2027)

Muradyny, Siwki, Żandary – living tradition in Greater Poland, National Museum of Agriculture and Agri-Food in Szreniawa, Ministry of Culture and National Heritage (2018) link to project page

Nie tylko Mysia Wieża. Material and intangible heritage of Ziemia Nadgoplańska, Modrak Foundation (2017).

Living heritage, „Chronić Dobro” Foundation, National Heritage Board of Poland (2017).

Pulteram – living tradition in Greater Poland, National Museum of Agriculture and Agri-Food in Szreniawa, Ministry of Culture and National Heritage (2017) link to project page

Treasures from the Oskar Kolberg archive. Educational programme for students and teachers, Oskar Kolberg Institute in Poznan, Ministry of Culture and National Heritage (2017).

Multicultural Pomerania: Ukrainians and their cultural heritage in Żuławy and Powiśle regions, We Kochamy Żuławy Society, Institute of Archeology and Ethnology at University of Gdansk (2016) link to project page

Europeana 1914-1918, Europeana Foundation, University of Oxford, Facts&Files Foundation (2016) link to project page

(Re)gaining migration memory as part of We’re all migrants project, the Institute of Ethnology and Cultural Anthropology at Adam Mickiewicz University, Zamek Cultural Centre, Center for Migration Research, Ministry of Culture and National Heritage (2016) link to project page

Locality and regionality. Practicing cultural landscape of Biskupizna, Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, Adam Mickiewicz University, Krobia Commune Office (2016) link to project page

Violence, pleasure, shame – public space of Berati, Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, AMU, University of Arts in Poznań (2016)

Dożynki 2016 – local and regional dimension, WAŻKA Foundation, Ministry of Culture and National Heritage – priority of “Observatory of Culture” (2016) link to project page

Catalog of folk towel in Bielsk Podlaski, Museum of Podlasie in Bialystok, Ministry of Culture and National Heritage (2015).

Szakiety closer to folklore, School Complex in Szkaradowo, Ministry of Education (2015).

A Year of Rituals with Wikipedia, National Museum of Ethnography in Warsaw, Ministry of Culture and National Heritage (2015) link to project page

Folk Culture of Mazurians and Warmians, Museum of Folk Architecture – Ethnographic Park in Olsztynek, 2015.

Atlas of the Intangible Cultural Heritage of Greater Poland Village, National Museum of Agriculture and Agri-Food in Szreniawa, No. 11H 11 026580 National Programme for the Development of Humanities, Ministry of Science and Higher Education (2014-2015) link to project page

Atlas of Polish Folk Costumes: Continuation of Publishing Activities, Conducting Field Research, Queries of the Sources and the Digitization of Source Materials and Publishing on the Internet, Polish Ethnological Society, No. 11H 12 0261 81 National Programme for the Development of Humanities, Ministry of Science and Higher Education (2013-2015) link to project page

Józef Burszta digital archive – digitization of archives and making them available on the Internet, Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, Adam Mickiewicz University in Poznan (2014) link to project page

Practicing cultural landscape. Local and regional dimensions of the phenomenon on the example of the community of Przysucha and Szydłowiec, Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, Adam Mickiewicz University in Poznan (2014) link to project page

Socio-cultural identification of foreigners: Spaces of identification of immigrants, National Research and Development Center No. DOBR/0018/R/ID2/2013/03 (2014).

Member of European Association of Social Anthropologists

Member of International Organisation of Folk Art Youth Commission

Member of Polish Ethnological Society