maczka

dr Krzysztof Mączka

scientific assistant, Department of Social Anthropology

Room: 2.34
Phone: +48 662 622 414
E-mail: krzysztof.maczka@amu.edu.pl

Office hours:

 

Public and stakeholders participation: public consultations, stakeholders engagement, participatory budgeting Environmental sociology: ecosystem services, Natura 2000 Public policies

 Jeran, A., Mączka, K., Matczak, P., Milewicz, M. (2017). Charakterystyka procedur budżetów obywatelskich w Wielkopolsce. Studia Humanistyczne 16, 43-57

Matczak, P., Bondyra, K., Isański, J. Mączka, K., Nosal, P., Śliwa, P., Wojtokowiak, M. (2017). Społeczny potencjał sołectwa. [w:] red. Gołębiowska, A., Zientarski, B. Sołectwo – studium prawnoustrojowe. Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa, 85-110

Mączka K. Debata oksfordzka a konsultacje społeczne. 2017. Konferencja Programowa Narodowego Kongresu Nauki w Lublinie. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Matczak,P., Misiewicz, M., Milewicz, M., Mączka, K. (2016). Why Consultations? The public participation in water management and local spatial planning in two Polish cases. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 35, 103-118.

 Chmielewski, P. J., Wysocka, P., Matczak, P., & Krzyżyńska, H. (2016). Connection between ecosystem services of woody plants in the municipality of Czerwonak and administrative decisions on felling trees and shrubs. Ekonomia i Środowisko.

Maczka, K., Matczak, P., Pietrzyk-Kaszyńska, A., Rechciński, M., Olszańska, A., Cent, J., & Grodzińska-Jurczak, M. (2016). Application of the ecosystem services concept in environmental policy—A systematic empirical analysis of national level policy documents in Poland. Ecological Economics, 128, 169-176.

Matczak, P., Jeran, A., Mączka, K., Nowak, M., & Śliwa, P. (2015). Aktywizacja społeczna wspólnot terytorialnych w Polsce z perspektywy ćwierćwiecza samorządu terytorialnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 77(3), 335-349.

Matczak, P., Maczka, K. & Milewicz, M. (2015). E-partycypacja: zastosowania sondażu internetowego jako narzędzia partycypacyjnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, (1), 239-256.

Matczak, P., Sadło, M., Mączka, K. (2015). Budżety obywatelskie w województwie wielkopolskim: stan obecny i perspektywy na przyszłość. Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, (3), 26-31.

Mączka, K., & Matczak, P. (2014). Is the Ecosystem Services Concept Useful in Polish Policy Making? Qualitative Analysis of Experts Perception. Ekonomia i Środowisko, (4 (51)), 68-75.

Mączka, K., & Matczak, P. (2014). Sąd obywatelski-aplikacja w warunkach polskich. Przypadek ulicy Umultowskiej w Poznaniu. Samorząd Terytorialny, (1-2), 45-54.

Subsurface Evaluation of CCS and Unconventional Risks (SECURe) grant Horyzont 2020; contractor; 2018 – present

Itre-es – The impact of institutional framework change on ecosystem services provided by trees/shrubs to local communities; project financed by Polish National Science Center in research scheme OPUS 13), function: contractor, PI: dr hab. Piotr Matczak 01. 2018 – present

Local elites’ reception of social consultation – comparative case study (project financed by Polish National Science Center in research scheme PRELUDE 11), function: PI, 02. 2017 – present

Towards relational forms of using banking services (grant within Santander Universidades), function: contractor, PI: dr Łukasz Rogowski,11.2016-03.2018

LINKing systems, perspectives and disciplines for Active biodiversity GovernancE  (LINKAGE), POL-NOR/2/196105/2013, function: main contractor, PI: prof. Piotr Matczak, 06.2013 – 04. 2016

Transmission of beyond discursive knowledge with reference to the transfer andacquisition of sports skills (project financed from Polish National Science Center in research scheme OPUS 7), function, contractor, PI: prof. Honorata Jakubowska, 2015 –2016