mgr Alexandra Staniewska

PhD Candidate, Department of Theory and Methodology of Anthropology

Room: 2.14
Phone: 61 829 13 71/61 829 13 72
E-mail: alesta@amu.edu.pl

Office hours:

 

  • physical anthropology
  • bio- and necropolitics
  • death and dead bodies studies
  • exhumations
  • politics of memory
  • forensic genetics

Pérez-Ramallo P., Lorenzo-Lizalde J. I., Staniewska A., Lopez B., Alexander M., Marzo S., Lucas M., Ilgner J., Chivall D., Grandal-d´Anglade A., Roberts P., Stable isotope analysis and differences in diet and social status in northern Medieval Christian Spain (9th-13th centuries CE), „Journal of Archaeological Science: Reports” vol. 41: 2022, 103325 (in open access until February 12: https://authors.elsevier.com/c/1eImf_,5MKX9p~v).

Staniewska A., Domańska E. (ed.), Ekshumacje polityczne. Teoria i praktyka [Political exhumations. Theory and practice], Gdańsk: słowo/obraz terytoria, (soon).

Staniewska A., Domańska E., Ekshumacje polityczne jako zjawisko społeczne i wielodziedzinowe pole badań [Political exhumations as a social phenomenon and a multidisciplinary field of research], w: A. Staniewska, E. Domańska (ed.), Ekshumacje polityczne. Teoria i praktyka [Political exhumations. Theory and practice], Gdańsk: słowo/obraz terytoria, (soon).

Staniewska A., Ekshumacje polityczne. Przypadek ofiar wojny domowej w Hiszpanii (1936–1939) [Political exhumations. The case of the victims of the Spanish Civil War (1936-1939)], „Historyka. Studia Metodologiczne” t. 51: 2021, s. 201–222, https://journals.pan.pl/Content/121533/PDF/2021-HSRK-10-Staniewska.pdf.

Staniewska A., Ekshumacje jako rytuały nacjonalistyczne [Exhumations as nationalist rituals], „Etnologia” 2017, http://www.etnologia.pl/europa/teksty/ekhumacje-jako-rytualy-nacjonalistyczne.php.

Staniewska A., Bose Antki [Barefoot Antki], w: N. Bloch (red.), Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej [We are all migrants. (Re)gaining a migratory memory], s. 189-197, Poznań: Centrum Kultury Zamek we współpracy z IEiAK UAM oraz CeBaM UAM 2016, https://ckzamek.pl/media/files/Wszyscy_jestesmy_migrantami_EXZ4kcL.pdf.