mgr Zofia Bieńkowska

Badaczka, Zakład Antropologii Społecznej

Pokój:
Telefon:
E-mail: zofia.h.bienkowska@gmail.com

Dyżury:

 

W Instytucie Antropologii i Etnografii UAM pracuję w ramach grantu „Doświadczanie zmian klimatycznych. Transdyscyplinarne badanie przegrzewania miast”. Skończyłam Etnologię i Antropologię Kulturową na Uniwersytecie Warszawskim w ramach MISH. Na etapie studiów magisterskich interesowały mnie zagadnienia związane z postpamięcią i upamiętnianiem ludobójstwa Ormian w Armenii. Następnie moje zainteresowania badawcze objęły kwestie relacji człowieka i natury, cielesnego doświadczania środowiska a także społecznych wymiarów przemian klimatycznych. Jestem także absolwentką studiów podyplomowych z ochrony środowiska na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie robię doktorat w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW.

Doświadczanie zmian klimatycznych. Transdyscyplinarne badanie przegrzewania miast (www.emclic.com)

  • Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki w ramach Mechanizmu Finansowego EOG (konkurs IdeaLab)
  • Okres realizacji: 2020 – 2023
  • Kierowniczka: dr Zofia Boni