mgr Stanisława Piotrowska

doktorantka, Zakład Antropologii Kulturowej

Pokój: 2.14
Telefon: +48 61 829 13 71
E-mail: staszka.piotrowska@gmail.com

Dyżury:

środy 09:00-10:30 (MS Teams)


 

Percepcja symbolicznej przestrzeni miasta, aktywizm miejski, polityka lokalna małych miast, konstruowanie tożsamości lokalnych, antropologia organizacji, muzealnictwo, dostępność usług i przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami.

Locality and emotions in the small town’s politics, ​“Our Europe. Ethnography – Ethnology -Anthropology of Culture”, 2017, vol. 5/2016, pp. 063-077.

Po pierwsze empatia! Antropologiczna refleksja o dostępności w kulturze…,​ “Poznański Kurier Społeczny”, nr 2/2016

Miasto dostępne. Pomoc dostępna?, ​“Poznański Kurier Społeczny”, nr 3/2016.

O wspólnym spożywaniu posiłków jako formie budowania i podtrzymywania relacji społecznych na podstawie narracji mieszkańców Poznania i okolic, ​“Etnologika. Poznańskie Studia Antropologiczne”, 2016, nr 1, s. 81-102.

Dubicze Cerkiewne bliżej nieba? Religijność i stosunki międzywyznaniowe w wielowyznaniowej wsi podlaskiej w relacjach jej mieszkańców, “​Ethnographic Archives”, 2016, nr 58, s. 185-193 [współautorzy: Adrianna Siebers, Katarzyna Przepiera].

Tam gdzie spotykają się ludzie, miejsca, wydarzenia. O miejscach pamięci w Dubiczach Cerkiewnych.“​Etnologia”, 2015, [współautorzy: Marta Rudnicka].

Egzotyka tuż za rogiem, czyli o poznańskich restauracjach etnicznych, ​“Etnologia”, 2015, [współautorzy: Katarzyna Przepiera, Kinga Kosikiewicz].

Funkcje dworu i folwarku pańszczyźnianego w przestrzeni gospodarczej oraz społeczno-kulturowej wsi Koszuty, “​Przegląd Wielkopolski” 2013, nr 4, s. 30-34, [współautorzy: Dominika Dudkowska, Martyna Gruszka].

Granty badawcze

2012-2015

Tytuł: Atlas Polskich Strojów Ludowych: kontynuacja prac wydawniczych, prowadzenie badań terenowych i kwerend źródłowych oraz cyfryzacja materiałów źródłowych i udostępnienie ich w Internecie. Finansowanie: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (Polish Ethnological Society, nr 11H 12 026181), Kierownik projektu: prof. Anna Weronika Brzezińska, Funkcja: wykonawca.