mgr Kamila Grześkowiak

doktorantka, Zakład Antropologii Społecznej

Pokój: 2.13/2.14
Telefon: 61 829 13 71/61 829 13 72
E-mail: kamila.grzeskowiak@amu.edu.pl

Dyżury:

poniedziałek 9:00-11:00 (MS Teams)
wtorek 9:00-11:00 (MS Teams)


 

Antropologia sportu Krytyczne badania nad bezpieczeństwem Płeć kulturowa

2020 Natalia Bloch, Kamila Grześkowiak, Łukasz Kaczmarek, Zielone konferencje. Przewodnik po dobrych praktykach w zakresie organizacji ekologicznie i społecznie odpowiedzialnych konferencji, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, Instytut Antropologii i Etnologii UAM 2020. ISBN: 978-83-959125-0-4

2018    Co oznacza kopać jak baba? Kobiety i kobiecość w piłce nożnej, w: Starzyńska-Kościuszko E., Markowski W. (red.), Kobiecość na przestrzeni wieków tom II, Olsztyn, s. 117-128.

2015    z Wiśniewski B., Piłka nożna z perspektywy kibiców. Komercjalizacja a tradycja, w: R. Kossakowski, J. Kurowskiego, J. Nowakowski (red.), Modern futbol a świat kibiców. Interdyscyplinarne studia nad kulturą kibiców, Pszczółki: Wydawnictwo Orbis Exterior, s. 163-179.

2014    Kto kopie jak baba? Renegocjowanie pozycji kobiet w sporcie na przykładzie piłki nożnej, w: M. Buchowski, M. Z. Kowalska (red.), Nie tylko piłka w grze. Antropologiczne interpretacje Euro 2012, Poznań: Wydawnictwo Naukowe i Innowacje, Poznańskie Studia Etnologiczne nr. 18, s. 143-161.

2013    Szkoła życia, w: N. Bloch, A. W. Brzezińska (red.), Sztutowo/Stutthof. Gdzieś pomiędzy plażą a obozem, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 113-122

 

Tłumaczenia:

2014    Kiel L., Polska jako skolonizowany kolonizator. Dyskursy o „europejskości” w związku z Euro 2012, w: M. Buchowski, M. Z. Kowalska (red.), Nie tylko piłka w grze. Antropologiczne -interpretacje Euro 2012, Poznań: Wydawnictwo Naukowe i Innowacje, Poznańskie Studia Etnologiczne nr. 18, s. 81- 107. Tłumaczenie z j. angielskiego na j. polski.

2013    Smith N., Co się stało z klasą?, w: „Praktyka Teoretyczna”, 3(9). Tłumaczenie z j. angielskiego na j. polski wraz z Alejski J., Szczepaniak D., Wiśniewski B.

2012    Harvey  D., Stosunki klasowe, sprawiedliwość społeczna i polityka różnicy, w: „Praktyka Teoretyczna”, 5/2012. Tłumaczenie z j. angielskiego na j. polski wraz z Alejski J., Koralewska A., Szczepaniak D., Wiśniewski B.

Grant doktorski przyznany przez Max Planck Institute for Social Anthropology

Okres realizacji: 20 września-19 grudnia 2018

Funkcja: wykonawca

 

Colour? What colour?: report on the fight against discrimination and racism in football

Zleceniodawca: ESCCA School of Management, UNESCO

Okres realizacji: Kwiecień-Maj 2015

Funkcja: wykonawca

 

Football Research in an Enlarged Europe: Identity dynamics, perception patterns and cultural change in Europe’s most prominent form of popular culture (FREE)

Grantodawca: Komisja Europejska (7 Program Ramowy UE)

Okres realizacji: 2012-2015

Funkcja: wykonawca

 

Learning from the Past, Teaching for the Future. The Mark and Gail Appel Program in Holocaust & Antiracism Education (TFTF)

Grantodawca: The Centre for Jewish Studies, The Canadian Centre for German and European Studies at York University

Czas realizacji: 2009-2010

Funkcja: uczestnik programu edukacyjnego

 

Badania terenowe:

Sztutowo czy Stutthof? Reportaże z terenu (2011), interdyscyplinarny projekt badawczy z udziałem studentów sfinansowany ze środków statutowych  Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, badania na poobozowych terenach KL Stutthof na Żuławach (uczestniczka warsztatów reporterskich).  [blog http://stutthof.org/node/343]

Przynależność do stowarzyszeń naukowych

The European Association of Social Anthropologists (EASA)

Peace and Conflict Studies in Anthropology (PACSA)

Anthropology of Security Network

Pełnione funkcje

Wicemarszałkini Sejmiku Doktorantów UAM (kadencja 2017/2018)