thumbnail

mgr Anita Brzyszcz

Doktorantka, Zakład Antropologii Kulturowej

Pokój: 2.13/2.14
Telefon:
E-mail: anibrz@amu.edu.pl

Dyżury:

poniedziałek 12:15-13:45


 

Netnografia, e-folklor – specyfika funkcjonowania środowisk internetowych oraz analiza tekstów folkloru internetowego Cyberkultura – gatunki internetowe, analiza tekstów (z naciskiem na memy), stereotypy i mity Etnolingwistyka – językowy obraz świata w tekstach kultury, stereotypy językowe Tekstologia – analiza lingwistyczna, literaturoznawcza i antropologiczna tekstów kultury internetowej Feminizm w języku i kulturze – lingwistyczna analiza dyskursu feministycznego Mity i stereotypy narodowe – analiza historyczna, lingwistyczna i kulturoznawcza Dyskurs post-humanistyczny – analiza lingwistyczna i antropologiczna

Brzyszcz A., Polacy – my lubim kobiety? (A)symetria płci w polszczyźnie na tle innych języków słowiańskich [w:] Słowianie, my lubim kobiety, red. B. Osowski, Poznań 2019. ISBN 978-837-654-47-24

 Brzyszcz A., Kreatywność językowa w zakresie tworzenia form feminatywnych przez użytkowniczki portalu Facebook [w:] Kreatywność językowa w komunikacji internetowej, red. B. Cieśla i K. Burska, Łódź 2019. ISBN 978-83-8142-463-9 eISBN 978-83-8142-464-6

 Brzyszcz A., Przykłady kreatywności językowej w procesie feminizowania współczesnej polszczyzny [w:] Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej, red. K. Burska, Łódź 2017. ISBN 978-83-8088-451-9 eISBN 978-83-8088-452-6

2019 – Studenci UAM Bez Granic – udział w projekcie badawczo-edukacyjnym organizowanym przez stowarzyszenie Studenci UAM Bez Granic oraz Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej działające na WSE UAM, realizowanym w Ambohidratrimo i Antananarywie na Madagaskarze:

  • prowadzenie zajęć językowych w żeńskim ośrodku Akany Avoko Faravohitra,
  • badania etnograficzne nad postrzeganiem kobiecości przez malgaskie nastolatki metodą ankietyzacji i obserwacji uczestniczącej oraz wywiadów pogłębionych,
  • badania etnograficzne nad praktykami egzorcyzmowania dzieci metodą obserwacji uczestniczącej oraz wywiadów pogłębionych.

 

2018 – badania etnograficzne w Zawoi, udział w projekcie „Skarby Górali” – Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński i fundację „Mapa Pasji” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, mających na celu dokumentowanie niematerialnego dziedzictwa Górali Babiogórskich i Orawskich

  • badania nad lokalną tożsamością metodą obserwacji uczestniczącej i wywiadów pogłębionych.

 

2015 – udział w badaniach archeologicznych prowadzonych przy romańskiej rotundzie p.w. św. Mikołaja i św. Wacława na Górze Zamkowej w Cieszynie

  • prowadzenie prac wykopaliskowych i inwentaryzacyjnych

„Wszyscy jesteśmy Nosaczami?” – wywiad dla „Życie Uniwersyteckie” nr 6 (334)/2021

https://uniwersyteckie.pl/sites/default/files/archiwum-ZU/pdf/ZU%2006%20czerwiec%202021_e-wydanie.pdf