mgr Adriana Garbatowska

doktorantka, Zakład Etnologii

Pokój: 2.13
Telefon:
E-mail: ada.garbatowska@wp.pl

Dyżury:

 

W kręgu moich zainteresowań znajdują się tematy dotyczące wielkopolskiej wsi: niematerialne dziedzictwo kulturowe tradycyjne budownictwo wsi Wielkopolskiej przesiedlenia ludności z Kresów Wschodnich do Wielkopolski

„Obcy” w grupach kolędniczych, Studia lednickie, t.9, 2008, s. 145-156.

Czas wolny – gry i zabawy: formy aktywności, Studia lednickie t.9, 2008, s. 271-278.

Współczesna tożsamość Tatarów Polskich, [w:] Tatarzy – Historia i Kultura, red. S. Chazbijewicz, Szreniawa 2009, s. 45-54.

Ubogiemu piskorz, Studia lednickie, t. 10, Lednica – Poznań 2010, s. 61-67.

Przesiedleńcy z Kresów pod Pleszewem, [w:] Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd, red. W. Dzianisava, P. Juszkiewicz, J. Staśkowiak, Warszawa 2010, s.60-78.

Tożsamość regionalna. Mit czy rzeczywistość, Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, t. 2, 2011, s. 20-30.

Walkowice – zachodnie rubieże Wielkopolski, t. 11, Lednica – Poznań 2012, s. 137-150.

Przesiedleńcy w Wielkopolsce. Stosunek ludności miejscowej do osadników z Kresów Wschodnich, Studia lednickie, t. 13, Lednica – Poznań 2014, s. 177-187.

Osadnictwo olęderskie w regionie nowotomyskim, Rocznik Naukowy, Fundacji Muzeów Wielkopolskich, t. 5, Poznań 2018, s. 162-169.

Członkini:

Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce

Association of European Open Air Museums (AEOM)