Plan zajęć

Studia II stopnia II rok (semestr letni 2020/2021)

Sylabusy – semestr letni 2020/2021 do ściągnięcia TUTAJ

PLAN DO POBRANIA

 

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:45-12:15 Zajęcia fakultatywne: Epistemologie w antropologii prof. A. Chwieduk Wykład on-line
12:30-14:00 AWZK*: Trudne dziedzictwo dr M. Smykowski Konwersatorium on-line
14:15-15:45 Analiza społeczna dr P. Fabiś Konwersatorium on-line

 

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:30-11:00 Seminarium naukowe on-line dla wszystkich zainteresowanych
11:00-12:30 Dyżur instytutowy dla pracowników* on-line
12:30-14:00 Problemy antropologii tożsamości dr M. Filip Wykład on-line
14:15-15:45 AWZK: Medical Anthropology in Global Perspective prof. I. Main Konwersatorium on-line
16:45-18:15 Seminaria magisterskie* Zespół pracowników samodzielnych IAiE: M. Buchowski, W. Dohnal,  A. Chwieduk on-line

 

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-10:30 Zajęcia fakultatywne: Wieloetniczna Indonezja – jedność w różnorodności? mgr M. Piosik Konwersatorium on-line
10:45-12:15 Seminaria magisterskie Zespół pracowników samodzielnych IAiE: A. Lis, J. Schmidt on-line
12:30-14:00 AWZK: Antropologia ekonomiczna prof. R. Vorbrich Konwersatorium on-line

 

UWAGA 1: W semestrze zimowym student/ka dokonuje wyboru dwóch (z trzech zajęć) w ramach modułu Antropologia wybranych zjawisk kulturowych (AWZK) , jednych (z dwóch) zajęć fakultatywnych.

UWAGA 2: W semestrze letnim student/ka jest zobowiązany/a do rozliczenia przedmiotu Praktyki zawodowe, który koordynuje prof. A. Chwieduk.

* Dyżur Instytutowy dotyczy pracowników. Sprawy studenckie są załatwiane w ramach pracowniczych dyżurów indywidulanych.
* ANTROPOLOGIE WYBRANYCH ZAJWISK KULTUROWYCH i ZAJĘCIA FAKULTATYWNE dla studentów 2 roku II stopnia są jednocześnie proponowane jako zajęcia w puli „MONOGRAFIE” dla I roku II stopnia, których obowiązuje nowy program. Oznacza to, że ten sam przedmiot mogą studiować jednocześnie studenci 1 i 2 roku II stopnia.
* Seminaria magisterskie: student/studentka może uzgodnić termin realizacji seminarium w porozumieniu z promotorem/promotorką.