Plan zajęć

Studia I stopnia I rok (semestr letni 2020/2021)

Sylabusy – semestr letni 2020/2021 do ściągnięcia TUTAJ

PLAN DO POBRANIA

 

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-10:30 Badania terenowe I GR I: prof. A. Chwieduk, prof. J. Schmidt

GR II: dr M. Smykowski, dr Z. Szmyt

Ćwiczenia on-line
10:45-12:15 Współczesna myśl antropologiczna dr M. Filip Konwersatorium on-line
12:30-14:00 Metodologia nauk społecznych dr P. Fabiś Wykład on-line
16:00-17:30 Podstawy warsztatu naukowego II GR II: dr P. Fabiś Ćwiczenia on-line

 

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-14:45 Bloki językowe
15:00-16:30 Studia regionalne II*: Edukacja regionalna prof. A. W. Brzezińska Konwersatorium on-line
16:45-18:15 Podstawy socjologii prof. A. Lis Wykład on-line

 

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-10:30 Współczesna myśl antropologiczna prof. W. Dohnal Wykład on-line
10:45-12:15 Studia regionalne II*: Afryka prof. R. Vorbrich Konwersatorium on-line

 

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
08:00-14:00 Wychowanie fizyczne*
15:00-16:30 Studia regionalne II*: Antropologia społeczno-kulturowa Europy dr H. Wadle Konwersatorium on-line

 

*Przedmiot „Wychowanie fizyczne”: kontakt do Studium Wychowania Fizycznego UAM: http://swfis.amu.edu.pl/ oraz http://wf1.amu.edu.pl/index.php?item=2

*Studia regionalne II: student dokonuje wyboru 2 zajęć z 3 propozycji