iwinska (1)

dr Katarzyna Iwińska

postdoc researcher, Department of Social Anthropology

Room: 2.34
Phone: +48 502389836
E-mail: katarzyna.iwinska@amu.edu.pl

Office hours:

 

Areas: environmental sociology, decision making processes, qualitative methodology, social theory

Her research focuses on environmental sociology: specifically, public perception of energy transition, civil society and civic engagement, local development research, conflict resolutions and consultation processes.

Working papers:

 • Kampas, A, Iwinska, K. Correlating Democracy and Environmental Quality: a Perplexed Relationship (manuscript prepared for submission)
 • Iwińska, K, Witkowska, K., Kraszewska, M. Public attitudes to nuclear power – q-methodology research in Poland (in draft)

Last publications:

 • Iwińska, K, M. Kraszewska, M. Jones (ed.). Widening Interdisciplinary Sustainability Education. Collegium Civitas Press. 2018: https://www.civitas.edu.pl/wp-content/uploads/2015/03/Widening-Interdisciplinary-Sustainability-Education-light.pdf
 • Iwińska, X. Bukowska (red.). 2018. Śląsk kobiet: tradycja, aktywność i ekologia. Collegium Civitas Press. [Women’s Silesia: Tradition, Activism and Ecology],https://www.civitas.edu.pl/wp-content/uploads/2015/03/Slask-kobiet.Tradycja-aktywnosc-i-ekologia.pdf
 • Iwińska, K, Blicharska, M, M. Tainio, L. Pierotti, A. de Nazalle, Cycling in Warsaw, Poland – perceived enablers and barriers according to cyclists and non-cyclists. “Transportation Research Part A” Volume 113, July 2018, Pages 291-301, ISSN 0965-8564, https://doi.org/10.1016/j.tra.2018.04.014
 • Iwińska, K, Witkowska, K. 2016. Społeczeństwo obywatelskie w drodze ku podmiotowości… Przypadek polskiej energetyki jądrowej (Civil society on the way to its subjectivity… The case of the nuclear energy development in Poland). „Energetyka – Społeczeństwo – Polityka” 2016: 2 (4) 83-111.
 • Katarzyna Iwińska, Paweł Ruszkowski. 2015. Processes of decision making on energy issues: micro and macro analysis (the case of Poland 2015). “Securitologia” 2015; 22(2) 95–106
 • Chimiak, K. Iwińska (ed.) 2015. “Krajobraz społecznościowy” (Civil Landscape: Poland 2014). Warszawa; Lublin: Polyhemnia
 • Iwińska, K. 2015. “Być i działać w społeczeństwie: dyskusje wokół teorii podmiotowego sprawstwa” (To Be and To Act in Society: Discussions on Agency). Kraków: NOMOS.
 • Iwińska, K., M. Troszyński. 2014. „Infrastructural investments decision making processes within environmental democracy „, TRANSFORMACJE: an interdisciplinary journal; 1-2 (80 -81).
 • Iwinska K. “Action research – several reflections from the field research in the villages” („Badania w działaniu – kilka refleksji z badań terenowych w sołectwach”)  in: Animacja Życia Publicznego; 2013 (8): 1.
 • Iwinska K. „Good practices of cooperation between the public and non-governmental organizations (using qualitative analysis)” [„Dobre praktyki współpracy między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi (z wykorzystaniem analizy jakościowej)”], (co-author with Mocek, Troszyński, Radiukiewicz) Warsaw, 2012.
 • Iwinska K. (co-ed. Anna Radiukiewicz). “The people are the value of the village – reports from empirical research in Slask province“ [Wartością sołectwa są ludzie…]
 • Iwinska K. (ed.) 2010. “Public consultation processes in infrastructural investments [Konsultacje społeczne w rozwoju inwestycji infrastrukturalnych]. Warsaw: Civitas Press
 • Derwich Przemysław, Katarzyna Iwińska. 2010. “Local community consultations – compulsion or support for investments accomplishment [„Konsultacje społeczne – przymus czy wsparcie realizacji inwestycji?”] in: „Jak projektować i prowadzić działania informacyjno-konsultacyjne na obszarach chronionych?” [“How to plan and how to run informational actions and consultations in protected areas.”]  editors M. Grodzińska-Jurczak and M. Tarabuła-Fiertak, Cracow: published by the Institute of Environmental Sciences, Jagiellonian University
 • Iwińska, K. (ed.) 2010. Professional Manager in the Non-governmental organizations [„Profesjonalny menedżer w NGO”], Warsaw: published by the Collegium Civitas Press.
 • Iwińska, K. (ed.) 2009. Building local partnership -Together for the Region” [Budowanie partnerstw lokalnych – razem dla region!], Warsaw: Collegium Civitas Press
 • Iwińska, K. Conflicts functionality – several remarks on political discourse in the press” [„Funkcjonalność konfliktów?– kilka uwag o dyskursie politycznym w prasie”]– research report from the program on „Tolerance – Counteraction to  Intolerance”, 2009
 • Iwińska, K. 2008. Theory of agency in the American and European sociology [„Theory of agency w socjologii amerykańskiej i europejskiej”] in Recepcja światowej socjologii w Polsce [“View of the world sociology in Poland”] (editors. M. Chałubiński, J. Kilias, K.)

 • 2018-2021 SECURe- Subsurface Evaluation of CCS and Unconventional Risks – Research Fellow, Adam Mickiewicz University
 • 2015-2017 WISE – Widening Interdisciplinary Sustainability Education – (Erasmus Plus Project Reference 2015-1-PL01-KA203-016621) – coordination (leader)
 • 2016 -2017 – „Ocena krajowych i regionalnych skutków gospodarczych i społecznych programów jądrowych” (Assessment of national and regional economic and social impacts of nuclear programs), in cooperation with ICHTJ (grant no: 3518/IAEA/15/2016/0) – researcher
 • 2016-2017 – “Kobiety jako liderki zmian. Partycypacyjne badania w działaniu w ramach zrównoważonego rozwoju” (Women as agents of change: Participative Action Research within sustainable development)– research leader (Boell Stiftung Funds)
 • 2014-2015 – „Nieodkryty wymiar III sektora. Niezinstytucjonalizowane przejawy społecznikostwa w Polsce (“Undiscovered dimension of the third sector: Non-institutional manifestations of social activism in Poland”) – researcher and research analyst (Fundusz Inicjatyw Obywtaelskich)
 • 2014-2016 EAGLE project “Enhancing education, training and communication processes for informed behaviours and decision making related to ionizing radiation risks” (Euratom, FP7) – consultation group member.
 • 2013-2016 – PLATENSO project „Building a platform for enhanced societal research related to nuclear energy in Central and Eastern Europe” (FP7 Grant 605140) – national contact point, national tasks coordinator.
 • 2013 – Participatory Action Research – social research of the local community in the municipality of Mykanów (Kocin Nowy i Kocin Stary) – research coordinator.
 • 2011-2013 – research on social activity in urban space production – social research coordinator (qualitative and quantitative part) in the project: „TAPAS-Transportation, air pollution and physical activities; an integrated health risk assessment programme of climate change and urban policies” (project carried out in cooperation with the Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences)
 • 2011 Action research – local community diagnosis in the project EDEN (communes: Mykanow, Kruszyna and Dabrowa Zielona)- social research coordinator.
 • 2009-2012 „A Model of Co-operation between Public Administration and Non-governmental Organizations. Development and Dissemination of Co-operation Standards.” – coordination and supervision of research, expert and educational activities carried out by Collegium Civitas and participation in the Partners Council.
 • 2009 „Local community consultations on infrastructural investments” (financed by Ecorys, Norwegian Funds) – substantive supervisor on educational program and social research coordinator
 • 2008-2010 „Empowering social/civic skills of elderly women in the multicultural villages of the North-Eastern Poland” – carrying out research financed by Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe- researcher.

Membership:

from 2018 International Sociological Association – member

from 2015 European Sociological Association – member

from 2006 to 2010 European Science Foundation – Steering Committee member in Euroqual programme „Qualitative research in the social sciences in Europe”

from 2004 American Sociological Association – ordinary member
from 2004 Polish Sociological Association – ordinary member  (2009-2011 – member of the Board of PTS in Warsaw)

from 2003 The Social Thought Club „INITIATIVE” (NGO) – co-founder, board member (http://inicjatywy.org/english/ )