robert rydzewski

mgr Robert Rydzewski

doktorant, Zakład Antropologii Społecznej

Pokój: 2.13
Telefon: 61 829 13 71
E-mail: rydzewski.robert@gmail.com

Dyżury:

stypendium naukowe


 

Migracje:  sekurytyzacja granic, mobilność, reżimy migracyjne, interacja Nacjonalizm: ruchy narodotwórcze w państwach post-jugosłowiańskich Antropologia miasta: wpływ semiotycznej przestrzeni miasta na relacje społeczne Miejsce badań: Kraje post-jugosłowiańskie, Polska

Mobilność w czasach zamkniętych granic – notatki z badań terenowych w Serbii, Łódzkie Studia Etnograficzne, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 56, 2017, s. 161-176. [pdf]

The experiences of Polish migrants in Iceland,  Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 6, 2016, pp. 213-231. [wspólnie z: Gospodarczyk, H., Szajda, H., Żłobecka, L.] [pdf]

Ethnic gentrification. The silent fight for a Macedonian city,  EthnoAnthropoZoom, 14, 2015, pp. 8-38. [pdf]

Przymus samozatrudnienia. Przedsiębiorczość imigrancka jako strategia adaptacyjna na poznańskim rynku pracy, Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, Red. N. Bloch, I. Main, K. Sydow, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM 2015, s. 53-74. [wspólnie z: Natalia Bloch] [pdf]

Kultura migracji. Współczesne migracje Polaków z rumuńskiej Bukowiny [w:] Polonia w Europie. Polska społeczność na rumuńskiej Bukowinie, Red . N. Maksymowicz, Szczecin-Praha-Frankfurt: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Usz 2012, s. 116-121. [wspólnie z: A. Kochaniewicz]

Sprzedawcy na poznańskich bazarach, [w:] Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu, Red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2012, s. 102-116.

Granty badawcze:

Transformacja miast post-jugosłowiańskich. Antropologiczne studium przypadku w Tetowa (2016-2019), grant Preludium NCN (kierowik). Strona projektu

Ruchome modernizacje. Wpływ autostrady A2 na lokalne krajobrazy kulturowe (2014-2017), grant NCN (podwykonawca ). Strona projektu

Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania (2009-2012), grant MNiSW (podwykonawca). Strona projektu

Badania terenowe:

Wielostanowiskowe badania migracji przez Półwysep Bałkański (2015- 2018), badania dofinansowane przez Wydział Historyczny UAM (2016), Serbia, Austria, Szwajcaria, Niemcy.

Transformacja miast post-jugosłowańskich. Antropologiczne studium przypadku Tetowa w Macedonii (FYROM) (2015), mini grant badawczy IEiAK UAM.

Zawłaszczanie przestrzeni publicznej w miastach podzielonych etnicznie, Studium przypadku miasta Tetowa, w południowo – zachodniej Macedonii (2011), badania do pracy magisterskiej.

Przynależność do stowarzyszeń naukowych:

Centrum Badań Migracyjnych UAM

Inne projekty:

Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty – digitalizacja archiwaliów oraz ich udostępnienie w Internecie (2014), grant MKiDN (Promesa Kolberg 2014) (podwykonawca). Strona projektu

Media:

Teksty  popularno-naukowe

Wysyłacie na nas helikoptery, psy, żołnierzy, o co wam chodzi, „Krytyka Polityczna”, 04.03.2017, [link]

Gentryfikacja etniczna – cicha walka o macedońskie miasto, „Respublika”, 14.06.2013, [link]

Przykładowe produkcje radiowe:

„Przewodnik przekraczania granic”, Program 3 Polskiego Radia, 2015. [link]

„Za dwie głowy na trzy lata”, Program 1 Polskiego Radia, 2014. [link]

„Kinooperator”, Program 1 Polskiego Radia, 2013. [link]

„Zapomniani”, Program 4 Polskiego Radia, 2013. [link]

„Ja się tam przydam”, Program 3 Polskiego Radia, 2012. [link]