mgr Paweł Chyc

doktorant, Zakład Studiów Pozaeuropejskich

Pokój: 2.13/2.14
Telefon: 61 829 13 71/ 61 829 13 72
E-mail: pchyc@amu.edu.pl

Dyżury:

badania terenowe


 

Etnologia Amazonii (szczególnie etnohistoria regionu Guaporé-Mamoré, rodzina językowa chapacura, Indianie Moré i Kuyubim) Antropologia religii (animizm, szamanizm, neopaganizm, CSR) Antropologia kognitywna (kultura a poznanie, kultura a język)

2017 Język i małżeństwo. Różnice kulturowe pośród Indian Wari’ i Moré z perspektywy antropologii historycznej, [w] Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, vol 3, Gdańsk, ISNN 2392-0971

2015 Kłopoty z tradycją. Przykład instytucjonalizacji języka i kultury boliwijskich Indian Moré, [w] LUD: Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk Etnologicznych, vol 99,  Poznań, ISSN 0076-1435

2015 Wyobraźnia fantazmatyczna a animizm w Amazonii. O ograniczeniach w stosowaniu pojęcia fantazmat w badaniach antropologicznych, [w] Sensus Historiae nr 4, Vol. 21, s. 53-72, ISSN 2082–0860.

2015 Demonstracja Heider-Simmel w Amazonii. Wstępne wnioski z międzykulturowych badań nad przypisywaniem intencjonalności, [w] Poznańskie Forum Kognitywistyczne, vol. 9, s. 15-22, ISSN 1689-9768.

2014 Kulturowe zróżnicowanie a „teoria umysłu” (ToM), [w] Poznańskie Forum Kognitywistyczne, vol. 8, s. 60-68, ISSN 1689-9768.

2014 Wiedza Indian Achuar na temat natury. Wprowadzenie do koncepcji animizmu Philippe Descoli [w] Jędrysik J. (red.) Nasi mniejsi bracia czy środek przetrwania? Znaczenie zwierząt w dziejach ludzkości, Wydawnictwo GroupMedia, Kraków, s. 152-163. ISBN 978-83-939189-2-8

2013 Wokół etnografii ubóstwa. Kilka uwag na temat przyjmowania pomocy żywnościowej przez Indian Moré, [w] Ameryka Łacińska, CESLA, Suplement 2013, ss. 43-56.

2017-2018:  Salvaguarda do Patrimônio Linguístico e Cultural de Povos Indígenas Transfronteiriços e de Recente Contato na Região Amazônica (PRODOC 914BRZ4019 – Edital 004/2017 UNESCO/FUNAI/Museu do Índio). Subprojeto Moré-Cojubim.

 • Instytucja  finansująca: UNESCO/FUNAI
 • Identyfikator: 914BRZ4019
 • Koordynator: Dr  Joshua Birchall
 • Funkcja: wykonawca
 • Teren badań: Boliwia, Brazyli

2016-2019: „Tradycja” z tubylczego punktu widzenia. Współczesność a przeszłość w dyskursie i praktykach Indian Moré z Amazonii boliwijskiej

 • Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki (NCN)
 • Identyfikator: 2015/17/N/HS3/00078
 • Funkcja: kierownik projektu
 • Teren badań:  Boliwia

2014: Etnohistoria Indian Moré

 • Mini-Grant dla młodych naukowców
 • Instytucja finansująca: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, UAM, Poznań
 • Funkcja: wykonawca
 • Teren badań:  Boliwia

2013-2014: Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców

 • Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  (NCBiR)
 • Identyfikator: 194422
 • Koordynator: Prof. dr hab. Jacek Schmidt
 • Funkcja: wykonawca
 • Teren badań: Polska

2013: Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej

 • Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
 • Identyfikator:  0145/FNiTP/H11/80/2011
 • Koordynator: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
 • Funkcja: wykonawca
 • Teren badań: Polska

 

2012:  Etnohistoria Indian Moré – Konsultacja  etnohistoryczna z Dr  Rotger Snethlage

 • Mini-Grant dla młodych naukowców
 • Instytucja finansująca: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, UAM, Poznań
 • Koordynator: Paweł Chyc
 • Funkcja: wykonawca
 • Teren badań:  Niemcy

2008-2009: Propuesta de la Reserva Territorial Yavarí Mirím (Peru)

 • Instytucja finansująca: Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)
 • Koordynator: dr Mariusz Kairski
 • Funkcja: wykonawca
 • Teren badań:  Peru

2008: Aktualna sytuacja społeczno-kulturowa Indian Moré. Grant w konkursie im Szolc-Rogoźińskiego

 • Instytucja finansująca: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM
 • Koordynator: prof. UAM dr hab. Ryszard Vorbrich
 • Funkcja: wykonawca
 • Teren badań: Boliwia

Przynależność do stowarzyszeń naukowych

od 2017: Society for the Anthropology of Lowland South America (SALSA)

od 2008: The International Cognition & Culture Institute (ICCI)

2005 – 2010: MASN – The Moving Anthropology Student Network

Pełnione funkcje

2016-obecnie: Twórca i administrator strony popularyzującej antropologię „Antropolog w Boliwii” (https://facebook.com/antropologwboliwii)

2014-2016: Pomysłodawca i współorganizator „Poznańskich Seminariów Amerykanistycznych”  przy  Instytucie Etnologii i  Antropologii  Kulturowej  UAM

2013-2016: Członek Wydziałowej Rady Doktorantów UAM oraz przedstawiciel doktorantów w  Radzie Instytutu Etnologii  i  Antropologii  Kulturowej.

2012-2015: Utworzenie i prowadzenie „sekcji antropologii kognitywnej” Studenckiego Koła Naukowego Etnologów.

2005-2009: Utworzenie i prowadzenie „sekcji dyskusyjnej” i „sekcji amerykanistycznej” Studenckiego Koła Naukowego Etnologów.

Inne projekty

2017: Film DVD: Historias Moré. Yuwin – mono silbador. Realizacja i produkcja przy współpracy z Museu Paraense Emilio Goeldi, Brazylia. Czas trwania: 8 min. 17 sek

2017: Film DVD: Historias Moré. Historia del Manoel Sae Paray. Realizacja i produkcja przy współpracy z Museu Paraense Emilio Goeldi, Brazylia. Czas trwania: 11 min.37 sek

2016-obecnie: Założenie i administracja strony „Antropolog w Boliwii” na platformie społecznościowej Facebook. Strona popularyzuję antropologię kulturową dla szerszego odbiorcy.

Popularyzacja

2018: El proceso de pacificación de los Moré de Bolivia en el siglo XX. Campus de Pesquisa do Museu Goeldi, 05th April, Belém,  Brasil.

2018: (Nie)obecność przodków. Historia i wspomnienia w pewnej amazońskiej wiosce. 12 Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży „Włóczykij 2018”, 02 marca, Gryfino.

2015: Indiańskie populacje Amazonii żyjące w dobrowolnej izolacji od świata zewnętrznego. 15 kwiecień, Poznań. Prezentacja w ramach „Dzień UAM” na Poznańskim Festiwalu Sztuki i Nauki.

2015: Codzienność Indian w Amazonii. 16 stycznia, Lubasz. Fotoreportaż w Centrum Kultury „Sala Wiejska” w Lubaszu. Cykl „Veni, Vidi, Photo”.

2014: Żyć jak prawdziwi ludzie. Codzienność Indian z Amazonii boliwijskiej. 30 listopada, Kołobrzeg. Fotoreportaż w Regionalnym Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu. Cykl „Za horyzontem”.

2013: W poszukiwaniu nowego ujęcia koncepcji animizmu i szamanizmu. Raport z obszaru antropologii kulturowej. 25 luty, Poznań (UAM). Referat dla Koła Naukowego Studentów Archeologii, UAM.

2011: W poszukiwaniu prawdziwych ludzi, czyli izolowanych Indian Ameryki Południowej. 06. Kwiecień, Lubasz. Fotoreportaż w Centrum Kultury „Sala Wiejska” w Lubaszu. Cykl „Veni, Vidi, Photo”.

Linki: