mgr Karolina Sydow

doktorantka, Zakład Studiów Polskich i Regionalnych

Pokój: 2.13
Telefon: 61 829 13 71
E-mail: karsyd@amu.edu.pl

Dyżury:

urlop macierzyński


 

Migracje Heterogeniczność kulturowa, Antropologia publiczna i stosowana

Sydow K., (Nie)widzialni mieszkańcy. Dyskurs o imigrantach i roli miasta w ich wspieraniu na przykładzie Poznania, w: Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, z. 2 (164) 2017, Warszawa 2017.

Nowi mieszkańcy miasta. Rozmowa z Natalią Bloch, Izabelą Czerniejewską i Karoliną Sydow, w: „Poznań w działaniu” red M. Praczyk, Poznań 2017, ISBN 978-83-935637-6-0

Sydow K. Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Antropologiczne refleksje nad społecznym konstruowaniem cudzoziemców w dyskursie medialnym, unijnym i samorządowym, w: III tomu Kulturoznawczych Studiów Germanistów i Przyjaciół pt. „Wykluczenia”, Poznań 2016, ISBN 978-83-65483-25-6

Sydow K., Troska, strach, wrogość. Dyskurs o uchodźcach i migrantach w Polsce i Niemczech, Boelletyn Warszawa 2016 nr 8/16 tekst online

Sydow K., Czy Poznań dostrzega swoich cudzoziemskich mieszkańców? Inicjatywy dotyczące imigrantów podejmowane w latach 2008-2016 , w: Czerniejewska I. (red.) „Nie dość mile widziani. Zmagania imigrantów z legalizacją pobytu w Poznaniu”, s. 9-14, Poznań 2016 Publikacja online

Sydow K., Wsparcie miasta dla cudzoziemców a perspektywa poznańskich urzędników, w: Czerniejewska I. (red.) „Nie dość mile widziani. Zmagania imigrantów z legalizacją pobytu w Poznaniu”, s. 73-84, Poznań 2016 Publikacja online

Sydow K. Działania na rzecz poprawy sytuacji cudzoziemców w Poznaniu w kontekście inicjatyw oddolnych, w: Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 31/2015, IGSEiGP UAM, Poznań 2015.

Sydow K. O meandrach założeń i realizacji inicjatyw na rzecz imigrantów. Na przykładzie projektu AMIGA.  W: „Studia Migracyjne- Przegląd Polonijny”, nr 2, 2015

Sydow K., Bloch N., Main I., (red.) Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, Centrum Badań Migracyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2015 Publikacja online

Sydow K.,Schulz U., Ziółek-Skrzypczak M. (red) Strategies to support migrants in the labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, Munich 2015 Publikacja online

Sydow K., Od działań postulowanych do praktykowanych. Przygotowanie i realizacja projektu AMIGA, w: Bloch, Main, Sydow (red.) Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, s. 17-24, Poznań 2015

Sydow K., Imigrant jako mieszkaniec miasta. Antropologiczne refleksje nad społecznym konstruowaniem cudzoziemców w dyskursie unijnym i samorządowym, w: Bloch, Main, Sydow (red.) „Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy”, s. 25-32, Poznań 2015.

Sydow K. (z: I.Main) Migranci edukacyjni. Źródło dochodu czy pełnoprawni mieszkańcy miasta?, w: Bloch, Main, Sydow (red.) „Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy” s. 101-126, Poznań 2015.

Sydow K.  (z:  N.Bloch, I.Main) Wstęp, w: Bloch, Main, Sydow (red.) Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, s.7-16, Poznań 2015.

Sydow K. (z: M. Ziółek-Skrzypczak), Introduction to the AMIGA project, w: Schulz, Sydow (red) Strategies to support migrants in the labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, s. 9-22, Munich 2015. 

Sydow K. (z: U.Schulz), AMIGA project: organization and project structure, w: Schulz, Sydow (red) Strategies to support migrants in the labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, s. 23-34, Munich 2015. 

Sydow K., International university graduates and students, w: Schulz, Sydow (red) Strategies to support migrants in the labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, s. 41-47, Munich 2015. 

Sydow K. (z: M. Ziółek-Skrzypczak) AMIGA recommendations, w: Schulz, Sydow (red) Strategies to support migrants in the labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, s. 159-172, Munich 2015. 

Sydow K. Expert groups, s. 74-80, Website 127-128, Polish language courses 128-130, positive image 138-140 w: Schulz, Sydow (red) Strategies to support migrants in the labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, Munich 2015.

Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania (2009-2012), grant MNiSW (wykonawca). Strona projektu

Aktywni migranci na lokalnym rynku pracy. Projekt współpracy polsko-niemieckiej (AMIGA), grant POKL (koordynatorka 2013-2015), Strona projektu,

Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców, grant NCBiR  (wykonawca 2013-2015)

Mobilne życia, niemobilne przestrzenie? Migracje między Polską a Norwegią, grant NCN, (wykonawca 01.2017-06.2017)

Przynależność do stowarzyszeń naukowych

Centrum Badań Migracyjnych UAM

Inne projekty

Integracja dla cudzoziemców, współfinansowany przez Miasto Poznań, wykonawca 12.2016-06.2017

Wsparcie dla poznańskich cudzoziemców w jednym miejscu, finansowanie: Prezydent Miasta Poznania, wykonawca 2016

Bezpieczny dom, grant: EOG wdrażany przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, wykonawca 2015-2016

V4 Regional Migration Alliance Project, grant Oxfam Intenational, wykonawca 2016-2017

Media

Akcja „Zaadoptuj kamizelkę” (koordynatorka), 2017:

TVN24: http://fakty.tvn24.pl/fakty-w-poludnie,98/pomaranczowe-kamizelki-maja-przypominac-o-dramacie-uchodzcow,712450.html

Głos Wielkopolski: http://www.gloswielkopolski.pl/aktualnosci/a/zaadoptuj-kamizelke-zauwazyliscie-te-akcje-w-poznaniu,11910250/ 

Gazeta Wyborcza: http://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,105531,21507318,nie-chce-nawet-myslec-co-czulo-to-dziecko.html

Gazeta Wyborcza: http://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,21331753,akcja-zaadoptuj-kamizelke-przypomni-o-uchodzcach.html

ONET PL: http://poznan.onet.pl/kamizelki-uchodzcow-w-urzedach-kosciolach-kinach-nie-wiemy-co-stalo-sie-z-ich/6j36zkq

WTK: http://wtkplay.pl/video-id-30461-zaadoptuj_kamizelki

radio eska: http://poznan.eska.pl/poznaj-miasto/kamizelki-ratunkowe-uchodzcow-na-fotelach-w-poznanskich-kinach-audio/354912

Radio Merkury: http://www.radiomerkury.pl/informacje/kultura/kamizelki-uchodzcow-w-poznaniu.html

Radio Poland: http://thenews.pl/1/6/Artykul/294826,Poznan-joins-Adopt-a-Life-Jacket-campaign

Wielkopolska TV http://wielkopolska.tv/poznan-zaadoptuj-kamizelke/#/?playlistId=0&videoId=0 

UAM TV  http://uam.platontv.pl/show/7286 ;   

Kampania “Galeria Bez Domu” (koordynatorka), 2017-2018 

www.gallerywithouthome.com

w mediach:

http://www.poznan.pl/mim/info/news/galeria-bez-domu-zagoscila-w-urzedzie,114048.html

http://poznan.wyborcza.pl/poznan/51,36001,22874432.html?i=3

http://poznan.carpediem.cd/events/5521676-wernisa-galerii-bez-domu-w-urz-dzie-miasta-poznania-at-plac-kolegiacki-17-61-841-pozna-polska/?mode=modal

http://www.codziennypoznan.pl/artykul/2018-01-10/galeria-bez-domu-w-urzedzie-miasta-poznania#ph-5f4df47d06079c64e59387013c972f55

http://naszglospoznanski.pl/galeria-bez-domu-zagoscila-w-urzedzie/galeria-bez-domu-10/

http://platontv.pl/play/7913?layout=3&logopos=3&autoplay=false