DSC_0398

mgr Ewelina Ebertowska

doktorantka, Zakład Antropologii Kulturowej

Pokój: 2.13/2.14
Telefon: 61 829 13 71/61 829 13 72
E-mail: ewelina.ebertowska@amu.edu.pl

Dyżury:

wtorek 9:00-11:00


 

Antropologia tożsamości Diaspory, badania migracyjne Teoria postkolonialna w kontekście krajów postradzieckich Miejsce badań: Kaukaz, głównie Armenia

Ebertowska E., Polki w Armenii – kobiecy punkt widzenia na emigrację, s.11-20 , Our Europe. Ethnography – Ethnology – Anthropology of Culture t. 7, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2018.

Dokumentacja niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi północnych powiatów województwa wielkopolskiego (2018-2019), Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, grant MKiDN (podwykonawca)

Konferencje naukowe:

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Stosunki międzynarodowe w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku
tytuł wystąpienia: Górski Karabach – kość niezgody relacje Armenii i Azerbejdżanu a konflikt w rejonie Górskiego Karabachu (kwiecień 2017)

XI Międzyuczelniana Konferencja Antropologiczna „FOOD STUDIES kultura, polityka i ekonomia jedzenia”
tytuł wystąpienia: Fenomen stołówek w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (maj 2017)

I Międzynarodowa Studencko-Doktorancka Konferencja Wschodoznawcza „Europa Wschodnia w badaniach interdyscyplinarnych”
tytuł wystąpienia: Historia diaspory ormiańskiej we Lwowie (wrzesień 2017)

Konferencja Ogólnopolska „Armenia na przełomie XX i XXI wieku
tytuł wystąpienia: Pamięć o ludobójstwie Ormian z 1915 we współczesnej Armenii: formy upamiętnienia i wykorzystania tragedii w celach politycznych (październik 2017)

II Międzynarodowa Studencko-Doktorancka Konferencja Wschodoznawcza „Kultura na obszarze postradzieckim” tytuł wystąpienia: „Nie no k**** komunistyczna flaga. Dobra Faza, jesteś w Rosji, zabiją cię. Ale bym to r****” – relacje podróżnicze z Kaukazu i Rosji na przykładzie Dawida Fazowskiego w perspektywie post-turystycznej (wrzesień 2018)

Członkostwo w organizacjach studenckich:

2018:

  • Członkini Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Historycznego
  • Reprezentantka Doktorantów w Radzie Wydziału Historycznego

od 2013-2018 członek Studenckiego Koła Naukowego Wschodoznawców UAM:

  • rok akademicki 2016/2017 Prezes SKNW
  • rok akademicki 2017/2018 Skarbnik SKNW

od 2016-2018 członek Rady Samorządu Studentów Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych

Stypendia:

rok akademicki 2015/2016 – stypendystka programu Erasmus MUNDUS EMINENCE na Northern University w Erywaniu

Praktykantka w Ambasadzie RP w Erywaniu (marzec 2016)