mgr Aleksandra Turowska

doktorantka, Zakład Teorii i Metodologii Antropologii

Pokój: 2.14
Telefon: 61 829 13 72
E-mail: ola.turowska@gmail.com

Dyżury:

wtorek 10.00-12.00


 

Antropologia miasta: społeczne wytwarzanie przestrzeni, polityczno-ekonomiczne strategie rozwoju i praktyki miejskiej przedsiębiorczości, architektura i urbanizacja a praktyki życia codziennego mieszkańców ; krytyczne studia miejskie

Studia migracyjne: perspektywa antropologiczna w badaniach migracyjnych, mobilność Polek i Polaków, etnografia wielostanowiskowa w studiach migracyjnych, historia migracji

2015 “The Case of the Former Tempelhof Airport in the Context of Current Urban Studies” w: Sterile and isolated? An anthropology today in Hungary and Poland, Waldemar Kuligowski, Richárd Papp (red.). Poznań-Wielichowo: Wydawnictwo TIPI, 163-178.

2013 „Kultura de luxe” w: Etnolog na rynku pracy, K. Baraniak, A.W. Brzezińska, B. Wiśniewski (red.), Wielichowo 2013, ISBN 978-83-62490-11-0, s. 71-76.

2012 Tłumaczenie tekstu Saskii Sassen: „Urbanizacja przemocy” w: Kwartalnik Respublica Nowa, Nr 19/2012, Warszawa 2012, ISSN 1230-2155, s. 36-40.

2012 „Szlak rowerowy mennonitów czyli kreowanie tożsamości żuławskiej” w: Prowincja. Kwartalnik społeczno-kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław, Nr 2 (8), Malbork 2012, ISNN 2082-0291, s. 48-56.

2011 „Tam u Mokrim żyjut sobi łemko-bojky… – mniejszość ukraińska we wsi Mokre wokół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Osławiany”” w: Ukraińcy- historia i kultura: sesja naukowa, Szreniawa, 24-25 czerwca 2011, Artur Kijas (red.) Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego, ISBN 9788386624829, s. 182-196.

Społeczne wytwarzanie przestrzeni: antropologiczne studium praktyk miastotwórczych w Kazaniu, grant Preludium (kierownik) [strona projektu: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2017-09-15/streszczenia/391327-pl.pdf ]

Mobilne życia, niemobilne przestrzenie? Migracje kobiet między Polską a Norwegią (2015-2018), grantodawca: Narodowe Centrum Nauki, partnerzy: NOVA, PRIO, kierownik: dr Izabella Main, funkcja: wykonawczyni

Pełnione funkcje: 

Członkini Rady IEiAK UAM w Poznaniu (od 2016)