mgr Agata Stasik

doktorantka, Zakład Studiów Europejskich i Krytyki Kulturowej

Pokój: 2.14
Telefon: 61 829 1371
E-mail: agata.stasik@amu.edu.pl

Dyżury:

poniedziałek 9.00-11.00
wtorek 9.00-11.00


 

Antropologia jedzenia: jedzenie jako element tworzenia tożsamości zbiorowych, związek praktyk żywieniowych z polityką i ekonomią, społeczny wymiar spożywania alkoholu, jedzenie jako dziedzictwo kulturowe i narzędzie użyteczne w ruchach partykularystycznych, food studies Antropologia ekonomiczna: ekonomia nieformalna a państwo, społeczne wytwarzanie wartości, społeczne negocjowanie kategorii prawnych, sposoby dystrybucji Dziedzictwo kulturowe: wykorzystywanie i przetwarzanie dziedzictwa kulturowego, regionalizacja i lokalność jako narzędzia tworzenia dziedzictwa kulturowego, polityczny i ekonomiczny wymiar dziedzictwa kulturowego, krytyczna refleksja nad kategorią autentyczności

Granice nielegalności. Śliwowica łącka w perspektywie antropologicznej, „Lud” 2018 t. 101, s. 279-299, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/lud102.2018.10

Monopol na dyskryminację, “Lud” 2017 t. 101, s. 69-74, link.

Dworskie skrawki, w: N. Bloch (red.), Wszyscy jesteśmy migrantami: (od)zyskiwanie pamięci migracyjnej, Poznań: Centrum Kultury ZAMEK, s. 237-244, link.

Słowo wstępne, „Etnologika. Poznańskie Studia Antropologiczne” nr 1,  s. 5-6, link.

Przeszłość jako element teraźniejszości. Strategie wykorzystywania mienia żydowskiego na przykładzie Szydłowca, link.

Granty badawcze:

Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców (2014-2017),grant NCBiR (podwykonawca).

Atlas Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Wsi Wielkopolskiej (2014), grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (podwykonawca), link.

Atlas Polskich Strojów Ludowych (2013), grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (podwykonawca), link.

Badania terenowe:

Pulteram – żywa tradycja w Wielkopolsce (2017), grant Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, badania na terenie Wielkopolski.(Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej (2016), badania w ramach projektu Wszyscy jesteśmy  migrantami prowadzone w powiecie golubsko-dobrzyńskim, w województwie kujawsko-pomorskim, link.

Śliwowica łącka. O społecznym negocjowaniu znaczeń w lokalnej ekonomii (2015-2017), badania do pracy magisterskiej prowadzone w gminie Łącko.

Miasto znika – miasto się rodzi. O społeczności Bornego Sulinowa (2015).

Przynależność do stowarzyszeń naukowych:

Studenckie Koło Naukowe Etnologów im. Bronisława Piłsudskiego

Pełnione funkcje:

Reprezentantka doktorantów w Radzie Instytutu IEiAK UAM w Poznaniu (2018)

Członkini zarządu Studenckiego Koła Naukowego Etnologów im. Bronisława Piłsudskiego przy IEiAK UAM (2018)

Reprezentantka studentów w Radzie Instytutu IEiAK UAM w Poznaniu (2016/2017)

Przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Etnologów im. Bronisława Piłsudskiego przy IEiAK UAM (2015-2017)

Wiceprzewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Etnologów im. Bronisława Piłsudskiego przy IEiAK UAM (2014-2015)

Linki:

Academia.edu: profil