Plan zajęć

Studia II stopnia II rok (semestr letni 2019/2020)

Sylabusy – semestr letni 2019/2020 do ściągnięcia TUTAJ

Plan zajęć do ściągnięcia TUTAJ

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
8:45-10:15 Fakultet

JUDAIZM

prof K. Marciniak Konwersatorium 2.4
10:30-12:00 AWZK IV:

ANTROPOLOGIA PSYCHIATRYCZNA

prof. A. Chwieduk Wykład 2.3
12:00-14:00 Analiza społeczna* dr Z. Boni Konwersatorium 2.20
18:45-20:15 AWZK IV

WIDOWISKA

prof. A. Pomieciński Wykład Collegium Maius, ul. Fredry 10

sala 119

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:30-11:00 Seminarium naukowe (uczestnictwo dobrowolne)     2.19
14:45-16:15 Seminarium magisterskie** zespół   sala seminaryjna

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
12:30-14:00 AWZK II
UNIWERSYTET W DOBIE NEOLIBERALIZMU
prof. W. Dohnal  Wykład 2.19
14:15-15:45 Fakultet

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W POLSCE

mgr K. Echaust Konwersatorium 2.3
17:15-18:45 Fakultet

ZROZUMIEĆ MEDIA

dr M. Kania Konwersatorium 2.4

 

*Przedmiot „Analiza społeczna”: zajęcia odbywają się co 2 tygodnie.

**Przedmiot „Seminarium magisterskie”: uczestnicy mają możliwość indywidualnego ustalenia terminu z prowadzącym (zespół promotorów).

UWAGA 1: W semestrze zimowym student/ka dokonuje wyboru dwóch zajęć w ramach modułu Antropologia wybranych zjawisk kulturowych (AWZK) oraz jednych zajęć fakultatywnych.

UWAGA2: W semestrze letnim student/ka jest zobowiązany/a do zaliczenia przedmiotu Praktyki zawodowe, który koordynuje prof. A. Chwieduk.