Plan zajęć

Studia II stopnia II rok (semestr zimowy 2019/2020)

Sylabusy – semestr zimowy 2019/2020 do ściągnięcia TUTAJ

Wtorek

 

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:00 – 11:00 Seminarium naukowe (uczestnictwo dobrowolne)     2.19/Burszty
11:00 – 12:30 Problemy antropologii tożsamości dr M. Filip Wykład 2.19
12:45 – 14:15 AWZK: Studia graniczne w Azji Wewnętrznej dr Z. Szmyt Wykład 2.19
14:30 – 17:45 Fakultet: Kultura popularna * dr P. Fabiś Konwersatorium 2.4
16:15 – Studenckie Koło Naukowe Etnologów (uczestnictwo dobrowolne)     2.19

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
14:30 – 16:00 AWZK: Obrazy społeczne i ich uwarunkowania kulturowe. Konteksty polskie prof. J. Schmidt Wykład 2.20

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:00 – 10:30 Warsztaty etnologiczne // Fakultet

Widowiska społeczne

prof. A. Stanisz Wykład 2.19
         
12:45 – 14:15 Seminarium magisterskie prof. W. Dohnal

prof. K. Marciniak

Seminarium pokój promotora
12:45 – 16:00 Warsztaty etnologiczne // Fakultet:

Antropologia pamięci: studium przypadku **

mgr A. Staniewska Konwersatorium 2.3

 

* Zajęcia Kultura popularna z dr. P. Fabisiem odbywają się co 2 tygodnie w trybie 2 x 90 min i rozpoczynają się 8 października br.

** Zajęcia Antropologia pamięci: studium przypadku z mgr A. Staniewską w miesiącu październiku odbywają się w trybie 2 x 90 minut. Terminarz późniejszych zajęć zostanie podany przez prowadzącą.

 

UWAGA 1: W semestrze zimowym student/ka dokonuje wyboru dwóch wykładów w ramach modułu Antropologia wybranych zjawisk kulturowych (AWZK), jednych ćwiczeń w ramach modułu Warsztaty etnologiczne oraz jednych zajęć fakultatywnych.

UWAGA2: W semestrze letnim student/ka jest zobowiązany/a do zaliczenia przedmiotu Praktyki zawodowe, który koordynuje dr hab. A. Chwieduk, jednak same praktyki mogą zostać zrealizowane już w toku semestru zimowego.