Plan zajęć

Studia II stopnia II rok (semestr zimowy 2018/2019)

Plan zajęć semestr zimowy 2018/2019 II stopień II rok

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:00 – 12:00 Seminarium naukowe (uczestnictwo dobrowolne) 2.19/Burszty
12:00 – 13:30 Problemy antropologii tożsamości dr M. Filip Wykład 2.19
13:45 – 15:15 AWZK: Ekonomie moralności wobec imigrantów dr A. Chwieduk Wykład 2.21

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
14:30 – 16:00 Warsztaty etnologiczne // Fakultet:

Partycypacja społeczna w instytucjach kultury

mgr M. Janaszak Ćwiczenia 2.20
16:15 – 19:30 Fakultet: Strukturalna analiza westernu dr P. Fabiś Konwersatorium Burszty
16:15 – Studenckie Koło Naukowe Etnologów (uczestnictwo dobrowolne) 2.19

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:15 – 10:45 AWZK: Antropologia rozwoju prof. R. Vorbrich Wykład 2.21
11:00 – 12:30 Warsztaty etnologiczne // Fakultet:

Imigranci w Polsce 1 **

prof. J. Schmidt Ćwiczenia 2.44
12:45 – 14:15 Seminarium magisterskie prof. M. Buchowski

prof. J. Schmidt

Seminarium pokoje promotorów

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:15 – 10:45 AWZK: Antropologia władzy i oporu prof. W. Dohnal Wykład 2.19
12:45 – 14:15 Seminarium magisterskie prof. A.W. Brzezińska Seminarium 2.20

 

* Zajęcia Strukturalna analiza westernu z dr. P. Fabisiem odbywają się co 2 tygodnie w trybie 2 x 90 min i rozpoczynają się 9 października br.

** W semestrze letnim warsztaty o tym samym tytule i problematyce będą kontynuowane przez dr A. Chwieduk.

 

UWAGA 1: W semestrze zimowym student/ka dokonuje wyboru dwóch wykładów w ramach modułu Antropologia wybranych zjawisk kulturowych (AWZK), jednych ćwiczeń w ramach modułu Warsztaty etnologiczne oraz jednych zajęć fakultatywnych.

UWAGA2: W semestrze letnim student/ka jest zobowiązany/a do zaliczenia przedmiotu Praktyki zawodowe, który koordynuje dr A. Chwieduk, jednak same praktyki mogą zostać zrealizowane już w toku semestru zimowego.