Plan zajęć

Studia II stopnia II rok (semestr letni 2018/2019)

Plan zajęć semestr letni 2018/2019 II stopień II rok

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:00 – 12:00 Seminarium naukowe (uczestnictwo dobrowolne) 2.19/Burszty
12:00 – 13:30 Fakultet: Grupy wyznaniowe w Polsce prof. K. Marciniak Konwersatorium 2.3
15:30 – 17:00 Fakultet: Detencja imigrantów w opisie etnograficznym dr hab. A. Chwieduk Ćwiczenia 2.3

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
11:00 – 12:30 Analiza społeczna dr M. Filip Konwersatorium 2.19
12:45 – 14:15 Fakultet: Antropologia reżimu uchodźczego mgr M. Kluszczyńska Konwersatorium 2.19
18:00 Studenckie Koło Naukowe Etnologów (uczestnictwo dobrowolne) 2.19

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:15 – 10:45 Fakultet: Ośrodki zamknięte dla cudzoziemców w Polsce prof. J. Schmidt Ćwiczenia terenowe 2.20
12:45 – 14:15 AWZK: Medycyna komplementarna i alternatywna prof. D. Penkala-Gawęcka Wykład 2.20
14:30 – 16:00 Seminarium magisterskie prof. M. Buchowski

prof. J. Schmidt

Seminarium pokój promotora

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
11:00 – 12:30 AWZK: Etnodizajn prof. A.W. Brzezińska Wykład Burszty
12:45 – 14:15 Seminarium magisterskie prof. A.W. Brzezińska Seminarium pokoje promotora
14:30 – 16:00 AWZK: Sztuka nieprofesjonalna prof. K. Marciniak Wykład 2.3

 

UWAGA! W semestrze letnim studenci dokonują wyboru dwóch wykładów w ramach modułu Antropologia wybranych zjawisk kulturowych (AWZK) i jednych zajęć fakultatywnych.

W semestrze letnim studenci są również zobowiązani do zaliczenia przedmiotu Praktyki zawodowe, który koordynuje dr hab. A. Chwieduk.