Plan zajęć

Studia II stopnia I rok (semestr letni 2018/2019)

Plan zajęć semestr letni 2018/2019 II stopień I rok

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:00 – 12:00 Seminarium naukowe (uczestnictwo dobrowolne) 2.19/Burszty
12:00 – 13:30 Fakultet: Grupy wyznaniowe w Polsce prof. K. Marciniak Konwersatorium 2.3
13:45 – 15:15 Analiza kultury dr P. Fabiś Konwersatorium 2.3
15:30 – 17:00 Warsztaty etnologiczne: Detencja imigrantów w opisie etnograficznym dr hab. A. Chwieduk Ćwiczenia 2.3

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
11:00 – 12:30 Teorie społeczeństwa * Wykład 2.3
12:45 – 14:15 Warsztaty etnologiczne: Antropologia reżimu uchodźczego mgr M. Kluszczyńska Konwersatorium 2.19
18:00 Studenckie Koło Naukowe Etnologów (uczestnictwo dobrowolne) 2.19

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:15 – 10:45 Fakultet: Ośrodki zamknięte dla cudzoziemców w Polsce prof. J. Schmidt Ćwiczenia terenowe 2.20
11:00 – 12:30 AWZK: Medycyna komplementarna i alternatywna prof. D. Penkala-Gawęcka Wykład 2.20
14:30 – 16:00 Teorie kultury * Wykład 2.20

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:15 – 10:45 Lektorat z języka angielskiego mgr M. Czernichowska Ćwiczenia 2.21
11:00 – 12:30 AWZK: Etnodizajn prof. A.W. Brzezińska Wykład Burszty
12:45 – 14:15 Seminarium magisterskie prof. W. Dohnal

prof. K. Marciniak

dr hab. I. Main

Seminarium pokoje promotorów
14:30 – 16:00 AWZK: Sztuka nieprofesjonalna prof. K. Marciniak Wykład 2.3

 

* Wykłady Teorie społeczeństwa i Teorie kultury rozpoczną się marcu po rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko adiunkta. Konkretny termin zostanie podany wkrótce do wiadomości studentów.

 

UWAGA! W semestrze letnim studenci dokonują wyboru jednego wykładu w ramach modułu Antropologia wybranych zjawisk kulturowych (AWZK), jednych ćwiczeń w ramach modułu Warsztaty etnologiczne i jednych zajęć fakultatywnych.

Na I roku SUM studenci są zobowiązani zrealizować 2 x 30 h lektoratu z j. angielskiego. Jednorazowo w miejsce 30 h lektoratu istnieje możliwość zaliczenia 30 h w ramach specjalności CREOLE. O zamiarze takiej zamiany należy bezwzględnie uprzedzić lektorkę p. mgr Magdalenę Czernichowską <magdacz@amu.edu.pl> zanim rozpoczną się zajęcia.