Plan zajęć

Studia I stopnia III rok (semestr zimowy 2018/2019)

Plan zajęć semestr zimowy 2018-2019 I stopień III rok

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:00 – 12:00 Seminarium naukowe (uczestnictwo dobrowolne) 2.19/Burszty
12:00 – 13:30 Fakultet: Antropologia neoliberalnego postsocjalizmu prof. M. Buchowski Konwersatorium 2.4
13:45 – 15:15 Fakultet: Antropologia jedzenia mgr A. Stasik Konwersatorium 2.3
15:30 – 18:45 Fakultet: Badania migracji: Historia, teorie i metody * mgr M. Kluszczyńska Konwersatorium 2.20

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:00 – 14:00 BLOKI JĘZYKOWE
12:45 – 14:15 Proseminarium licencjackie dr Z. Szmyt Seminarium 2.20
14:30 – 17:45 Kultura a środowisko ** dr A. Lis Wykład 2.21
16:15 – Studenckie Koło Naukowe Etnologów (uczestnictwo dobrowolne) 2.19

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:15 – 10:45 Fakultet: Oblicza polskiej twórczości ludowej prof. K. Marciniak Konwersatorium 2.19
11:00 – 12:30 Antropologia współczesności prof. W. Kuligowski Wykład 2.21

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
11:00 – 12:30 Antropologia wsi prof. A.W. Brzezińska Wykład 2.3
12:45 – 14:15 Kultura a pokrewieństwo i organizacja społeczna prof. D. Penkala-Gawęcka Wykład 2.3
14:30 – 16:00 Fakultet: Kresy: sytuacja etniczna i konfesyjna mgr J. Dworzecka Konwersatorium 2.3

 

* Fakultet Badania migracji: Historia, teorie i metody z mgr M. Kluszczyńską odbywa się co 2 tygodnie w trybie 2 x 90 minut. Szczegółowy terminarz zostanie podany przez prowadzącą na pierwszym spotkaniu.

** Zajęcia Kultura a środowisko z dr A. Lis rozpoczną się 4 grudnia br. i będą odbywać się do końca semestru w trybie 2 x 90 minut.

 

UWAGA1: W semestrze zimowym student/ka jest zobowiązany/a do zaliczenia czterech spośród pięciu proponowanych zajęć fakultatywnych

UWAGA2: Do egzaminu z języka obcego student/ka może podejść w wybranym przez siebie momencie w toku trzech lat studiów licencjackich. Zdanie egzaminu skutkuje przyznaniem 2 ECTS.

UWAGA3: W semestrze letnim student/ka jest zobowiązany/a do zaliczenia przedmiotu Praktyki w instytucjach kultury, który koordynuje dr A. Chwieduk, jednak same praktyki mogą zostać zrealizowane już w toku semestru zimowego.