Plan zajęć

Studia I stopnia III rok (semestr letni 2018/2019)

Plan zajęć semestr letni 2018/2019 I stopień III rok

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:00 – 12:00 Seminarium naukowe (uczestnictwo dobrowolne) 2.19/Burszty

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
11:00 – 12:30 Kultura a płeć dr A. Stanisz Wykład 2.21
12:45 – 14:15 Seminarium licencjackie dr Z. Szmyt Seminarium 2.21
18:00 Studenckie Koło Naukowe Etnologów (uczestnictwo dobrowolne) 2.19

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:15 – 10:45 Problemy kultury współczesnej * Konwersatorium 2.21
11:00 – 12:30 Fakultet: Kultury islamu prof. R. Vorbrich Konwersatorium 2.21
14:30 – 16:00 Fakultet: Polski Orient prof. R. Vorbrich Ćwiczenia terenowe 2.20

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:15 – 10:45 Kultura a polityka prof. W. Dohnal Wykład 2.4
11:00 – 12:30 Fakultet: Kultura ludowa i jej badacze prof. K. Marciniak Konwersatorium 2.20
12:45 – 14:15 Kultura a środowisko dr A. Lis Wykład 2.20

 

* Konwersatorium Problemy kultury współczesnej rozpocznie się marcu po rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko adiunkta. Konkretny termin zostanie podany wkrótce do wiadomości studentów.

 UWAGA! W semestrze letnim studenci są zobowiązani do wyboru dwóch zajęć fakultatywnych. Dodatkowo w semestrze letnim studenci są zobowiązani do zaliczenia przedmiotu Praktyki w instytucjach kultury, który koordynuje dr hab. A. Chwieduk.

Do egzaminu z języka obcego student/ka może podejść w wybranym przez siebie momencie w toku trzech lat studiów licencjackich. Zdanie egzaminu skutkuje przyznaniem 2 ECTS.