Plan zajęć

Studia I stopnia II rok (semestr zimowy 2018/2019)

Plan zajęć semestr zimowy 2018/2019 I stopień II rok

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:00 – 12:00 Seminarium naukowe (uczestnictwo dobrowolne) 2.19/Burszty
12:00 – 13:30 Studia regionalne:

Antropologia neoliberalnego postsocjalizmu

prof. M. Buchowski Konwersatorium 2.4
13:45 – 15:15 Antropologia etniczności dr M. Filip Wykład 2.19
15:30 – 17:00 Studia regionalne:
Teorie etnologii polskiej
mgr K. Dziubata

mgr A. Stasik

Konwersatorium 2.3

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
11:00 – 12:30 Antropologia migracji dr Z. Szmyt Wykład 2.19
12:45 – 14:15 Obserwacja etnograficzna – grupa 1 dr A. Chwieduk Ćwiczenia 2.19
12:45 – 14:15 Wywiad etnograficzny – grupa 2 dr J. Lorenz Ćwiczenia 2.21
14:30 – 16:00 Obserwacja etnograficzna – grupa 2 dr A. Chwieduk Ćwiczenia 2.19
16:15 – Studenckie Koło Naukowe Etnologów (uczestnictwo dobrowolne) 2.19

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:15 – 10:45 Studia regionalne:

Oblicza polskiej twórczości ludowej

prof. K. Marciniak Konwersatorium 2.19
11:00 – 12:30 Polska myśl etnologiczna prof. K. Marciniak Wykład 2.19
12:30 – 19:15 BLOKI JĘZYKOWE

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:15 – 10:45 Etnografia Polski prof. A.W. Brzezińska Wykład Burszty
11:00 – 12:30 Wywiad etnograficzny – grupa 1 dr Z. Szmyt Ćwiczenia 2.21

 

UWAGA 1: W ramach modułu Studia regionalne student/ka dokonuje wyboru dwóch spośród trzech proponowanych konwersatoriów.
UWAGA2:
Do egzaminu z języka obcego student/ka może podejść w wybranym przez siebie momencie w toku trzech lat studiów licencjackich. Zdanie egzaminu skutkuje przyznaniem 2 ECTS.