Plan zajęć

Studia I stopnia II rok (semestr letni 2018/2019)

Plan zajęć semestr letni 2018/2019 I stopień II rok

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:00 – 12:00 Seminarium naukowe (uczestnictwo dobrowolne) 2.19/Burszty
12:00 – 13:30 Proseminarium dr P. Fabiś Konwersatorium 2.21
13:45 – 17:00 Podstawy filozofii * dr hab. M. Bobako Wykład 2.21

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
11:00 – 12:30 Kolokwia antropologiczne: Kultura a język dr P. Fabiś Konwersatorium 2.4
12:45 – 14:15 Badania terenowe IIgrupa 1 prof. J. Schmidt

dr hab. A. Chwieduk

Ćwiczenia terenowe 2.4
12:45 – 14:15 Badania terenowe II – grupa 2 dr hab. I. Main Ćwiczenia terenowe 2.3
14:30 – 17:45 Antropologia wizualna ** dr J. Lorenz Konwersatorium PAW
18:00 Studenckie Koło Naukowe Etnologów (uczestnictwo dobrowolne) 2.19

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:15 – 10:45 Antropologia pokrewieństwa i płci kulturowej prof. D. Penkala-Gawęcka

dr M. Kowalska

Wykład 2.19
11:00 – 12:30 Kolokwia antropologiczne: Kultury islamu prof. R. Vorbrich Konwersatorium 2.21
12:30 – 19:15 BLOKI JĘZYKOWE

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:15 – 10:45 Antropologia polityczna prof. W. Dohnal Wykład 2.4
11:00 – 12:30 Antropologia ekonomiczna dr M. Kowalska Wykład 2.3

 

* Zajęcia Podstawy filozofii z dr hab. M. Bobako będą odbywać się co dwa tygodnie w trybie 2 x 90 minut. Zajęcia rozpoczną się 4 marca 2019 r.

** Zajęcia Antropologia wizualna z dr. J. Lorenzem będą odbywać się co dwa tygodnie w trybie 2 x 90 minut. Zajęcia rozpoczną się 5 marca 2019 r.

 

UWAGA! W ramach modułu Kolokwia antropologiczne studenci dokonują wyboru jednego konwersatorium.

Do egzaminu z języka obcego student/ka może podejść w wybranym przez siebie momencie w toku trzech lat studiów licencjackich. Zdanie egzaminu skutkuje przyznaniem 2 ECTS.