Plan zajęć

Studia I stopnia I rok (semestr zimowy 2020/2021)

Sylabusy – semestr zimowy 2020/2021 do ściągnięcia TUTAJ

PLAN DO POBRANIA

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-10:30 Historia myśli antropologicznej* prof. W. Dohnal Wykład on-line
10:45-12:15 Wprowadzenie do antropologii społeczno-kulturowej* prof. W. Kuligowski Wykład on-line
12:30-14:00 Studia regionalne I: Australia i Oceania* dr Ł. Kaczmarek Konwersatorium on-line

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
08:30-10:00 Szkolenie biblioteczne* mgr Małgorzata Graumiler on-line (jednorazowo)
09:30-11:00 Seminarium naukowe (uczestnictwo dobrowolne) on-line otwarte dla wszystkich zainteresowanych
11:00-12:30 Dyżur instytutowy dla pracowników* on-line
13:15-14:45 Metody badań etnograficznych prof. J. Schmidt Wykład on-line
15:00-16:30 Historia myśli antropologicznej dr J. Lorenz Konwersatorium  GR I on-line
15:00-16:30 Podstawy warsztatu naukowego I dr P. Fabiś Ćwiczenia GR II on-line
16:45-18:15 Historia myśli antropologicznej dr J. Lorenz Konwersatorium  GR II on-line
16:45-18:15 Podstawy warsztatu naukowego I mgr A. Staniewska Ćwiczenia GR I on-line

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-10:30 Antropologia wobec współczesności dr Ł. Kaczmarek Ćwiczenia on-line
10:45-12:15 Etnologia świata prof. R. Vorbrich Wykład on-line
12:30-14:00 Studia Regionalne I: Azja* dr Z. Szmyt Konwersatorium on-line
14:15-15:45 Studia Regionalne I: Zróżnicowanie społeczno-kulturowe Bałkanów* dr M. Smykowski Konwersatorium on-line

 

Piątek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
08:00-14:00 Wychowanie fizyczne*
12:30-14:00 Metody badań etnograficznych* prof. N. Bloch Ćwiczenia GR I/II on-line
14:15-15:45 Metody badań etnograficznych prof. N. Bloch Ćwiczenia GR I/II on-line

 

*Zajęcia „Szkolenie biblioteczne” odbędą się 20 października (forma on-line). Druga część zajęć odbędzie się pod koniec semestru – data i forma zostanie podana w późniejszym terminie

*Przedmiot „Wychowanie fizyczne”: kontakt do Studium Wychowania Fizycznego UAM: http://swfis.amu.edu.pl/ oraz http://wf1.amu.edu.pl/index.php?item=2

*Dyżur Instytutowy dotyczy pracowników. Sprawy studenckie są załatwiane w ramach pracowniczych dyżurów indywidualnych.

*W ramach modułu Studia regionalne I należy wybrać dwa przedmioty z trzech propozycji: 1. „Australia i Oceania”, 2. „Azja” i 3.”Zróżnicowanie społeczno-kulturowe Bałkanów”.

*Przedmiot „Metody badań etnograficznych” będzie odbywał się w systemie zmianowym 2×1,5h co dwa tygodnie dla każdej grupy (GR I – 2×1,5h w jeden piątek, GR II – 2×1,5 h w kolejny).