Plan zajęć

Studia I stopnia I rok (semestr zimowy 2019/2020)

Sylabusy – semestr zimowy 2019/2020 do ściągnięcia TUTAJ

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
8:45-10:15 Metody badań etnograficznych prof. J. Schmidt Wykład Burszty
10:30-12:00 Studia regionalne I: Antropologia Europy dr M. Kowalska Konwersatorium 2.4
12:15 – 13:45 Studia regionalne I:

Zróżnicowanie etniczno-kulturowe Bałkanów

dr Z. Szmyt Konwersatorium 2.4

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:00 – 11:00 Seminarium naukowe (uczestnictwo dobrowolne) 2.19/Burszty
9:15 – 10:45 Szkolenie biblioteczne ** – grupa 1 mgr M. Graumiler Biblioteka
11:00 – 12:30 Wprowadzenie do antropologii społeczno-kulturowej dr H. Wadle Wykład Burszty
12:45 – 14:15 Antropologia wobec współczesności dr Ł. Kaczmarek Konwersatorium Burszty
14:30 – 16:00 Studia regionalne I: Antropologia Wielkiej Brytanii dr H. Wadle Konwersatorium 2.19
16:15 – Studenckie Koło Naukowe Etnologów (uczestnictwo dobrowolne) 2.19

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
08:00 – 14:00 WYCHOWANIE FIZYCZNE
12:45 – 14:15 Podstawy warsztatu naukowego I – grupa 1 dr P. Fabiś Ćwiczenia 2.21
14:30 – 16:00 Etnologia świata dr Ł. Kaczmarek Wykład Burszty
16:15 – 17:45 Podstawy warsztatu naukowego I – grupa 2 dr P. Fabiś Ćwiczenia 2.19

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:15 – 10:45 Szkolenie biblioteczne * – grupa 2 mgr M. Graumiler Biblioteka
11:00 – 12:30 Historia myśli antropologicznej prof. W. Dohnal Wykład Burszty
12:45 – 14:15 Historia myśli antropologicznej – grupa 1 dr Z. Szmyt,

dr M. Filip

Konwersatorium 2.19
14:30 – 16:00 Historia myśli antropologicznej – grupa 2 dr Z. Szmyt,

dr M. Filip

Konwersatorium 2.19

Piątek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:15 – 12:30 Metody badań etnograficznych – grupa 1 ** prof. N. Bloch Ćwiczenia 2.21
12:45 – 16:00 Metody badań etnograficznych – grupa 2 ** prof. N. Bloch Ćwiczenia 2.21

 

* Szkolenie biblioteczne z mgr M. Graumiler odbędzie się we wtorek października  br. 9.15 – 10.45 (grupa 1) i w czwartek października br. 9.15 – 10.45 (grupa 2).

** Ćwiczenia Metody badań etnograficznych z dr hab. N. Bloch rozpoczynają się 6 grudnia br. i odbywają się raz w tygodniu w trybie 2 x 90 min.

 

UWAGA 1: W ramach modułu Studia regionalne I student/ka dokonuje wyboru dwóch spośród trzech proponowanych konwersatoriów.

UWAGA2: Do egzaminu z języka obcego student/ka może podejść w wybranym przez siebie momencie w toku trzech lat studiów licencjackich. Zdanie egzaminu skutkuje przyznaniem 2 ECTS.