Plan zajęć

Studia I stopnia I rok (semestr letni 2019/2020)

Sylabusy – semestr letni 2019/2020 do ściągnięcia TUTAJ

Plan zajęć do ściągnięcia TUTAJ

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
8:45-10:15 Badania terenowe I GR I
prof. A. Chwieduk
prof. J. SchmidtGR II
prof. A. Lis
dr. H. Wadle
Laboratorium terenowe 2.20 (GR I)

2.21 (GR II)

10:30-12:00 Podstawy socjologii prof. A. Lis Wykład sala im. J. Burszty
14:00-15.30 Współczesna
myśl antropologiczna
GR I
dr J. Lorenz Konwersatorium 2.20
15:45-17:15 Współczesna
myśl antropologiczna
GR II
dr J. Lorenz Konwersatorium 2.20

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:30-11:00 Seminarium naukowe (uczestnictwo dobrowolne) 2.19
9:00-14:45 Bloki językowe
15:45-19:00 Studenckie Koło Naukowe Etnologów (uczestnictwo dobrowolne)

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
08:45- 10:15 Studia regionalne II*
AUSTRALIA i OCEANIA
dr Ł. Kaczmarek Konwersatorium 2.20
10:30-12:00 Metodologia nauk społecznych z elementami logiki dr P. Fabiś Wykład 2.20
12:15-13:45 Podstawy warsztatu naukowego II
GR I
prof. A. Stanisz Ćwiczenia 2.20
14:00-15:30 Podstawy warsztatu naukowego II
GR II
prof. A. Stanisz Ćwiczenia 2.20

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:00-10:30 Współczesna myśl antropologiczna prof. W. Dohnal Wykład sala im. J. Burszty
10:45-12:15 Studia regionalne II
AZJA
dr Z. Szmyt Konwersatorium 2.21
14:15-15:45 Fakultet / Studia regionalne II
Ochrona dziedzictwa kulturowego w Polsce
mgr K. Echaust Konwersatorium 2.3

Piątek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
8:00-14:00 Wychowanie fizyczne**

 

* W ramach modułu Studia regionalne II należy wybrać dwa przedmioty z trzech propozycji: 1. AUSTRALIA I OCEANIA, 2. AZJA oraz 3. OCHORONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W POLSCE („fakultet”). Osoby, które wybrały ten ostatni przedmiot, winny zgłosić u prowadzącej fakt, że realizują go w ramach modułu Studia regionalne II.
**Przedmiot „Wychowanie fizyczne”: od tego semestru Studium Wychowana Fizycznego UAM otwiera możliwość indywidulanego ustalenia terminu zajęć z WF.

UWAGA: Do egzaminu z języka obcego student/ka może podejść w wybranym przez siebie momencie w toku trzech lat studiów licencjackich. Zdanie egzaminu skutkuje przyznaniem 2 ECTS.