Plan zajęć

Studia I stopnia I rok (semestr zimowy 2018/2019)

Plan zajęć semestr zimowy 2018/2019 I stopień I rok

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:00 – 12:00 Seminarium naukowe (uczestnictwo dobrowolne) 2.19/Burszty
12:00 – 13:30 Wprowadzenie do antropologii społeczno-kulturowej prof. W. Kuligowski Wykład Burszty
13:45 – 15:15 Antropologia wobec współczesności dr Ł. Kaczmarek Konwersatorium Burszty
15:30 – 17:00 Studia regionalne I:
Zróżnicowanie etniczno-kulturowe Bałkanów
dr A. Chwieduk Konwersatorium 2.21
15:30 – 17:00 Historia myśli antropologicznej – grupa 1 * dr J. Lorenz Konwersatorium 2.19
17:15 – 18:45 Historia myśli antropologicznej – grupa 2 * dr J. Lorenz Konwersatorium 2.19

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:15 – 10:45 Szkolenie biblioteczne ** – grupa 1 mgr M. Piechorowska
11:00 – 12:30 Studia regionalne I: Antropologia Europy dr M. Filip Konwersatorium 2.4
12:45 – 14:15 Studia regionalne I: Antropologia Unii Europejskiej dr M. Kowalska Konwersatorium 2.4
12:45 – 14:15 Podstawy warsztatu naukowego I – grupa 1 dr P. Fabiś Ćwiczenia 2.3
14:30 – 16:00 Podstawy warsztatu naukowego I – grupa 2 dr P. Fabiś Ćwiczenia 2.3
16:15 – Studenckie Koło Naukowe Etnologów (uczestnictwo dobrowolne) 2.19

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
08:00 – 14:00 WYCHOWANIE FIZYCZNE
12:45 – 14:15 Etnologia świata prof. R. Vorbrich Wykład 2.4
14:30 – 16:00 Metody badań etnograficznych prof. J. Schmidt Wykład Burszty

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:15 – 10:45 Szkolenie biblioteczne ** – grupa 2 mgr M. Piechorowska
11:00 – 12:30 Historia myśli antropologicznej prof. W. Dohnal Wykład 2.4
12:45 – 14:15 Metody badań etnograficznych – grupa 1 dr Z. Szmyt Ćwiczenia 2.21
12:45 – 14:15 Historia myśli antropologicznej – grupa 2 * dr M. Filip Konwersatorium 2.19
14:30 – 16:00 Metody badań etnograficznych – grupa 2 dr Z. Szmyt Ćwiczenia 2.21
14:30 – 16:00 Historia myśli antropologicznej – grupa 1 * dr M. Filip Konwersatorium 2.19

 

* Konwersatorium Historia myśli antropologicznej odbywa się na zmianę z dr. J. Lorenzem w poniedziałki i dr. M. Filipem w czwartki. Szczegółowy terminarz

** Szkolenie biblioteczne z mgr M. Piechorowską odbędzie się we wtorek 9 października br. 9.15 – 10.45 (grupa 1) i w czwartek 11 października br. 9.15 – 10.45 (grupa 2).

UWAGA 1: W ramach modułu Studia regionalne I student/ka dokonuje wyboru dwóch spośród trzech proponowanych konwersatoriów.
UWAGA2:
Do egzaminu z języka obcego student/ka może podejść w wybranym przez siebie momencie w toku trzech lat studiów licencjackich. Zdanie egzaminu skutkuje przyznaniem 2 ECTS.