Plan zajęć

Studia I stopnia I rok (semestr letni 2018/2019)

Plan zajęć semestr letni 2018/2019 I stopień I rok

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:00 – 12:00 Seminarium naukowe (uczestnictwo dobrowolne) 2.19/Burszty
12:00 – 13:30 Współczesna teoria antropologiczna – grupa 1 dr M. Filip

dr J. Lorenz

Konwersatorium 2.19
12:00 – 13:30 Podstawy warsztatu naukowego II – grupa 2 prof. A. W. Brzezińska Ćwiczenia 2.20
13:45 – 15:15 Podstawy warsztatu naukowego II – grupa 1 prof. A. W. Brzezińska Ćwiczenia 2.20
13:45 – 15:15 Współczesna teoria antropologiczna – grupa 2 dr M. Filip

dr J. Lorenz

Konwersatorium 2.19

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00 – 14:00 BLOKI JĘZYKOWE
14:30 – 16:00 Metodologia nauk społecznych z elementami logiki dr P. Fabiś Wykład 2.21
16:15 – 17:45 Studia regionalne: Azja dr Z. Szmyt Konwersatorium 2.21
18:00 Studenckie Koło Naukowe Etnologów (uczestnictwo dobrowolne) 2.19

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
08:00 – 14:00 WYCHOWANIE FIZYCZNE
12:45 – 14:15 Studia regionalne: Afryka prof. R. Vorbrich Konwersatorium 2.21
14:30 – 17:45 Studia regionalne: Antysemityzm w Polsce * prof. J. Schmidt Konwersatorium 2.21

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:15 – 10:45 Badania terenowe I dr Ł. Kaczmarek

dr A. Stanisz

Ćwiczenia terenowe 2.3
11:00 – 12:30 Współczesna myśl antropologiczna prof. W. Dohnal Wykład 2.4
12:45 – 14:15 Studia regionalne: Australia z Oceanią dr Ł. Kaczmarek Konwersatorium 2.4
14:30 – 16:00 Podstawy socjologii dr A. Lis Wykład 2.4

 

* Zajęcia Antysemityzm w Polsce z prof. J. Schmidtem będą odbywać się co dwa tygodnie w trybie 2 x 90 minut. Zajęcia rozpoczną się 5 marca 2019 r.

 

UWAGA! W ramach modułu Studia regionalne II student/ka dokonuje wyboru dwóch spośród czterech proponowanych konwersatoriów.
Do egzaminu z języka obcego student/ka może podejść w wybranym przez siebie momencie w toku trzech lat studiów licencjackich. Zdanie egzaminu skutkuje przyznaniem 2 ECTS.