Pracownik

Przedmiot / Dyżur

Data odwołanych zajęć

Dodatkowe informacje

dr Agata Stanisz Dyżur 25 czerwca 2019 Informuję, że wtorkowy dyżur dla studentów (25.06) zostaje przeniesiony na 24.06 (poniedziałek) w godzinach 9.00-11.00
prof. UAM dr hab. Danuta Penkala-Gawęcka Dyżur 17 czerwca 2019 Wyjazd służbowy
prof. UAM dr hab. Anna W. Brzezińska Dyżury 17-18 czerwca 2019 Wyjazd służbowy do Krakowa

prof. UAM dr hab.

Jacek Schmidt

Dyżury 11-14 czerwca 2019 badania terenowe
prof. UAM dr hab. Anna W. Brzezińska Dyżur oraz zajęcia AWZK: Etnodizajn 30 maja 2019 zajęcia zostaną odrobione w dniu 23 maja w godz. 12.45-14.15
prof. UAM dr hab. Anna W. Brzezińska Dyżur pracowniczy oraz zajęcia PWN II 20-22 maja 2019 Zajęcia dla studentów 1 roku PWN II odbędą się w dniu 21 maja we Wrocławiu w siedzibie PTL
dr Agata Stanisz Kultura a płeć oraz dyżur 21 maja 2019 Na prośbę studentów zajęcia Kultura a płeć zostają przeniesione na 23 maja na godzinę 14.30. Dyżur dla studentów, w tym konsultacje odbędą się między 10.00 a 13.30.
prof. UAM dr hab. Izabella Main Badania terenowe II 21 maja 2019 zajęcia odrobione będą 23 maja o godz. 14.30
dr Agata Stanisz Kultura a płeć 9 kwietnia 2019 zajęcia zostają odwołane. W zamian studenci są zobowiązani do uczestnictwa w konferencji naukowej pt. 100 lat etnologii uniwersyteckiej w Poznaniu. Dyscyplina wobec wyzwań przyszłości
prof. UAM Jacek Schmidt zajęcia i dyżur 3-8 kwietnia 2019 choroba
dr Agata Stanisz Kultura a płeć i dyżur 2 kwietnia 2019 zajęcia zostają przeniesione na 1 kwietnia w formie udziału w konferencji V4Net w godzinach 9.30-13.10; dyżur zostaje przeniesiony na 4 kwietnia w godzinach 11.00-12.30
Prof. UAM dr hab. A. W. Brzezińska Odwołany dyżur i i wykład „Etnodizajn” (odrobienie w dn. 28.03 w godz. 12.45-14.15) 1-4 kwietnia 2019 urlop
dr Agata Stanisz Odwołany dyżur dla studentek i studentów (12.30-15.00) 26 marca 2019 wyjazd na badania terenowe; zajęcia „Kultura a płeć” odbędą się według planu
Prof. UAM dr hab. A. W. Brzezińska Odwołany dyżur 5 marca 2019 wyjazd na badania terenowe
Prof. UAM dr hab. J. Schmidt Zajęcia fakultatywne adresowane do studiów SUM „Ośrodki zamknięte dla cudzoziemców w Polsce – instytucja totalna jako typ kultury organizacyjnej” rozpoczną się 6 marca (środa, godz. 9.15-10.45). Zapraszam do zapisywania się na zajęcia na stronie USOS.    
Prof. UAM dr hab. A. W. Brzezińska Odwołane dyżury 11-15.02.2019 urlop
dr Agnieszka Chwieduk Wszystkie zajęcia są odwołane z powodu choroby 7-8 stycznia 2019 choroba
dr Aleksandra Lis Zajęcia pt. „Kultura i środowisko” (III rok SL) oraz „Teorie społeczeństwa” (I rok SM) rozpoczną się 7 i 8 stycznia 2019 roku. 01-31.12.2018 urlop
dr Agnieszka Chwieduk Obserwacja etnograficzna II rok SL (1 i 2 grupa) 20.11.2018 choroba
dr Agnieszka Chwieduk Zróżnicowanie etniczno-kulturowe Bałkanów dla etnologów I rok SL i bałkanistów II SLAWZK: Ekonomie moralności wobec imigrantów I-II SUM 19.11.2018 choroba
Prof. UAM dr hab. A. W. Brzezińska Etnografia Polski (II rok, I stopnia) – odrobienie zajęć w dn. 04.12. godz. 12.45-14.15 s. Burszty (zamiast zajęć z dr J. Lorenzem)Antropologia wsi (III rok, I stopnia) – odrobienie zajęć w dn. 11.12 godz. 12.45-14.15 s. 2.20 (zamiast zajęć z dr Z. Szmytem)

 

 

 

 

 

 

 

Seminarium magisterskie (II rok, II stopnia)

29.11.2018 wyjazd na konferencję naukową do Lublina
dr hab. Izabella Main odwołanie zajęć/class is cancelled: Society and Culture in Post-communist Poland 20.11.2018 odrobione 10.11.2018
Prof. UAM dr hab. A. W. Brzezińska dyżur 30.10-04.11.2018 wyjazd na konferencję do Grazu
Prof. UAM dr hab. A. W. Brzezińska dyżur 22-23.10.2018 wyjazd do Warszawy na kwerendę
dr Agnieszka Chwieduk dyżur oraz zajęcia 10-20.10.2018 wyjazd na badania terenowe
Prof. UAM dr hab. Jacek Schmidt dyżur oraz zajęcia 10-20.10.2018 wyjazd na badania terenowe
prof. D. Penkala-Gawęcka Kultura a pokrewieństwo i organizacja społeczna (III rok, I stopnia)

Medical anthropology (CREOLE + Amu-Pie)

18.10.2018 wyjazd na konferencję naukową
prof. D. Penkala-Gawęcka dyżur 15.10.2018