Pracownik

Przedmiot / Dyżur

Data odwołanych/odrabianych zajęć

Dodatkowe informacje

prof. UAM A. Pomieciński Teoria kultury (odrabianie zajęć) 22.11.2019  o godz. 9.15-10.45, s. 2.3 odbędą się dodatkowe zajęcia (odrabianie zajęć z dn. 05.11.2019 r.)
prof. UAM A. Stanisz Antropologia pokrewieństwa i płci kulturowej, Widowiska społeczne oraz dyżury 27-28.11.2019, 02.12.2019 (odwołane zajęcia)

15.11.2019, 22.11.2019

(odrabiane zajęcia)

udział w panelu dyskusyjnym Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz konferencji popularnonaukowej Teatru Ludowego

Zajęcia „Apipk” zostaną odrobione w formie uczestnictwa w konferencji Feminatywy w dyskursie akademickim  w dniu 22.11.2019 w godzinach 10.00-12.45, Collegium Minus, Sala Senatu

Zajęcia Widowiska społeczne zostaną odrobione 15.11.2019, g. 18.00-19.30, Collegium Maius, s.119.

prof. UAM A. Pomieciński Antropologia miasta, Teoria kultury oraz dyżur 04-08.11.2019 wyjazd służbowy

terminy odrobienia zajęć zostaną ustalone po moim powrocie

prof. UAM J. Schmidt zajęcia 23.10.2019 wyjazd służbowy
prof. UAM A. Stanisz Antropologia pokrewieństwa i płci kulturowej oraz dyżur 23.10.2019 wykład gościnny w ramach XVII Seminarium Migracyjnego w IEIAK UW

termin odrabiania zajęć zostanie ustalony wspólnie ze studentami na kolejnym spotkaniu

prof. UAM A. Stanisz Widowiska społeczne 10.10.2019 wykład gościnny na Seminarium EUROREG