Najlepsze Prace Licencjackie IEiAK WH UAM

 

Niniejszym Komisja ds. Konkursu na Najlepszą Pracę Licencjacką powołana po raz pierwszy w 2015 r. w IEiAK WH UAM zaprasza przyszłych promotorów prac licencjackich do kontynuowania inicjatywy służącej podnoszeniu jakości kształcenia na kierunku etnologia, zapoczątkowanej w ubiegłym roku akademickim. W zgodzie przyjętym z wówczas postanowieniem, została ogłoszona druga edycja Tygodnia Obron Prac Licencjackich, którego celem jest wyłonienie nie tylko najbardziej interesujących prac licencjackich, ale także wyróżniających się absolwentów, którzy terminowo, czyli do końca sesji letniej kończą I Stopień Studiów (Licencjackich) kierunku etnologia w IEiAK WH UAM.

 

Ponadto, realizując ustalenia sprzed roku, dotyczące promocji osiągnięć naukowych studentów etnologii, ubiegłoroczna Komisja wraz z Dyrekcją IEiAK postanowiła opublikować prace licencjackie nagrodzone oraz wyróżnione w Konkursie na Najlepszą pracę licencjacką za rok akademicki 2014-2015. Teksty powstały w ramach przedmiotu Seminarium Licencjackie prowadzanego przez Zespół Promotorów: dr Piotr Fabiś, dr Aleksandra Lis, dr Małgorzata Rajtar, dr Kacper Pobłocki.

 

12 X 2015 roku Komisja przyznała:

NAGRODĘ GŁÓWNĄ DLA PANI AGATY STASIK za pracę:

„Przeszłość jako element teraźniejszości. Strategie wykorzystywania mienia żydowskiego na przykładzie Szydłowca”

 

Trzy wyróżnienia specjalne dla:

 

Pani Urszuli Lengiewicz za pracę ”Interpretacja Snów: Żywa Praktyka i Wiedza. Analiza zjawiska na przykładzie wspólnoty mieszkańców wsi Krukowszczyzna” ;

 

Pani Marii Prusińskiej za pracę „Sztuka i kontestacja: tworzenie jako technika niezgody na przykładzie festiwalowej sceny psytrance”

 

Pana Piotra Zalewskiego za pracę: „Czym jest dobra architektura? Próba definicji antropologicznej.”

 

W głosowaniu jawnym Komisja ustaliła, że dodatkowo należy wyróżnić 3 autorów:

 

panią Weronikę Angielską za pracę „Muzyka liturgiczna i jej postrzeganie przez wybrane grupy wokalne w Poznaniu”;

 

panią Karolinę Dziubatą za pracę „Pamięć Kresowian Wschowskich Antropologiczna analiza wspomnień osób wysiedlonych z Kresów Wschodnich na przykładzie mieszkańców Wschowy” ;

 

panią Alicję Omiatacz za pracę „Reemigranci z byłej Jugosławii w powiecie bolesławieckim. Elementy kultury bośniackiej w życiu reemigrantów oraz ich potomków na przykładzie wsi Gościszów”;

 

 

Członkowie Komisji na Najlepszą Prace Licencjacką za rok 2014-2015:

 

Przewodnicząca Komisji: dr. A. Chwieduk, Wicedyrektor ds. dydaktycznych IEiAK   

 

Członkowie:                    dr Piotr Fabiś, promotor prac licencjackich

        dr Aleksandra Lis, promotorka prac licencjackich

        dr Małgorzata Rajtar, promotorka prac licencjackich

 

Sekretarz:                      dr Kacper Pobłocki, promotor prac licencjackich

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne