A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

aktualizacja: 1.08.2017
 

Bloch, Natalia, Projekt „Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej, „Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny” R. 43: 2017, z. 1(163), s. 333-339, bibl. Wydawca: KBM PAN. Warszawa. Red. D. Praszałowicz. ISBN 2081-4488. 

Boni, Zofia, It’s safe: Food as a way of expression for children in Warsaw, “Children’s Geographies” May 2017, abstract DOI: 10.1080/14733285.2017.1319045; http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14733285.2017.1319045

 

Fabiś, Piotr, Czy Ferdinand de Saussure polubiłby Pierre’a Bourdieu?, w: Kurs na Ferdinanda de Saussure’a, red. Anna Grzegorczyk, Agnieszka Kaczmarek, Katarzyna Machtyl, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017, s. 321-329, sum. [Would Ferdinand de Saussure like Pierre Bourdieu?]. Rec. Marek Pacukiewicz. ISBN 978-83-232-3183-7.

 

Kowalska, Małgorzata Z., From the football field to the communicative field: Embedding entrepreneurial strategy and negotiating local past and future during Euro 2012 in the host city of Poznan, “Anthropological Notebooks” t. 23, 2017, nr 1, s. 111-126, bibl., povzetek. Red. Borut Telban, Red. gośc. Ksenija Vidmar Horvat. Wydawca: Slovene Anthropological Society. Ljubljana. ISSN 1408-032X; http://www.drustvo-antropologov.si/AN/2017_1_eng.html

Kuligowski, Waldemar, Chłop w kajdanach albo po co nam ludowość dzisiaj, „Dialog”. Miesięcznik poświęcony dramaturgii współczesnej, R. 62: 2017, nr 6(727), s. 163-177, sum.[A peasant in chains or what do we need the folk for?], s. 251. Red. J. Sieradzki. Warszawa. ISSN 0012-2041.

Kuligowski, Waldemar, Festiwalizacja kultury. Jak megaiwenty tworzą megatrend, „Czas Kultury” R. 33: 2017, nr 1(192), s. 83-89, sum. [The Festivalization of Culture. How Megaevents Form a Megatrend], s. 158. Red. W. Kuligowski. Poznań. Wydawca: Stowarzyszenie Czasu Kultury. ISSN 0867-2148.

Kuligowski, Waldemar, Polish anthropologists against discrimination, “Anthropology Today” t. 33, 2017, nr 3, s. 25. ISSN 0268-540X. DOI 10.1111/1467-8322.12356.

Kuligowski, Waldemar [Rec.] Egzotyzacja: nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe [Against Exoticism. Toward the Transcendence of Relativism and Universalism in Anthropology, red. Bruce Kapferer, Dimitrios Theodossopoulos, New York, Oxford: Berghahn 2016, ss. 154]. - „Czas Kultury” R. 33: 2017, nr 1(192), s. 138-142, sum. [Exoticism. Do not do to Another, What is Unpleasant to You]. 

Kuligowski, Waldemar [Rec.] O pilnej potrzebie kontrkultury, [Jerzy Jarniewicz, All you need is love. Sceny z życia kontrkultury, Kraków: „Znak”, 2016, ss. 335]. – „Nowe Książki” 2017, nr 3/1175, s. 65-66.

Kuligowski, Waldemar [Rec.] Otwarte archiwum tożsamości [Zbigniew Benedyktowicz, Elementarz tożsamości. Antropologia współczesności - antropologia kontekstowa, Wołowiec: „Czarne”, 2016, ss. 569]. – „Nowe Książki” 2017, nr 5/1177, s. 18-19.

Kuligowski, Waldemar [Rec.] Starucha prawdę mówi [Sebastian Borowicz, Joanna Hobot-Marcinek, Renata Przybylska, Anty-Beatrycze. Studia nad kulturową historią obrazu pijanej i szalonej staruchy, Kraków: Wydaw. UJ, 2016, ss. 612]. – „Nowe Książki” 2017, nr 6/1178, s. 53-54.

Kuligowski, Waldemar [Red. nacz.] „Czas Kultury” R. 33: 2017, nr 1(192), ss. 160.

Lis, Aleksandra, Agata K. Stasik, Hybrid forums, knowledge deficits and the multiple uncertainties of resource extraction: Negotiating the local governance of shale gas in Poland, “Energy Research & Social Science” vol. 28, June 2017, s. 29-36, abstract, słowa kluczowe: uncertainty, shale gas, resource extraction, hybrid forums, knowledge deficit; http://doi.org/10.1016/j.erss.2017.04.003; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221462961730097X

 

Penkala-Gawęcka, Danuta, Medykalizacja w perspektywie antropologii medycznej, w: Procesy medykalizacji we współczesnym społeczeństwie, red. Michał Nowakowski, Włodzimierz Piątkowski, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2017, s. 173-194, Medicalization from the Perspective of Medical Anthropology. Rec. M. Libiszowska-Żółtkowska. ISBN 978-83-7784-976-7.

Penkala-Gawęcka, Danuta, Perceptions of health and illness, and the role of healers in Kyrgyzstan, “Public Health Panorama”. Journal of the WHO Regional Office for Europe t. 3, 2017, z. 1, s. 80-87, bibl., abstract, słowa kluczowe: health perceptions, illness etiologies, health-seeking strategies, traditional healers, Kyrgyzstan, Bishkek. Red. Zsuzsanna Jakab. WHO. Kopenhaga. ISSN 2412-544X; http://www.euro.who.int/en/publications/public-health-panorama; http://www.euro.who.int/en/publications/public-health-panorama/journal-issues/volume-3,-issue-1,-march-2017      

Penkala-Gawęcka, Danuta, The role of women in health-seeking strategies and practices in post-Soviet Kyrgyzstan, w: The family in Central Asia. New perspectives, red. Sophie Roche, Islamkundliche Untersuchungen Bd. 332, Berlin: Klaus Schwarz Verlag GmbH, 2017, s. 184-204, biographical note, ISBN 978-3-87997-456-6. 

Penkala-Gawęcka, Danuta, Восприятие здоровья и болезни в Kыргызстане и роль целителей, “Пaнорама Общественнпго Здравоохранения”. Журнал Европейского Регионального Бюро ВOЗ t. 3, 2017, z. 1, s. 88-96, bibl., abstrakt. Red. Zsuzsanna Jakab. WHO. Kopenhaga. ISSN 2412-544X; http://www.euro.who.int/en/publications/public-health-panorama;http://www.euro.who.int/en/publications/public-health-panorama/journal-issues/volume-3,-issue-1,-march-2017 

Penkala-Gawęcka, Danuta, Why do healers appeal to patients?. Blog: WHO Collaborating Centre for Culture and Health (CCH), Uniwersytet w Exeter;
http://cultureandhealth.exeter.ac.uk/2017/03/why [30 III 2017].

Pomieciński, Adam [Red. prowadz.] “Our Europe. Ethnography-Ethnology-Anthropology of Culture” vol. 5, 2016 [wyszło 2017], ss. 77. Red. nacz. G. Pełczyński. Szczecin. Wydawca: PTPN. ISSN 2299-4645.

 

Rajtar, Małgorzata, Refusing Blood, Establishing Relational Biocitizenship: Collectivizing Moments among Jehovah’s Witnesses in Germany. In: Medizinethnologie. Körper, Gesundheit und Heilung in einer globalisierten Welt/The Blog Medical Anthropology. 4 April 2017, s. 1-9. Red. H. Dilger, D. Mattes i M. Knipper. Berlin: Work Group Medical Anthropology in the German Anthropological Association. ISSN 2509-6931. http://www.medizinethnologie.net/refusing-blood/ 

Rajtar, Małgorzata, Religion und Geschlecht bei den Zeugen Jehovas in (Ost-)Deutschland, w: Religion und Geschlechterordnungen, red. Kornelia Sammet, Friederike Benthaus-Apel, Christel Gärtner, Wiesbaden: SpringerVS-Verlag, 2017, s. 179-195.ISBN 978-3-658-17390-6; http://www.springer.com/de/book/9783658173906

 

Schmidt, Jacek, “Interaktywna mapa cudzoziemców” – nowa baza wiedzy o zjawisku imigracji w Polsce, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” R. 43: 2017, nr 2(164), s. 9-22, ryc., abstrakt, sum. [„An interactive map of foreigners” – A new database of knowledge on the immigration phenomenon in Poland. IMC.AMU.EDU.PL]. Red. nacz. D. Praszałowicz. Warszawa, Wydawca: PAN KBM. ISSN 2081-4488.

Dariusz Niedźwiedzki, Schmidt, Jacek, Wprowadzenie, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” R. 43: 2017, nr 2(164), s. 5-8. Red. nacz. D. Praszałowicz. Warszawa, Wydawca: PAN KBM. ISSN 2081-4488.

Dariusz Niedźwiedzki, Schmidt, Jacek [Red.] „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” R. 43: 2017, nr 2(164): Polityki migracyjne – imigranci – edukacja. Konteksty polskie i europejskie, ss. 218. Red. nacz. D. Praszałowicz. Warszawa, Wydawca: PAN KBM. ISSN 2081-4488.

Szmyt, Zbigniew, Diaspora kak zerkało identicznosti: na materiale Burjat-Mongołov Kitaja, w: Transgranicznyje migracii v prostranstvje mongol’skogo mira: istorija i sovremennost’ t. 4, red. M. Baldano, P.K. Varnavskij, B. Nanzatov, Ułan-Ude: Izdatel’stvo Burjatskogo naucznogo centra SO RAN, 2017, s. 16-34, bibl. Rec. D.D. Amogołonova, K.V. Grigoriczev, V.A. Rodionov. ISBN 978-5-7925-0456-1.

 

Vorbrich, Ryszard, Afrykanie i ich obecność w Europie, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” R. 43: 2017, nr 2(164), s. 95-119, bibl., tab., abstrakt, sum. [Africans and their presence in Europe]. Red. nacz. D. Praszałowicz. Warszawa, Wydawca: PAN KBM. ISSN 2081-4488.

 

 

Witeska-Młynarczyk, Anna, ADHD okiem antropolożki. O wiedzy autorytatywnej i sposobach zarządzania niepewnością w rodzinie, w: Procesy medykalizacji we współczesnym społeczeństwie, red. Michał Nowakowski, Włodzimierz Piątkowski, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2017, s. 195-212, ADHD as seen by an Anthropologist. On Authoritative  Knowledge and ways of Managing Uncertainty in the Family. Rec. M. Libiszowska-Żółtkowska. ISBN 978-83-7784-976-7.

rekrutacjaDlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow Wydzial Historyczny maly