A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

aktualizacja: 15.01.2018
 

Bednarski, Jacek, Ryszard Vorbrich, Profesor Zbigniew Jasiewicz, „Twórczość Ludowa” R. 31: 2016, nr 1-2 (79), s. 31-35, materiały bibliogr. i biograficzne. Red. Jan Adamowski. Lublin. ISSN 0860-4126.

 

Bednarski, Jacek, Zróżnicowanie etniczne. Wprowadzenie, 2016, s. 1-15, bibl., stresz.;

http://imc.amu.edu.pl/baza-wiedzy/ekspertyza/mapa-zroznicowan-regionalnych  

 

Bloch, Natalia, Barbarians in India. Tourism as moral contamination, “Annals of Tourism Research” vol. 62, 2016, s. 64-77, bibl., fot., plan, abstract, słowa kluczowe: Hampi, UNESCO World Heritage Site, Tourism in India, Religious nationalism, Postcolonial theory, Occidentalism. ISSN 0160-7383;

http://dx.doi.org/10.1016/j.annals.2016.12.001

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160738316301670 [22 XII 2016]

 

Bloch, Natalia, Evicting heritage: spatial cleansing and cultural legacy at the Hampi UNESCO site in India, “Critical Asian Studies” t. 48, 2016, nr 4, s. 556-578, bibl., fot., abstract, słowa kluczowe: spatial cleansing, contested cultural heritage, Hampi, UNESCO world heritage, anthropology of colonial legacies. Red. Robert J. Shepherd. ISSN 1467-2715(print), ISSN 1472-6033(online); http://dx.doi.org/10.1080/14672715.2016.1224129

 

Bloch, Natalia, O pożytkach z przypadków, szwendania się i nomadologii. Autorefleksyjny reportaż antropologiczny, w: Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych, red. Marcin Kafar, „Perspektywy Biograficzne” t. 3, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016, s. 63-87, bibl., noty o autorach, sum. [On the benefits of serendipity, hanging out, and nomadology. A self-reflexive anthropological reportage]. Rec. Maria Mendel. ISBN 978-83-8088-222-5; e-ISBN 978-83-8088-223-2.

 

Bloch, Natalia, Overheating with authenticity. Between familiarity and otherness in multisensory experiencing of India by tramping tourists, “Déjà Lu” 2016, nr 4; http://www.wcaanet.org/dejalu/ .

 

Bloch, Natalia, Spóźnieni o 125 lat listonosze. Pamięć o emigrantach w ich rodzinnych wioskach, w: Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej [Wystawa: Wszyscy jesteśmy migrantami. Listy polskich emigrantów z Ameryki z końca XIX wieku (24.09.-27.11.2016/Centrum Kultury Zamek, kuratorka: Natalia Bloch); Badania terenowe: (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej (maj/czerwiec 2016), koncepcja i opieka merytoryczna: Natalia Bloch, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, Centrum Badań Migracyjnych UAM w Poznaniu], red. Natalia Bloch, Poznań: Centrum Kultury Zamek, 2016, s. 154-173. ISBN 978-83-947011-0-9.

 

Bloch, Natalia, Wstęp, w: Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej [Wystawa: Wszyscy jesteśmy migrantami. Listy polskich emigrantów z Ameryki z końca XIX wieku (24.09.-27.11.2016/Centrum Kultury Zamek, kuratorka: Natalia Bloch); Badania terenowe: (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej (maj/czerwiec 2016), koncepcja i opieka merytoryczna: Natalia Bloch, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, Centrum Badań Migracyjnych UAM w Poznaniu], red. Natalia Bloch, Poznań: Centrum Kultury Zamek, 2016, s. 13-22. ISBN 978-83-947011-0-9.

 

Bloch, Natalia, Wystawa: Wszyscy jesteśmy migrantami, w: Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej [Wystawa: Wszyscy jesteśmy migrantami. Listy polskich emigrantów z Ameryki z końca XIX wieku (24.09.-27.11.2016/Centrum Kultury Zamek, kuratorka: Natalia Bloch); Badania terenowe: (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej (maj/czerwiec 2016), koncepcja i opieka merytoryczna: Natalia Bloch, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, Centrum Badań Migracyjnych UAM w Poznaniu], red. Natalia Bloch, Poznań: Centrum Kultury Zamek, 2016, s. 24-41, fot. ISBN 978-83-947011-0-9.

 

Bloch, Natalia [Red.] Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej [Wystawa: Wszyscy jesteśmy migrantami. Listy polskich emigrantów z Ameryki z końca XIX wieku (24.09.-27.11.2016/Centrum Kultury Zamek, kuratorka: Natalia Bloch); Badania terenowe: (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej (maj/czerwiec 2016), koncepcja i opieka merytoryczna: Natalia Bloch, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, Centrum Badań Migracyjnych UAM w Poznaniu], Poznań: Centrum Kultury Zamek, 2016, ss. 346. ISBN 978-83-947011-0-9. 

 

Brzezińska, Anna W., Marta Machowska [Red.] Biskupizna. Ziemia. Tradycja. Tożsamość, Krobia: Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi, 2016, ss. 200, sum., Zus., bibl., noty o autorach. Rec. A. Drożdż, A. Jełowicki. ISBN 978-83-940159-2-3.

 

Brzezińska, Anna W., Marta Machowska, Etnografowie na Biskupiźnie, w:  Biskupizna. Ziemia. Tradycja. Tożsamość, red. Anna W. Brzezińska, Marta Machowska,  Krobia: Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi, 2016, s. 7-28, sum. [Ethnographers in Biskupizna] s. 177-178,  Zus. [Ethnografen in der Region Biskupizna], s. 183-184, tab. Słowa kluczowe: Biskupizna, badania terenowe, dokumentacja terenowa. Rec. A. Drożdż, A. Jełowicki. ISBN 978-83-940159-2-3.

 

Brzezińska, Anna W., Kierunki ochrony dziedzictwa kulturowego Biskupizny, w: Biskupizna. Ziemia. Tradycja. Tożsamość, red. Anna W. Brzezińska, Marta Machowska,  Krobia: Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi, 2016, s. 159-176, sum. [The directions of protection of Biskupizna’s cultural heritage] s. 181. Zus. [Konzepte zum Schutz des Kulturerbes von Biskupizna] s. 188. Słowa kluczowe: ochrona dziedzictwa kulturowego, zarządzanie kulturą lokalną, instytucje kultury. Rec. A. Drożdż, A. Jełowicki. ISBN 978-83-940159-2-3.

 

Brzezińska, Anna W., Marta Kucharska, Joanna Wojciechowska, Krajobraz kulturowy Kępna w perspektywie antropologicznych badań terenowych, „Rocznik Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego” t. 2, 2016, s. 11-22, fot. Red. K. Różewska, T. Tajnert. Wydawca: Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego w Kępnie. ISSN 2449-5670, ISBN 978-83-938755-3-5.

 

Brzezińska, Anna W., Rola lidera społeczności lokalnych w badaniach regionalistycznych, w: Badania jakościowe w regionalistyce, red. Danuta Konieczka-Śliwińska, Iwona Miedzińska, Publikacje Instytutu Historii 133, Poznań: Instytut Historii UAM, 2016, s. 91-100, tab., sum. [The role of local communities leaders in regional research]. Słowa kluczowe: region, regionalism, leader, local community, field research. Rec. A. Wiza. ISBN 978-83-63047-98-6.

 

Brzezińska, Anna W., W pięciolecie ratyfikacji przez Polskę Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, „Łódzkie Studia Etnograficzne” t. 55, 2016, s. 7-21, bibl., streszcz., sum. [On the Fifth Anniversary of Ratification of 2003 UNESCO Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage by Poland], słowa kluczowe: Konwencja UNESCO, niematerialne dziedzictwo kulturowe, społeczność lokalna, upowszechnianie kultury. Red. G.E. Karpińska. Łódź. ISSN 2450-5544.

 

Brzezińska, Anna W., Hubert Czachowski, Wielkopolanin we Lwowie. Antoni Kalina (1846-1906) – slawista i etnograf, Wrocław-Ostrów Wielkopolski: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Urząd Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, 2016, ss. 112, fot.  Rec. A. Posern-Zieliński, M. Rak. ISBN 978-83-64465-17-8.

 

Łukasz Skoczylas, Anna W. Brzezińska, M. Fabiszak, Zastosowanie wywiadów fokusowych w badaniach nad pamięcią zbiorową, „Przegląd Socjologii Jakościowej” t. 12, 2016,  nr 4, s. 56-77, bibl., tab., abstrakt, abstract [Focus interviews in collective memory research]. Słowa kluczowe: pamięć i tożsamość zbiorowa, badania fokusowe, dziedzictwo kulturowe. Red. K.T. Konecki. Łódź. ISSN 1733-8069; http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/volume36_pl.php

 

Małgorzata Fabiszak, Anna Weronika Brzezińska, Żydzi i Niemcy w Poznaniu – (Nie)pamięć w krajobrazie miejskim. Analiza korpusu prasowego i wywiadów grupowych, „Studia Socjologiczne” 2016, nr 2(221), s. 217-241, lit., rys., tab., sum. [Jews and Germans in Poznań – (Non)memory in the Urban Landscape. An Analysis of a Newspaper Corpus and Focus Groups Interviews]. ISSN 0039-3371

 

Brzezińska Anna W. [Rec.] Filmowy (nie)sposób na Kolberga [Film dokumentalny “Oskar Kolberg. Życie i pasja”, reż. Joanna Fido, Ewa Rozwadowska, scenariusz  Ewa Rozwadowska, prof. Fido Film, warszawa 2015, czas: 42:55 min.; Film animowany „Przygody Oskara”, realizacja Anna Łoś, Marta Graban-Butryn, Krzysztof Butryn, prod. Warsztaty Kultury w Lublinie, Lublin 2014, czas: 7:25 min.]. – http://muzykatradycyjna.pl/pl/leksykon/artykuly/articles/filmowy-niesposob-na-kolbe... [2016-03-02].

 

Małgorzata Fabiszak, Anna W. Brzezińska, Marcin Owsiński, Znaki (nie)pamięci. Teoria i praktyka upamiętnienia w Polsce, w: Znaki (nie)pamięci. Teoria i praktyka upamiętniania w Polsce, red. Małgorzata Fabiszak, Anna W. Brzezińska, Marcin Owsiński, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2016, s. 5-12. ISBN 97883-242-3076-1; ISBN 978-83-944033-3-1.

 

Małgorzata Fabiszak, Anna W. Brzezińska, Marcin Owsiński [Red.] Znaki (nie)pamięci. Teoria i praktyka upamiętniania w Polsce, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2016, ss.252. ISBN 97883-242-3076-1; ISBN 978-83-944033-3-1.

 

Buchowski, Michał, Małgorzata Z. Kowalska, Alexandra Schwell, Nina Szogs, Introduction: People, passions, and much more: the Anthropology of football, w: New ethnographies of football in Europe: People, passions, politics, red. Alexandra Schwell, Nina Szogs, Małgorzata Z. Kowalska, Michał Buchowski, Seria: Football Research in an Enlarged Europe, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016, s. 1-17.  ISBN 978-1-137-51696-1, ebook ISBN 978-1-137-51698-5. DOI 10. 1057/9781137516985.

 

Buchowski, Michał, Making anthropology matter in the heyday of islamophobia and the ‘refugee crisis’: The case of Poland, „Český lid: etnologický časopis“ t. 103, 2016, nr 1, s. 51-67, abstract, słowa kluczowe: islamophobia, migration, tolerance, multiculturalism, anthropological engagement; ISSN 0009-0794; DOI: 10.21104/CL.2016.1.03.  

 

Buchowski, Michał, Mutual encounters, “Lud” t. 100, 2016, s. 47-60, bibl. Red. D. Penkala-Gawęcka. PTL. Poznań. ISSN 0076-1435.

 

Buchowski, Michał, Nauka jako pole (samo)kolonizacji. Przykład antropologii społeczno-kulturowej, w: Debaty Artes Liberales t. X: Perspektywy postkolonializmu w Polsce, Polska w perspektywie postkolonialnej, red. Jan Kieniewicz, Warszawa: Wydział „Artes Liberales” UW, 2016, s. 21-37, bibl. ISSN 2299-8799; ISBN 978-83-63636-56-2.

 

Buchowski, Michał, Przedmowa, w: Anna W. Brzezińska, Hubert Czachowski, Wielkopolanin we Lwowie. Antoni Kalina (1846-1906) – slawista i etnograf, Wrocław-Ostrów Wielkopolski: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Urząd Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, 2016, s. 7. Rec. A. Posern-Zieliński, M. Rak. ISBN 978-83-64465-17-8.

 

Buchowski, Michał, Hana Červinková, Teaching anthropology in Poland, “ANUAC.” vol. 5, 2016, nr 2, s. 47-51, bibl.; DOI: 107340/anuac2239-625X-2511. ISSN 2239-625X.

 

Buchowski, Michał, Tolerancja po polsku. Etnologiczna rozprawa z mitem. Tolerance, Polish-style. An ethnological tussle with the myth, w: Uniwersyteckie Wykłady na Zamku: Uniwersalne wartości w uniwersyteckim dyskursie, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 51-67. ISBN 978-83-232-3121-9.

 

Buchowski, Michał, Udział w debacie Perspektywy  postkolonializmu w Polsce, Polska w postkolonialnej perspektywie - Panel I, s. 183-184, 191-192, Panel III, s. 221-225, 234, Panel IV, s. 260-261, w: Debaty Artes Liberales t. X: Perspektywy postkolonializmu w Polsce, Polska w perspektywie postkolonialnej, red. Jan Kieniewicz, Warszawa: Wydział „Artes Liberales” UW, 2016. ISSN 2299-8799; ISBN 978-83-63636-56-2.

 

Buchowski, Michał, Význam antropologie v době vzestupu islamofobie a ‘uprchlické krize’: připad Polska, „Český lid: etnologický časopis“ t. 103, 2016, nr 1, s. 69-84, abstract, słowa kluczowe: islamophobia, migration, tolerance, multiculturalism, anthropological engagement; ISSN 0009-0794; DOI: 10.21104/CL.2016.1.04. 

 

Buchowski, Michał [Rec.] Nowa Huta: Generations of Change in a Model Socialist Town by Kinga Pozniak, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2014, 240 pp. – “American Anthropologist” vol. 118, 2016, nr 3, s. 688-689; DOI 10.1111/aman.12614.

 

Alexandra Schwell, Nina Szogs, Małgorzata Z. Kowalska, Michał Buchowski, People, passions – but what about politics?, w: New ethnographies of football in Europe: People, passions, politics, red. Alexandra Schwell, Nina Szogs, Małgorzata Z. Kowalska, Michał Buchowski, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016, 228-234.  ISBN 978-1-137-51696-1, ebook ISBN 978-1-137-51698-5. DOI 10. 1057/9781137516985.

 

Alexandra Schwell, Nina Szogs, Małgorzata Z. Kowalska, Michał Buchowski [Red.] New ethnographies of football in Europe: People, passions, politics, Basingstoke:  Palgrave Macmillan 2016, ss. XXIX, 241. ISBN 978-1-137-51696-1, ebook ISBN 978-1-137-51698-5. DOI 10. 1057/9781137516985.

 

 

Chwieduk, Agnieszka, Miejsca pamięci i “zapominania”. Śliwicka nekropolia z Polski i przypadek cmentarza z Săpânţa w Rumunii, s. 111-131, bibl.=Sites of memory and „forgetting”. The Śliwice cemetery in Poland and the case of the cemetery in Săpânţa, Romania, s. 133-152, bibl., w: Mała architektura sakralna Kaszub. Perspektywa antropologiczna=The Small Sacred Architecture of Kashubia. An Anthropological Perspective, red. Katarzyna Marciniak, Gdańsk: Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2016, ISBN 978-83-63185-57-2.

 

Chwieduk, Agnieszka, „Specyficzny Polak w normalnej Francji”. O polskiej imigracji w tekstach francuskich badaczy, „Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny” R. 42, 2016, z. 2(160), s. 23-50, bibl., abstrakt, abstract [„A strange Pole in perfectly normal France”. The topic of Polish immigration in the texts of French researchers], słowa kluczowe: Francja, polska imigracja, konstruowanie Obcego/Innego, tekst, dominacja kulturowa i polityczna. Warszawa. Red. D. Praszałowicz. ISSN 2081-4488.

 

 

 

Fabiś, Piotr, Gary Cooper znowu w siodle, w: Imperium Rolanda Barthes’a, red. Anna Grzegorczyk, Agnieszka Kaczmarek, Katarzyna Machtyl, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 117-135, sum. [Gary Cooper is back in the sadle]. Rec. Adam Dziadek. ISBN 978-83-232-3034-2.

 

Fabiś, Piotr, Pokrewieństwo teorii, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 2016, nr 2(25), s. 45-70, sum. [Kinship of theories]. Red. M. Marczyk. Wrocław. ISSN 1642-0977; http://www.zew.uni.wroc.pl/?2016-2(25),53

 

 

Hummel, Agata, Mikrokredyty – droga do rozwoju? Antropologiczne studium wiejskiej społeczności w Meksyku, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 20, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2016, ss. 280, bibl., mapa, słowniczek. Rec. A. Posern-Zieliński, M. Skoczek. ISBN 978-83-64864-53-7.

 

 

Jasiewicz, Zbigniew, Aleksander Posern-Zieliński, Etnologia w Polskiej Akademii Nauk. Refleksje z okazji 40-lecia powołania Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, „Lud” t. 100, 2016, s. 39-46, bibl. Red. D. Penkala-Gawęcka. Poznań. PTL. ISSN 0076-1435.

 

Jasiewicz, Zbigniew, Wprowadzenie, w: Wesele szamotulskie, Szamotuły: Szamotulski Ośrodek Kultury Instytucja Kultury, 2016, s. 7-9.

 

Jasiewicz, Zbigniew [Rec.] G. Kubica, Maria Czaplicka: płeć, szamanizm, rasa. Biografia antropologiczna, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2015, ss. 472. – „Lud” t. 100, 2016, s. 305-312, bibl. Red. D. Penkala-Gawęcka. Poznań. PTL. ISSN 0076-1435.

 

 

Kaczmarek, Łukasz, Między survey research a obserwacją uczestniczącą: rozdarcia metodologiczno-tożsamościowe w polskiej etnologii/antropologii kulturowej w XXI wieku, „Etnografia. Praktyki. Teorie. Doświadczenia” 2016, nr 2, s. 123-136, bibl., sum. [Between survey research and participant observation: Identity and methodological ruptures in Polish ethnology/cultural anthropology in the 21st century]. Słowa kluczowe: ethnography, survey, fieldwork, participant observation, questionnaire. Gdańsk. Red. T. Buliński. ISSN 2392-0971; http://www.etnografia.ug.edu.pl/?page_id=848 

 

Korzeniewski, Bartosz, Das veränderte Bild des Zweiten Weltkriegs in polnischen  Museen nach 1989, w: Der Zweite Weltkrieg im polnischen und deutschen kulturellen Gedächtnis. Siebzig Jahre danach (1945-2015), red. Jerzy Kałążny, Amelia Korzeniewska, Bartosz Korzeniewski, Posener Beiträge zur Germanistik Bd. 36, Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 2016, s. 107-142, bibl. ISSN 1610-207X, ISBN 978-3-631-65945-8 (print). DOI 10.3726/978-3-653-05364-7.

 

Jerzy Kałążny, Amelia Korzeniewska, Bartosz Korzeniewski, Einleitung, w: Der Zweite Weltkrieg im polnischen und deutschen kulturellen Gedächtnis. Siebzig Jahre danach (1945-2015), red. Jerzy Kałążny, Amelia Korzeniewska, Bartosz Korzeniewski, Posener Beiträge zur Germanistik Bd. 36, Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 2016, s. 7-16. ISSN 1610-207X, ISBN 978-3-631-65945-8 (print). DOI 10.3726/978-3-653-05364-7.

 

Amelia Korzeniewska, Bartosz Korzeniewski, Personalization of the Memory of Holocaust Victims in Polish Cinema  and Museum Exhibitions after 1989, “Remembrance and Solidarity”. Studies in 20th Century European History, 2016, nr 5, s. 137-158, bibl., abstract, nota biogr. Red. D. Michman, M. Weber. Warszawa. Wydawca: European Network Remembrance and Solidarity. ISSN 2084-3518.

 

Korzeniewski, Bartosz, World War II in the politics of memory of the Polish People’s Republic 1944-1970, w: World War II and two occupations. Dilemmas of Polish memory, red. Anna Wolff-Pawęska, Piotr Forecki, Geschichte-Erinnerung-Politik. Posener Studien zur Geschichts-, Kultur- und Politikwissenschaft Bd. 12, Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 2016, s. 61-79, bibl. ISSN 2191-3528, ISBN 978-3-631-66300-4. DOI 10.3726/978-3-653-05533-7.

 

Jerzy Kałążny, Amelia Korzeniewska, Bartosz Korzeniewski [Red.] Der Zweite Weltkrieg im polnischen und deutschen kulturellen Gedächtnis. Siebzig Jahre danach (1945-2015), Posener Beiträge zur Germanistik Bd. 36, Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 2016, ss. 218. ISSN 1610-207X, ISBN 978-3-631-65945-8 (print). DOI 10.3726/978-3-653-05364-7.

 

Kowalska Małgorzata Z., Hegemony in question? Euro 2012 and local politics in the city of Poznań, w: New ethnographies of football in Europe: People, passions, politics, red. Alexandra Schwell, Nina Szogs, Małgorzata Z. Kowalska, Michał Buchowski, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016, 99-119.  ISBN 978-1-137-51696-1, ebook ISBN 978-1-137-51698-5. DOI 10. 1057/9781137516985.

 

Buchowski, Michał, Małgorzata Z. Kowalska, Alexandra Schwell, Nina Szogs, Introduction: People, passions, and much more: the Anthropology of football, w: New ethnographies of football in Europe: People, passions, politics, red. Alexandra Schwell, Nina Szogs, Małgorzata Z. Kowalska, Michał Buchowski, Seria: Football Research in an Enlarged Europe, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016, s. 1-17.  ISBN 978-1-137-51696-1, ebook ISBN 978-1-137-51698-5. DOI 10. 1057/9781137516985.

 

Alexandra Schwell, Nina Szogs, Małgorzata Z. Kowalska, Michał Buchowski, People, passions – but what about politics?, w: New ethnographies of football in Europe: People, passions, politics, red. Alexandra Schwell, Nina Szogs, Małgorzata Z. Kowalska, Michał Buchowski, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016, 228-234.  ISBN 978-1-137-51696-1, ebook ISBN 978-1-137-51698-5. DOI 10. 1057/9781137516985.

 

Alexandra Schwell, Nina Szogs, Małgorzata Z. Kowalska, Michał Buchowski [Red.] New ethnographies of football in Europe: People, passions, politics, Basingstoke:  Palgrave Macmillan 2016, ss. XXIX, 241. ISBN 978-1-137-51696-1, ebook ISBN 978-1-137-51698-5. DOI 10. 1057/9781137516985.

 

Kuligowski, Waldemar, Antropofadzy i miłośnicy obcych. Literackie wizerunki antropologii, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 2016, nr 2(25), s. 5-22, sum. [Anthrophagus and fans of strangers. Literary images of anthropology]. Red. M. Marczyk. Wrocław. ISSN 1642-0977; http://www.zew.uni.wroc.pl/?2016-2(25),53

 

Kuligowski, Waldemar, Chamska historia Polski. Tezy i antytezy, „Czas Kultury” R. 32: 2016, nr 3(390), s. 70-77, sum. [A churl’s history of Poland. Theses and antitheses], s. 222. Poznań. Red. M. Wasilewski. Wyd. Stowarzyszenie Czasu Kultury. ISSN 0867-2148.

 

Kuligowski, Waldemar, Defamiliaryzatorzy. Źródła i zróżnicowanie antropologii współczesności, Seria: Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 30, Poznań: Wydawnictwo naukowe UAM, 2016, ss. 348, bibl., abstract, indeks osób sum. [Defemiliarisers. Sources and diversity of anthropology of the contemporary]. Rec. A. Kościańska. ISBN 978-83-232-3092-2. ISSN 1230-8595.

 

Kuligowski, Waldemar, „Fuck the context!”. Krytyczny dyskurs regionalny w kontekście badań foresight, „Kultura i Społeczeństwo”. Kwartalnik R. 60: 2016, nr 2, s. 3-18. Warszawa. PAN. ISSN 0023-5172.

 

Kuligowski, Waldemar, Od postkolonializmu do „rozwojowego ludobójstwa”. Antropologia wobec półperyferii, w: Humanistyka (pół)peryferii, red. K. Abriszewski, A.F. Kola, J. Kowalewski, Olsztyn: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych  UW-M, 2016, s. 139-156, bibl. Rec. M. Kuszyk-Bytniewska. ISBN 978—83-65171-32-0.

 

Kuligowski, Waldemar, Oszołomienie i eksces. Festiwale muzyczne jako święto, w: Kultura rocka 2. Słowo-dźwięk-performance (2), red. Jakub Osiński, Michał Pranke, Paweł Tański, Toruń: Prolog. Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe. Zakład Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej. Instytut Literatury Polskiej UMK, 2016, s. 63-79, bibl., o autorze. Rec. Izolda Kiec, Piotr Łuszczykiewicz. ISBN 978-83-945673-1-6; https://issuu.com/prolog_pismo/docs/kultura_rocka_2._s__owo_-_d__wi__k__bc18b1e915f4c7

 

Kuligowski, Waldemar, Publiczności i festiwale. Uwagi o kulturze i teatrze popularnym, „Dialog”. Miesięcznik poświęcony dramaturgii współczesnej R. 61: 2016, nr 9(718), s. 59-69, fot. Red. J. Sieradzki. Warszawa. ISSN 0012-2041.

 

Kuligowski, Waldemar, The motorway as a „place“ of culture. Pop culture, history and anthropology, w: Cultures of motorway. Localities through mobility as an anthropological issue, red. W. Kuligowski, A. Stanisz, Wielichowo: TIPI, 2016, s. 17-30, bibl. Rec. Wojciech Dohnal, Marcin Brocki. ISBN 978-83-62490-21-9.

 

Kuligowski, Waldemar, Stanisz, Agata [Red.] Cultures of motorway. Localities through mobility as an anthropological issue, Wielichowo: TIPI, 2016, ss. 196. Rec. Wojciech Dohnal, Marcin Brocki. ISBN 978-83-62490-21-9.

 

Kuligowski, Waldemar, Stanisz, Agata, Introduction, w: Cultures of motorway. Localities through mobility as an anthropological issue, red. W. Kuligowski, A. Stanisz, Wielichowo: TIPI, 2016, s. 7-13, bibl. Rec. Wojciech Dohnal, Marcin Brocki. ISBN 978-83-62490-21-9.

 

Kuligowski, Waldemar [Rec.] Fantomowe ciało transformacji [Olga Drenda, Duchologia polska. Rzeczy i ludzie w latach transformacji, Warszawa: “Karakter”, 2016, ss. 253]. – „Nowe Książki” 2016, nr 12/1172, s. 73-74.

 

Kuligowski, Waldemar [Rec.] Jaroslav Malina, Anti-encyklopedie anti-antropologie. A-Ž, Brno: Akademické nakladatelstvi CERM 2013, ss. 599.  – „Lud” t. 100, 2016, s. 330-331. Red. D. Penkala-Gawęcka. Poznań. PTL. ISSN 0076-1435.

 

Kuligowski, Waldemar [Rec.] Berlin albo federalizm różnic [Jakob Hein, Berlin. Hipsterska stolica Europy, przeł. z niem. K. Markiewicz, Kraków: Wydaw. UJ, 2016, ss. 206]. – „Nowe Książki” 2016, nr 10/1170, s. 68-69.

 

Jakie wspólnoty? Rozmowa z udziałem Kingi Dunin, Anny Karasińskiej, Waldemara Kuligowskiego i Wiesława Władyki, „Dialog”. Miesięcznik poświęcony dramaturgii współczesnej R. 61, maj 2016, nr 5(714), s. 11-25. Red. J. Sieradzki. Warszawa. Wydawca: Instytut Książki. ISSN 0012-2041.

 

Kuligowski, Waldemar, Moja Wielkopolska 2016, w: III Wielkopolski Festiwal Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki. Moja Wielkopolska 2016, 10-30 października 2016, Poznań: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, 2016, s. 20. ISBN 978-83-64504-77-8.

 

Kuligowski, Waldemar, Nienawiść jako nawyk. Napisy na murach a kryzys społeczeństwa. Habitual hatred. inscriptions on walls and the crisis of society, w: Obecność/Brak/Ślady. Współcześni artyści o żydowskiej Warszawie. Presence/Absence/Traces. Contemporary artists on Jewish Warsaw. Katalog wystawy 11 III – 25 IV 2016 w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, red. Ewa Chomicka, Bartosz Kumor,  Warszawa: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, 2016, s. 140-149. ISBN 978-83-942048-8-4

 

Kuligowski, Waldemar [Rec.] Maciej Górny, Wielka wojna profesorów. Nauki o człowieku (1912-1923), Warszawa 2014, ss. 384. ISBN 9788363352332; https://www.pol-int.org/pl/publikacje/wielka-wojna-profesorów-nauki-o-czlowieku-1912-1923#r4416 [27 V 2016].

 

Kuligowski, Waldemar [Rec.] Mięso jako metafora nierówności [Martin Caparrós, Głód, przeł. z hiszp. Marta Szafrańska-Brandt, Kraków: Wydaw. Literackie, 2016, ss. 714]. – „Nowe Książki” 2016, nr 7-8/1168, s. 70-71

 

Kuligowski, Waldemar [Rec.] Tango w Wiedniu, swing w Londynie [Piotr Szarota, Londyn 1967, Warszawa: „Iskry”, 2016, ss. 411]. – „Nowe Książki” 2016, nr 11/1171, s. 8-9.

 

 

Andreas Heinrich, Julia Kusznir, Aleksandra Lis, Heiko Pleines, Karen Smith Stegen, Kacper Szulecki, Auf dem Weg zu einer gemeinsamen EU-Energiepolitik? Debatten über Energiesicherheit in Polen und Deutschland, ”Polen-Analysen” 1.11.2016, nr 190,s. 1-14, diagram, Zus., [Darmstadt]: Deutsches Polen Institut, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. ISSN 1863-9712.

 

Lis, Aleksandra, Piotr Stankiewicz, Framing shale gas for policy-making in Poland, “Journal of Environmental Policy&Planning” vol. 18, 2016, nr 1, s. 1-19, bibl., rys., mapka, abstract. Słowa kluczowe: shale gas, controversies, policy process, frame analysis, risk communication. ISSN 1523-908X, 1522-7200; http://www.tandfonline.com/loi/cjoe20; http://dx.doi.org/10.1080/1523908X.2016.1143355; DOI: 10.1080/1523908X.2016.1143355. Wydawca: Routledge [25 II 2016].

 

Claudia Brändle, Aleksandra Lis, Torsten Fleischer, Darrick Evensen, Jessanne  Mastop, Prerequisites for a Social Licence to Operate in the (Shale) gas Industries, Project: M4ShaleGas – Measuring, monitoring, mitigating and managing the environmental impact of shale gas, M4ShaleGas Consortium 2015-2017, December 2016, ss. 45, bibl., rys.

 

Magdalena Bernaciak, Lis, Aleksandra, Weak labour, strong interests: Polish trade unions and the integration of EU Energy and Service Markets, “JCMS: Journal of Common Market Studies” vol. 54, 2016, z. 6, s. 1-17, bibl., abstract, rys., słowa kluczowe: trade unions, central-eastern Europe, Internal Market, emission trading, service liberalization. ISSN 0021-9886; doi: 10.1111/jcms.12506; http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcms.12506/full 

 

Lorenz, Jan, Polish newcomers to Jewishness. A reflection in the wake of the revival, w: Becoming Jewish. New Jews and emerging Jewish communities in a globalized world, red. Tudor Parfitt, Netanel Fisher, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016, s. 167-184. ISBN (10) 1-4438-9965-8, ISBN (13) 978-1-4438-9965-9. http://www.cambridgescholars.com/becoming-jewish [1.12.2016]

 

Lorenz, Jan, Shades of closeness. Ontologies of belonging and becoming in a contemporary Jewish community in Poland, w: Boundaries, identity and belonging in modern Judaism, red. M. Diemling, L. Ray, Abington, Oxon: Routledge, 2016, s. 63-75.

 

 

Main, Izabella, Biomedical practices from a patient perspective. Experiences of Polish female migrants in Barcelona, Berlin and London, “Anthropology & Medicine” vol. 23, 2016, nr 2: Special issue ‘Medical pluralism and beyond’ for “Anthropology & Medicine”, s. 188-204, bibl., abstract, słowa kluczowe: ethnography, biomedicine complementary medicine, medical anthropology, Polish migrants. Wydawca: Routledge. ISSN 1364-8470 (print), 1469-2910 (Online). DOI: 10.1080/13648470.2016.1180579; http://dx.doi.org/10.080/13648470.2016.1180579  [3 VI 2016].

 

Main, Izabella, Motivations for mobility and settlement of Polish female migrants in Barcelona and Berlin, “Social Identities: Journal for the Study of Race, Nation and Culture” vol. 22: 2016, nr 1, Special Issue: Polish Migration within Europe: Mobility, Transnationalism and Integration, s. 62-79, abstract, słowa kluczowe: Polish migrant women, migration motivations, Berlin, Barcelona, settlement, agency. ISSN 1350-4630, 1363-0296 (online); DOI: 10.1080/13504630.2015.1110358  http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13504630.2015.1110358

 

Main, Izabella, Pamięć pokoleń – rekonstrukcja opowieści polskich Żydów z Buenos Aires w Warszawie. The memory of generations – reconstruction of stories of Polish Jews from Buenos Aires in Warsaw, w:  Obecność/Brak/Ślady. Współcześni artyści o żydowskiej Warszawie. Presence/Absence/Traces. Contemporary artists on Jewish Warsaw. Katalog wystawy 11 III – 25 IV 2016 w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, red. Ewa Chomicka, Bartosz Kumor,  Warszawa: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, 2016, s. 156-163. ISBN 978-83-942048-8-4.

 

Main, Izabella, Zmiany praktyk jedzeniowych wśród polskich emigrantek w Barcelonie i Berlinie, „Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny” R. 42, 2016, z. 2(160), s. 135-156, bibl., abstrakt, abstract [Changes of culinary practices among Polish migrant women in Barcelona and Berlin], słowa kluczowe: praktyki kulinarne, tożsamość, migracje, Barcelona, Berlin. Warszawa. Red. D. Praszałowicz. ISSN 2081-4488.

 

Marciniak, Katarzyna, Oblicza małej architektury sakralnej Kaszub i Pomorza Zachodniego, s. 85-96, bibl.= The faces of small sacred architecture in Kashubia and West Pomerania, s. 99-109, bibl., w: Mała architektura sakralna Kaszub. Perspektywa antropologiczna=The Small Sacred Architecture of Kashubia. An Anthropological Perspective, red. Katarzyna Marciniak, Gdańsk: Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2016, ISBN 978-83-63185-57-2.

 

Marciniak, Katarzyna, [Przedmowa]=[Preface], w: Mała architektura sakralna Kaszub. Perspektywa antropologiczna=The Small Sacred Architecture of Kashubia. An Anthropological Perspective, red. Katarzyna Marciniak, Gdańsk: Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2016, s. 9. ISBN 978-83-63185-57-2.

 

Marciniak, Katarzyna [Red.] Mała architektura sakralna Kaszub. Perspektywa antropologiczna=The Small sacred Architecture of Kashubia. An Anthropological Perspective, Gdańsk: Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2016, ss. 322, fot. ISBN 978-83-63185-57-2.

 

Marciniak, Katarzyna, Sacrum czy profanum? Analiza ruchu pątniczego na podstawie pielgrzymek do wielkopolskich sanktuariów maryjnych, w: Kultura i turystyka – Sacrum i profanum, red. Jolanta Latosińska, Justyna Mokras-Grabowska, Łódź: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, 2016, s. 39-54, bibl., tab. Rec. Elżbieta Bilska-Wodecka, Izabela Sołjan.  ISBN 978-83-61001-74-4.

 

 

Penkala-Gawęcka, Danuta [Red.] “Lud” t. 100, 2016, ss. 371.

 

Penkala-Gawęcka, Danuta, Komu zaufać, czego się bać? Rola emocji w wyborach i strategiach zdrowotnych mieszkańców Biszkeku, stolicy Kirgistanu, w: Afekty, uczucia i emocje w różnych perspektywach, red. Anita Magowska, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2016, s.116-129, bibl., noty o autorach. Rec. J. Kopania, W. Korpalska, E. Mojs, R. Ossowski, A. Szarszewski. ISBN 978-83-7597-279-5.

 

Penkala-Gawęcka, Danuta, Risky encounters with doctors? Medical diversity and health-related strategies of the inhabitants of Bishkek, Kyrgyzstan, “Anthropology & Medicine” vol. 23, 2016, nr 2: Special issue ‘Medical pluralism and beyond’ for “Anthropology & Medicine”, s. 135-154, bibl., abstract, słowa kluczowe: medical diversity, emotions, health-related strategies, Bishkek, Kyrgyzstan. Wydawca: Routledge. ISSN 1364-8470 (print), 1469-2910 (Online). DOI: 10.1080/13648470.2016.1180582; http://dx.doi.org/10.1080/13648470.2016.1180582 [19 VI 2016].

 

Penkala-Gawęcka, Danuta, Małgorzata Rajtar, Introduction to the special issue ‘medical pluralism and beyond’,  “Anthropology & Medicine” vol. 23, 2016, nr 2: Special issue ‘Medical pluralism and beyond’ for “Anthropology & Medicine”, s. 129-134, bibl. Wydawca: Routledge. ISSN 1364-8470 (print), 1469-2910 (Online). DOI: 10.1080/13648470.2016.1180582; http://dx.doi.org/10.1080/13648470.2016.1180584 [19 VI 2016].

 

Penkala-Gawęcka, Danuta, Małgorzata Rajtar [Red.] “Anthropology & Medicine” vol. 23, 2016, nr 2: Special issue ‘Medical pluralism and beyond’ for “Anthropology & Medicine”, ss. 227. Wydawca: Routledge. ISSN 1364-8470 (print), 1469-2910 (Online). DOI: 10.1080/13648470.2016.1180582; http://dx.doi.org/10.1080/13648470.2016.1180584 [19 VI 2016].

 

Penkala-Gawęcka, Danuta, Setny tom “Ludu”, „Lud” t. 100, 2016, s. 15-16. Red. D. Penkala-Gawęcka. PTL. Poznań. ISSN 0076-1435.

 

Pobłocki, Kacper, Bogna Świątkowska [Red.] Architektura niezrównoważona, Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana, 2016, ss. 480. ISBN 978-83-62418-66-4.

 

Pobłocki, Kacper, Niewolnictwo po polsku, „Czas Kultury” R. 32: 2016, nr 3(390), s. 60-66, sum. [Polish-style slavery], s. 221. Poznań. Red. M. Wasilewski. Wyd. Stowarzyszenie Czasu Kultury. ISSN 0867-2148.

 

Pobłocki, Kacper, Stypa w Atomicach, czyli życie w czasach biedamodernizmu, w: Architektura niezrównoważona, red. meryt. Kacper Pobłocki, Bogna Świątkowska, Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana, 2016, s. 11-19. ISBN 978-83-62418-66-4.

 

Pobłocki, Kacper, The art of abolishing oneself, w: Rethinking Euro-anthropology: part three: Early career scholars forum, “Social Anthropology/Anthropologie Sociale” t. 24, 2016, nr 3. s. 365-366. ISSN 0964-0282; onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1469-8676.12327/full

 

Pomieciński, Adam, Radykalne miasta. Ruch anarchistyczny jako ruch miejskiego protestu, „Journal of Urban Ethnology” t. 14, 2016, s. 29-41, bibl., abstract, słowa kluczowe: anarchist movement, urban movement, radical protest, political anthropology, Poland. Red. R. Godula-Węcławowicz. Kraków. ISSN 1429-0618.

 

Pomieciński, Adam, Zostajemy w Miszkolcu. Polityczny radykalizm versus romski rap, „Czas Kultury” R. 32: 2016, nr 4(391), s. 28-40. Poznań. Red. M. Wasilewski. Wyd. Stowarzyszenie Czasu Kultury. ISSN 0867-2148.

 

Pomieciński, Adam [Rec.] Inga B. Kuźma, Domy bezdomnych. Badania sytuacji kryzysowych, Łódź: Wydawnictwo UŁ, 2015, ss. 261. – „Lud” t. 100, 2016, s. 319-322. Red. D. Penkala-Gawęcka. Poznań. PTL. ISSN 0076-1435.

 

Jasiewicz, Zbigniew, Aleksander Posern-Zieliński, Etnologia w Polskiej Akademii Nauk. Refleksje z okazji 40-lecia powołania Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, „Lud” t. 100, 2016, s. 39-46, bibl. Red. D. Penkala-Gawęcka. Poznań. PTL. ISSN 0076-1435.

 

Posern-Zieliński, Aleksander, Między Teksasem a Greenpointem. Różne oblicza polskiej imigracji w Stanach Zjednoczonych, w: Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej [Wystawa: Wszyscy jesteśmy migrantami. Listy polskich emigrantów z Ameryki z końca XIX wieku (24.09.-27.11.2016/Centrum Kultury Zamek, kuratorka: Natalia Bloch); Badania terenowe: (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej (maj/czerwiec 2016), koncepcja i opieka merytoryczna: Natalia Bloch, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, Centrum Badań Migracyjnych UAM w Poznaniu], red. Natalia Bloch, Poznań: Centrum Kultury Zamek, 2016, s. 98-111, fot. ISBN 978-83-947011-0-9.

 

 

Penkala-Gawęcka, Danuta, Małgorzata Rajtar, Introduction to the special issue ‘medical pluralism and beyond’,  “Anthropology & Medicine” vol. 23, 2016, nr 2: Special issue ‘Medical pluralism and beyond’ for “Anthropology & Medicine”, s. 129-134, bibl. Wydawca: Routledge. ISSN 1364-8470 (print), 1469-2910 (Online). DOI: 10.1080/13648470.2016.1180582; http://dx.doi.org/10.1080/13648470.2016.1180584 [19 VI 2016].

 

Penkala-Gawęcka, Danuta, Małgorzata Rajtar [Red.] “Anthropology & Medicine” vol. 23, 2016, nr 2: Special issue ‘Medical pluralism and beyond’ for “Anthropology & Medicine”, ss. 227. Wydawca: Routledge. ISSN 1364-8470 (print), 1469-2910 (Online). DOI: 10.1080/13648470.2016.1180582; http://dx.doi.org/10.1080/13648470.2016.1180584 [19 VI 2016].

 

Rajtar, Małgorzata, Health care reform and Diagnosis Related Groups in Germany: The mediating  role of Hospital Liaison Committees for Jehovah’s Witnesses, “Social Science & Medicine” t. 166, 2016, s. 57-65, bibl., abstract. Słowa kluczowe: Germany, Health care policy, Jehovah’s Witnesses, Diagnosis Related Groups, Blood, judicialization of health. ISSN 0277-9536; http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2016.08.016

 

Rajtar, Małgorzata, Jehovah’s Witness patients within the German medical landscape, “Anthropology & Medicine” vol. 23, 2016, nr 2: Special issue ‘Medical pluralism and beyond’ for “Anthropology & Medicine”, s. 172-187, bibl., abstract, słowa kluczowe: biomedicine, medical pluralism, blood, Jehovah’s Witnesses, religion. Wydawca: Routledge. ISSN 1364-8470 (print), 1469-2910 (Online). DOI: 10.1080/13648470.2016.1180581; http://dx.doi.org/10.1080/13648470.2016.1180581[19 VI 2016].

 

 

Dariusz Niedźwiedzki, Jacek Schmidt, Wprowadzenie, w: Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców. Projekty szkoleniowe, red. J. Schmidt, D. Niedźwiedzki Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 7-11. ISBN 978-83-232-3069-4.

 

Schmidt, Jacek, Dariusz Niedźwiedzki, Wprowadzenie, w: Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców. Raporty i ekspertyzy, red. J. Schmidt, D. Niedźwiedzki, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 7-9. ISBN 978-83-232-3071-7.

 

[Schmidt, Jacek], Projekt „Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców”=Project „Sociocultural identification of foreigners, w: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Badania naukowe=Adam Mickiewicz University in Poznań. Research, oprac. i red. M. Kalawska, Poznań: UAM, 2016, s. 19-21.

 

Schmidt, Jacek, Dariusz Niedźwiedzki [Red.] Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców. Projekty szkoleniowe, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, ss. 740. Rec. Z. Mach. ISBN 978-83-232-3069-4

 

Schmidt, Jacek, Dariusz Niedźwiedzki [Red.] Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców. Raporty i ekspertyzy, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, ss. 685, noty o autorach i redaktorach. Rec. Z. Mach. ISBN 978-83-232-3071-7.

 

Kuligowski, Waldemar, Stanisz, Agata [Red.] Cultures of motorway. Localities through mobility as an anthropological issue, Wielichowo: TIPI, 2016, ss. 196. Rec. Wojciech Dohnal, Marcin Brocki. ISBN 978-83-62490-21-9.

 

Kuligowski, Waldemar, Stanisz, Agata, Introduction, w: Cultures of motorway. Localities through mobility as an anthropological issue, red. W. Kuligowski, A. Stanisz, Wielichowo: TIPI, 2016, s. 7-13, bibl. Rec. Wojciech Dohnal, Marcin Brocki. ISBN 978-83-62490-21-9.

 

Stanisz, Agata, Three square metres. About fieldwork on the road and experience of total intimacy, w: Cultures of motorway. Localities through mobility as an anthropological issue, red. W. Kuligowski, A. Stanisz, Wielichowo: TIPI, 2016, s. 47-68, bibl. Rec. Wojciech Dohnal, Marcin Brocki. ISBN 978-83-62490-21-9.

 

Szmyt, Zbigniew, Białorusini – charakterystyka społeczno-kulturowa w kontekście imigracji do Polski, w: Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców. Raporty i ekspertyzy, red. J. Schmidt, D. Niedźwiedzki, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 139-188, bibl., tab., ryc. ISBN 978-83-232-3071-7.

 

Szmyt, Zbigniew, Nekrohistorie, czyli spotkania w międzyświatach, w: Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej [Wystawa: Wszyscy jesteśmy migrantami. Listy polskich emigrantów z Ameryki z końca XIX wieku (24.09.-27.11.2016/Centrum Kultury Zamek, kuratorka: Natalia Bloch); Badania terenowe: (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej (maj/czerwiec 2016), koncepcja i opieka merytoryczna: Natalia Bloch, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, Centrum Badań Migracyjnych UAM w Poznaniu], red. Natalia Bloch, Poznań: Centrum Kultury Zamek, 2016, s. 292-299. ISBN 978-83-947011-0-9.

 

Szmyt, Zbigniew, Zróżnicowanie etniczne Federacji Rosyjskiej, 2016, s. 1-75, bibl., stresz., rys.;

http://imc.amu.edu.pl/baza-wiedzy/ekspertyza/mapa-zroznicowan-regionalnych/podglad/430


Szmyt, Zbigniew, Zróżnicowanie etniczne obszaru poradzieckiego. Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Kazachstan, Uzbekistan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, 2016, s. 1-50, bibl., stresz., rys.;

http://imc.amu.edu.pl/baza-wiedzy/ekspertyza/mapa-zroznicowan-regionalnych/podglad/431

 

Szmyt, Zbigniew [Rec.] Igor Zarinov, Polâki v diaspore. Sravnitel’naâ harakteristika etničeskoj istorii pol’skih diaspor v Rossii, SŠA i Brazilii, Institut Ètnologii i Antropologii RAN, Moskva 2010, ss. 268. – „Etnografia Polska” t. 60, 2016, s. 210-213.

 

Szyfer, Anna [Rec.] Waldemar Majcher (red.) Nasze dziedzictwo kulturowe, cz.1: Warmia, Mazury, Olsztyn: Fundacja Dziedzictwo Nasze 2014, ss. 319.  – „Lud” t. 100, 2016, s. 332-333. Red. D. Penkala-Gawęcka. Poznań. PTL. ISSN 0076-1435.

 

 

Vorbrich, Ryszard, Afrykanie – charakterystyka społeczno-kulturowa w kontekście imigracji do Polski, w: Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców. Raporty i ekspertyzy, red. J. Schmidt, D. Niedźwiedzki, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 489-564, bibl., mapy, tab. ISBN 978-83-232-3071-7.

 

Vorbrich, Ryszard, Berberowie – charakterystyka społeczno-kulturowa w kontekście imigracji do Polski, w: Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców. Raporty i ekspertyzy, red. J. Schmidt, D. Niedźwiedzki, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 565-601, bibl., rys., mapy, tab., fot. ISBN 978-83-232-3071-7.

 

Vorbrich, Ryszard, Perspektywa antropologiczna w badaniach nad rozwojem (w kontekście projektów rozwojowych), w: Tożsamość i efektywność: w poszukiwaniu mechanizmów zrównoważonego rozwoju, red. Katarzyna Jarecka-Stępień, Aleksander Surdej, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, s. 45-66, abstrakt. Rec. S. Bielański, M. Rewizorski. ISBN 978-83-8019-542-4.

 

Bednarski, Jacek, Ryszard Vorbrich, Profesor Zbigniew Jasiewicz, „Twórczość Ludowa” R. 31: 2016, nr 1-2 (79), s. 31-35, materiały bibliogr. i biograficzne. Red. Jan Adamowski. Lublin. ISSN 0860-4126.

 

Vorbrich, Ryszard, Trzy wymiary organizacji społeczno-politycznej Nuerów (Sudan Południowy), w: Sudan – wojna, polityka, uchodźcy, red. Waldemar Cisło, Jarosław Różański, Maciej Ząbek, Pelplin: Wydawnictwo „Bernardinum”, 2016, s. 185-200., bibl., sum. [The three social and political dimensions of the Nuer society organization (Southern Sudan)]. Słowa kluczowe: Nuer, Southern Sudan, lineage system, political structure, space adjustment, concept of time, age groups. Rec. W. Lizak, J. Pawlik. ISBN 978-83-7823-832-4

 

Vorbrich, Ryszard, Zróżnicowanie etniczne Afryki, 2016, s. 1-127, bibl., stresz., rys., aneks; http://imc.amu.edu.pl/baza-wiedzy/ekspertyza/mapa-zroznicowan-regionalnych/podglad/429    

 

 

Witeska-Młynarczyk, Anna [Rec.] Hubert Wierciński, Rak. Antropologiczne studium praktyk i narracji, Warszawa: Wydawnictwo UW, 2015, ss. 290. – „Lud” t. 100, 2016, s. 323-326. Red. D. Penkala-Gawęcka. Poznań. PTL. ISSN 0076-1435.

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne