A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

aktualizacja: 12.10.2017
 

Bednarski, Jacek, Ryszard Vorbrich, Profesor Zbigniew Jasiewicz, „Twórczość Ludowa” R. 31: 2016, nr 1-2 (79), s. 31-35, materiały bibliogr. i biograficzne. Red. Jan Adamowski. Lublin. ISSN 0860-4126.

 

Bednarski, Jacek, Zróżnicowanie etniczne. Wprowadzenie, 2016, s. 1-15, bibl., stresz.;

http://imc.amu.edu.pl/baza-wiedzy/ekspertyza/mapa-zroznicowan-regionalnych  

 

Bloch, Natalia, Barbarians in India. Tourism as moral contamination, “Annals of Tourism Research” vol. 62, 2016, s. 64-77, bibl., fot., plan, abstract, słowa kluczowe: Hampi, UNESCO World Heritage Site, Tourism in India, Religious nationalism, Postcolonial theory, Occidentalism. ISSN 0160-7383;

http://dx.doi.org/10.1016/j.annals.2016.12.001

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160738316301670 [22 XII 2016]

 

Bloch, Natalia, Evicting heritage: spatial cleansing and cultural legacy at the Hampi UNESCO site in India, “Critical Asian Studies” t. 48, 2016, nr 4, s. 556-578, bibl., fot., abstract, słowa kluczowe: spatial cleansing, contested cultural heritage, Hampi, UNESCO world heritage, anthropology of colonial legacies. Red. Robert J. Shepherd. ISSN 1467-2715(print), ISSN 1472-6033(online); http://dx.doi.org/10.1080/14672715.2016.1224129

 

Bloch, Natalia, O pożytkach z przypadków, szwendania się i nomadologii. Autorefleksyjny reportaż antropologiczny, w: Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych, red. Marcin Kafar, „Perspektywy Biograficzne” t. 3, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016, s. 63-87, bibl., noty o autorach, sum. [On the benefits of serendipity, hanging out, and nomadology. A self-reflexive anthropological reportage]. Rec. Maria Mendel. ISBN 978-83-8088-222-5; e-ISBN 978-83-8088-223-2.

 

Bloch, Natalia, Overheating with authenticity. Between familiarity and otherness in multisensory experiencing of India by tramping tourists, “Déjà Lu” 2016, nr 4; http://www.wcaanet.org/dejalu/ .

 

Bloch, Natalia, Spóźnieni o 125 lat listonosze. Pamięć o emigrantach w ich rodzinnych wioskach, w: Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej [Wystawa: Wszyscy jesteśmy migrantami. Listy polskich emigrantów z Ameryki z końca XIX wieku (24.09.-27.11.2016/Centrum Kultury Zamek, kuratorka: Natalia Bloch); Badania terenowe: (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej (maj/czerwiec 2016), koncepcja i opieka merytoryczna: Natalia Bloch, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, Centrum Badań Migracyjnych UAM w Poznaniu], red. Natalia Bloch, Poznań: Centrum Kultury Zamek, 2016, s. 154-173. ISBN 978-83-947011-0-9.

 

Bloch, Natalia, Wstęp, w: Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej [Wystawa: Wszyscy jesteśmy migrantami. Listy polskich emigrantów z Ameryki z końca XIX wieku (24.09.-27.11.2016/Centrum Kultury Zamek, kuratorka: Natalia Bloch); Badania terenowe: (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej (maj/czerwiec 2016), koncepcja i opieka merytoryczna: Natalia Bloch, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, Centrum Badań Migracyjnych UAM w Poznaniu], red. Natalia Bloch, Poznań: Centrum Kultury Zamek, 2016, s. 13-22. ISBN 978-83-947011-0-9.

 

Bloch, Natalia, Wystawa: Wszyscy jesteśmy migrantami, w: Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej [Wystawa: Wszyscy jesteśmy migrantami. Listy polskich emigrantów z Ameryki z końca XIX wieku (24.09.-27.11.2016/Centrum Kultury Zamek, kuratorka: Natalia Bloch); Badania terenowe: (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej (maj/czerwiec 2016), koncepcja i opieka merytoryczna: Natalia Bloch, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, Centrum Badań Migracyjnych UAM w Poznaniu], red. Natalia Bloch, Poznań: Centrum Kultury Zamek, 2016, s. 24-41, fot. ISBN 978-83-947011-0-9.

 

Bloch, Natalia [Red.] Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej [Wystawa: Wszyscy jesteśmy migrantami. Listy polskich emigrantów z Ameryki z końca XIX wieku (24.09.-27.11.2016/Centrum Kultury Zamek, kuratorka: Natalia Bloch); Badania terenowe: (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej (maj/czerwiec 2016), koncepcja i opieka merytoryczna: Natalia Bloch, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, Centrum Badań Migracyjnych UAM w Poznaniu], Poznań: Centrum Kultury Zamek, 2016, ss. 346. ISBN 978-83-947011-0-9. 

 

Brzezińska, Anna W., Marta Machowska [Red.] Biskupizna. Ziemia. Tradycja. Tożsamość, Krobia: Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi, 2016, ss. 200, sum., Zus., bibl., noty o autorach. Rec. A. Drożdż, A. Jełowicki. ISBN 978-83-940159-2-3.

 

Brzezińska, Anna W., Marta Machowska, Etnografowie na Biskupiźnie, w:  Biskupizna. Ziemia. Tradycja. Tożsamość, red. Anna W. Brzezińska, Marta Machowska,  Krobia: Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi, 2016, s. 7-28, sum. [Ethnographers in Biskupizna] s. 177-178,  Zus. [Ethnografen in der Region Biskupizna], s. 183-184, tab. Słowa kluczowe: Biskupizna, badania terenowe, dokumentacja terenowa. Rec. A. Drożdż, A. Jełowicki. ISBN 978-83-940159-2-3.

 

Brzezińska, Anna W., Kierunki ochrony dziedzictwa kulturowego Biskupizny, w: Biskupizna. Ziemia. Tradycja. Tożsamość, red. Anna W. Brzezińska, Marta Machowska,  Krobia: Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi, 2016, s. 159-176, sum. [The directions of protection of Biskupizna’s cultural heritage] s. 181. Zus. [Konzepte zum Schutz des Kulturerbes von Biskupizna] s. 188. Słowa kluczowe: ochrona dziedzictwa kulturowego, zarządzanie kulturą lokalną, instytucje kultury. Rec. A. Drożdż, A. Jełowicki. ISBN 978-83-940159-2-3.

 

Brzezińska, Anna W., Marta Kucharska, Joanna Wojciechowska, Krajobraz kulturowy Kępna w perspektywie antropologicznych badań terenowych, „Rocznik Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego” t. 2, 2016, s. 11-22, fot. Red. K. Różewska, T. Tajnert. Wydawca: Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego w Kępnie. ISSN 2449-5670, ISBN 978-83-938755-3-5.

 

Brzezińska, Anna W., red. Danuta Konieczka-Śliwińska, Iwona Miedzińska, Publikacje Instytutu Historii 133, Poznań: Instytut Historii UAM, 2016, s. 91-100, tab. Rec. A. Wiza. ISBN 978-83-63047-98-6.

 

Brzezińska, Anna W., W pięciolecie ratyfikacji przez Polskę Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, „Łódzkie Studia Etnograficzne” t. 55, 2016, s. 7-21, bibl., streszcz., sum. [On the Fifth Anniversary of Ratification of 2003 UNESCO Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage by Poland], słowa kluczowe: Konwencja UNESCO, niematerialne dziedzictwo kulturowe, społeczność lokalna, upowszechnianie kultury. Red. G.E. Karpińska. Łódź. ISSN 2450-5544.

 

Brzezińska, Anna W., Hubert Czachowski, Wielkopolanin we Lwowie. Antoni Kalina (1846-1906) – slawista i etnograf, Wrocław-Ostrów Wielkopolski: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Urząd Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, 2016, ss. 112, fot.  Rec. A. Posern-Zieliński, M. Rak. ISBN 978-83-64465-17-8.

 

Łukasz Skoczylas, Anna W. Brzezińska, M. Fabiszak, Zastosowanie wywiadów fokusowych w badaniach nad pamięcią zbiorową, „Przegląd Socjologii Jakościowej” t. 12, 2016,  nr 4, s. 56-77, bibl., tab., abstrakt, abstract [Focus interviews in collective memory research]. Słowa kluczowe: pamięć i tożsamość zbiorowa, badania fokusowe, dziedzictwo kulturowe. Red. K.T. Konecki. Łódź. ISSN 1733-8069; http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/volume36_pl.php

 

Małgorzata Fabiszak, Anna Weronika Brzezińska, Żydzi i Niemcy w Poznaniu – (Nie)pamięć w krajobrazie miejskim. Analiza korpusu prasowego i wywiadów grupowych, „Studia Socjologiczne” 2016, nr 2(221), s. 217-241, lit., rys., tab., sum. [Jews and Germans in Poznań – (Non)memory in the Urban Landscape. An Analysis of a Newspaper Corpus and Focus Groups Interviews]. ISSN 0039-3371

 

Brzezińska Anna W. [Rec.] Filmowy (nie)sposób na Kolberga [Film dokumentalny “Oskar Kolberg. Życie i pasja”, reż. Joanna Fido, Ewa Rozwadowska, scenariusz  Ewa Rozwadowska, prof. Fido Film, warszawa 2015, czas: 42:55 min.; Film animowany „Przygody Oskara”, realizacja Anna Łoś, Marta Graban-Butryn, Krzysztof Butryn, prod. Warsztaty Kultury w Lublinie, Lublin 2014, czas: 7:25 min.]. – http://muzykatradycyjna.pl/pl/leksykon/artykuly/articles/filmowy-niesposob-na-kolbe... [2016-03-02].

 

Małgorzata Fabiszak, Anna W. Brzezińska, Marcin Owsiński, Znaki (nie)pamięci. Teoria i praktyka upamiętnienia w Polsce, w: Znaki (nie)pamięci. Teoria i praktyka upamiętniania w Polsce, red. Małgorzata Fabiszak, Anna W. Brzezińska, Marcin Owsiński, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2016, s. 5-12. ISBN 97883-242-3076-1; ISBN 978-83-944033-3-1.

 

Małgorzata Fabiszak, Anna W. Brzezińska, Marcin Owsiński [Red.] Znaki (nie)pamięci. Teoria i praktyka upamiętniania w Polsce, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2016, ss.252. ISBN 97883-242-3076-1; ISBN 978-83-944033-3-1.

 

Buchowski, Michał, Małgorzata Z. Kowalska, Alexandra Schwell, Nina Szogs, Introduction: People, passions, and much more: the Anthropology of football, w: New ethnographies of football in Europe: People, passions, politics, red. Alexandra Schwell, Nina Szogs, Małgorzata Z. Kowalska, Michał Buchowski, Seria: Football Research in an Enlarged Europe, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016, s. 1-17.  ISBN 978-1-137-51696-1, ebook ISBN 978-1-137-51698-5. DOI 10. 1057/9781137516985.

 

Buchowski, Michał, Making anthropology matter in the heyday of islamophobia and the ‘refugee crisis’: The case of Poland, „Český lid: etnologický časopis“ t. 103, 2016, nr 1, s. 51-67, abstract, słowa kluczowe: islamophobia, migration, tolerance, multiculturalism, anthropological engagement; ISSN 0009-0794; DOI: 10.21104/CL.2016.1.03.  

 

Buchowski, Michał, Mutual encounters, “Lud” t. 100, 2016, s. 47-60, bibl. Red. D.

 

Buchowski, Michał, Nauka jako pole (samo)kolonizacji. Przykład antropologii społeczno-kulturowej, w: Debaty Artes Liberales t. X: Perspektywy postkolonializmu w Polsce, Polska w perspektywie postkolonialnej, red. Jan Kieniewicz, Warszawa: Wydział „Artes Liberales” UW, 2016, s. 21-37, bibl. ISSN 2299-8799; ISBN 978-83-63636-56-2.

 

Buchowski, Michał, Przedmowa, w: Anna W. Brzezińska, Hubert Czachowski, Wielkopolanin we Lwowie. Antoni Kalina (1846-1906) – slawista i etnograf, Wrocław-Ostrów Wielkopolski: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Urząd Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, 2016, s. 7. Rec. A. Posern-Zieliński, M. Rak. ISBN 978-83-64465-17-8.

 

Buchowski, Michał, Hana Červinková, Teaching anthropology in Poland, “ANUAC.” vol. 5, 2016, nr 2, s. 47-51, bibl.; DOI: 107340/anuac2239-625X-2511. ISSN 2239-625X.

 

Buchowski, Michał, Tolerancja po polsku. Etnologiczna rozprawa z mitem. Tolerance, Polish-style. An ethnological tussle with the myth, w: Uniwersyteckie Wykłady na Zamku: Uniwersalne wartości w uniwersyteckim dyskursie, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 51-67. ISBN 978-83-232-3121-9.

 

Buchowski, Michał, Udział w debacie Perspektywy  postkolonializmu w Polsce, Polska w postkolonialnej perspektywie - Panel I, s. 183-184, 191-192, Panel III, s. 221-225, 234, Panel IV, s. 260-261, w: Debaty Artes Liberales t. X: Perspektywy postkolonializmu w Polsce, Polska w perspektywie postkolonialnej, red. Jan Kieniewicz, Warszawa: Wydział „Artes Liberales” UW, 2016. ISSN 2299-8799; ISBN 978-83-63636-56-2.

 

Buchowski, Michał, Význam antropologie v době vzestupu islamofobie a ‘uprchlické krize’: připad Polska, „Český lid: etnologický časopis“ t. 103, 2016, nr 1, s. 69-84, abstract, słowa kluczowe: islamophobia, migration, tolerance, multiculturalism, anthropological engagement; ISSN 0009-0794; DOI: 10.21104/CL.2016.1.04. 

 

Buchowski, Michał [Rec.] Nowa Huta: Generations of Change in a Model Socialist Town by Kinga Pozniak, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2014, 240 pp. – “American Anthropologist” vol. 118, 2016, nr 3, s. 688-689; DOI 10.1111/aman.12614.

 

Alexandra Schwell, Nina Szogs, Małgorzata Z. Kowalska, Michał Buchowski, People, passions – but what about politics?, w: New ethnographies of football in Europe: People, passions, politics, red. Alexandra Schwell, Nina Szogs, Małgorzata Z. Kowalska, Michał Buchowski, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016, 228-234.  ISBN 978-1-137-51696-1, ebook ISBN 978-1-137-51698-5. DOI 10. 1057/9781137516985.

 

Alexandra Schwell, Nina Szogs, Małgorzata Z. Kowalska, Michał Buchowski [Red.] New ethnographies of football in Europe: People, passions, politics, Basingstoke:  Palgrave Macmillan 2016, ss. XXIX, 241. ISBN 978-1-137-51696-1, ebook ISBN 978-1-137-51698-5. DOI 10. 1057/9781137516985.

 

Chwieduk, Agnieszka, Miejsca pamięci i “zapominania”. Śliwicka nekropolia z Polski i przypadek cmentarza z Săpânţa w Rumunii, s. 111-131, bibl.=Sites of memory and „forgetting”. The Śliwice cemetery in Poland and the case of the cemetery in Săpânţa, Romania, s. 133-152, bibl., w: Mała architektura sakralna Kaszub. Perspektywa antropologiczna=The Small Sacred Architecture of Kashubia. An Anthropological Perspective, red. Katarzyna Marciniak, Gdańsk: Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2016, ISBN 978-83-63185-57-2.

 

Chwieduk, Agnieszka, „Specyficzny Polak w normalnej Francji”. O polskiej imigracji w tekstach francuskich badaczy, „Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny” R. 42, 2016, z. 2(160), s. 23-50, bibl., abstrakt, abstract [„A strange Pole in perfectly normal France”. The topic of Polish immigration in the texts of French researchers], słowa kluczowe: Francja, polska imigracja, konstruowanie Obcego/Innego, tekst, dominacja kulturowa i polityczna. Warszawa. Red. D. Praszałowicz. ISSN 2081-4488.

 

 

Fabiś, Piotr, Gary Cooper znowu w siodle, w: Imperium Rolanda Barthes’a, red. Anna Grzegorczyk, Agnieszka Kaczmarek, Katarzyna Machtyl, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 117-135, sum. [Gary Cooper is back in the sadle]. Rec. Adam Dziadek. ISBN 978-83-232-3034-2.

 

Fabiś, Piotr, Pokrewieństwo teorii, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 2016, nr 2(25), s. 45-70, sum. [Kinship of theories]. Red. M. Marczyk. Wrocław. ISSN 1642-0977; http://www.zew.uni.wroc.pl/?2016-2(25),53

 

Hummel, Agata, Mikrokredyty – droga do rozwoju? Antropologiczne studium wiejskiej społeczności w Meksyku, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 20, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2016, ss. 280, bibl., mapa, słowniczek. Rec. A. Posern-Zieliński, M. Skoczek. ISBN 978-83-64864-53-7.

 

Jasiewicz, Zbigniew, Aleksander Posern-Zieliński, Etnologia w Polskiej Akademii Nauk. Refleksje z okazji 40-lecia powołania Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, „Lud” t. 100, 2016, s. 39-46, bibl. Red. D. Penkala-Gawęcka. Poznań. PTL. ISSN 0076-1435.

 

Jasiewicz, Zbigniew, Oskar Kolberg w swoim i Jasiewicz, Zbigniew, Oskar Kolberg w swoim i naszym czasie, w: Ja daję właśnie materiał… O dziele Oskara Kolberga w dwusetną rocznicę Jego urodzin, red. E. Antyborzec, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2015, s. 13-22, bibl., sum.[Oskar Kolberg in his day and today]. ISBN 978-83-932586-9-7.

 

Jasiewicz, Zbigniew [Rec.] G. Kubica, Maria Czaplicka: płeć, szamanizm, rasa. Biografia antropologiczna, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2015, ss. 472. – „Lud” t. 100, 2016, s. 305-312, bibl. Red. D. Penkala-Gawęcka. Poznań. PTL. ISSN 0076-1435.

 

Kaczmarek, Łukasz, Między survey research a obserwacją uczestniczącą: rozdarcia metodologiczno-tożsamościowe w polskiej etnologii/antropologii kulturowej w XXI wieku, „Etnografia. Praktyki. Teorie. Doświadczenia” 2016, nr 2, s. 123-136, bibl., sum. [Between survey research and participant observation: Identity and methodological ruptures in Polish ethnology/cultural anthropology in the 21st century]. Słowa kluczowe: ethnography, survey, fieldwork, participant observation, questionnaire. Gdańsk. Red. T. Buliński. ISSN 2392-0971; http://www.etnografia.ug.edu.pl/?page_id=848 

 

Korzeniewski, Bartosz, Das veränderte Bild des Zweiten Weltkriegs in polnischen  Museen nach 1989, w: Der Zweite Weltkrieg im polnischen und deutschen kulturellen Gedächtnis. Siebzig Jahre danach (1945-2015), red. Jerzy Kałążny, Amelia Korzeniewska, Bartosz Korzeniewski, Posener Beiträge zur Germanistik Bd. 36, Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 2016, s. 107-142, bibl. ISSN 1610-207X, ISBN 978-3-631-65945-8 (print). DOI 10.3726/978-3-653-05364-7.

 

Jerzy Kałążny, Amelia Korzeniewska, Bartosz Korzeniewski, Einleitung, w: Der Zweite Weltkrieg im polnischen und deutschen kulturellen Gedächtnis. Siebzig Jahre danach (1945-2015), red. Jerzy Kałążny, Amelia Korzeniewska, Bartosz Korzeniewski, Posener Beiträge zur Germanistik Bd. 36, Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 2016, s. 7-16. ISSN 1610-207X, ISBN 978-3-631-65945-8 (print). DOI 10.3726/978-3-653-05364-7.

 

Korzeniewski, Bartosz, World War II in the politics of memory of the Polish People’s Republic 1944-1970, w: World War II and two occupations. Dilemmas of Polish memory, red. Anna Wolff-Pawęska, Piotr Forecki, Geschichte-Erinnerung-Politik. Posener Studien zur Geschichts-, Kultur- und Politikwissenschaft Bd. 12, Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 2016, s. 61-79, bibl. ISSN 2191-3528, ISBN 978-3-631-66300-4. DOI 10.3726/978-3-653-05533-7.

 

Jerzy Kałążny, Amelia Korzeniewska, Bartosz Korzeniewski [Red.] Der Zweite Weltkrieg im polnischen und deutschen kulturellen Gedächtnis. Siebzig Jahre danach (1945-2015), Posener Beiträge zur Germanistik Bd. 36, Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 2016, ss. 218. ISSN 1610-207X, ISBN 978-3-631-65945-8 (print). DOI 10.3726/978-3-653-05364-7.

 

Kowalska Małgorzata Z., Hegemony in question? Euro 2012 and local politics in the city of Poznań, w: New ethnographies of football in Europe: People, passions, politics, red. Alexandra Schwell, Nina Szogs, Małgorzata Z. Kowalska, Michał Buchowski, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016, 99-119.  ISBN 978-1-137-51696-1, ebook ISBN 978-1-137-51698-5. DOI 10. 1057/9781137516985.

 

Buchowski, Michał, Małgorzata Z. Kowalska, Alexandra Schwell, Nina Szogs, Introduction: People, passions, and much more: the Anthropology of football, w: New ethnographies of football in Europe: People, passions, politics, red. Alexandra Schwell, Nina Szogs, Małgorzata Z. Kowalska, Michał Buchowski, Seria: Football Research in an Enlarged Europe, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016, s. 1-17.  ISBN 978-1-137-51696-1, ebook ISBN 978-1-137-51698-5. DOI 10. 1057/9781137516985.

 

Alexandra Schwell, Nina Szogs, Małgorzata Z. Kowalska, Michał Buchowski, People, passions – but what about politics?, w: New ethnographies of football in Europe: People, passions, politics, red. Alexandra Schwell, Nina Szogs, Małgorzata Z. Kowalska, Michał Buchowski, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016, 228-234.  ISBN 978-1-137-51696-1, ebook ISBN 978-1-137-51698-5. DOI 10. 1057/9781137516985.

 

Alexandra Schwell, Nina Szogs, Małgorzata Z. Kowalska, Michał Buchowski [Red.] New ethnographies of football in Europe: People, passions, politics, Basingstoke:  Palgrave Macmillan 2016, ss. XXIX, 241. ISBN 978-1-137-51696-1, ebook ISBN 978-1-137-51698-5. DOI 10. 1057/9781137516985.

 

Kuligowski, Waldemar, Antropofadzy i miłośnicy obcych. Literackie wizerunki antropologii, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 2016, nr 2(25), s. 5-22, sum. [Anthrophagus and fans of strangers. Literary images of anthropology]. Red. M. Marczyk. Wrocław. ISSN 1642-0977; http://www.zew.uni.wroc.pl/?2016-2(25),53

 

Kuligowski, Waldemar, Chamska historia Polski. Tezy i antytezy, „Czas Kultury” R. 32: 2016, nr 3(390), s. 70-77, sum. [A churl’s history of Poland. Theses and antitheses], s. 222. Poznań. Red. M. Wasilewski. Wyd. Stowarzyszenie Czasu Kultury. ISSN 0867-2148.

 

Kuligowski, Waldemar, Defamiliaryzatorzy. Źródła i zróżnicowanie antropologii współczesności, Seria: Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 30, Poznań: Wydawnictwo naukowe UAM, 2016, ss. 348, bibl., abstract, indeks osób sum. [Defemiliarisers. Sources and diversity of anthropology of the contemporary]. Rec. A. Kościańska. ISBN 978-83-232-3092-2. ISSN 1230-8595.

 

Kuligowski, Waldemar, „Fuck the context!”. Krytyczny dyskurs regionalny w kontekście badań foresight, „Kultura i Społeczeństwo”. Kwartalnik R. 60: 2016, nr 2, s. 3-18. Warszawa. PAN. ISSN 0023-5172.

 

Kuligowski, Waldemar, Od postkolonializmu do „rozwojowego ludobójstwa”. Antropologia wobec półperyferii, w: Humanistyka (pół)peryferii, red. K. Abriszewski, A.F. Kola, J. Kowalewski, Olsztyn: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych  UW-M, 2016, s. 139-156, bibl. Rec. M. Kuszyk-Bytniewska. ISBN 978—83-65171-32-0.

 

Kuligowski, Waldemar, Oszołomienie i eksces. Festiwale muzyczne jako święto, w: Kultura rocka 2. Słowo-dźwięk-performance (2), red. Jakub Osiński, Michał Pranke, Paweł Tański, Toruń: Prolog. Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe. Zakład Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej. Instytut Literatury Polskiej UMK, 2016, s. 63-79, bibl., o autorze. Rec. Izolda Kiec, Piotr Łuszczykiewicz. ISBN 978-83-945673-1-6; https://issuu.com/prolog_pismo/docs/kultura_rocka_2._s__owo_-_d__wi__k__bc18b1e915f4c7

 

Kuligowski, Waldemar, Publiczności i festiwale. Uwagi o kulturze i teatrze popularnym, „Dialog”. Miesięcznik poświęcony dramaturgii współczesnej R. 61: 2016, nr 9(718), s. 59-69, fot. Red. J. Sieradzki. Warszawa. ISSN 0012-2041.

 

Kuligowski, Waldemar, The motorway as a „place“ of culture. Pop culture, history and anthropology, w: Cultures of motorway. Localities through mobility as an anthropological issue, red. W. Kuligowski, A. Stanisz, Wielichowo: TIPI, 2016, s. 17-30, bibl. Rec. Wojciech Dohnal, Marcin Brocki. ISBN 978-83-62490-21-9.

 

Kuligowski, Waldemar, Stanisz, Agata [Red.] Cultures of motorway. Localities through mobility as an anthropological issue, Wielichowo: TIPI, 2016, ss. 196. Rec. Wojciech Dohnal, Marcin Brocki. ISBN 978-83-62490-21-9.

 

Kuligowski, Waldemar, Stanisz, Agata, Introduction, w: Cultures of motorway. Localities through mobility as an anthropological issue, red. W. Kuligowski, A. Stanisz, Wielichowo: TIPI, 2016, s. 7-13, bibl. Rec. Wojciech Dohnal, Marcin Brocki. ISBN 978-83-62490-21-9.

 

Kuligowski, Waldemar [Rec.] Fantomowe ciało transformacji [Olga Drenda, Duchologia polska. Rzeczy i ludzie w latach transformacji, Warszawa: “Karakter”, 2016, ss. 253]. – „Nowe Książki” 2016, nr 12/1172, s. 73-74.

 

Kuligowski, Waldemar [Rec.] Jaroslav Malina, Anti-encyklopedie anti-antropologie. A-Ž, Brno: Akademické nakladatelstvi CERM 2013, ss. 599.  – „Lud” t. 100, 2016, s. 330-331. Red. D. Penkala-Gawęcka. Poznań. PTL. ISSN 0076-1435.

 

Kuligowski, Waldemar [Rec.] Berlin albo federalizm różnic [Jakob Hein, Berlin. Hipsterska stolica Europy, przeł. z niem. K. Markiewicz, Kraków: Wydaw. UJ, 2016, ss. 206]. – „Nowe Książki” 2016, nr 10/1170, s. 68-69.

 

Jakie wspólnoty? Rozmowa z udziałem Kingi Dunin, Anny Karasińskiej, Waldemara Kuligowskiego i Wiesława Władyki, „Dialog”. Miesięcznik poświęcony dramaturgii współczesnej R. 61, maj 2016, nr 5(714), s. 11-25. Red. J. Sieradzki. Warszawa. Wydawca: Instytut Książki. ISSN 0012-2041.

 

Kuligowski, Waldemar, Moja Wielkopolska 2016, w: III Wielkopolski Festiwal Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki. Moja Wielkopolska 2016, 10-30 października 2016, Poznań: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, 2016, s. 20. ISBN 978-83-64504-77-8.

 

Kuligowski, Waldemar, Nienawiść jako nawyk. Napisy na murach a kryzys społeczeństwa. Habitual hatred. inscriptions on walls and the crisis of society, w: Obecność/Brak/Ślady. Współcześni artyści o żydowskiej Warszawie. Presence/Absence/Traces. Contemporary artists on Jewish Warsaw. Katalog wystawy 11 III – 25 IV 2016 w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, red. Ewa Chomicka, Bartosz Kumor,  Warszawa: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, 2016, s. 140-149. ISBN 978-83-942048-8-4

 

Kuligowski, Waldemar [Rec.] Maciej Górny, Wielka wojna profesorów. Nauki o człowieku (1912-1923), Warszawa 2014, ss. 384. ISBN 9788363352332; https://www.pol-int.org/pl/publikacje/wielka-wojna-profesorów-nauki-o-czlowieku-1912-1923#r4416 [27 V 2016].

 

Kuligowski, Waldemar [Rec.] Mięso jako metafora nierówności [Martin Caparrós, Głód, przeł. z hiszp. Marta Szafrańska-Brandt, Kraków: Wydaw. Literackie, 2016, ss. 714]. – „Nowe Książki” 2016, nr 7-8/1168, s. 70-71

 

Kuligowski, Waldemar [Rec.] Tango w Wiedniu, swing w Londynie [Piotr Szarota, Londyn 1967, Warszawa: „Iskry”, 2016, ss. 411]. – „Nowe Książki” 2016, nr 11/1171, s. 8-9.

 

Andreas Heinrich, Julia Kusznir, Aleksandra Lis, Heiko Pleines, Karen Smith Stegen, Kacper Szulecki, Auf dem Weg zu einer gemeinsamen EU-Energiepolitik? Debatten über Energiesicherheit in Polen und Deutschland, ”Polen-Analysen” 1.11.2016, nr 190,s. 1-14, diagram, Zus., [Darmstadt]: Deutsches Polen Institut, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. ISSN 1863-9712.

 

Lis, Aleksandra, Piotr Stankiewicz, Framing shale gas for policy-making in Poland, “Journal of Environmental Policy&Planning” vol. 18, 2016, nr 1, s. 1-19, bibl., rys., mapka, abstract. Słowa kluczowe: shale gas, controversies, policy process, frame analysis, risk communication. ISSN 1523-908X, 1522-7200; http://www.tandfonline.com/loi/cjoe20; http://dx.doi.org/10.1080/1523908X.2016.1143355; DOI: 10.1080/1523908X.2016.1143355. Wydawca: Routledge [25 II 2016].

 

Claudia Brändle, Aleksandra Lis, Torsten Fleischer, Darrick Evensen, Jessanne  Mastop, Prerequisites for a Social Licence to Operate in the (Shale) gas Industries, Project: M4ShaleGas – Measuring, monitoring, mitigating and managing the environmental impact of shale gas, M4ShaleGas Consortium 2015-2017, December 2016, ss. 45, bibl., rys.

 

Magdalena Bernaciak, Lis, Aleksandra, Weak labour, strong interests: Polish trade unions and the integration of EU Energy and Service Markets, “JCMS: Journal of Common Market Studies” vol. 54, 2016, z. 6, s. 1-17, bibl., abstract, rys., słowa kluczowe: trade unions, central-eastern Europe, Internal Market, emission trading, service liberalization. ISSN 0021-9886; doi: 10.1111/jcms.12506; http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcms.12506/full 

 

Lorenz, Jan, Polish newcomers to Jewishness. A reflection in the wake of the revival, w: Becoming Jewish. New Jews and emerging Jewish communities in a globalized world, red. Tudor Parfitt, Netanel Fisher, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016, s. 167-184. ISBN (10) 1-4438-9965-8, ISBN (13) 978-1-4438-9965-9. http://www.cambridgescholars.com/becoming-jewish [1.12.2016]

 

Lorenz, Jan, Shades of closeness. Ontologies of belonging and becoming in a contemporary Jewish community in Poland, w: Boundaries, identity and belonging in modern Judaism, red. M. Diemling, L. Ray, Abington, Oxon: Routledge, 2016, s. 63-75.

 

Main, Izabella, Biomedical practices from a patient perspective. Experiences of Polish female migrants in Barcelona, Berlin and London, “Anthropology & Medicine” vol. 23, 2016, nr 2: Special issue ‘Medical pluralism and beyond’ for “Anthropology & Medicine”, s. 188-204, bibl., abstract, słowa kluczowe: ethnography, biomedicine complementary medicine, medical anthropology, Polish migrants. Wydawca: Routledge. ISSN 1364-8470 (print), 1469-2910 (Online). DOI: 10.1080/13648470.2016.1180579; http://dx.doi.org/10.080/13648470.2016.1180579  [3 VI 2016].

 

Main, Izabella, Motivations for mobility and settlement of Polish female migrants in Barcelona and Berlin, “Social Identities: Journal for the Study of Race, Nation and Culture” vol. 22: 2016, nr 1, Special Issue: Polish Migration within Europe: Mobility, Transnationalism and Integration, s. 62-79, abstract, słowa kluczowe: Polish migrant women, migration motivations, Berlin, Barcelona, settlement, agency. ISSN 1350-4630, 1363-0296 (online); DOI: 10.1080/13504630.2015.1110358  http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13504630.2015.1110358

 

Main, Izabella, Pamięć pokoleń – rekonstrukcja opowieści polskich Żydów z Buenos Aires w Warszawie. The memory of generations – reconstruction of stories of Polish Jews from Buenos Aires in Warsaw, w:  Obecność/Brak/Ślady. Współcześni artyści o żydowskiej Warszawie. Presence/Absence/Traces. Contemporary artists on Jewish Warsaw. Katalog wystawy 11 III – 25 IV 2016 w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, red. Ewa Chomicka, Bartosz Kumor,  Warszawa: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, 2016, s. 156-163. ISBN 978-83-942048-8-4.

 

Main, Izabella, Zmiany praktyk jedzeniowych wśród polskich emigrantek w Barcelonie i Berlinie, „Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny” R. 42, 2016, z. 2(160), s. 135-156, bibl., abstrakt, abstract [Changes of culinary practices among Polish migrant women in Barcelona and Berlin], słowa kluczowe: praktyki kulinarne, tożsamość, migracje, Barcelona, Berlin. Warszawa. Red. D. Praszałowicz. ISSN 2081-4488.

 

Marciniak, Katarzyna, Oblicza małej architektury sakralnej Kaszub i Pomorza Zachodniego, s. 85-96, bibl.= The faces of small sacred architecture in Kashubia and West Pomerania, s. 99-109, bibl., w: Mała architektura sakralna Kaszub. Perspektywa antropologiczna=The Small Sacred Architecture of Kashubia. An Anthropological Perspective, red. Katarzyna Marciniak, Gdańsk: Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2016, ISBN 978-83-63185-57-2.

 

Marciniak, Katarzyna, [Przedmowa]=[Preface], w: Mała architektura sakralna Kaszub. Perspektywa antropologiczna=The Small Sacred Architecture of Kashubia. An Anthropological Perspective, red. Katarzyna Marciniak, Gdańsk: Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2016, s. 9. ISBN 978-83-63185-57-2.

 

Marciniak, Katarzyna [Red.] Mała architektura sakralna Kaszub. Perspektywa antropologiczna=The Small sacred Architecture of Kashubia. An Anthropological Perspective, Gdańsk: Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2016, ss. 322, fot. ISBN 978-83-63185-57-2.

 

Marciniak, Katarzyna, Sacrum czy profanum? Analiza ruchu pątniczego na podstawie pielgrzymek do wielkopolskich sanktuariów maryjnych, w: Kultura i turystyka – Sacrum i profanum, red. Jolanta Latosińska, Justyna Mokras-Grabowska, Łódź: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, 2016, s. 39-54, bibl., tab. Rec. Elżbieta Bilska-Wodecka, Izabela Sołjan.  ISBN 978-83-61001-74-4.

 

Penkala-Gawęcka, Danuta [Red.] “Lud” t. 100, 2016, ss. 371.

 

Penkala-Gawęcka, Danuta, Komu zaufać, czego się bać? Rola emocji w wyborach i strategiach zdrowotnych mieszkańców Biszkeku, stolicy Kirgistanu, w: Afekty, uczucia i emocje w różnych perspektywach, red. Anita Magowska, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2016, s.116-129, bibl., noty o autorach. Rec. J. Kopania, W. Korpalska, E. Mojs, R. Ossowski, A. Szarszewski. ISBN 978-83-7597-279-5.

 

Penkala-Gawęcka, Danuta, Risky encounters with doctors? Medical diversity and health-related strategies of the inhabitants of Bishkek, Kyrgyzstan, “Anthropology & Medicine” vol. 23, 2016, nr 2: Special issue ‘Medical pluralism and beyond’ for “Anthropology & Medicine”, s. 135-154, bibl., abstract, słowa kluczowe: medical diversity, emotions, health-related strategies, Bishkek, Kyrgyzstan. Wydawca: Routledge. ISSN 1364-8470 (print), 1469-2910 (Online). DOI: 10.1080/13648470.2016.1180582; http://dx.doi.org/10.1080/13648470.2016.1180582 [19 VI 2016].

 

Penkala-Gawęcka, Danuta, Małgorzata Rajtar, Introduction to the special issue ‘medical pluralism and beyond’,  “Anthropology & Medicine” vol. 23, 2016, nr 2: Special issue ‘Medical pluralism and beyond’ for “Anthropology & Medicine”, s. 129-134, bibl. Wydawca: Routledge. ISSN 1364-8470 (print), 1469-2910 (Online). DOI: 10.1080/13648470.2016.1180582; http://dx.doi.org/10.1080/13648470.2016.1180584 [19 VI 2016].

 

Penkala-Gawęcka, Danuta, Małgorzata Rajtar [Red.] “Anthropology & Medicine” vol. 23, 2016, nr 2: Special issue ‘Medical pluralism and beyond’ for “Anthropology & Medicine”, ss. 227. Wydawca: Routledge. ISSN 1364-8470 (print), 1469-2910 (Online). DOI: 10.1080/13648470.2016.1180582; http://dx.doi.org/10.1080/13648470.2016.1180584 [19 VI 2016].

 

Penkala-Gawęcka, Danuta, Setny tom “Ludu”, „Lud” t. 100, 2016, s. 15-16. Red. D. Penkala-Gawęcka. PTL. Poznań. ISSN 0076-1435.

 

Pobłocki, Kacper, Bogna Świątkowska [Red.] Architektura niezrównoważona, Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana, 2016, ss. 480. ISBN 978-83-62418-66-4.

 

Pobłocki, Kacper, Niewolnictwo po polsku, „Czas Kultury” R. 32: 2016, nr 3(390), s. 60-66, sum. [Polish-style slavery], s. 221. Poznań. Red. M. Wasilewski. Wyd. Stowarzyszenie Czasu Kultury. ISSN 0867-2148.

 

Pobłocki, Kacper, Stypa w Atomicach, czyli życie w czasach biedamodernizmu, w: Architektura niezrównoważona, red. meryt. Kacper Pobłocki, Bogna Świątkowska, Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana, 2016, s. 11-19. ISBN 978-83-62418-66-4.

 

Pobłocki, Kacper, The art of abolishing oneself, w: Rethinking Euro-anthropology: part three: Early career scholars forum, “Social Anthropology/Anthropologie Sociale” t. 24, 2016, nr 3. s. 365-366. ISSN 0964-0282; onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1469-8676.12327/full

 

Pomieciński, Adam, Radykalne miasta. Ruch anarchistyczny jako ruch miejskiego protestu, „Journal of Urban Ethnology” t. 14, 2016, s. 29-41, bibl., abstract, słowa kluczowe: anarchist movement, urban movement, radical protest, political anthropology, Poland. Red. R. Godula-Węcławowicz. Kraków. ISSN 1429-0618.

 

Pomieciński, Adam, Zostajemy w Miszkolcu. Polityczny radykalizm versus romski rap, „Czas Kultury” R. 32: 2016, nr 4(391), s. 28-40. Poznań. Red. M. Wasilewski. Wyd. Stowarzyszenie Czasu Kultury. ISSN 0867-2148.

 

Pomieciński, Adam [Rec.] Inga B. Kuźma, Domy bezdomnych. Badania sytuacji kryzysowych, Łódź: Wydawnictwo UŁ, 2015, ss. 261. – „Lud” t. 100, 2016, s. 319-322. Red. D. Penkala-Gawęcka. Poznań. PTL. ISSN 0076-1435.

 

Jasiewicz, Zbigniew, Aleksander Posern-Zieliński, Etnologia w Polskiej Akademii Nauk. Refleksje z okazji 40-lecia powołania Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, „Lud” t. 100, 2016, s. 39-46, bibl. Red. D. Penkala-Gawęcka. Poznań. PTL. ISSN 0076-1435.

 

Posern-Zieliński, Aleksander, Między Teksasem a Greenpointem. Różne oblicza polskiej imigracji w Stanach Zjednoczonych, w: Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej [Wystawa: Wszyscy jesteśmy migrantami. Listy polskich emigrantów z Ameryki z końca XIX wieku (24.09.-27.11.2016/Centrum Kultury Zamek, kuratorka: Natalia Bloch); Badania terenowe: (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej (maj/czerwiec 2016), koncepcja i opieka merytoryczna: Natalia Bloch, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, Centrum Badań Migracyjnych UAM w Poznaniu], red. Natalia Bloch, Poznań: Centrum Kultury Zamek, 2016, s. 98-111, fot. ISBN 978-83-947011-0-9.

 

Penkala-Gawęcka, Danuta, Małgorzata Rajtar, Introduction to the special issue ‘medical pluralism and beyond’,  “Anthropology & Medicine” vol. 23, 2016, nr 2: Special issue ‘Medical pluralism and beyond’ for “Anthropology & Medicine”, s. 129-134, bibl. Wydawca: Routledge. ISSN 1364-8470 (print), 1469-2910 (Online). DOI: 10.1080/13648470.2016.1180582; http://dx.doi.org/10.1080/13648470.2016.1180584 [19 VI 2016].

 

Penkala-Gawęcka, Danuta, Małgorzata Rajtar [Red.] “Anthropology & Medicine” vol. 23, 2016, nr 2: Special issue ‘Medical pluralism and beyond’ for “Anthropology & Medicine”, ss. 227. Wydawca: Routledge. ISSN 1364-8470 (print), 1469-2910 (Online). DOI: 10.1080/13648470.2016.1180582; http://dx.doi.org/10.1080/13648470.2016.1180584 [19 VI 2016].

 

Rajtar, Małgorzata, Health care reform and Diagnosis Related Groups in Germany: The mediating  role of Hospital Liaison Committees for Jehovah’s Witnesses, “Social Science & Medicine” t. 166, 2016, s. 57-65, bibl., abstract. Słowa kluczowe: Germany, Health care policy, Jehovah’s Witnesses, Diagnosis Related Groups, Blood, judicialization of health. ISSN 0277-9536; http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2016.08.016

 

Rajtar, Małgorzata, Jehovah’s Witness patients within the German medical landscape, “Anthropology & Medicine” vol. 23, 2016, nr 2: Special issue ‘Medical pluralism and beyond’ for “Anthropology & Medicine”, s. 172-187, bibl., abstract, słowa kluczowe: biomedicine, medical pluralism, blood, Jehovah’s Witnesses, religion. Wydawca: Routledge. ISSN 1364-8470 (print), 1469-2910 (Online). DOI: 10.1080/13648470.2016.1180581; http://dx.doi.org/10.1080/13648470.2016.1180581[19 VI 2016].

 

Dariusz Niedźwiedzki, Jacek Schmidt, Wprowadzenie, w: Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców. Projekty szkoleniowe, red. J. Schmidt, D. Niedźwiedzki Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 7-11. ISBN 978-83-232-3069-4.

 

Schmidt, Jacek, Dariusz Niedźwiedzki, Wprowadzenie, w: Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców. Raporty i ekspertyzy, red. J. Schmidt, D. Niedźwiedzki, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 7-9. ISBN 978-83-232-3071-7.

 

[Schmidt, Jacek], Projekt „Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców”=Project „Sociocultural identification of foreigners, w: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Badania naukowe=Adam Mickiewicz University in Poznań. Research, oprac. i red. M. Kalawska, Poznań: UAM, 2016, s. 19-21

 

Schmidt, Jacek, Projekt „Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców”=Project „Sociocultural identification of foreigners, w: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Badania naukowe=Adam Mickiewicz University in Poznań. Research, oprac. i red. M. Kalawska, Poznań: UAM, 2016, s. 19-21.

 

Schmidt, Jacek, Dariusz Niedźwiedzki [Red.] Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców. Projekty szkoleniowe, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, ss. 740. Rec. Z. Mach. ISBN 978-83-232-3069-4

 

Schmidt, Jacek, Dariusz Niedźwiedzki [Red.] Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców. Raporty i ekspertyzy, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, ss. 685, noty o autorach i redaktorach. Rec. Z. Mach. ISBN 978-83-232-3071-7.

 

Kuligowski, Waldemar, Stanisz, Agata [Red.] Cultures of motorway. Localities through mobility as an anthropological issue, Wielichowo: TIPI, 2016, ss. 196. Rec. Wojciech Dohnal, Marcin Brocki. ISBN 978-83-62490-21-9.

 

Kuligowski, Waldemar, Stanisz, Agata, Introduction, w: Cultures of motorway. Localities through mobility as an anthropological issue, red. W. Kuligowski, A. Stanisz, Wielichowo: TIPI, 2016, s. 7-13, bibl. Rec. Wojciech Dohnal, Marcin Brocki. ISBN 978-83-62490-21-9.

 

Stanisz, Agata, Three square metres. About fieldwork on the road and experience of total intimacy, w: Cultures of motorway. Localities through mobility as an anthropological issue, red. W. Kuligowski, A. Stanisz, Wielichowo: TIPI, 2016, s. 47-68, bibl. Rec. Wojciech Dohnal, Marcin Brocki. ISBN 978-83-62490-21-9.

 

Szmyt, Zbigniew, Białorusini – charakterystyka społeczno-kulturowa w kontekście imigracji do Polski, w: Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców. Raporty i ekspertyzy, red. J. Schmidt, D. Niedźwiedzki, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 139-188, bibl., tab., ryc. ISBN 978-83-232-3071-7.

 

Szmyt, Zbigniew, Nekrohistorie, czyli spotkania w międzyświatach, w: Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej [Wystawa: Wszyscy jesteśmy migrantami. Listy polskich emigrantów z Ameryki z końca XIX wieku (24.09.-27.11.2016/Centrum Kultury Zamek, kuratorka: Natalia Bloch); Badania terenowe: (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej (maj/czerwiec 2016), koncepcja i opieka merytoryczna: Natalia Bloch, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, Centrum Badań Migracyjnych UAM w Poznaniu], red. Natalia Bloch, Poznań: Centrum Kultury Zamek, 2016, s. 292-299. ISBN 978-83-947011-0-9.

 

Szmyt, Zbigniew, Zróżnicowanie etniczne Federacji Rosyjskiej, 2016, s. 1-75, bibl., stresz., rys.;

http://imc.amu.edu.pl/baza-wiedzy/ekspertyza/mapa-zroznicowan-regionalnych/podglad/430


Szmyt, Zbigniew, Zróżnicowanie etniczne obszaru poradzieckiego. Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Kazachstan, Uzbekistan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, 2016, s. 1-50, bibl., stresz., rys.;

http://imc.amu.edu.pl/baza-wiedzy/ekspertyza/mapa-zroznicowan-regionalnych/podglad/431

 

Szmyt, Zbigniew [Rec.] Igor Zarinov, Polâki v diaspore. Sravnitel’naâ harakteristika etničeskoj istorii pol’skih diaspor v Rossii, SŠA i Brazilii, Institut Ètnologii i Antropologii RAN, Moskva 2010, ss. 268. – „Etnografia Polska” t. 60, 2016, s. 210-213.

 

Szyfer, Anna [Rec.] Waldemar Majcher (red.) Nasze dziedzictwo kulturowe, cz.1: Warmia, Mazury, Olsztyn: Fundacja Dziedzictwo Nasze 2014, ss. 319.  – „Lud” t. 100, 2016, s. 332-333. Red. D. Penkala-Gawęcka. Poznań. PTL. ISSN 0076-1435.

 

Vorbrich, Ryszard, Afrykanie – charakterystyka społeczno-kulturowa w kontekście imigracji do Polski, w: Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców. Raporty i ekspertyzy, red. J. Schmidt, D. Niedźwiedzki, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 489-564, bibl., mapy, tab. ISBN 978-83-232-3071-7.

 

Vorbrich, Ryszard, Berberowie – charakterystyka społeczno-kulturowa w kontekście imigracji do Polski, w: Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców. Raporty i ekspertyzy, red. J. Schmidt, D. Niedźwiedzki, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 565-601, bibl., rys., mapy, tab., fot. ISBN 978-83-232-3071-7.

 

Vorbrich, Ryszard, Perspektywa antropologiczna w badaniach nad rozwojem (w kontekście projektów rozwojowych), w: Tożsamość i efektywność: w poszukiwaniu mechanizmów zrównoważonego rozwoju, red. Katarzyna Jarecka-Stępień, Aleksander Surdej, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, s. 45-66, abstrakt. Rec. S. Bielański, M. Rewizorski. ISBN 978-83-8019-542-4.

 

Bednarski, Jacek, Ryszard Vorbrich, Profesor Zbigniew Jasiewicz, „Twórczość Ludowa” R. 31: 2016, nr 1-2 (79), s. 31-35, materiały bibliogr. i biograficzne. Red. Jan Adamowski. Lublin. ISSN 0860-4126.

 

Vorbrich, Ryszard, Trzy wymiary organizacji społeczno-politycznej Nuerów (Sudan Południowy), w: Sudan – wojna, polityka, uchodźcy, red. Waldemar Cisło, Jarosław Różański, Maciej Ząbek, Pelplin: Wydawnictwo „Bernardinum”, 2016, s. 185-200., bibl., sum. [The three social and political dimensions of the Nuer society organization (Southern Sudan)]. Słowa kluczowe: Nuer, Southern Sudan, lineage system, political structure, space adjustment, concept of time, age groups. Rec. W. Lizak, J. Pawlik. ISBN 978-83-7823-832-4

 

Vorbrich, Ryszard, Zróżnicowanie etniczne Afryki, 2016, s. 1-127, bibl., stresz., rys., aneks; http://imc.amu.edu.pl/baza-wiedzy/ekspertyza/mapa-zroznicowan-regionalnych/podglad/429    

 

Witeska-Młynarczyk, Anna [Rec.] Hubert Wierciński, Rak. Antropologiczne studium praktyk i narracji, Warszawa: Wydawnictwo UW, 2015, ss. 290. – „Lud” t. 100, 2016, s. 323-326. Red. D. Penkala-Gawęcka. Poznań. PTL. ISSN 0076-1435.

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow