A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

aktualizacja: 21.11.2017
 

 

Bloch, Natalia, Badacz rozgrywany i wewnętrzne gry interesów w społecznościach narażonych na nadużycia. O problematyczności antropologicznego zaangażowania, w: Etyczno-moralne aspekty „praktyk humanistycznych”, red. Marcin Kafar, Adam F. Kola, Toruń-Łódź: Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS, 2015, s. 53-67, bibl. Rec. Krzysztof Abriszewski. ISBN 978-83-936670-2-4.

Bloch, Natalia, [Głos w dyskusji:] Wokół etyczności współczesnych praktyk akademickich, w: Etyczno-moralne aspekty „praktyk humanistycznych”, red. Marcin Kafar, Adam F. Kola, Toruń-Łódź: Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS, 2015, s. 231, 238-239, 245, bibl. Rec. Krzysztof Abriszewski. ISBN 978-83-936670-2-4.

Bloch, Natalia, Nie jesteśmy Buddami. Postscriptum, w: 108. Na 80 urodziny JŚ XIV Dalajlamy, red. E. Gajewska, P. Cykowski, Warszawa: Fundacja „Phan Bde”, 2015, s. 101-106.


Bloch, Natalia, Izabella Main, Poznań: Street work, w: AMIGA actions, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 102-113.

Bloch, Natalia, Robert Rydzewski, Przymus samozatrudnienia. Przedsiębiorczość imigrancka jako strategia adaptacyjna na lokalnym rynku pracy, w: Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, red. N. Bloch, I. Main, K. Sydow, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2015, s. 53-75. ISBN 978-83-940904-0-1.

Bloch, Natalia, Streetworking: zaangażowane działanie w terenie. Antropolog jako badacz i asystent imigranta, w: Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, red. N. Bloch, I. Main, K. Sydow, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2015, s. 33-51. ISBN 978-83-940904-0-1.

Bloch, Natalia, Izabella Main, Karolina Sydow, Wstęp, w: Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, red. N. Bloch, I. Main, K. Sydow, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2015, s. 7-15. ISBN 978-83-940904-0-1.

Bloch, Natalia, Izabella Main, Karolina Sydow [Red.] Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2015, ss. 189, bibl., o autorach. ISBN 978-83-940904-0-1.

 

Brzezińska, Anna W., Izabela Czerniejewska, Etnoedukacja – pomiędzy myśleniem globalnym a działaniem lokalnym, w: Wielokulturowość między edukacją regionalną a edukacją międzykulturową. Dylematy i konteksty tożsamościowe, red. Kazimierz Kossak-Główczewski, Adela Kożyczkowska, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2015, s. 393-407, bibl. Rec. Z. Jasiński. ISBN 978-83-7587-682-6.

 

Brzezińska, Anna W., Historical and social considerations of cultural institutions in Poland in relation to proposal for intangible cultural heritage safeguarding system in Poland, “The IOV Journal of Intangible Cultural Heritage” 2015 , s. 50-62, bibl. Red. M. Santova. Wydawca: IOV World. ISSN 2384-4892

 

Brzezińska, Anna W., O relacji muzealnik-twórca ludowy i korzyściach z niej płynącej, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej” 2015, nr 2, s. 113-119, bibl. Red. K. Barańska. ISSN 2391-6869; http://www.ptl.info.pl/zwam/wp-content/uploads/2015/03/ZWAM_2015-16.pdf

Brzezińska Anna W., Stanisz, Agata, Powiat nowotomyski, Seria: Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej t. 5, Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 2015, ss. 211. Rec. Zbigniew Jasiewicz, Zygmunt Kłodnicki, Stanisław Sierpowski. ISBN 978-83-64119-45-3, t. 5: ISBN 978-83-64119-50-7.

 

Brzezińska, Anna W., Małgorzata Fabiszak, Poznaniacy z cynowych trumien. Społeczny kontekst ekshumacji prowadzonych na terenie byłych cmentarzy, w: Miejsce po – miejsce bez. Konferencja zorganizowana przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 9-11 kwietnia 2015 roku w ramach wydarzenia „Pamiętaj z nami”, Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2015, s. 283-299, bibl., fot., tab. ISBN 978-83-7577-219-7.

 

Brzezińska Anna W., Wielkopolscy twórcy ludowi, „Twórczość Ludowa”. Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych R. 30: 2015, nr 1-2(78), s. 28-29. Red. J. Adamowski. Lublin. Wydawca: ZG STL. ISSN 0860-4126.

 

Brzezińska Anna W., Arkadiusz Jełowicki, Wojciech Mielewczyk, Założenia, metodyka cele, Seria: Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej t. 1, Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 2015, ss. 88. Rec. Wojciech. J. Burszta, Katarzyna Smyk. ISBN 978-83-64119-45-3, t. 1: ISBN 978-83-64119-46-0.

 

Brzezińska, Anna W., M. Romanow-Kujawa [Red. nauk.] Wielkopolscy twórcy ludowi. Informator Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Red. nauk: A.W. Brzezińska, M. Romanow-Kujawa, Poznań: Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia Twórców Ludowych, 2015, ss. 64.

 

Brzezińska, Anna W. [Rec.] Ol’ga Danglová, Modrotlač na Slovensku. Blueprint in Slovakia, Bratislava: Ústredie l’udovej umeleckej výroby 2014, ss. 375. – „Lud” t. 99, 2015, s. 399-403. Red. D. Penkala-Gawęcka. Poznań. ISSN 0076-1435.

 

Buchowski, Michał, Hana Cervinkova, Afterword, w: Rethinking ethnography in Central Europe, red. Hana Cervinkova, Michał Buchowski, Zdenĕk Uherek, New York: Palgrave Macmillan, 2015, s. 241-245, bibl. ISBN 978-1-137-52448-5.

 

Buchowski, Michał, Małgorzata Z. Kowalska, Doing ethnography and writing anthropology: A single-site-multiple-ethnography of a protest event against the2012 UEFA European Championship in Poznań, w: The European Football Championship. Mega-event and vanity fair, red. Başak Alpan, Alexandra Schwell, Albrecht Sonntag, Seria: Football Research in an Enlarged Europe, Nowy Jork: Palgrave Macmillan, 2015, s. 150-172, bibl. ISBN 978-1-137-45505-5.

 

Buchowski, Michał, Małgorzata Kowalska, Globalna gra: Mundial 2014 w oczach Europejczyków, w: Modern futbol a świat kibiców. Interdyscyplinarne studia nad kulturą futbolu, red. Radosław Kossakowski, Jakub Kurowski, Jakub Nowakowski, Pszczółki: Wydawnictwo Orbis Exterior, 2015, s. 35-51, bibl., abstrakt, słowa kluczowe: duże wydarzenia sportowe, wielkie imprezy sportowe (sports mega-events), modern football, badania europejskie. Rec. Tomasz Sahaj. ISBN 978-83-63133-06-1.

 

Buchowski, Michał, Hana Cervinkova, Introduction: On rethinking ethnography in central Europe: Toward cosmopolitan anthropologies in the “peripheries”, w: Rethinking ethnography in Central Europe, red. Hana Cervinkova, Michał Buchowski, Zdenĕk Uherek, New York: Palgrave Macmillan, 2015, s. 1-20, bibl. ISBN 978-1-137-52448-5.

 

Buchowski, Michał, Non-hierarchical anthropologies, w: Forum: Rethinking Euro-anthropology: part two, “Social Anthropology/Anthropologie Sociale” t. 23, 2015, nr 4. s. 499-501, bibl.; doi: 10.1111/1469-8676.12269. EASA.


Buchowski, Michał [Wspólnie z Alexandrą Schwell] Recherche anthropologique sur le football et l’imaginaire Est/Ouest [Anthropological football research andEast-West imaginaries], “Sport et Citoyenneté. Le Sport au service de la société» [«Sport and Citizenship. Sport serving society»] déc. 2014-Janv./Févr. 2015, nr 29: Conclusions du projet Européen FREE [Football research in an enlarged Europe], s. 10.

Buchowski, Michał, “Swoi” i “obcy” muzułmanie w Polsce: od ograniczonej tolerancji do nietolerancji, w: W krainie metarefleksji. Księga poświęcona Profesorowi Czesławowi Robotyckiemu, red. Janusz Barański, Monika Golonka-Czajkowska, Anna Niedźwiedź, Seria: Anthropos, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2015, s. 389-405. Rec. J.S. Wasilewski. ISBN 978-83-233-3782-9

 Chwieduk, Agnieszka, Zanurzenie w etyce i kulturze. Antropologiczne projekty zaangażowane społecznie, „Studia Migracyjne –Przegląd Polonijny” R. 41: 2015, z. 2(156), s. 165-179, bibl., abstract, słowa kluczowe: ethics, anthropological practice and reflection, socially engaged, anthropological projects, ethical dilemmas. Red. D. Praszałowicz. Warszawa-Kraków. Komitet Badań nad Migracjami. ISSN 2081-4488.

 Dohnal, Wojciech, Between the ethnography of the country and the anthropology of contemporaneity: On the life and work of Professor Józef Burszta, w: Sterile and isolated? An anthropology today in Hungary and Poland, red. W. Kuligowski, R. Papp, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 17, Poznań-Wielichowo: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Wydawnictwo TIPI, 2015, s. 13-26, bibl., fot. Rec. J. Biró, Z. Libera. ISBN 978-83-62490-18-9.

 

 

Filip, Mariusz, Dlaczego Słowińcy nie chcą rozmawiać? O antropologicznym czytaniu historii, „Rocznik Antropologii Historii”, R. 5: 2015,  nr 8, s. 167–188, sum. [Why do the Slovincians not want to talk? On an anthropological reading of history]. Słowa kluczowe: anthropology and history, historical anthropology, anthropologization of humanities, anthropological methodology and interpretation, Slovincians. Red. J. Kowalewski, W. Piasek. Red. tomu: A. Kościańska, M. Radkowska-Walkowicz. Wydawca: PTH. Toruń. ISSN 2084-1418

 

Filip, Mariusz, Native Faith (not) only for Men: Gendering extreme right-wing Slavic neopaganism in Poland, “Pantheon”. Religionistický Časopis/Journal for the Study of Religions t. 10, 2015, nr 1, s. 56-78. Red. T.Bubik. Univerzita Pardubice. ISSN 1803-2443. Słowa kluczowe: gender, men’s studies, women’s studies, Neopaganism, National Socialism, Native Faith, Zadruga, Poland.

 

 

Hummel, Agata, Edukacja globalna w dialogu z antropologią, w: Edukacja globalna. Polskie konteksty i inspiracje, red. Magdalena Kuleta-Hulboj, Marta Gontarska, Seria Dyskursy Edukacji Obywatelskiej 01, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2015, s. 115-127, bibl. ISBN 978-83-62302-99-4.

Hummel, Agata, Food justice, w: Piecing the puzzle together. How to identify, understand and address global issues, [red. zespół Teachers Agents of Change], [b.m.w.]: [b.w.] , [2015], s. 66-73, bibl.

 

 

Jasiewicz, Zbigniew, Oskar Kolberg w swoim i naszym czasie, w: Ja daję właśnie materiał… O dziele Oskara Kolberga w dwusetną rocznicę Jego urodzin, red. E. Antyborzec, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2015, s. 13-22, bibl., sum.[Oskar Kolberg in his day and today]. ISBN 978-83-932586-9-7.

 

Jasiewicz Zbigniew, Profesor Józef Burszta (1914-1987) – etnolog, socjolog, historyk, „Twórczość Ludowa”. Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych R. 30: 2015, nr 1-2(78), s. 36-37. Red. J. Adamowski. Lublin. Wydawca: ZG STL. ISSN 0860-4126 [Przedruk za: Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty].Kabat, Irena, Logros académicos de Aleksander Posern-Zieliński, „Estudios Latinoamericanos” t. 33/34, 2013-2014 [druk] 2015, s. 21-71.

 

Kaczmarek, Łukasz, [Głos w dyskusji:] Wokół etyczności współczesnych praktyk akademickich, w: Etyczno-moralne aspekty „praktyk humanistycznych”, red. Marcin Kafar, Adam F. Kola, Toruń-Łódź: Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS, 2015, s. 229-231, 234-235, 246-247.

 

Kaczmarek, Łukasz, Humanistyka, prawda, odpowiedzialność, (samo)krytyczność. Wyobrażenia o naukowości i antropologia w kulturze publicznej, w: Etyczno-moralne aspekty „praktyk humanistycznych”, red. Marcin Kafar, Adam F. Kola, Toruń-Łódź: Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS, 2015, s. 127-146, bibl. Rec. Krzysztof Abriszewski. ISBN 978-83-936670-2-4.

 

Kaczmarek, Łukasz, Mobilność społeczna i przestrzenna z perspektywy wielostanowiskowej: umobilnienie i mobilizacja antropologii, Zeszyty Naukowe UJ: „Prace Etnograficzne” t. 43, 2015, z. 3, s. 171-200, bibl., abstract [Social and spatial mobility in the multi-sited perspective: Rising mobility and mobilisation in anthropology]. Słowa kluczowe: anthropology of social and spatial mobility, subjectivity and social status, multi-sited ethnography. ISSN 0083-4327 (print), ISSN 2299-9558 (onlike). Doi: 10.4467/22999558.PE.15.014.4875; http://ejournals.eu/Prace-Etnograficzne/Tom-43-2015/43-3-2015 [17 I 2016].

 

Korzeniewski, Bartosz, Przemiany obrazu II wojny światowej w polskich muzeach po roku 1989, w: Druga wojna światowa w pamięci kulturowej w Polsce i w Niemczech. 70 lat później (1945-2015), red. Jerzy Kałążny, Amelia Korzeniewska, Bartosz Korzeniewski, Gdańsk: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, 2015, s. 105-138, bibl. Rec. S. Bednarek, P.T. Kwiatkowski. ISBN 978-83-63029-86-9.

 

Jerzy Kałążny, Amelia Korzeniewska, Bartosz Korzeniewski, Wprowadzenie, w:  Druga wojna światowa w pamięci kulturowej w Polsce i w Niemczech. 70 lat później (1945-2015), red. Jerzy Kałążny, Amelia Korzeniewska, Bartosz Korzeniewski, Gdańsk: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, 2015, s. 7-17. Rec. S. Bednarek, P.T. Kwiatkowski. ISBN 978-83-63029-86-9.

 

Jerzy Kałążny, Amelia Korzeniewska, Bartosz Korzeniewski [Red.] Druga wojna światowa w pamięci kulturowej w Polsce i w Niemczech. 70 lat później (1945-2015), Gdańsk: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, 2015, ss. 228, nota o autorach, indeks nazwisk, indeks geograficzny. Rec. S. Bednarek, P.T. Kwiatkowski. ISBN 978-83-63029-86-9.


Kuligowski, Waldemar, Kryzys i karnawał, w: W krainie metarefleksji. Księga poświęcona Profesorowi Czesławowi Robotyckiemu, red. Janusz Barański, Monika Golonka-Czajkowska, Anna Niedźwiedź, Seria: Anthropos, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2015, s. 38-50. Rec. J.S. Wasilewski. ISBN 978-83-233-3782-9

Kuligowski, Waldemar [Wspólnie z Richárdem Papp] News from ideological, isolated, national and sterile anthropology: Polish-Hungarian cooperation, w: Sterile and isolated? An anthropology today in Hungary and Poland, red. W. Kuligowski, R. Papp, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 17, Poznań-Wielichowo: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Wydawnictwo TIPI, 2015, s. 7-12, bibl. Rec. J. Biró, Z. Libera. ISBN 978-83-62490-18-9.

 

Kuligowski, Waldemar, Agata Stanisz, On the road: Polish modernization from the perspective of the anthropology of the motorway, w: Rethinking ethnography in Central Europe, red. Hana Cervinkova, Michał Buchowski, Zdenĕk Uherek, New York: Palgrave Macmillan, 2015, s. 175-193, bibl. ISBN 978-1-137-52448-5.

Kuligowski, Waldemar, Polish ethnology. From building national culture to critique of liberal society, “Jahrbuch für Europäische Ethnologie”: Polen, 2015, t. 10, s. 13-26. Red. Heidrun Alzheimer. Wydawca: Verlag Ferdinand Schöningh. Bamberg. ISSN 1868-131X, ISBN 978-3-506-78420-9.


Kuligowski, Waldemar, Politics and folk culture: On the manipulation of tradition and folklore, w: Sterile and isolated? An anthropology today in Hungary and Poland, red. W. Kuligowski, R. Papp, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 17, Poznań-Wielichowo: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Wydawnictwo TIPI, 2015, s. 89-100, bibl. Rec. J. Biró, Z. Libera. ISBN 978-83-62490-18-9.

 

Kuligowski, Waldemar, Sentymentalizacja, topofilia i pokoleniowość. Jarocin re-study 2015, „Czas Kultury” R. 31: 2015, nr 4(187), s. 32-43, rys. Poznań. Red. M. Wasilewski. Wydawca: Stowarzyszenie Czasu Kultury. ISSN 0867-2148

 

Kuligowski, Waldemar, Ty śmieciu! Mowa potoczna jako narzędzie dehumanizacji, w: Śmieć w kulturze, red. Katarzyna Kulikowska, Cezary Obracht-Prondzyński, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2015, s. 313-330, bibl. Rec. W. J. Burszta. ISBN 978-83-63434-36-6.


Kuligowski, Waldemar [Wspólnie z Richárdem Papp] [Red.] Sterile and isolated? An anthropology today in Hungary and Poland, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 17, Poznań-Wielichowo: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Wydawnictwo TIPI, 2015, ss. 181.

Kuligowski, Waldemar [Rec.] A ty jakie masz ciało? [ Historia ciała t. 3: Różne spojrzenia. Wiek XX, red. Jean-Jacques Courtine i in., przeł. z fr. Krystyna Belaid, Tomasz Stróżyński, Gdańsk: „słowo/obraz terytoria”, 2014, ss. 501].– „Nowe Książki” 2015, nr 2/1151, s. 36-37.

Kuligowski, Waldemar [Rec.] Genderowy kosmos [ Encyklopedia gender. Płeć w kulturze, red. Monika Rudaś-Grodzka et al., Warszawa: „Czarna Owca”, 2014, ss. 639]. - „Nowe Książki” 2015, nr 3/1152, s. 69-70.

 

Kuligowski, Waldemar [Rec.] „Lituanus. The Lithuanian Quarterly”, vol. 60: 4, ed. V. Savoniakaité, Chicago: Lituanus Foundation, Winter 2014, ss. 96. – „Lud” t. 99, 2015, s. 393-394. Red. D. Penkala-Gawęcka. Poznań. ISSN 0076-1435.

 

Kuligowski, Waldemar [Rec.] Poszukiwanie piękna w gminach [Hawaikum. W poszukiwaniu istoty piękna, red. Monika Kozień, Marta Miskowiec, Agata Pankiewicz, Wołowiec: „Czarne”, Kraków: Akademia Sztuk Pieknych: Muzeum Historii Fotografii, 2015, ss. 285]. - „Nowe Książki” 2015, nr 12/1161, s. 72-74.


Kuligowski, Waldemar [Red.] Towar, arcydzieło, zaczyn [Lucien Febvre, Henri-Jean Martin, Narodziny książki, przeł. z fr. Anna Kocot, Maria Wodzyńska-Walicka, posł. Paweł Rodak, Warszawa: Wydawnictwa UW, 2014, ss. 578]. – „Nowe Książki” 2015, nr 1/1150, s. 46-47.

Kuligowski, Waldemar [Rec.] Zbigniew Izdebski, Janusz L. Wiśniewski, Intymnie: rozmowy nie tylko o miłości, Kraków: „Znak. Litera Nowa”, 2014, ss. 380. - „Nowe Książki” 2015, nr 3/1152, s. 59.

 Lis, Aleksandra [Wspólnie z Paulem Upham, Hauke Riesch, Piotrem Stankiewiczem] Addressing social representations in socio-technical transitions with the case of shale gas, “Environmental Innovation and Societal Transitions”, 2015, s. 1-22, bibl., abstract, diagramy, tab. Słowa kluczowe: fracking, public opinion, shale gas, social representations, socio-technical transitions; available on-line at doi: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210422415000064; http://dx.doi.org/10.1016/j.eist.2015.01.004

 

Lis, Aleksandra, Co dalej z gazem z łupków? Refleksje po szczycie łupkowym w Warszawie [komentarz]; http://www.sobieski.org.pl/komentarz-is-174/ [25 XI 2015].

 

Lis, Aleksandra, Different faces of europeanization. The case of Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność (NSZZ Solidarność), w: Interest representation and europeanization of trade unions from EU member states of the Eastern enlargement, red. Christin Landgraf, Heiko Pleines, Seria Changing Europe t. 11, Stuttgart: ibidem-Verlag, 2015, s. 255-275. ISBN 978-3-8382-0734-6, ISSN 1863-8716.

 

Lis, Aleksandra, Claudia Braendle, Torsten Fleischer, Merryn Thomas, Darrick Evensen, Jessanne Mastop, Existing European data on public perceptions of shale gas [pierwszy raport z realizacji zadań projektu finansowanego w ramach H2020: M4ShaleGas, 2015-2017 http://www.m4shalegas.eu/downloads/M4ShaleGas%20D17.1%20%20Existing%20European%20data%20on%20public%20perceptions%20of%20shale%20gas%20-%20Nov.%202015.pdf [20 XI 2015].

 

 

Main, Izabella, Giving birth in Berlin: Reproductive experiences of Polish migrant women, w: Rethinking ethnography in Central Europe, red. Hana Cervinkova, Michał Buchowski, Zdenĕk Uherek, New York: Palgrave Macmillan, 2015, s. 89-111, bibl. ISBN 978-1-137-52448-5.

 

Bloch, Natalia, Izabella Main, Poznań: Street work, w: AMIGA actions, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 102-113.

Bloch, Natalia,Izabella Main, Karolina Sydow, Wstęp, w: Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, red. N. Bloch, I. Main, K. Sydow, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2015, s. 7-15. ISBN 978-83-940904-0-1.

Bloch, Natalia, Izabella Main, Karolina Sydow [Red.] Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2015, ss. 189, bibl., o autorach. ISBN 978-83-940904-0-1.

Main, Izabella, Karolina Sydow, Migranci edukacyjni. Źródło dochodu czy pełnoprawni mieszkańcy miasta?, w: Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, red. N. Bloch, I. Main, K. Sydow, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2015, s. 101-125. ISBN 978-83-940904-0-1.

Izabela Czerniejewska, Izabella Main, Agata Pakieła, Poznań: Activities of the Migrant Info Point, w: AMIGA actions, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 118-127.

Izabela Czerniejewska, Izabella Main, Statystyczny obraz zjawiska imigracji do Poznania, w: Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, red. N. Bloch, I. Main, K. Sydow, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2015, s. 153-173. ISBN 978-83-940904-0-1.

Andra Barboni, Izabella Main, Ulrike Schulz, Summary of the situation od AMIGA target groups in Munich and Poznań, w: Local peculiarities, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 62-65.

 

Marciniak, Katarzyna, Czas pielgrzymowania, w: Dom cudów Maryi 1512-2012. Pamiątka jubileuszu 500-lecia uznania cudów na Świętej Górze w Gostyniu, red. Adam Adamski, Jakub Przybylski, Michał Kulig, Święta Góra: Kongregacja Oratorium Świętego Filipa Neri na Świętej Górze, 2015, s. 245-265, fot. ISBN 978-83-938660-1-4.


Marciniak, Katarzyna, Las w sztuce ludowej i nieprofesjonalnej, w: X ogólnopolski Przegląd Twórczości Amatorskiej Leśników OPTAL 2015, [red. Rafał Kostka], Gołuchów: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, 2015, s. 30-44, fot. [informator wystawowy].

 

Marciniak, Katarzyna, „Kto śpiewa dwa razy się modli”. Pieśni i poezja maryjna jako wyraz społecznej potrzeby, w: Uniwersalizm i tradycja w kulturze. Aktualność kultury ludowej, cz. III [Universalism and tradition in culture. Folk culture preserved in modern times, part III], red. nauk. Agnieszka Roguska, Małgorzata Danielak-Chomać, Siedlce: Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015, s. 177-197, bibl., abstrakt, abstract, słowa kluczowe: pieśni religijne, pieśni maryjne, pieśni sanktuaryjne, poezja maryjna. Rec. Bohdan Dziemodok, Stefan J. Pastuszka. ISBN 978-83-64415-21-0.

 

Marciniak, Katarzyna, Nieformalne nauczanie dorosłych a wiejska turystyka kulturowa, w: Pamięć historyczna w nieformalnej edukacji dorosłych, red. Katarzyna Marciniak, Poznań: Przestrzeń Wyobrażona, 2015, s. 70-81.

 

Marciniak, Katarzyna, Pamięć w projektach kształcenia osób dorosłych, w: Pamięć historyczna w nieformalnej edukacji dorosłych, red. Katarzyna Marciniak, Poznań: Przestrzeń Wyobrażona, 2015, s. 8-39.


Marciniak, Katarzyna, [Słowo wstępne], w: Smak pamięci. Tradycje kulinarne Łomnicy-Zdroju, red. K. Marciniak, Łomnica-Zdrój: Przestrzeń Wyobrażona Anna Pospieszna, 2015, s. 2. ISBN 978-83-940994-3-5.

 

Marciniak, Katarzyna [Red.] Smak pamięci. Tradycje kulinarne Łomnicy-Zdroju,  Łomnica-Zdrój: Przestrzeń Wyobrażona Anna Pospieszna, 2015, ss. 32, fot. ISBN 978-83-940994-3-5

 

Marciniak, Katarzyna [Red.] Pamięć historyczna w nieformalnej edukacji dorosłych,  Poznań: Przestrzeń Wyobrażona, 2015, ss.

 

 

Penkala-Gawęcka D. [Red.] ”Lud”, t. 99, 2015, ss. 475.

 

Pobłocki, Kacper, Deliryczne Lagos, ”Magazyn Miasta”: Kultura/ludzie/przestrzeń. Kwartalnik 2015, nr 3(11): Miejska polityka migracyjna, s. 57-61, fot. ISSN 2299-6745.

 

Pobłocki, Kacper, How Poles became white, w: Halka/Haiti 18°48' 05"N72°23' 01"W. C.T. Jasper & Joanna Malinowska, red. Magdalena Moskalewicz, The Polish Pavilion at the 56th International Art Exhibition – La Biennale di Venezia, Warsaw: Zachęta-National Gallery of Art, New York: Inventory Press, 2015, s. 107-119. ISBN 978-83-64714-15-3, ISBN 978-1-941753-07-1.

 

Pobłocki, Kacper, Salon. Udomowienie warszawskiej przestrzeni publicznej, w: Warszawa. Podręcznik zamieszkiwania, red. Edwin Gardner, Christiaan Fruneaux, Anna Ptak, Rani Al Rajji, Warszawa: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 2015, s.197-208, bibl., fot. ISBN 978-83-61156-91-8.

 

Pomieciński, Adam, PRL w popkulturze, w: Społeczeństwo PRL. Kultura. Pamięć, red. Izabela Skórzyńska, Dorota Skotarczak, Stanisław Jankowiak, Publikacje Instytutu Historii 124, Poznań: Instytut Historii UAM, 2015, s. 155-160. Rec. K. Kozłowski. ISBN 978-83-63047-63-4.

 

Pomieciński, Adam, Street politics: new social movements as urban protest movements, „Our Europe. Ethnography-Ethnology-Anthropology of Culture”, t. 4, 2015, bibl., abstract, s. 85-94. Słowa kluczowe: new social movements, urban social movements, grassroots politics, ethnology of new social movements. Red. tomu: L.S. Fournier. Red. nacz. G. Pełczyński. Szczecin. ISSN 2299-4645; http://www.ptpn.poznan.pl

 

Anna Malewska-Szałygin, Aleksander Posern-Zieliński, Wprowadzenie [do części tematycznej: Doświadczanie i negocjowanie państwa – perspektywa antropologiczna, red. A. Malewska-Szałygin, A. Posern-Zieliński], „Lud” t. 99, 2015, s. 13-18.

 

Anna Malewska-Szałygin, Aleksander Posern-Zieliński [Red. części tematycznej] Doświadczanie i negocjowanie państwa – perspektywa antropologiczna, „Lud” t. 99, 2015, s. 13-113.

 

 

Schmidt, Jacek, Imigrant w polskiej przestrzeni miejskiej, czyli długa droga do wielokulturowości i multikulturalizmu, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna” 2015, nr 31, s. 67-74, bibl., abstrakt, słowa kluczowe: wielokulturowość, multikulturalizm, imigranci (w Polsce), abstract [An Immigrant in a Polish town: the long road to a multicultural society and multiculturalism], słowa kluczowe: multicultural society, multiculturalism, immigrants (in Poland). Red. Paweł Churski. Poznań. ISSN 2353-1428.

 

Stanisz, Agata, Audio-antropologia: praktykowanie dyscypliny poprzez dźwięk, Zeszyty Naukowe UJ: „Prace Etnograficzne” t. 42, 2015, nr 4, s. 305-318.


Stanisz, Agata, Kinship in Poland: Between economy and emotions, w: Sterile and isolated? An anthropology today in Hungary and Poland, red. W. Kuligowski, R. Papp, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 17, Poznań-Wielichowo: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Wydawnictwo TIPI, 2015, s. 37-50, bibl. Rec. J. Biró, Z. Libera. ISBN 978-83-62490-18-9.

 

Stanisz, Agata, Mobilność mimochodem, czyli przydrożne społeczności i strefy przepływu. Praktyczne zastosowanie „paradygmatu nowych mobilności”, Zeszyty Naukowe UJ: „Prace Etnograficzne” t. 43, 2015, z. 3, s. 213-226, bibl., abstract [Mobility by the way or roadside societies and zones of flow. Practical usage of the “Paradigm of new mobilities”]. Słowa kluczowe: mobility, flow, roadside, locality, motorway. ISSN 0083-4327 (print), ISSN 2299-9558 (onlike). Doi: 10.4467/22999558.PE.15.017.4877; http://ejournals.eu/Prace-Etnograficzne/Tom-43-2015/43-3-2015 [17 I 2016].


Kuligowski, Waldemar, Agata Stanisz, On the road: Polish modernization from the perspective of the anthropology of the motorway, w: Rethinking ethnography in Central Europe, red. Hana Cervinkova, Michał Buchowski, Zdenĕk Uherek, New York: Palgrave Macmillan, 2015, s. 175-193, bibl. ISBN 978-1-137-52448-5. 

 

Brzezińska Anna W., Stanisz, Agata, Powiat nowotomyski, Seria: Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej t. 5, Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 2015, ss. 211. Rec. Zbigniew Jasiewicz, Zygmunt Kłodnicki, Stanisław Sierpowski. ISBN 978-83-64119-45-3, t. 5: ISBN 978-83-64119-50-7.

 

Stanisz, Agata, Regimes of logistics, pauses in the flow, stillness in (near) industrial non-places and mobility infrastructure [Reżimy logistyki, pauzy w przepływie, czyli bezruch w nie-miejscach (przy)industrialnych i infrastrukturze mobilności], „Studia Humanistyczne AGH”. Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica, t. 14, 2015, nr 4, s. 73-86, bibl., abstract, abstrakt, słowa kluczowe: anthropology of freight, logistics, non-places, mobile ethnography, stillness. Kraków. Red. Maria Szmeja. ISSN 2084-3364, 2300-7109 (online); http://dx.doi.org/10.7494/human.2015.14.4.73.

 

Szmyt, Zbigniew, Sovremennyje koczevniki: vzglad s zapada, „Bajkal”. Literaturno-hudożestvennyj i obszczestvenno-politiceskij żurnal 2015, nr 3, s. 93-101. Red. V.V. Hartaev. Ułan-Ude. Wydawca: Izdatelskij dom „Buriaad unen”. ISSN 0134-4331.

 

Szmyt, Zbigniew, Etnogenez v strategiâh zahvata territorii, „Bajkal”. Literaturno-hudożestvennyj i obszczestvenno-politiceskij żurnal 2015, nr 4, s. 125-132. Red. V.V. Hartaev. Ułan-Ude. Wydawca: Izdatelskij dom „Buriaad unen”. ISSN 0134-4331.

 

Szmyt, Zbigniew, Buriaty v Moskve, „Bajkal”. Literaturno-hudożestvennyj i obszczestvenno-politiceskij żurnal 2015, nr 6, s. 138-144. Red. V.V. Hartaev. Ułan-Ude. Wydawca: Izdatelskij dom „Buriaad unen”. ISSN 0134-4331.

 

 

Vorbrich, Ryszard, „Afrykanistyka nad Wisłą”. IV Kongres Afrykanistów Polskich, Żory, 26-28 listopada 2015 r., „Afryka” 2015, nr 42, s. 181-184. Wydawca: Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne. Warszawa. Red. M. Szupejko. ISSN 1234-0278.


Vorbrich, Ryszard, Film etnograficzny – od wizualnej prezentacji do wizualnego dialogu, w: Okno na przeszłość. Szkice z historii wizualnej, red. Dorota Skotarczak, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2015, s. 247-263. ISBN 978-83-7976-258-3.

 

Vorbrich, Ryszard, „Plemię obywatelskie” a monarchia szaryfijska. Instytucjonalizacja i etatyzacja rozwoju we współczesnym Maroku, w: Komunikowanie w Afryce. Endo- i egzogeniczne aspekty. Etniczność-kultura-religia, red. Arkadiusz Żukowski, Forum Politologiczne t. 18, Olsztyn: Instytut Nauk Politycznych UWM, 2015, s. 29-52, bibl., sum. [The „civic tribe” and the Sharifian monarchy: The institutionalization and nationalization of development in contemporary Marocco]. Słowa kluczowe: Maroko, plemię, postplemienne społeczeństwo, monarchia szaryfijska, społeczeństwo obywatelskie, rozwój, Narodowa Inicjatywa na rzecz Rozwoju Ludzkiego. Rec. M.J. Malinowski. ISSN 1734-1698, ISBN 978-83-89559-60-9.

 

 

Witeska-Młynarczyk, Anna, O ambiwalencji i procesach strukturyzacji pamięci we współczesnej Polsce. Fragmenty etnografii, „Rocznik Antropologii Historii”, R. 5: 2015,  nr 8, s. 109–137, sum. [On ambivalence and the processes of structurisation of memory in contemporary Poland: Fragments of ethnography]. Słowa kluczowe: memory, identity, historical policy, communism. Red. J. Kowalewski, W. Piasek. Red. tomu: A. Kościańska, M. Radkowska-Walkowicz. Wydawca: PTH. Toruń. ISSN 2084-1418

 

Witeska-Młynarczyk, Anna [Rec.] Magdalena Radkowska-Walkowicz, Hubert Wierciński, (red.), Etnografie biomedycyny, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2014, ss. 299. – „Lud” t. 99, 2015, s. 379-382. Red. D. Penkala-Gawęcka. Poznań. ISSN 0076-1435.

 

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne