Bednarski, Jacek, Wojciech Dohnal, Jacek Schmidt, Etnolog w Pleszewie, „Rocznik Pleszewski” t. 11, 2010 [druk] 2011, s. 215-224

Bednarski, Jacek, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, „Ethnologia Europae Centralis”. Journal of Ethnology of Central Europe t. 10, 2011, s. 98-105. Red. Jiři Langer. Brno-Cieszyn-Praga. ISSN 1210-1109, ISBN 978-80-903911-1-6

Bloch, Natalia [wspólnie z: Marcel Kwaśniak, Adam Sanocki], Lhasa, Seria Miejsca Święte t. 17, Warszawa: Mediaprofit, 2011, ss. 247, fot., plany, indeks. ISBN serii 978-83-61809-35-7, ISBN 978-83-61809-52-4

 

Bloch, NataliaTeren a władza, czyli kto tu rządzi? Moje doświadczenia w badaniu uchodźców tybetańskich, w: Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej, red. T. Buliński, M. Kairski, UAM. Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 26, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011, s. 209-235, lit.

 

Bloch, NataliaUrodzeni uchodźcy. Tożsamość pokolenia młodych Tybetańczyków w Indiach, Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., 2011, ss. 655, bibl., fot., mapy, indeks osób, słownik terminów, sum. ISBN 978-83-229-3217-9

 

Brzezińska, Anna W.Badania etnologiczne na Żuławach w roku 2010, „Rocznik Żuławski” 2010 [druk] 2011, s. 20-22, fot. Nowy Dwór Gdański. Wydawca: Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego – Klub Nowotarski. ISSN 2080-4997, ISBN 978-83-911771-9-8

 

Brzezińska, Anna W. [wspólnie z: Justyna Słomska-Nowak], Czy i jak badać dziś strój ludowy?, w: Etnologiczne i antropologiczne obrazy świata – konteksty i interpretacje. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Kłodnickiemu w 70. rocznicę urodzin, red. Halina Rusek, Agnieszka Pieńczak, Cieszyn-Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2011, s. 62-74, bibl., fot., nota o autorach. ISBN 978-83-60431-62-7

 

Brzezińska, Anna W.Dlaczego przyjechaliśmy na Żuławy, w: Żuławy. Oswajanie krajobrazu kulturowego, red. Anna W. Brzezińska, Poznań-Pruszcz Gdański: Wydawnictwo Jasne, 2011, s. 7-10. ISBN 978-83-61508-35-9

 

Brzezińska, Anna W.Edukacja regionalna jako wyzwanie pedagogiczne dla etnologa, w: Pedagogika a etnologia i antropologia kulturowa. Wspólne obszary badań, red. Zygmunt Kłodnicki, Andrzej Murzyn, Anna Drożdż, Grzegorz Błahut, Cieszyn-Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2011, s. 146-156, bibl. ISBN 978-83-60431-70-2

 

Brzezińska, Anna W.Krajobraz kulturowy północno-zachodniej Wielkopolski, „Przegląd Wielkopolski”. Kultura. Historia. Ekorozwój. Turystyka R. 25: 2011, nr 4(94), s. 6-11, fot., rys. Red. Stanisław Słopień. Poznań. Wydawca: Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu. ISSN 0860-7540

 

Brzezińska, Anna W.Krajobraz kulturowy Żuław w perspektywie etnologicznych badań terenowych w latach 2008-2011, w: Żuławy. Oswajanie krajobrazu kulturowego, red. Anna W. Brzezińska, Poznań-Pruszcz Gdański: Wydawnictwo Jasne, 2011, s. 13-24, tab., sum. ISBN 978-83-61508-35-9

 

Schmidt, Jacek, Brzezińska, Anna W.Kultura zmienia życie. Społeczne aspekty projektów kulturalnych w Wielkopolsce, w: Strategicznie o kulturze w regionie. Program rozwoju kultury w Wielkopolsce, red. Jacek Sójka, Marcin Poprawski, Przemysław Kieliszewski, UAM. Człowiek i Społeczeństwo t. 32, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011, s. 73-80. Red. serii: Grzegorz Dziamski. ISBN 978-83-232-2331-3, ISSN 0239-3271

 

Brzezińska, Anna WeronikaObrazki etnograficzne z Pleszewa i okolic, „Rocznik Pleszewski” t. 11, 2010 [druk] 2011, s. 225-236, mapa, fot. Pleszew. ISSN 1643-8213

 

Brzezińska, Anna W .Die polnische „Volkskultur” – ein ungewolltes, vergessenes oder notwendiges Erbe?, „Jahrbuch Polen“ t. 22: Kultur, 2011, s. 121-131, fot. 5. Red. Andrzej Kaluza, Jutta Wierczimok. Wiesbaden. Wydawca: Otto Harrassowitz GmbH&Co.KG. ISSN 1432-5810, ISBN 978-3-447-06482-8

 

Brzezińska, Anna W., Małgorzata Wosińska, Projekt „Sztutowo czy Stutthof? Oswajanie krajobrazu kulturowego”. Perspektywa antropologiczna, w: Sztutowo czy Stutthof? Oswajanie krajobrazu kulturowego, red. Łukasz Banaszak, Małgorzata Wosińska, Poznań-Sztutowo: Muzeum Stutthof w Sztutowie, 2011, s. 19-25, tab. ISBN 978-83-930834-1-1

 

Brzezińska, Anna W.Samoaktywacja jako czynnik kształtujący społeczność regionalną. Przypadek regionu Żuław, „Polityka Społeczna” 2011, Numer Specjalny: Aktywizacja społeczna a rozwój społeczności: Zasoby, kompetencje, partnerstwo, s. 34-38, bibl., tab., sum. Red. Dariusz Rosiński, Agnieszka Rosińska. Warszawa. Wydawca: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. ISSN 0137-4729

 

Brzezińska Anna W., Wosińska Małgorzata, Społeczny kontekst funkcjonowania muzeum martyrologicznego na przykładzie Muzeum Stutthof, w: Konferencja polskich muzeów historycznych, Poznań-Gniezno: Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych, 2011, s. 213-230, fot. kol. ISBN 978-83-928466-9-7

 

Brzezińska, Anna W., Małgorzata Wosińska, Sztutowo czy Stutthof? Projekt badawczy, „Prowincja”. Kwartalnik społeczno-kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław 2011, nr 1(3), s. 86-100, fot. Red. Leszek Sarnowski. Wydawca: Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „TAKA GMINA” w Sztumie. ISBN 978-83-86590-23-0, ISSN 2082-0291

 

Brzezińska, Anna W.„Sztutowo – moje miejsce na ziemi?”. Edukacja regionalna w miejscu pamięci, w: Sztutowo czy Stutthof? Oswajanie krajobrazu kulturowego, red. Łukasz Banaszak, Małgorzata Wosińska, Poznań-Sztutowo: Muzeum Stutthof w Sztutowie, 2011,s. 95-107, ryc. ISBN 978-83-930834-1-1

 

Brzezińska, Anna W.Tradycje plecionkarskie w Wielkopolsce, w: Stała wystawa Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu, red. Rafał Węgierkiewicz, [Nowy Tomyśl]: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy, [2011], s. 6-7

 

Brzezińska, Anna W.Wielkopolska wieś Prokopów w świetle wybranych materiałów Polskiego Atlasu Etnograficznego, „Przegląd Wielkopolski”. Kultura. Historia. Ekorozwój. Turystyka R. 25: 2011, nr 1(91), s. 12-18, fot., sum., s. 79. Red. Stanisław Słopień. Wydawca: Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne. Poznań. ISSN 0860-7540

 

Brzezińska, Anna W.Zapamiętać Pelplin, w: Bogdan Solecki, Seweryn Brzeziński, Pelplin dawny i współczesny, Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum, 2011, s. 7-8, sum., s. 9-10

 

Brzezińska, Anna W. [red.], Żuławy. Oswajanie krajobrazu kulturowego, Poznań-Pruszcz Gdański: Wydawnictwo Jasne, 2011, ss. 250, sum., bibl., aneksy, fot., noty o autorach. ISBN 978-83-61508-35-9

 

Buchowski, MichałEtnografia/etnologia polska w okresie „realnego socjalizmu”. Od niemarksistowskiej ortodoksji „etnografizmu” do postetnograficznego pluralizmu, „Lud” t. 95, 2011, s. 13-43, lit., sum. 

 

Buchowski, MichałInteligenci ignorują różnice, „Kultura Liberalna”. Społeczno-kulturalny tygodnik internetowy nr 141(38/2011) z 20 IX 2011. red. Jarosław Kuisz. ISSN 2081-027X, http://kulturaliberalna.pl/2011/09/19/buchowski-pilot-bielawska-ruszkiewicz-%E2%80%9Ety-wiesniaku%E2%80%9D-%E2%80%93-epitety-komplementy%E2%80%A6-iii/#1 

 

Buchowski, Michał, Komentarz do: Nigel Rapport, The liberal treatment of difference. An untimely meditation on culture and civilization, “Current Anthropology” t. 52, 2011, nr 5, s. 687-696; “Current Anthropology” t. 52, 2011, nr 5, s. 696-697. Chicago. The Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research. ISSN 0011-3204

 

Buchowski, MichałPeryferie wynalezione, “Kultura Liberalna” nr 152(49/2011) z 6 XII 2011 r. ISSN 2081-027X,http://kulturaliberalna.pl/2011/12/06/zarycki-lunden-buchowski-iwasiow-wymyslanie-granic/#3

 

Buchowski, MichałPolish ethnology in the periods of “early” and “late” socialism. From non-marxist orthodoxy top post-ethnographical pluralism, w: Sociology and ethnography in East-Central and South-East Europe. Scientific self-description in state socialist countries. Vorträge der Tagung des Collegium Carolinum in Bad Wiessee vom 20. bis 23. November 2008, red. Ulf Brunnbauer, Claudia Kraft, Martin Schulze Wessel, Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum t. 31, Műnchen: Oldenbourg Verlag, 2011, s. 147-172. ISBN 978-3-486-70461-7

 

Buchowski, MichałPost-socialist change as an attempted transformation of people. “Us” as “them” in a neoliberal ideology in Poland, w: From totalitarianism to democracy: twisted and unfinished road. On the 20th anniversary of the fall of communism in Eastern Europe, red. Stanisław Latek, Montreal: Polish Institute of Arts and Sciences in Canada, Polish Academy of Arts and Sciences, 2011, s. 67-83, abstract. ISBN 978-0-9868851-0-5

 

Buchowski, Michał, [wspólnie z Katarzyną Chlewińską], Tolerance of diversity in Polish schools: the case of Roma children and ethics classes, San Domenico di Fiesole: European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 2011, s. 1-40; http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/19801/ACCEPT_2011-14_WP3_Poland.pdf?sequence=1 

 

Buliński, TarzycjuszLudzie, zwierzęta i inne byty w świecie Indian Amazonii. Wstęp do perspektywizmu, w: Ludzie i nie-ludzie. Perspektywa socjologiczno-antropologiczna, red. Adriana Mica, Paweł Łuczeczko, Pszczółki: Wydawnictwo Orbis Exterior, 2011, s. 89-114, lit., nota o autorze, s. 397. ISBN 978-83-63133-00-9

 

Buliński, Tarzycjusz, Mariusz Kairski, Pytanie o teren w antropologii, w: Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej, UAM. Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 26, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011, s. 9-24, lit. ISSN 1230-8598, ISBN 978-83-232-2285-9

 

Buliński, Tarzycjusz, Mariusz Kairski [red.], Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej, UAM. Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 26, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011, ss. 240, abstrakt, noty o autorach. ISSN 1230-8598, ISBN 978-83-232-2285-9

 

Buliński, Tarzycjusz, Mariusz Kairski, Wiedza w antropologii. W poszukiwaniu nowego wymiaru badań terenowych, w: Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej, UAM. Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 26, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011, s. 291-333, lit. ISSN 1230-8598, ISBN 978-83-232-2285-9

 

Chwieduk, AgnieszkaAlmanachy, byki i relikwie, czyli tożsamość lokalna w pisarstwie francuskich etnologów, „Literatura Ludowa” 2011, nr 6(55), s. 57-70, sum. Red. Jolanta Ługowska. Wrocław. PTL, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. ISSN 0024-4708

 

Dohnal, Wojciech, Adam Pomieciński, Borne Sulinowo – antropologie „rodίcίho se” města, „Český Lid”. Etnologický Časopis – Ethnological Journal R. 98: 2011, nr 2, s. 191-206, lit., abstract. Red. Jiři Woitsch. Praga. Etnologický ústav AV ČR.

 

Jacek Bednarski, Dohnal Wojciech, Jacek Schmidt, Etnolog w Pleszewie, „Rocznik Pleszewski” t. 11, 2010 [druk] 2011, s. 215-224

 

Fabiś, PiotrDwie Durkheimowskie utopie, „Literatura Ludowa” 2011, nr 6(55), s. 19-27, sum. Red. Jolanta Ługowska. Wrocław. PTL, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. ISSN 0024-4708

 

Jasiewicz, Zbigniew„Moje życie naukowe można sprowadzić do próbowania kolejnego klucza z wielkiego pęku, który dała mi teoria poznania”. Odpowiedzi na pytania Zbigniewa Jasiewicza [Odpowiada Zofia Sokolewicz], „Lud” t. 95, 2011, s. 303-354

 

Jasiewicz, ZbigniewPoczątki polskiej etnologii i antropologii kulturowej (od końca XVIII wieku do roku 1918), Poznań: Wydawnictwo Instytutu im. Oskara Kolberga, 2011, ss. 288, bibl., indeks nazwisk i nazw, aneks, sum., rez., Prace Komitetu Nauk Etnologicznych PAN nr 15. ISBN 978-83-932586-0-4, ISBN 978-83-62298-27-3

 

Jasiewicz, Zbigniew, Status etniczny i narodowy Ukraińców w pracach polskich uczonych  i publicystów XIX i początków XX wieku. Jan Boudouin de Courtenay i inni, w: Ukraińcy. Historia i kultura, red. A. Kijas, Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 2011, s. 95-107.


Kabat, IrenaZofia Staszczak (1928-2011), „Lud” t. 95, 2011, s. 448-450

Kairski, MariuszOsoby Wielorakie. O sposobach bycia w wieloświecie Indian E’ñepá (Amazonia wenezuelska), w: W kręgu problemów ekologii kultury, red. Halina Chałacińska, Krzysztof Kropaczewski, UAM. Seria Badania Interdyscyplinarne nr 21, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011, s. 27-41. ISBN 978-83-232-2246-0, ISSN 1895-376X

 

Buliński, Tarzycjusz, Kairski MariuszPytanie o teren w antropologii, w: Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej, UAM. Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 26, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011, s. 9-24, lit. ISSN 1230-8598, ISBN 978-83-232-2285-9

 

Buliński, Tarzycjusz, Kairski Mariusz [red.], Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej, UAM. Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 26, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011, ss. 240, abstrakt, noty o autorach. ISSN 1230-8598, ISBN 978-83-232-2285-9

 

Buliński, Tarzycjusz, Kairski MariuszWiedza w antropologii. W poszukiwaniu nowego wymiaru badań terenowych, w: Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej, UAM. Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 26, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011, s. 291-333, lit. ISSN 1230-8598, ISBN 978-83-232-2285-9

 

Kuligowski, WaldemarAntropolog czytający Miłosza. Ekonomia inspiracji, w: Spotkanie z człowiekiem. Zaczynając od Czesława Miłosza, red. Grzegorz Dąbrowski, Barbara Dwilewicz, Kamila Piotrowiak, Wrocław: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011, s. 43-57, sum., rez. ISBN 978-83-930320-6-8

 

Kuligowski, Waldemar [rec.], Bardzo konkretne oblicze kultury [Lech M. Nijakowski, Pornografia: Historia, znaczenie, gatunki. – Warszawa: „Iskry”, 2010. – 498 s.]. – „Nowe Książki” 2011, nr 3/1105, s. 18-19. Red. T. Łubieński. Wydawca: Instytut Kultury. Warszawa. ISSN 0137-8562

 

Kuligowski, Waldemar [rec.], Bombaj, Oksford, Polska [Homi K. Bhabha, Miejsca kultury/przeł. z ang. T. Dobrogoszcz. – Kraków: Wydaw. UJ, 2010, 321 s.]. – „Nowe Książki” 2011, nr 4/1106, s. 52-53. Red. T. Łubieński. Warszawa. Wydawca: Instytut Kultury. ISSN 0137-8562

 

Kuligowski, WaldemarEtnologia lenkijoje: institucinė ir mokslo raida nuo 1910 metų iki šiandienos, „Lietuvos Etnologia”: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos [„Lithuanian Ethnology”: Studies in Social Anthropology and Ethnology] 2011, nr 11(20), s. 109-124, lit., abstrakt, sum. Red. Vytis Čiubrinskas. Wydawca: Lietuvos istorijas institutas. Wilno. ISSN 1392-4028

 

Kuligowski, WaldemarDefamiliaryzacja i inne praktyki antropologii bliskości, w: Tubylcy własnego świata. W stronę antropologii bliskości, red. Waldemar Kuligowski, PTL. Biblioteka Popularnonaukowa t. 15, Wrocław: PTL, 2011, s. 7-15. ISBN 978-83-87266-83-7, ISSN 0239-8974


Kuligowski, Waldemar [rec.] James, Deborah, Evie Plaice, and Christina Toren (eds.): Culture wars. Context, Models, and Anthropologists’ Accounts. New York: Berghahn Books, 2010, 220 pp. – “Anthropos” R. 106, 2011, nr 2, s. 681-682

Kuligowski, Waldemar [rec.], Karnawał polskiej prawicy [Rafał Pankowski, The populist radical right in Poland: The patriots, Routledge, London 2010]. – „Czas Kultury” R. 27: 2011, nr 6(165), s. 139-143. Red. Marek Wasilewski. Wydawca: Stowarzyszenie Czasu Kultury. Poznań. ISSN 0867-2148

 

Kuligowski, WaldemarKela memb, stringy a Kate Middleton. Komentáre k transformáciám tradície, „Kontexty kultúry a turizmu” R. 4, 2011, nr 1, s. 8-10, lit., abstr. Red. Ladislav Lenovský. Nitra. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. ISSN 1337-7760

 

Kuligowski, Waldemar, [rec.] Kto okłamał kanibali? [William Arens, Mit i ludożercy: antropologia i antropofagia/przeł. z ang. Włodzimierz Pessel; wstęp i red. nauk. Magdalena Radkowska-Walkowicz. – Warszawa: Wydawnictwa UW, 2011. – 255 s. – „Nowe Książki” 2011, nr 10/1112, s. 13-14. Red. Tomasz Łubieński. Warszawa. Wydawca: Instytut książki. ISSN 0137-8562

 

Kuligowski, Waldemar [rec.], Kultura na randce [Piotr Szarota, Anatomia randki, Warszawa: „Muza”, 2011. – 203 s.]. – „Nowe Książki” 2011, nr 9/1111, s. 32. Red. Tomasz Łubieński. Warszawa. Wydawca: Instytut Książki. ISSN 0137-8562.

 

Kuligowski, Waldemar [rec.] Mądrość słonia [Clifford Geertz, Po fakcie: dwa kraje, cztery dekady, jeden antropolog/przeł. z ang. Tomasz Tesznar. – Kraków: Wydaw. UJ, 2010. – 200 s.]. – „Nowe Książki” 2011, nr 8/1110, s. 18-19. Red. Tomasz Łubieński. Warszawa. Wydawca: Instytut Książki. ISSN 0137-8562

 

Kuligowski, Waldemar [rec.], Mit, pop, esej [Nowe mitologie, red. Jérome Garcin; przeł. z fran. Anna Kocot. – Kraków: Wyd. UJ, 2010. – 157 s.]. – „Nowe Książki” 2011, nr 1(1103), s. 68. Red. Tomasz Łubieński. Wydawca: Instytut Książki. ISSN 0137-8562

 

Kuligowski, WaldemarNacionalizam običnih ljudi. Etnicizacija muzičke tradicije na primeru Sabora u Guči, „Antropologija”. Časopis Instituta za etnologiju i antropologiju (IEA) Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, t. 11, 2011, nr 1, s. 67-84, abstrakt, sum. [przeł. z j. pol. Nikola F. Pavković] Belgrad. Wydawca: Filozofskog fakulteta Univerziteta u Belgradu. ISSN 1452-7243

 

Kuligowski, WaldemarNacjonalizm zwyczajnych ludzi. Etnicyzowanie tradycji muzycznej na przykładzie festiwalu w Gučy, „Slavia Meridionalis”. Studia Slavica et Balcanica t. 11, 2011, s. 157-171, sum. Red. tomu: Lilla Moroz-Grzelak, Grażyna Szwat-Gyłybowa. Warszawa. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy. ISSN 1233-6178

 

Kuligowski, WaldemarO transgresyjnej funkcji skandali, „Tematy z Szewskiej”: Skandal/Scandal 2011, nr 2(6), s. 135-138, sum. Wrocław. Red. Adam Paluch. ISSN 1898-3901

 

Kuligowski, WaldemarNacjonalizm i muzyka. Festiwal w Gucy jako zderzenie kultur, w: Dynamika akulturácie na etnickej hranici, red. Boris Michalik, Nitra: Filozofická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011, s. 164-173, lit., abstr. ISBN 978-80-8094-927-3

 

Kuligowski, Waldemar [red.], Tubylcy własnego świata. W stronę antropologii bliskości, red. Waldemar Kuligowski, PTL. Biblioteka Popularnonaukowa t. 15, Wrocław: PTL, 2011, ss. 199. ISBN 978-83-87266-83-7, ISSN 0239-8974

 

Main, IzabellaThe avant-garde of the Catholic Church? Catholic student groups at the Dominican Churches in Poznań and Krakow, Poland, “Social Compass”. International Review of Sociology of Religion. Revue Internationale de Sociologie de la Religion, t. 58, 2011, nr 1, s. 115-132, bibl., abstr. w j. ang. i fran. Red. Jean-Pierre Hiernaux. ISSN 0037-7686

 

Marciniak, KatarzynaDysfunkcjonalny obraz rodziny wiejskiej w Pamiętnikach chłopów z 1935 r., w: Wartość i dobro rodziny, red. Jarosław Jęczeń, Marian Z. Stepulak, KUL. Centrum Badań nad Rodziną t. 5, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011, s. 299-306. ISBN 978-83-7702-260-3

 

Pełczyński, GrzegorzBracia Mackiewiczowie, “Znad Wilii” R. 23: 2011, nr 1(45), s. 55-61, fot. Wilno. Red. Romuald Mieczkowski. Wydawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury „Znad Wilii”. ISSN 1392-9712

 

Pełczyński, GrzegorzEwangeliczni chrześcijanie-baptyści w Rosji i Związku Radzieckim, „Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne” t. 4, 2011, nr 3, s. 75-97, abstr. Red. Wojciech Wrzosek. Oficyna Wydawnicza Epigram.Bydgoszcz. ISSN 2082-0860

 

Pełczyński, GrzegorzOrmianie polscy jako wspólnota subetniczna, w: Etnologiczne i antropologiczne obrazy świata – konteksty i interpretacje. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Kłodnickiemu w 70. rocznicę urodzin, red. Halina Rusek, Agnieszka Pieńczak, Cieszyn-Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2011, s. 179-187, bibl., nota o autorze.ISBN 978-83-60431-62-7

 

Pełczyński, GrzegorzRestauracja Kresowa, Kraków: Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne, 2011, ss. 179. ISBN 978-83-927161-2-9

 

Pełczyński, GrzegorzWspólnoty ewangeliczne w Polsce w latach 1945-1956, w: Społeczeństwo PRL. Historia. Kultura. Pamięć t. I: Historia, red. Stanisław Jankowiak, Dorota Skotarczak, Izabela Skórzyńska, Publikacje Instytutu Historii nr 94, Poznań: Instytut Historii UAM, 2011, s. 203-210, tab. ISBN 978-83-89407-77-1


Pełczyński, GrzegorzWyjątkowość chrześcijaństwa według Réné Girarda, „Literatura Ludowa” 2011, nr 6(55), s. 37-44, sum. Red. Jolanta Ługowska. Wrocław. PTL, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. ISSN 0024-4708

Penkala-Gawęcka, Danuta [red.], „Lud” t. 95, 2011, ss. 467

Penkala-Gawęcka, DanutaSome complementary medicines in post-soviet Kazakhstan as conveyers of meaning and manifestations of values, “Curare”. Zeitschrift fűr Medizinethnologie. Journal of Medical Anthropology t. 34, 2011, z. 1+2: New trends in ethnobotany and ethnopharmacology. Selected contributions of the 6th Colloquium of ESE/20th Conference of AGEM, 8-10 November 2007, Leipzig, red. Ekkehard Schrőder, s. 29-35, lit., abstr. w j. ang., abstr. w j. niem. Berlin. ISSN 0344-8622

 

Pobłocki, KacperAntropologia miasta - urbanizacja, przestrzeń i relacje społeczne, „Lud” t. 95, 2011, s. 69-91, lit., sum. 

 

Pobłocki, KacperPrawo do miasta i ruralizacja świadomości w powojennej Polsce, w: O miejskiej sferze publicznej. Obywatelskość i konflikty o przestrzeń, red. Marek Nowak, Przemysław Pluciński, Teoria i Praktyka t. 1, Kraków: Korporacja Halart, 2011, s. 129-146, nota o autorze. ISBN 978-83-62574-15-5

 

Dohnal, Wojciech, Adam PomiecińskiBorne Sulinowo – antropologie „rodίcίho se” města, „Český Lid”. Etnologický Časopis – Ethnological Journal R. 98: 2011, nr 2, s. 191-206, lit., abstract. Red. Jiři Woitsch. Praga. Etnologický ústav AV ČR.

 

Pomieciński, AdamCyberpunk: Pomiędzy technologią a kontrkulturą, „Świat Tekstów”. Rocznik Słupski t. 9, 2011, s. 205-213, sum. Słupsk. Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej. ISSN 2083-4721

 

Pomieciński, AdamMichel Leiris: Etnologia jak literatura, literatura jak etnologia, „Literatura Ludowa” 2011, nr 6(55), s. 29-36, sum. Red. Jolanta Ługowska. Wrocław. PTL, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. ISSN 0024-4708

 

Posern-Zieliński, AleksanderKoncepcja diaspory I problemy jej aplikacji do badań środowisk „polonijnych”, w: Polacy poza granicami kraju u progu XX wieku. Różne oblicza polskiej tożsamości, red. Małgorzata Michalska, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 52, Wrocław: PTL, Uniwersytet Wrocławski, 2011, s. 23-34, sum. ISBN 978-83-87266-93-6, ISSN 0066-6858


Posern-Zieliński, AleksanderMaria Paradowska (1932-2011), „Lud” t. 95, 2011, s. 439-445

Schmidt, JacekBorne Sulinowo – budowanie nowej społeczności w postsowieckiej przestrzeni miejskiej, w: Etnologiczne i antropologiczne obrazy świata – konteksty i interpretacje. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Kłodnickiemu w 70. rocznicę urodzin, red. Halina Rusek, Agnieszka Pieńczak, Cieszyn-Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2011, s. 230-241, fot., bibl., nota o autorze. ISBN 978-83-60431-62-7

 

Jacek Bednarski, Wojciech Dohnal, Schmidt JacekEtnolog w Pleszewie, „Rocznik Pleszewski” t. 11, 2010 [druk] 2011, s. 215-224

 

Schmidt, Jacek, Brzezińska, Anna W., Kultura zmienia życie. Społeczne aspekty projektów kulturalnych w Wielkopolsce, w: Strategicznie o kulturze w regionie. Program rozwoju kultury w Wielkopolsce, red. Jacek Sójka, Marcin Poprawski, Przemysław Kieliszewski, UAM. Człowiek i Społeczeństwo t. 32, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011, s. 73-80. Red. serii: Grzegorz Dziamski. ISBN 978-83-232-2331-3, ISSN 0239-3271

 

Stanisz, AgataEmocje i intymność w antropologicznym procesie badawczym. Problemy z tożsamościami, w: Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej, UAM. Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 26, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011, s. 181-208, lit. ISSN 1230-8598, ISBN 978-83-232-2285-9

 

Szyfer, Anna [rec.], Barbara Bazielich [red.] Ludowe tradycje. Dziedzictwo kulturowe ludności rodzimej w granicach województwa śląskiego, Wrocław, Katowice: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Muzeum Śląskie 2009. – Lud” t. 95, 2011, s. 364-368

 

Vorbrich, RyszardPigmeje Baka – polityka i władza w społeczeństwie bez państwa, czyli o ograniczeniach klasycznych koncepcji polityki, w: Europejczycy. Afrykanie. Inni. Studia ofiarowane Profesorowi Michałowi Tymowskiemu, red. Bronisław Nowak, Mirosław Nagielski, Jerzy Pysiak, Warszawa: Wydawnictwa UW, 2011, s. 413-424, fot. ISBN 978-83-235-0800-7

 

Vorbrich, RyszardSpołeczeństwo segmentarne. Europejska konceptualizacja czy rzeczywistość Neurów, w: Etnologiczne i antropologiczne obrazy świata – konteksty i interpretacje. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Kłodnickiemu w 70. rocznicę urodzin, red. Halina Rusek, Agnieszka Pieńczak, Cieszyn-Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2011, s. 208-218, rys., bibl., nota o autorze. ISBN 978-83-60431-62-7

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne