Bloch, NataliaCudzoziemcy spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w świetle danych statystycznych, w: Od gości do sąsiadów. Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej, red. Natalia Bloch, Elżbieta M. Goździak, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2010, s. 29-56, ISBN 978-83-904784-6-3

 

Bloch, NataliaCzy jakożerca możę zostać wegetarianinem? Globalny dyskurs praw zwierząt jako „tradycja wynaleziona” w diasporze tybetańskiej, w: Antropologiczne spojrzenie na globalizację, red. Aleksander Posern-Zieliński, „Lud” t. 94, 2010, s. 121-141, lit., sum. 

 

Bloch, Natalia [wspólnie z: Marcin Gawrycki], Kuba, Warszawa: Wydawnictwo Trio, 2010, ss. 631, indeks osób. ISSN 1734-7939, ISBN 978-83-7436-241-2 

 

Bloch, Natalia [wspólnie z: Elżbieta M. Goździak] [red.], Od gości do sąsiadów. Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej, red. Natalia Bloch, Elżbieta M. Goździak, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2010, ss. 262, ISBN 978-83-904784-6-3 

 

Bloch, Natalia, Poznańscy cudzoziemcy – czy potrafimy ich policzyć?, „Przegląd Wielkopolski”. Kultura/Historia/Ekorozwój/Turystyka R. 24: 2010, nr 4(90), s. 23-41, sum. Poznań. Red. Stanisław Słopień. Wydawca: Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne. ISSN 0860-7540

 

Bloch, NataliaProjekt: idea, cele, metody, w: Od gości do sąsiadów. Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej, red. Natalia Bloch, Elżbieta M. Goździak, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2010, s. 11-19, ISBN 978-83-904784-6-3

 

Brzezińska, Anna WeronikaCmentarz jedenastu wsi w Cyganku jako przykład dobrej praktyki ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego, w: Sztuka cmentarzy w XIX i XX wieku, red. Anna Sylwia Czyż, Bartłomiej Gutowski, Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2010, s. 237-247, fot. ISBN 978-83-7072-626-3.

 

Brzezińska, Anna W., Katarzyna Linda, Dziedzictwo kulturowe regionu – projekty z zakresu edukacji regionalnej i dziedzictwa kulturowego, w: Edukacja kulturowa: Społeczność-aktywizacja-uczenie się, red. Anna W. Brzezińska, Aleksandra Hulewska, Justyna Słomska-Nowak, Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”, 2010, s. 187-202, lit. ISBN 978-83-87708-74-0

 

Brzezińska, Anna W. [wspólnie z: Aleksandra Hulewska, Justyna Słomska-Nowak] [red.] Edukacja kulturowa: Społeczność-aktywizacja-uczenie się, red. Anna W. Brzezińska, Aleksandra Hulewska, Justyna Słomska-Nowak, Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”, 2010, ss. 245, lit. ISBN 978-83-87708-74-0

 

Brzezińska, Anna W.Kultura regionalna Kociewia i jej upowszechnianie, w: Księga pamiątkowa III Kongresu Kociewskiego, red. Mirosław Kalkowski, Starogard Gdański: Urząd Miasta, 2010, s. 152-154

Brzezińska, Anna W.Kurpiowski rok cały…, w: Leluje i bursztyny, czyli sztuka kurpiowska. Wystawa czasowa, 22 sierpnia-10 października 2010, Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 2010, s. 7-11, lit. ISBN 978-83-86624-72-0 

 

Brzezińska Anna W., Na tropie lokalnych historii, [w:] Zachować podcień. Zapisane w krajobrazie i pamięci, red. Anna Weronika Brzezińska, Joanna Poczobut, Gdańsk-Pruszcz Gdański: Wydawnictwo Jasne, Nadbałtyckie Centrum Kultury, 2010, s. 31-36. ISBN 978-83-61508-11-3

 

Brzezińska, Anna, W.Rola społeczności lokalnej w kreowaniu współczesnej kultury regionalnej, „Twórczość Ludowa”. Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych, R. 25: 2010, nr 1-2(69), s. 17-21. Wydawca ZG STL. Red. Jan Adamowski. Lublin.

 

Brzezińska, Anna W.Wakacje z koronką. Oferta kształcenia w zakresie rękodzieła (wybrane przykłady), w: Handmade. Praca rąk w postindustrialnej rzeczywistości, red. Marek Krajewski, Seria Design, Warszawa: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, 2010, s. 272-278, bibl. ISBN 978-83-62418-01-5

 

Brzezińska, Anna W. [wspólnie z: Joanna Matejczyk], Trening twórczości jako propozycja kształcenia liderów w społecznościach regionalnych, w: Edukacja kulturowa: Społeczność-aktywizacja-uczenie się, red. Anna W. Brzezińska, Aleksandra Hulewska, Justyna Słomska-Nowak, Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”, 2010, s. 163-185, lit. ISBN 978-83-87708-74-0

 

Brzezińska, Anna W., [wspólnie z: Justyna Borucka], Zachować podcień. Interdyscyplinarne Warsztaty Żuławskie (badania etnologiczno-architektoniczne), „Rocznik Żuławski” 2009 [druk] 2010, s. 44-45. Nowy Dwór Gdański. Wydawca: Stowarzyszenie miłośników Nowego Dworu Gdańskiego – Klub Nowodworski. ISSN 2080-49-97, ISBN 97-883911771-7-4

 

Brzezińska, Anna W. [wspólnie z: Joanna Poczobut] [red.], Zachować podcień. Zapisane w krajobrazie i pamięci, red. Anna Weronika Brzezińska, Joanna Poczobut, Gdańsk-Pruszcz Gdański: Wydawnictwo Jasne, Nadbałtyckie Centrum Kultury, 2010, ss. 212, bibl. ISBN 978-83-61508-11-3

Buchowski, MichałAntropologia społeczna Edmunda Leacha: między funkcjonalizmem a strukturalizmem. Przedmowa do wydania polskiego, w: Edmund Leach, Kultura i komunikowanie. Logika powiązań symbolicznych. Wprowadzenie do analizy strukturalnej w antropologii społecznej, tłum. i przedmowa M.B., Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 2010, s. VII-XXXIX, bibl. ISBN 978-83-01-16475-1

 

Buchowski, MichałClass(oss)ification et résistance sociale dans la Pologne neoliberale, “Ethnologie française” R. XL, 2010, nr 2: Pologne. Polska. Après le communisme, s. 223-234, bibl., res., abstr., Zus., stresz., tłum. L. Dyevre. Red. Martine Segalen. Odpowiedzialny naukowo za tom Michał Buchowski przy współpracy Agnieszki Chwieduk. ISBN 978-2-13-057935-9, ISSN 0046-2616

 

Buchowski, MichałCzy antropologia powinna być antyokultystyczna, apolityczna i pansemiotyczna? Kilka uwag na marginesie książki Marcina Brockiego „Antropologia. Literatura-dialog-przekład”, „Lud” t. 94, 2010, s. 377-385, lit.

Buchowski, Michał [tłum.], Edmund Leach, Kultura i komunikowanie. Logika powiązań symbolicznych. Wprowadzenie do analizy strukturalnej w antropologii społecznej, tłum. i przedmowa M.B., Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 2010, ss. 142., bibl. ISBN 978-83-01-16475-1

Buchowski, MichałFamily in Europe: urban and rural contexts compared, w: Family, kinship and state in contemporary Europe, t. 3: Perspectives on theory and policy, red. Patrick Heady, Martin Kohli, Frankfurt/New York: Campus Verlag, 2010, s. 295-313, bibl. ISBN 978-3-593-38963-9

 

 
Buchowski, MichałIntroduction. L’anthropologie polonaise: état des lieux, “Ethnologie française” R. XL, 2010, nr 2: Pologne. Polska. Après le communisme, s. 199-211, bibl., tłum. z ang. S. Muller. ISBN 978-2-13-057935-9, ISSN 0046-2616

 

Buchowski, Michał [rec.], Jacek Schmidt, Nowe tożsamości w czasach transformacji europejskich. Imigranci z Polski w Niemczech, Poznań: Wydawnictwo NEWS-Witold Nowak 2009, tab., rys., ISBN 978-83-928480-0-4. – „Lud” t. 94, 2010, s. 449-453, lit.

 

Buchowski, Michał [wspólnie z: Agata Stanisz], Kinship and social security in Poznań, w: Three Polish localities, w: Family, kinship and state in contemporary
Europe, t. 2: The view from below: nineteen localities, red. Patrick Heady, Peter Schweizer, Frankfurt/New York: Campus Verlag, 2010, s. 335-351, bibl. ISBN 978-3-593-38962-2

 

Buchowski, Michał„Migracje nasze powszednie…”, a państwo oraz ich konteksty społeczne i kulturowe, „Przegląd Wielkopolski”. Kultura/Historia/Ekorozwój/Turystyka R. 24: 2010, nr 4(90), s. 3-11, sum. Poznań. Red. Stanisław Słopień. Wydawca: Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne. ISSN 0860-7540

 

Buchowski, Michał„Nie rzucim ziemi skąd nasz ród”. Polish contemporary discourses about soil and nation, w: The post-communist condition. Public and private discourses of transformation, red. Aleksandra Galasińska, Dariusz Galasiński, Discourse Approaches to Politics, Society and Culture (DAPSAC) t. 37, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2010, s. 23-45, aneks, bibl. ISSN 1569-9463,v.37; ISBN 978-90-272-0628-2

 

Buchowski, MichałPolskie dyskursy o krwi, ziemi i narodzie, w: Antropologia polityki i polityka w antropologii, red. Mirosława Drozd-Piasecka, Aleksander Posern-Zieliński, Warszawa: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2010, s. 41-64, aneks, lit. ISBN 978-83-89499-67-7

 

 
Buchowski, MichałPrzedmowa, w: Od gości do sąsiadów. Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej, red. Natalia Bloch, Elżbieta M. Goździak, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2010, s. 9-10. ISBN 978-83-904784-6-3

 

Buchowski, Michał [wspólnie z: Izabela Kołbon, Agata Stanisz], Some aspects of family life in Dziekanowice: an ethnographic account, w: Family, kinship and state in contemporary Europe, t. 2: The view from below: nineteen localities, red. Patrick Heady, Peter Schweizer, Frankfurt/New York: Campus Verlag, 2010, s. 352-368, bibl. ISBN 978-3-593-38962-2 

 


Buchowski, Michał, Katarzyna Chlewińska, Tolerance and cultural diversity discourses in Poland, [Florence]: European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 2010, s. 1-43; BackgroundreportPoland.pdf


Chwieduk, Agnieszka
Cudzoziemcy są wśród nas. Prezentacja projektu badań poznańskich, „Przegląd Wielkopolski”. Kultura/Historia/Ekorozwój/Turystyka R. 24: 2010, nr 4(90), s. 18-22, sum. Poznań. Red. Stanisław Słopień. Wydawca: Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne. ISSN 0860-7540

 
Chwieduk, AgnieszkaGlobalizacja a tożsamość zbiorowa. Pomiędzy tekstem a praktyką badawczą, w: Antropologiczne spojrzenie na globalizację, red. Aleksander Posern-Zieliński, „Lud” t. 94, 2010, s. 73-86, lit., sum.

 

Chwieduk, AgnieszkaNote de terrain. L’anthropologue et l’agence matrimoniale: une metamorphose, “Ethnologie française” R. XL, 2010, nr 2: Pologne. Polska. Après le communisme, s. 267-272, bibl., res., abstr., Zus., stresz. ISBN 978-2-13-057935-9, ISSN 0046-2616

 
Dohnal, WojciechAntropologia polityczna – w poszukiwaniu tożsamości dyscypliny, w: Antropologia polityki i polityka w antropologii, red. Mirosława Drozd-Piasecka, Aleksander Posern-Zieliński, Warszawa: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2010, s.7-24, lit. ISBN 978-83-89499-67-7

 

Dohnal, WojciechGlobalne miasta i ich mieszkańcy. Perspektywa antropologiczna, w: Antropologiczne spojrzenie na globalizację, red. Aleksander Posern-Zieliński, „Lud” t. 94, 2010, s. 47-58, lit., sum.

 

Dohnal, Wojciech [rec.], Krzysztof Nawratek, Miasto jako idea polityczna, Kraków: Korporacja Ha!art. 2008, ss. 230, ISBN 978-83-89911-47-6. – „Lud” t. 94, 2010, s. 418-422

 

Dohnal, WojciechPlemienność naszych czasów, w: Kulturofilia jest legalna!, wstęp Marek Wasilewski, Biblioteka „Czasu Kultury” t. 39, [Poznań]: Stowarzyszenie Czasu Kultury, 2010, s. 54-63 [Przedruk za: „Czas Kultury” R. 23: 2007, nr 4-5 (139-140), s. 12-18]


Fabiś, PiotrDurkheima historia osobista i prawa historii, „Lud” t. 94, 2010, s. 387-395, lit.

Jasiewicz, ZbigniewAntropologia kulturowa/etnologia wobec dwoistości globalizacji. Globalizacja jako element świata zobiektywizowanego i globalizm jako ideologia, w: Antropologiczne spojrzenie na globalizację, red. Aleksander Posern-Zieliński, „Lud” t. 94, 2010, s. 15-23, lit., sum. 

 

Jasiewicz, Zbigniew [rec.], Dagnosław Demski, Obrazy hinduizmu. Kultura i religia oczami radżputów i pasterzy, Biblioteka Etnografii Polskiej nr 57(58), Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN 2007, ss. 340, il., mapy, tab., ISBN 83-89499-46-2. – „Lud” t. 94, 2010, s. 442-445

 

Jasiewicz, Zbigniew [rec.], Janusz Barański, Świat rzeczy. Zarys antropologiczny, seria Antropologia, Kraków: Wydawnictwo UJ 2007, ss. 376, ISBN 83-23322-93-1. – „Lud” t. 94, 2010, s. 413-418, lit.

 

Jasiewicz, ZbigniewKultura białoruskich społeczności wiejskich w polskich pracach z początków XIX wieku i ich znaczenie dla polskiej i białoruskiej etnologii, w: Białorusini – historia i kultura, Sesja naukowa, Szreniawa, 25-26 czerwca 2010, red. Jan Jurkiewicz, Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 2010, s. 7-17, bibl. ISBN 978-83-86624-73-7 

 

Jasiewicz, Zbigniew [rec.], Łukasz Smyrski, Ajdyn znaczy księżyc. Narody południowej Syberii, warszawa: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Wydawnictwo DiG, 2008, ss. 216, fot., ISBN 978-83-7181-560-7. – „Lud” t. 94, 2010, s. 437-441

 

Jasiewicz, ZbigniewNiepublikowana monografia Dmitrija Zielenina „Naród polski”, „Przegląd Wschodni” t. 11, 2010, z. 1(41), s. 125-143. Red. Jan Malicki. ISSN 0867-5929

 

Jasiewicz, ZbigniewPoczątki etnologii/antropologii kulturowej w Polsce. Poszukiwanie nazw dla zainteresowań badawczych i rodzącej się dyscypliny, w: Antropolog wobec współczesności. Tom w darze Profesor Annie Zadrożyńskiej, red. Anna Malewska-Szałygin, Magdalena Radkowska-Walkowicz, Warszawa: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, 2010, s. 36-51, bibl., ISBN 83-913492-6-8

 

Jasiewicz, Zbigniew, Pol’ska etnologija. Miż etnografieju ta kul’turnoju antropologieju, w: Suczasna zarubieżna etnologia. Antologija t. 1, red. G. Skripnik, Kiiw: NAN Ukraini, IMFE im. M. Rilskogo, 2010, s. 756-769.

 

Jasiewicz, ZbigniewStudia nad literaturą ludową, etnografia, etnologia, antropologia. Kierunki zainteresowań kształtującej się w połowie XIX wieku polskiej etnologii/antropologii kulturowej, „Lud” t. 94, 2010 s. 191-220, lit., sum. 

 

Jasiewicz, Zbigniew [rec.], Urszula Lehr, U schyłku życia. Starość mieszkańców wsi Beskidu Śląskiego i Podhala, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, 2007, ss. 351, il., mapy, tab., ISBN 83-89499-31-2. – „Lud” t. 94, 2010, s. 465-468

 

Kairski, Mariusz [wspólnie z: Chyc, Paweł, Łukasz Krokoszyński, Iwona Stoińska-Kairska], Studio antropológico. Para crear la propuesta de la reserva territorial Yavarί-Mirίm (Loreto), Poznań-Lima: UAM-AIDESP, 2010, ss. 150, bibl., mapa, aneks. ISBN 978-83-62490-02-8

 


Kuligowski, WaldemarAntropologia literatury z punktu widzenia antropologii kulturowej, w: Jaka antropologia literatury jest dzisiaj możliwa?, red. Przemysław Czapliński, Anna Legeżyńska, Marcin Telicki, Biblioteka Literacka „Poznańskich Studiów Polonistycznych” t. 57, Poznań: Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, 2010, s. 85-100. ISSN 14279118, ISBN 978-83-61573-16-6

 

Kuligowski, Waldemar [rec.], Collins, Samuel Gerald: All Tomorrow’s Cultures. Anthropological Engagements with the Future. New York: Berghahn Books, 2008. 140 pp. – “Anthropos” R. 105: 2010, nr 1, s. 623

 

Kuligowski, WaldemarCzy może istnieć wiele nowoczesności? „Ludy zaświadczające” wobec globalnego kapitalizmu, w: Różne kultury, różne globalizacje, red. Waldemar Kuligowski, Adam Pomieciński, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2010, s. 15-30. ISBN 978-83-7177-629-8

 

Kuligowski, WaldemarEtniczność w internetowej ekumenie. Czy możliwa jest solidarność cyfrowa?, w: Antropologiczne spojrzenie na globalizację, red. Aleksander Posern-Zieliński, „Lud” t. 94, 2010, s. 59-72, lit., sum.

 

Kuligowski, WaldemarFlows and spaces. Anthropological view on identities in a global world, “Ethnologia Polona” t. 27, 2006 [druk] 2010, s. 67-74, lit., abstract 

 

Kuligowski, Waldemar [rec.], Getto w twierdzy Europy [Goran Vojnović, Czefurzy raus, przeł. Tomasz Łukaszewicz, Wydawnictwo Międzymorze, Gdańsk 2010]. – „Czas Kultury” R. XXVI, 2010, nr 2(155), s. 126-130. Red. Marek Wasilewski. Poznań. Wydawca: Stowarzyszenie Czasu Kultury. ISSN 0867-2148

 
Kuligowski, Waldemar [rec.], Ile ludobójstw, ile obozów zagłady? [Sven Lindqvist, Wytępić całe to bydło, przeł. Milena Haykowska, Wyd. W.A.B., seria „Terra Incognita”, Warszawa 2009]. – „Czas Kulturz” R. 26: 2010, nr 3(156), s. 148-151. Poznań. Red. Marek Wasilewski. Wydawca: Stowarzyszenie Czasu Kultury. ISSN 0867-2148

 

Kuligowski, WaldemarJak skutecznie kłamać. Z W. Kuligowskim rozmawiała Elwira Białek, Poznań: Kurpisz Publishing House, 2010, ss. 72. ISBN 978-83-61855-30-9

 

Kuligowski, Waldemar [rec.], Lekcja dla kulturowych moralistów [Umberto Eco, Apokaliptyce i dostosowani: komunikacja masowa a teorie kultury masowej/przeł. z wł. Piotr Salwa. – Warszawa: „W.A.B.”, 2010. – 555 s.]. – „Nowe Książki” 2010, nr 7/1097, s. 25. Red. Tomasz Łubieński. Warszawa. Wydawca: Instytut Książki. ISSN 0137-8562

 

Kuligowski, WaldemarLudowa – masowa – popularna. Antropologiczne rozróżnienie typów kultury, w: Między kulturą ludową a masową. Historia, teraźniejszość i perspektywy badań, red. nauk. Teresa Smolińska, Kraków-Opole: Wydawnictwo << scriptum>>, 2010, s. 139-158, lit., sum. ISBN 978-83-60163-56-6

 

Kuligowski, Waldemar [rec.], Miłość nie wszystko wybacza [Jerzy Besala, Miłość i strach: dzieje uczuć kobiet i mężczyzn. T.1. Poznań: „Zysk i S-ka”, 2010.- 491 s.]. – „Nowe Książki” 2010, nr 6/1096, s. 19-20. Red. Tomasz Łubieński. Warszawa. ISSN 0137-8562 

 

Kuligowski, WaldemarMiłość w czasach ponowoczesnych, w: Kulturofilia jest legalna!, wstęp Marek Wasilewski, Biblioteka „Czasu Kultury” t. 39, [Poznań]: Stowarzyszenie Czasu Kultury, 2010, s. 176-187 [Przedruk za: „Czas Kultury” R. 19: 2003, nr 1 (112), s. 16-26]

 

Kuligowski, Waldemar [rec.], Muzyka, jaką nam odradzano [Andrzej Bieńkowski, 1000 kilometrów muzyki, Warszawa-Kijów-Warszawa: Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, 2009, s. 295]. – „Nowe Książki” 2010, nr 4/1094, s. 43-44. Red. Tomasz Łubieński. Warszawa. ISSN 0137-8562

 

Kuligowski, Waldemar [red.], Nowe języki. Studia z zakresu kreolizacji języków i kultur, red. Waldemar Kuligowski, PTL. Prace Etnologiczne t. 23, Wrocław: PTL, 2010, ss.111. ISBN 978-83-87266-33-2, ISSN 0239-6726

 

Kuligowski, WaldemarNowe języki w transnarodowym świecie, w: Nowe języki. Studia z zakresu kreolizacji języków i kultur, red. Waldemar Kuligowski, PTL. Prace Etnologiczne t. 23, Wrocław: PTL, 2010, s. 13-22. ISBN 978-83-87266-33-2, ISSN 0239-6726

 

Kuligowski, Waldemar [rec.], Obrazy w służbie nauki [Sarah Pink, Etnografia wizualna: obrazy, media i przedstawienie w badaniach/przeł. z ang. Maria Skiba.- Kraków: Wydawnictwo UJ.- 297s.]. – „Nowe Ksiązki” 2010, nr 5/1095, s. 23. Red. Tomasz Łubieński. Warszawa. ISSN 0137-8562

 

Kuligowski, WaldemarPogo w klatce, „Czas Kultury” R. 26: 2010, nr 4(157), s. 119-122, fot. Poznań. Red. Marek Wasilewski. Wydawca: Stowarzyszenie Czasu Kultury. ISSN 0867-2148

 

Kuligowski, Waldemar [rec.], Przymiarka do filozofii lalek [Victoria Nelson, Sekretne życie lalek/przeł. z ang. Anna Kowalcze-Pawlik. - Kraków: TAiWPN „Universitas”, 2009, s. XIV, 387]. – „Nowe Książki” 2010, nr 3/1093, s. 41-43. Red. Tomasz Łubieński. Warszawa, ISSN 0137-8562

 

Kuligowski, WaldemarRozsypany archipelag, „Tygodnik Powszechny” nr 42(3197), 17 X 2010, s. 3-4. Red. Adam Boniecki. Kraków. ISSN 0041-4808

 

Kuligowski, Waldemar, Adam Pomieciński [red.] Różne kultury, różne globalizacje, red. Waldemar Kuligowski, Adam Pomieciński, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2010, ss. 188. ISBN 978-83-7177-629-8

 

Kuligowski, WaldemarSőtét alteregó. Van-e Lengyelorságnak nagyhatalmi őrőksége?, “Buksz” R. 22: 2010, nr 3, s. 289-291. Budapeszt.

 

Kuligowski, Waldemar, Adam Pomieciński, Wprowadzenie. Dlaczego globalne jest zawsze lokalne?, w: Różne kultury, różne globalizacje, red. Waldemar Kuligowski, Adam Pomieciński, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2010, s. 7-14. ISBN 978-83-7177-629-8

 

Kuligowski, WaldemarZłe miasta/Bad cities, „Take me” 2010, VIII-IX, nr 06, s. 85-90. Poznań. ISSN 2080-6205

 

Kuligowski, Waldemar [rec.] Żebyś wiedział, co przeżyłeś [Victor Turner, Proces rytualny: struktura i antystruktura/przeł. z ang. Ewa Dżurak; wstępem opatrzyła Joanna Tokarska-Bakir. – Warszawa: PIW, 2010. – 200 s.]. – „Nowe Książki” 2010, nr 9/1099, s. 19. Red. Tomasz Łubieński. Warszawa. Wydawca: Instytut Książki; ISSN 0137-8562

Marciniak, KatarzynaOblicza wielkopolskiego pielgrzymowania. Studium etnologiczne na przykładzie sanktuariów maryjnych, UAM. Seria Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 25, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2010, ss. 320, bibl., fot., sum. ISBN 978-83-232-2168-5, ISSN 1230-8598


Pełczyński, GrzegorzKresy ewangeliczne, “Goniec Kresowy”. Pismo Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna w Białymstoku, 2010, nr 2(63), s. 16-17. Białystok. Red. Aleksander Miśkiewicz. ISSN 1234-2408

 

Pełczyński, GrzegorzOrmianie, w: Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej, red. Stefan Dudra, Bernadetta Nitschke, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS, 2010, s. 195-207. ISBN 978-83-7688-023-5

 

Pełczyński, GrzegorzOrmiańska mniejszość narodowa w Polsce, w: Konferencja „Spis podróżny. Polacy Ormianie, Ormianie w Polsce” , [red. Monika Maciejewska, Longin Graczyk], Bydgoszcz: Fundacja Ari Ari, 2010, s. 13-16. ISBN 978-83-62850-0006

 

Pełczyński, Grzegorz„Sami swoi”, czyli naród, w: Europa-Slavia-Germania. Hermeneutyka pogranicza, red. M.J. Dudziak, Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2010, s. 83-86. ISBN 978-83-89682-83-4


Penkala-Gawęcka, Danuta[red.], „ Lud” t. 94, 2010, ss. 534.

Penkala-Gawęcka, Danuta„Maladies populaires” et médecine complémentaire en Cachoubie, “Ethnologie française” R. XL, 2010, nr 2: Pologne. Polska. Après le communisme, s. 295-304, bibl., res., abstr., Zus., stresz., tłum. L. Dyevre. ISBN 978-2-13-057935-9, ISSN 0046-2616

 

Penkala-Gawęcka, DanutaMikropolityka etniczności. Obchody wiosennego święta Nauryz w postsowieckim Kazachstanie, „Etnografia Polska” t. 53, 2009 [druk] 2010, z. 1-2, s. 5-19, lit. sum. ISSN 0071-1861

 

Penkala-Gawęcka, Danuta [red.], Nie czas chorować? Zdrowie, choroba i leczenie w perspektywie antropologii medycznej, red. Danuta Penkala-Gawęcka, Poznań: Biblioteka Telgte, 2010, ss. 204, noty o autorach. ISBN 978-83-61845-05-8

 

Penkala-Gawęcka, DanutaO globalizacji i glokalizacji biomedycyny – na przykładzie Kazachstanu, w: Antropologiczne spojrzenie na globalizację, red. Aleksander Posern-Zieliński, „Lud” t. 94, 2010, s. 107-120. lit., sum.

 

Penkala-Gawęcka, DanutaPluralizm medyczny w perspektywie antropologicznej, w: Nie czas chorować? Zdrowie, choroba i leczenie w perspektywie antropologii medycznej, red. Danuta Penkala-Gawęcka, Poznań: Biblioteka Telgte, 2010, s. 21-36, lit., fot., sum., s. 198. ISBN 978-83-61845-05-8

 

Penkala-Gawęcka, DanutaUzdrawianie duchowe a tożsamość muzułmanina we współczesnym Kazachstanie, w: Pluralizm kulturowy i religijny współczesnego świata. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Henrykowi Zimoniowi SVD w 70. rocznicę, red. Zdzisław Kupisiński SVD, Stanisław Grodź SVD, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010, s. 457-469. ISBN 978-83-7702-105-7

 

Penkala-Gawęcka, Danuta [rec.], Włodzimierz Piątkowski, Lecznictwo niemedyczne w Polsce. Tradycja i współczesność. Analiza zjawiska z perspektywy socjologii i choroby, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2008, ss. 397, ISBN 978-83-227-2902-1. – „Lud” t. 94, 2010, s. 456-461, lit.

 

Penkala-Gawęcka, DanutaWprowadzenie, w: Nie czas chorować? Zdrowie, choroba i leczenie w perspektywie antropologii medycznej, red. Danuta Penkala-Gawęcka, Poznań: Biblioteka Telgte, 2010, s. 9-17. ISBN 978-83-61845-05-8

 

Pobłocki, Kacper [wspólnie z: Lech Mergler], Nic o nas bez nas: polityka skali a demokracja miejska, „Res Publica Nowa” R. 23: 2010, nr 11-12 (201-202), s. 6-14. Wydawca: Wojciech Przybylski, Fundacja Res Publica im. H. Krzeczkowskiego. Warszawa. ISSN 1230-215-5

 

Pomieciński, AdamAlterglobalizm i globalizacja, w: Różne kultury, różne globalizacje, red. Waldemar Kuligowski, Adam Pomieciński, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2010, s. 71-89. ISBN 978-83-7177-629-8

 

Pomieciński, AdamBunt przeciwko zepsutej kulturze, „Czas Kultury” R. 26: 2010, nr 4(157), s. s. 30-34, fot. Poznań. Red. Marek Wasilewski. Wydawca: Stowarzyszenie Czasu Kultury. ISSN 0867-2148

 

Kuligowski, Waldemar, Pomieciński Adam [red.], Różne kultury, różne globalizacje, red. Waldemar Kuligowski, Adam Pomieciński, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2010, ss. 188. ISBN 978-83-7177-629-8

 

Pomieciński, AdamRyszard Kapuściński o globalizacji kulturowej. Spojrzenie antropologa, w: Ryszard Kapuściński – wizja świata i wartości. Refleksje interdyscyplinarne, red. Arkadiusz Dudziak, Agnieszka Żejmo, Olsztyn: Vertum Wydawnictwo Naukowe i Specjalistyczne, 2009 [druk] 2010, s. 119-134, bibl., stresz., sum., nota o autorze. ISBN 978-83-930-140-0-2

 

Kuligowski, Waldemar, Pomieciński AdamWprowadzenie. Dlaczego globalne jest zawsze lokalne?, w: Różne kultury, różne globalizacje, red. Waldemar Kuligowski, Adam Pomieciński, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2010, s. 7-14. ISBN 978-83-7177-629-8

 

Pomieciński, Adam [rec.], Zesłańczy los [Aleksandra Rzepkowska, Sybiracy: wspólnota-pamięć-narracja. Studium antropologiczne, Łodź 2009, s. 228] – „Literatura Literatura” R. 54: 2010, nr 4-5, s. 111-113. Red. Jolanta Ługowska. Wrocław. ISSN 0024-4708

 

Posern-Zieliński, Aleksander [wspólnie z: Mirosława Drozd-Piasecka] [red.], Antropologia polityki i polityka w antropologii, red. Mirosława Drozd-Piasecka, Aleksander Posern-Zieliński, Warszawa: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2010, ss. 167. ISBN 978-83-89499-67-7

 

Posern-Zieliński, Aleksander [red.], Antropologiczne spojrzenie na globalizację, „Lud” t. 94, 2010, s. 13-191

 

Posern-Zieliński, Aleksander [red.], „Estudios Latinoamericanos” t. 30, 2010, ss. 344. Warszawa. Sociedad Polaca de Estudios Latinoamericanos. ISSN 0137-3080

 

Posern-Zieliński, AleksanderEtnolog w podróży. Poznańskie wyprawy i badania terenowe w krajach pozaeuropejskich, „Kronika Miasta Poznania”: Podróże Poznaniaków, 2010, nr 3, s. 358-371. Wydawca: Wydawnictwo Miejskie – Miasto Poznań. Red. Jacek Wiesiołowski. Red. prow. Krzysztof Podemski. ISSN 0137-3552

 

Posern-Zieliński, AleksanderEuropeans and the indigenous peoples of Latin America, w: Europe and Latin America – Looking at each other?, red. Ryszard Stemplowski, Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego, 2010, s. 79-113, bibl. ISBN 978-83-89607-96-6

 

Posern-Zieliński, AleksanderGlobalizacja tubylczości a postkolonialny ruch emancypacyjny, w: Różne kultury, różne globalizacje, red. Waldemar Kuligowski, Adam Pomieciński, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2010, s. 31-56. ISBN 978-83-7177-629-8 

 

Posern-Zieliński, Aleksander, Globalizacja w “czwartym świecie” a nowe ruchy tubylcze, w: Antropologiczne spojrzenie na globalizację, red. Aleksander Posern-Zieliński, „Lud” t. 94, 2010, s. 25-46, lit. sum.

 

Posern-Zieliński, AleksanderKomitet Nauk Etnologicznych, w: Raport o stanie nauk o sztuce, nauk o kulturze antycznej, nauk o kulturze i nauk etnologicznych, w: Refleksje nad stanem wybranych nauk w Polsce w ocenie Zespołów Integracyjnych i Integracyjno-Eksperckich PAN, red. Mieczysław Grabianowski, Warszawa: Warszawska Drukarnia Naukowa PAN, 2010, s. 101-112. ISBN 978-83-61236-36-8

 

Posern-Zieliński, Aleksander [wspólnie z: Mirosława Drozd-Piasecka], Wstęp, w: Antropologia polityki i polityka w antropologii, red. Mirosława Drozd-Piasecka, Aleksander Posern-Zieliński, Warszawa: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2010, s. 5-6. ISBN 978-83-89499-67-7

Schmidt, JacekCentrum Badań Migracyjnych (CeBaM) – nowy ośrodek badawczy w Poznaniu, „Przegląd Wielkopolski”. Kultura/Historia/Ekorozwój/Turystyka R. 24: 2010, nr 4(90), s. 12-17, sum. Poznań. Red. Stanisław Słopień. Wydawca: Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne. ISSN 0860-7540

 

Schmidt, JacekMigracje „wysiedleńcze” z Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej do Niemiec w czasach najnowszych. Fakty i mity społeczne, w: Obrazy migracji, red. Kazimierz Ilski, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM nr 95, Poznań: Instytut Historii UAM, 2010, s. 139-151, lit. ISBN 978-83-89407-82-5

 

Stanisz, AgataStudenci tajwańscy w Poznaniu, „Przegląd Wielkopolski”. Kultura/Historia/Ekorozwój/Turystyka R. 24: 2010, nr 4(90), s. 68-78, sum. Poznań. Red. Stanisław Słopień. Wydawca: Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne. ISSN 0860-7540

 

Szyfer, AnnaAktywność kulturalna wsi polskiej. Wczoraj, dzisiaj, jutro, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 2010, ss. 133, bibl., mapy, 50 fot. kol. Rec. Zbigniew Jasiewicz. ISBN 978-83-87653-75-0

 

Szyfer, AnnaTożsamość w warunkach pograniczy, w: Regionalizm, kultura i oświata regionalna, red. Bogdan Cimała, Jolanta Kwiatek, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2010, s. 29-33. ISBN 978-83-7395-369-7

Vorbrich, RyszardGarnek żelazny i garnek gliniany, czyli społeczeństwo plemienne w zderzeniu ze społeczeństwem narodowym i globalnym. Przypadek Kamerunu, w: Antropologiczne spojrzenie na globalizację, red. Aleksander Posern-Zieliński, „Lud” t. 94, 2010, s. 143-158, lit., sum.

 

Vorbrich, RyszardJęzyk obrazu a dialog międzykulturowy, w: Pluralizm kulturowy i religijny współczesnego świata. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Henrykowi Zimoniowi SVD w 70. rocznicę, red. Zdzisław Kupisiński SVD, Stanisław Grodź SVD, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010, s. 569-583. ISBN 978-83-7702-105-7

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne