A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

aktualizacja: 20.04.2017
 

Bloch, Natalia, Projekt „Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej, „Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny” R. 43: 2017, z. 1(163), s. 333-339, bibl. Wydawca: KBM PAN. Warszawa. Red. D. Praszałowicz. ISBN 2081-4488.

Kuligowski, Waldemar [Rec.] O pilnej potrzebie kontrkultury, [Jerzy Jarniewicz, All you need is love. Sceny z życia kontrkultury, Kraków: „Znak”, 2016, ss. 335]. – „Nowe Książki” 2017, nr 3/1175, s. 65-66.

 

Penkala-Gawęcka, Danuta, Perceptions of health and illness, and the role of healers in Kyrgyzstan, “Public Health Panorama”. Journal of the WHO Regional Office for Europe t. 3, 2017, z. 1, s. 80-87, bibl., abstract, słowa kluczowe: health perceptions, illness etiologies, health-seeking strategies, traditional healers, Kyrgyzstan, Bishkek. Red. Zsuzsanna Jakab. WHO. Kopenhaga. ISSN 2412-544X; http://www.euro.who.int/en/publications/public-health-panorama; http://www.euro.who.int/en/publications/public-health-panorama/journal-issues/volume-3,-issue-1,-march-2017     

 

Penkala-Gawęcka, Danuta, Восприятие здоровья и болезни в Kыргызстане и роль целителей, “Пaнорама Общественнпго Здравоохранения”. Журнал Европейского Регионального Бюро ВOЗ t. 3, 2017, z. 1, s. 88-96, bibl., abstrakt. Red. Zsuzsanna Jakab. WHO. Kopenhaga. ISSN 2412-544X; http://www.euro.who.int/en/publications/public-health-panorama;http://www.euro.who.int/en/publications/public-health-panorama/journal-issues/volume-3,-issue-1,-march-2017

 

Penkala-Gawęcka, Danuta, Why do healers appeal to patients?. Blog: WHO Collaborating Centre for Culture and Health (CCH), Uniwersytet w Exeter;
http://cultureandhealth.exeter.ac.uk/2017/03/why [30 III 2017].

 

Rajtar, Małgorzata, Refusing Blood, Establishing Relational Biocitizenship: Collectivizing Moments among Jehovah’s Witnesses in Germany. In: Medizinethnologie. Körper, Gesundheit und Heilung in einer globalisierten Welt/The Blog Medical Anthropology. 4 April 2017, s. 1-9. Red. H. Dilger, D. Mattes i M. Knipper. Berlin: Work Group Medical Anthropology in the German Anthropological Association. ISSN 2509-6931. http://www.medizinethnologie.net/refusing-blood/

 

Rajtar, Małgorzata, Religion und Geschlecht bei den Zeugen Jehovas in (Ost-)Deutschland, w: Religion und Geschlechterordnungen, red. Kornelia Sammet, Friederike Benthaus-Apel, Christel Gärtner, Wiesbaden: SpringerVS-Verlag, 2017, s. 179-195.ISBN 978-3-658-17390-6; http://www.springer.com/de/book/9783658173906

 

Szmyt, Zbigniew, Diaspora kak zerkało identicznosti: na materiale Burjat-Mongołov Kitaja, w: Transgranicznyje migracii v prostranstvje mongol’skogo mira: istorija i sovremennost’ t. 4, red. M. Baldano, P.K. Varnavskij, B. Nanzatov, Ułan-Ude: Izdatel’stvo Burjatskogo naucznogo centra SO RAN, 2017, s. 16-34, bibl. Rec. D.D. Amogołonova, K.V. Grigoriczev, V.A. Rodionov. ISBN 978-5-7925-0456-1.