A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

aktualizacja: 17.04.2018
 

Małgorzata Fabiszak, Anna Weronika Brzezińska, Cmentarz. Park. Podwórko. Poznańskie przestrzenie pamięci, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2018, ss. 255, bibl., tab., fot., wykresy, plany, aneksy. Rec. W. Czachur, A. Szpociński. ISBN 978-83-7383-952-6.

 

Buchowski, Michał, Opinion: Questioning the “xenophobic turn” in Central Europe, “Monitor Racism”, January-February 2018, issue 1. Florencja, Włochy; http://monitoracism.eu/

 

 

Kuligowski, Waldemar, Rzeczywistość głęboko zakwestionowana/Fundamentally Interrogating Reality, w: Andrzej Karmasz, Happens Elsewhere, tłum. Soren Gauger, Gdańsk: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 2018, s. 100-106, 112-117. ISBN 978- 83-65366-54-2.

 

Kuligowski, Waldemar [Rec.] Eco, Dante, aleppe [Umberto Eco, Pape Satàn aleppe. Kroniki płynnego społeczeństwa, przeł. z wł. Alicja Bruś, Poznań: „Rebis”, 2017, ss. 533]. – „Nowe Książki” 2018, nr 1/1185, s. 70-71.

 

 

Lis, Aleksandra, Politics and knowledge production: Between securitisation and riskification of the shale gas issue in Poland and Germany, w: Energy security in Europe: Divergent perceptions and policy challenges, red. Kacper Szulecki, Seria: Energy, Climate and the Environment, Cham: Palgrave Macmillan, 2018, s. 93-115, bibl. ISBN 978-3-319-64963-4, e-ISBN 978-3-319-64964-1; https://doi.org/10.1007/978-3-319-64964-1

 

 

Main, Izabella, Lepsze światy medyczne? Zdrowie, choroba i leczenie polskich migrantek w perspektywie antropologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2018, ss. 208, bibl., tab., indeks nazwisk, indeks rzeczowy. Rec. E.M. Goździak. ISBN 978-83-7383-950-2.

 

 

Penkala-Gawęcka, Danuta, A ‘Miracle Bed’ and a ‘Second Heart’: Technology and Users of Complementary and Alternative Medicine in the Context of Medical Diversity in Post-Soviet Kyrgyzstan, w: Complementary and Alternative Medicine: Knowledge Production and Social Transformation, ed. Caragh Brosnan, Pia Vuolanto, Jenny-Ann  Brodin Danell, Pallgrave Macmillan 2018, s. 139-163. ISBN 978-3-319-73938-0; e-ISBN 978-3-319-73939-7.

 

Pobłocki, Kacper, Urban solemnity and warped public space in Poland, w: Understanding Central Europe, red. Marcin Moskalewicz, Wojciech Przybylski, New York: Routledge, 2018, s. 519-524, bibl. ISBN 978-0-415-79159-5, e-ISBN 978-1-315-15773-3;

http://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_publications_files/6675/poblocki_urban_solemnity_and_warped_public_space.pdf; https://www.routledge.com/Understanding-Central-Europe/Moskalewicz-Przybylski/p/book/9780415791595

 

 

Rajtar, Małgorzata, Relational autonomy, care, and Jehovah’s Witnesses in Germany, „Bioethics” 2018, t. 00, s. 1-9, abstract, słowa kluczowe: autonomy, care, choice, Germany, Jehovah’s Witnesses, religion. Wyd.: John Wiley and Sons Ltd.; Rajtar_Bioethics_2018.pdf, https://doi.org/10.1111/bioe.12424

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne