Wybrane publikacje doktorantów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu
Opracowuje mgr Irena Kabat

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

 


aktualizacja: 06.04.2018

 


Chlewińska, Katarzyna 
 
2012
 
[wspólnie z Michałem Buchowskim] Do Silesians exist and can Silesia be autonomous? Limits of ethno-political tolerance in Poland, San Domenico di Fiesole: European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 2012, s. 1-35; http://cadmus.eui.eu/handle/1814/22615
 
[wspólnie z Michałem Buchowskim] Poland [w rozdz. III: Countries in transition], w: Adressing tolerance and diversity discourses in Europe. A comparative overview of 16 European countries, red. R. Zapata-Barrero, A. Triandafyllidou, Barcelona: CIDOB, GRITIM-UPF, 2012, s. 345-369;
 
http://www.cidob.org/en/publications/monographs/monographs/addressing_tolerance_and_diversity_discourses_in_europe_a_comparative_overview_of_16_european_countries
 
“Przyszłam, bo nie mam z kim porozmawiać”. Antropologiczne spojrzenie na zjawisko interwencji kryzysowej – przykład ośrodka poznańskiego, w: W zdrowiu i wchorobie… Z badań antropologii medycznej i dyscyplin pokrewnych, red. D. Penkala-Gawęcka, I. Main, A. Witeska-Młynarczyk, Poznan: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Biblioteka Telgte Wydawnictwo, 2012, s. 241-256
 
Wirtualna wielokulturowość, w: Regionalizm i wielokulturowość. Perspektywa etnologii polskiej i słowackiej, red. W. Kuligowski, B. Michalik, PTL. Biblioteka Popularnonaukowa t, 18, Wrocław: PTL, 2012, s. 27-40
 
2011
 
[wspólnie z Michałem Buchowskim] Tolerance of diversity in Polish schools: the case of Roma children and ethics classes, San Domenico di Fiesole: European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 2011, s. 1-40; http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/19801/ACCEPT_2011-14_WP3_Poland.pdf?sequence=1
 
2010
 
[wspólnie z Agnieszką Chwieduk i Mariuszem Filipem] Międzynarodowa konferencja „What is anthropology of Europe and show should it be practiced?”, Poznań, 15-16 października 2009, „Lud” t. 94, 2010, s. 489-493
 
Schizofrenia w świetle badań psychologii i psychiatrii międzykulturowej, w: Nie czas chorować? Zdrowie, choroba i leczenie w perspektywie antropologiimedycznej, red. Danuta Penkala-Gawęcka, Poznań: Biblioteka Telgte, 2010, s. 83-97, lit., sum., s. 195-196. ISBN 978-83-61845-05-8
 
[wspólnie z: Michałem Buchowskim] Tolerance and cultural diversity discourses in Poland, [Florence]: European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 2010, s. 1-43; http://www.eui.eu/Projects/ACCEPT/Documents/Research/wp1/ACCEPTPLURALISMWp1BackgroundreportPoland.pdf
 
 
Chułek, Magdalena
 
2012
 
Nubijczycy Kenijscy z Kibery. Strategie budowania zbiorowej identyfikacji, „Lud” t. 96, 2012, s. 227-248
 
O lokalnym wymiarze Slumsu – przykład Kibery (Kenia), „Tematy z Szewskiej” 2012, nr 2(8): Lokalność, s. 19-31
 
 
Chyc, Paweł
 
2015
 
Demonstracja Heider-Simmel w Amazonii. Wstępne wnioski z międzykulturowych badań nad przypisywaniem intencjonalności, „Poznańskie Forum Kognitywistyczne” t. 9, 2015, s. 15-22.
 
Kłopoty z tradycją. Przykład instytucjonalizacji jężyka i kultury boliwijskich Indian Moré, „Lud” t. 99, 2015, s. 357-364.
 
Wyobraźnia fantazmatyczna a animizm w Amazonii. O ograniczeniach w stosowaniu pojęcia fantazmat w badaniach antropologicznych, „Sensus Historiae” t. 21, 2015, nr 4, s. 53-72. ISSN 2082-0860.
 
2014
 
Kulturowe zróżnicowanie a „teoria umysłu” (ToM), „Poznańskie Forum Kognitywistyczne” t. 8, 2014, s. 60-68.
 
Wiedza Indian Achuar na temat natury. Wprowadzenie do koncepcji animizmu Philippe Descoli, w: Nasi mniejsi bracia czy środek przetrwania? Znaczeniezwierząt w dziejach ludzkości, red. J. Jędrysik, Kraków: Koło Naukowe Studentów Archeologii UJ, 2014, s. 150-163.
 
2012
 
[Wspólnie z Mariuszem Filipem] Neil Lancelot Whitehead (1956-2012) – między antropologią historyczną a antropologią polityczną, „Rocznik Antropologii Historii” R. 2: 2012. nr 1(2), s. 395-400
 
 
 
Dziubata, Karolina
 
2017
 
Wesele biskupiańskie jako widowisko obrzędowe,  „Przegląd Wielkopolski”. Kultura/Historia/Ekorozwój/Turystyka R. 31: 2017, nr 3(117), s. 30-40.
 


Elwart, Waldemar
 
2015
 
Boże Męki. Przydrożne kapliczki. Geneza, rola i historia małej architektury sakralnej, s. 253-267=Divine Sufferings. Wayside Chapel-shrines. The Origin, Role and History of Small Sacred Architecture, s. 269-283, w: Mała architektura sakralna Kaszub. Perspektywa antropologiczna=The Small Sacred Architecture of Kashubia. An Anthropological Perspective, red. K. Marciniak, Gdańsk: Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2016.

  
Jankowski, Przemysław
 
2017
 
Wpływ anarchistycznej samoorganizacji oraz nieformalnego transferu międzypokoleniowego na zorganizowaną społeczność lokalną w Krobi, “Our Europe. Ethnography-Ethnology-Anthropology of Culture” vol. 5, 2016 [wyszło 2017], s. 31-40.
 
2016
 
Ongoing identity i ongoing reality? Cyberprzestrzeń jako nowa rzeczywistość społeczna, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy”, 2016, nr 4(21), s. 19-29.
 
2015
 
Kiedy boga nie ma, Warszawa: Rozpisani.pl, 2015, ss. 238.
 
2014
 
Formalny czy nieformalny przekaz międzypokoleniowy w małych miastach?, w: Międzypokoleniowy transfer wiedzy i doświadczeń w projektach aktywizujących, red. K. Marciniak, Poznań: Wydawnictwo Przestrzeń Wyobrażona, 2014, s. 80-115.
 
 
Kaczmarek, Bogumiła
 
2012
 
[rec.] Sławomir Bobowski, Nie tylko przygoda. Polskie powieści indiańskie dla młodzieży w perspektywie etnologicznej, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT 2012, ss. 270. – „Lud” t. 96, 2012, s. 325-327
 
2011
 
Rozniecić w sercu płomień – św. Brygida odkrywana na nowo, w: Płeć w kulturze, red. Katarzyna Mirgos, Wielichowo: TIPI, 2011, s. 157-160, bibl. ISBN 978-83-62490-05-9
 
 
Kania, Mariusz
 
2012
 
Ale jedynie przez Czystość zdobyłem znajomość Brudu, w: Brud. Idee-dylematy-sprawy, red. M. Sztandara, UO. Stromata Anthropologica 8, Opole: Uniwersytet Opolski, 2012, s. 91-102
 
[rec.] Gabriela Kiliánová, Christian Jagoda, Michaela Ferencom (eds.), Ritual, Conflict and Consensus: case Studies from Asia and Europe, Veröffentlichtungenzur Sozialanthropologie, t. 16, Wien: Verlag der Ősterreichischen Akademie derWissenschaften 2012, ss. 142. - „Lud” t. 96, 2012, s. 304-306
 
I want a third pill. Tożsamość w sieci - czyli jak cyborg stał się wirusem, „Kultura Popularna” 2012, nr 3(33): E-folklor, s. 122-133; http://journals.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=4&id_issue=863206
 
2011

Kreowanie tożsamości internetowej. Przykład Facebooka jako twórcy sztucznej inteligencji, „Lud” t. 95, 2011, s. 127-141, lit., sum.
 
 
Kochaniewicz, Agata
 
2016
 
[wspólnie z Ewą Krygiel, Łukaszem Kordysem, Dawidem Niemierem, Martą Machowską, Piotrem Nisztukiem, Żanetą Wechterowiczem] Motorway, modernisation, culture. Ethnographic reflections, w: Cultures of motorway. Localities through mobility as an anthropological issue, red. W. Kuligowski, A. Stanisz, Wielichowo: TIPI, 2016, s. 69-91.
 
Rachunek tożsamości. Legalizacja pobytu na podstawie polskiego pochodzenia, w: Nie dość mile widziani. Zmagania imigrantów z legalizacją pobytu w Poznaniu, red. I. Czerniejewska, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2016, s. 29-39.
 
2015
 
Bezdomni imigranci w mieście know-how, w: Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, red. N. Bloch, I. Main, K. Sydow, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2015, s. 141-152.
 
Poznań: Migrants with job placement challenges, w: Local peculiarities, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in thecontext of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 37-40.
 
Poznań: Social events, w: AMIGA actions, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and newmigration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 140-142.
 
[wspólnie z Izabelą Czerniejewską] Niedobrowolne wybory. Bariery w integracji ekonomicznej cudzoziemskich pracowników, w: Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, red. N. Bloch, I. Main, K. Sydow, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2015, s. 77-99.
 
 
Konczal, Agata A.
 
2017
 
Antropologia lasu. Leśnicy a percepcja i kształtowanie wizerunków przyrody w Polsce, Seria Nowa Humanistyka t. 40, Warszawa: Instytut Badań Literackich Wydawnictwo, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017, ss. 512, bibl., aneksy, indeks nazwisk. ISBN 978-83-65832-30-6, ISSN 2353-494X.
 
2016
 
Co skrywa las? Bory Tucholskie, ich kapliczki i krzyże, s. 213-230=What is Hidden in the Forest? Tuchola Forest, it’s chapel-shrines and Crosses, s. 233-250, w: Mała architektura sakralna Kaszub. Perspektywa antropologiczna=The Small Sacred Architecture of Kashubia. An Anthropological Perspective, red. K. Marciniak, Gdańsk: Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2016.
 
Korniki, świerki, leśnicy  i ekolodzy. Spór o Puszczę Białowieską jako konflikt odmiennych wizji natury, „Lud” t. 100, 2016, s. 257-265.
 
[Rec.] W cieniu Białowieskiej Puszczy. Studium z antropologii ekologicznej [Eunice L. Blavascunas, The peasant and communist past in the making of an ecological region: Podlasie, Poland, Santa Cruz 2008], „Etnografia. Praktyki. Teorie. Doświadczenia” 2016, nr 2, s. 257-264; http://www.etnografia.ug.edu.pl/?page_id=848
 
2015
 
Dlaczego Narodowy Program Leśny nie powinien zostać “pułkownikiem”?, „Las Polski”, 2015, nr 17, s.14-15.
 
Do czego leśnikom potrzebna jest historia? Przeszłość, jej rola i wykorzystanie we współczesnym polskim leśnictwie, w: Las a lesnictvo w nasich muzeach. Etnolog a muzeum XIX. Zbornik prispevkov z odborneho seminara (Forest and forestry in our museums. Anthology), red. Z. Sipkova, red. nauk. M. Benza, J. Burkovsky, Zvolen: Zvaz muzei na Slovensku, LESY Slovenskej Republiky, Lesnicke a drevarske muzeum, 2015, s.150-159.
 
Postrzeganie, wartościowanie i percepcja przestrzeni leśnej. Ujęcie etnologiczne, w: Dziedzictwo. Materiały trzeciego panelu ekspertów w ramach prac nad NarodowymProgramem Leśnym, red. K. Rykowski, D.J. Gwiazdowicz, Stary Sękocin: Instytut Badawczy Leśnictwa, 2015, s. 314-336.
 
 
Kozłowski, Marcin J.
 
2015
 
Koncepcja „ciało-pamięć” jako wkład Jerzego Grotowskiego do ucieleśnienia nauk społecznych, w: Skąd ciało wiedziało? Ucieleśnienie w naukach kognitywnych i społecznych, red. U. Klimut, P. Litwin, P. Motyka, R. Rukat, Warszawa: Wydawnictwo „Cień kształtu”, 2015, s. 59-75
 
Kształtowanie tubylczej władzy od okresu kolonialnego do połowy XX wieku na przykładzie Indian Tsotsil z gminy Chamula w regionie Los Altos w Chiapas, Meksyk, „Indigena”. Przeszłość i Współczesność Tubylczych Kultur Amerykańskich 2014-2015,  nr 4-5, s. 78-106; http://indigena.edu.pl/Indigena4-5.pdf .
 
2014
 
Jerzy Grotowski a „tradycja”: między antropologią a teatrem, „Perspektywy Kulturoznawcze” 2014, nr 4, s. 49-105; http://pkult.amu.edu.pl/numery/4_2014.pdf
 
Język gra rolę! Studia performatywne między filozofią a antropologią, „Tematy z Szewskiej” 2014, nr 2(12): Performatywność, s. 75-109; http://www.tematyzszewskiej.pl/wp-content/uploads/2014/10/TZS212-01-10.pdf
 
2013
 
Jerzego Grotowskiego meksykańskie doświadczenia i kontynuacje, „Performer” 2013, nr 6; http://www.grotowski.net/performer/performer-6/jerzego-grotowskiego-meksykanskie-doswiadczenia-i-kontynuacje [2014-04-06].
 
2012
 
Jan de Vos van Gerven. Sylwetka (17 III 1936-24 VII 2011), “Indigena” 2012, nr 1; https://amu.academia.edu/7611407/Jan_de_Vos_van_Gerven._Sylwetka
 
2011
 
[Rec.] John Womack Jr., Rebelión en Chiapas. Una antología histórica. Debate, México 2009, ss. 504. – “Indigena” 2011, nr 1, s. 98-106; https://www.academia.edu./7611431/John_Womack_Jr._Rebeli%C3%B3n_en_Chiapas
 
 
Lipiński, Kamil
 
2006
 
Rewizja idei repatriacji w świetle postulatu Marcusa Garveya i postkolonialnych transformacji, „Człowiek i Społeczeństwo” 2014, t. 37: Miasta i migracje, red. J. Kubera, Ł. Skoczylas, s.173-186.
 
 
Machowska, Marta
 
2017
 
Apolonia Olejniczak (1927-2015), „Przegląd Wielkopolski”. Kultura/Historia/Ekorozwój/Turystyka R. 31: 2017, nr 3(117), s. 61-63.

 

„Obrzędowość rodzinna na Biskupiźnie”. Rękopis Zofii Kokocińskiej z Archiwum Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, „Przegląd Wielkopolski”. Kultura/Historia/Ekorozwój/Turystyka R. 31: 2017, nr 3(117), s. 17-30.

 

Ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka „Wielkopolscy ewangelicy na przestrzeni dziejów i materialne ślady ich obecności w przestrzeni publicznej regionu” (Poznań, 26 maja 2017 r.), „Przegląd Wielkopolski” R. 31: 2017, nr 2(116), s. 72-74.

 

V Tabor Wielkopolski w Starej Krobi (23-30 lipca) i VII Festiwal Tradycji i Folkloru w Domachowie (10 września), „Przegląd Wielkopolski”. Kultura/Historia/Ekorozwój/Turystyka R. 31: 2017, nr 3(117), s. 52-54.

 

[Rec.] Pisząc dla potomnych [Apolonia Olejniczak, Gdzieś tam na Biskupiźnie, Fundacja „Sąsiedzi Sąsiadom” w Krobi, Krobia: 2010, ss. 214]. – „Dziedzictwo Kulturowe Wsi” t. 1, 2017, s. 217-224.

 
2016
 
Brzezińska, Anna W., [Red.] Biskupizna. Ziemia. Tradycja. Tożsamość, Krobia: Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi, 2016, ss. 200.
 
Brzezińska, Anna W.,  Etnografowie na Biskupiźnie, w:  Biskupizna. Ziemia. Tradycja. Tożsamość, red. A.W. Brzezińska, M. Machowska,  Krobia: Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi, 2016, s. 7-28.
 
Biskupizna w pamięci społecznej jej mieszkańców, w:  Biskupizna. Ziemia. Tradycja. Tożsamość, red. A.W. Brzezińska, M. Machowska,  Krobia: Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi, 2016, s. 32-55.
 
Dożynki w Starej Krobi: wspólne działanie w imię tradycji, w: Dożynki 2016. Raport z badań, Wrocław: Fundacja Ważka 2016, s. 78-87; http://www.dozynki2016.org/raport
 
Karolina Dziubata, II Seminarium na temat strojów ludowych i rękodzieła (Wrocław, 4 grudnia 2015), „Twórczość Ludowa” R. 31: 2016, nr 1-2 (79), s. 63-65.
 
Kierunki i czynniki modyfikacji tradycji w powiecie gnieźnieńskim. Przypadek śmigusa-dyngusa, w: Narracja, obyczaj, wiedza… O zachowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego/Narrative, Custom, Knowledge… On the Preservation of Intangible Cultural Heritage, red. A. Przybyła-Dumin, Seria: Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe w Polsce i jego ochrona t. III, Chorzów-Lublin-Warszawa: Muzeum “Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2016, s. 323-332.
 
Turystyka i niematerialne dziedzictwo kulturowe: przegląd szans i zagrożeń. Na przykładzie rzemiosła i rękodzieła tradycyjnego, „Łódzkie Studia Etnograficzne” t. 55, 2016, s. 161-192.
 
Twórczość ludowa Lubelszczyzny jako szansa dla turystyki kulturowej regionu. Przegląd potencjału turystycznego powiatów bialskiego oraz włodawskiego, w: Niematerialne i materialne dziedzictwo Lubelszczyzny jako podstawa rozwoju turystyki kulturowej, red. G. Godlewski, J. Roszak, Warszawa: Instytut Slawistyki PAN, Fundacja Slawistyczna, 2016, s. 151-162. ISBN 978-83-64031526.
 
W. Kujawa, D. Nowicki, A. Rubajczyk, Zawsze wierni. Dzieje Policji Państwowej na Ziemi Słupeckiej w latach 1918-1939, Komendant Powiatowy Policji w Słupcy, Słupca 2013, ss. 122. - „Przegląd Wielkopolski”. Kultura/Historia/Ekorozwój/Turystyka, R. 30: 2016, nr 3(113), s. 72-73.
 
2015
 
Czyje dziedzictwo? Stosunek mieszkańców gminy Kórnik do cmentarzy ewangelickich i możliwości ich ochrony, w: Ewangelicy w gminie Kórnik. Pamięć społeczna i dziedzictwo kulturowe, red. nauk. M. Machowska, J. Wałkowska, Poznań: Fundacja Hereditas Culturalis, 2015, s. 53-62.
 
Festiwale muzyczne – próba ujęcia autoetnograficznego, „Czas Kultury” R. 31: 2015, nr 4(187), s. 52-61.
 
[wspólnie z Aleksandrą Paprot] O badaniach koronki klockowej w Bobowej, „Twórczość Ludowa”. Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych R. 30: 2015, nr 1-2(78), s. 67-69.
 
Joanna Wałkowska [Red. nauk.] Ewangelicy w gminie Kórnik. Pamięć społeczna i dziedzictwo kulturowe, Poznań: Fundacja Hereditas Culturalis, 2015, ss. 128.
 
[wspólnie z Agatą Kochaniewicz, Ewą Krygiel, Łukaszem Kordysem, Dawidem Niemierem, Piotrem Nisztukiem, Żanetą Wechterowicz] Motorway, modernisation, culture. Ethnographic reflections, w: Cultures of motorway. Localities through mobility as an anthropological issue, red. W. Kuligowski, A. Stanisz, Wielichowo: TIPI, 2016, s. 69-91.
 
Pamięci profesora Józefa Burszty – wystawa fotograficzna „Etnografowie w terenie” oraz konferencja naukowa „Od etnografii wsi do antropologii współczesności”, „Przegląd Wielkopolski” R. 29: 2015, nr 1(107), s. 62-68.
 
Pelagia Pietrzak (1932-2012) – mistrzyni snutki golińskiej (pow. Jarocin), „Twórczość Ludowa”. Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych R. 30: 2015, nr 1-2(78), s. 32-33.
 
Powiat obornicki, Seria: Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej t. 6, Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 2015, ss. 196. Rec. Zbigniew Jasiewicz, Zygmunt Kłodnicki, Stanisław Sierpowski. ISBN 978-83-64119-45-3, t. 6: ISBN 978-83-64119-51-4.
 
Wernisaż wystawy „Etnografowie w terenie” oraz konferencja „Od etnografii wsi do antropologii współczesności” poświęcona pamięci Profesora Józefa Burszty w setną rocznicę Jego urodzin, Poznań, 3-4 listopada 2014, „Lud” t. 99, 2015, s. 436-440.
 
[wspólnie z Joanną Wałkowską] Wprowadzenie, w: Ewangelicy w gminie Kórnik. Pamięć społeczna i dziedzictwo kulturowe, red. nauk. M. Machowska, J. Wałkowska, Poznań: Fundacja Hereditas Culturalis, 2015, s. 7-15.
 
[wspólnie z Joanną Wałkowską] Zakończenie, w: Ewangelicy w gminie Kórnik. Pamięć społeczna i dziedzictwo kulturowe, red. nauk. M. Machowska, J. Wałkowska, Poznań: Fundacja Hereditas Culturalis, 2015, s. 102-103.
 
 
Meissner, Katarzyna
 
2016
 
Czego nie widać? Projekt jako mechanizm kreowania lokalnych pośredników rozwoju – perspektywa antropologiczna, w: Tożsamość i efektywność: w poszukiwaniu mechanizmów zrównoważonego rozwoju, red. K. Jarecka-Stępień, A. Surdej, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, s. 67-85.
 
2015
 
[Posłowie]: Gdy zabrakło toubabu…Skutki wstrzymania turystyki masowej wśród Dogonów z Mali, w: J. Łapott, Dogonowie z Mali. Społeczność tradycyjna w procesie zmian, Uniwersytet Szczeciński: Rozprawy i Studia t. 917, Szczecin: Wydawnictwo  Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2015, wyd. II, s. 417-424.
 
[wspólnie z Piotrem Malińskim] Siedząc przy stole, którego nie ma. Heterogeniczność preferencji żywieniowych w północnym Sudanie jako problem bada(w)czy, „Zwierciadło Etnologiczne”. Rocznik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Szczecińskiego 2015, nr 4, s. 57-66.
 
2014
 
Budu kuru, czyli kasa kobiet. Dogońskie stowarzyszenia kobiece jako przykłady lokalnych inicjatyw rozwojowych, w: Ex Africa semper aliquid novi t. III, red. A. Żukowski, Polskie poznawanie świata t. 1, Żory: Muzeum Miejskie w Żorach, Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, 2014, s. 203-217.
 
Cele jawne – cele ukryte. Niezgodność scenariuszy na lokalnym polu współpracy rozwojowej, w: Bilad as-Sudan. Napięcia i konflikty, red. W. Cisło, J. Różański, M. Ząbek, Pelplin: Instytut Dialogu Kultury i Religii WT UKSW, Bernardinum, 2014, s. 7-24.
 
2013
 
[rec.] Michał Jarnecki, Stefan Szolc Rogoziński (1861-1896). Z Kalisza do kamerunu, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2013, ss. 120. – „Przegląd Wielkopolski” R. 27: 2013, nr 3(101), s. 74-77
 
2012
 
[wspólnie z Piotrem Malińskim] Kultura własna i kultura „obca” w dziecięcej wizji świata. Analiza twórczości plastycznej dzieci z sudańskiego plemienia Manasir, w: Sudan. Bogactwo kultur i wewnętrzne napięcia, red. W. Cisły, J. Różański, M. Ząbek, Warszawa: Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Międzynarodowe centrum Dialogu Międzyreligijnego i Międzykulturowego UKSW, 2012, s. 311-340
 
 
Paprot, Aleksandra
 
2017
 
Współczesne niematerialne dziedzictwo kulturowe Warmii – zachowane, odtwarzane czy wymyślane? Raport z badań terenowych w powiecie lidzbarskim, w: Warmio, quo vadis?, red. E. Bugowska, A. Jarzębska, Elbląg: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, 2017, s. 97-144
 
2016
 
Czy Wielkopolska podkoziołkiem stoi? O zwyczajach związanych z końcem karnawału, w: Narracja, obyczaj, wiedza… O zachowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego/Narrative, Custom, Knowledge… On the Preservation of Intangible Cultural Heritage, red. A. Przybyła-Dumin, Seria: Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe w Polsce i jego ochrona t. III, Chorzów-Lublin-Warszawa: Muzeum “Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2016, s. 287-30.
 
Kreowanie tożsamości regionalnej oraz lokalnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych (ze szczególnym uwzględnieniem Żuław i Powiśla) – relacja z badań, „Etnografia. Praktyki. Teorie. Doświadczenia” 2016, nr 2, s. 265-269; http://www.etnografia.ug.edu.pl/?page_id=848
 
Jak współcześnie wygląda Pomorze, które było badane przez Oskara Kolberga? O tym, jak zmieniają się granice regionu i zjawiska kulturowe, w:  Ja daję właśnie materiał… O dziele Oskara Kolberga w dwusetną rocznicę Jego urodzin, red. E. Antyborzec, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2015, s. 489-504.
 
2015
 
[wspólnie z Martą Machowską] O badaniach koronki klockowej w Bobowej, „Twórczość Ludowa”. Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych R. 30: 2015, nr 1-2(78), s. 67-69.
 
[wspólnie z Mikołajem Smykowskim] Konferencja „Między interpretacją a kreacją. Negocjowanie znaczeń w (nie)miejscach (nie)pamięci”, Sztutowo, 7-8 maja 2015, „Lud” t. 99, 2015, s. 444-447.
 
Powiat gnieźnieński, Seria: Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej t. 3, Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 2015, ss. 192. Rec. Zbigniew Jasiewicz, Zygmunt Kłodnicki, Stanisław Sierpowski. ISBN 978-83-64119-45-3, t. 3: ISBN 978-83-64119-48-4.
 
2014
 
O tradycji podkoziołka we wsi Jarząbkowo w powiecie gnieźnieńskim, „Przegląd Wielkopolski” R. 28: 2014, nr 1(103), s. 23-31
 
VIII Międzyuczelniana konferencja antropologiczna „Teren w ścisłym tego słowa znaczeniu”. „Lokalność – teoria i praktyka”, Poznań, 27-28 marca 2014, „Lud” t. 98, 2014, s. 421-424.
 
Tradycyjne pożywienie i potrawy regionalne Powiśla, ,„Nasze Pomorze”. Rocznik Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie nr 15, 2013 [druk] 2014, s. 117-132.
 
Żuławy i Powiśle jako neoregiony w świetle aktywności lokalnych grup działania, w: Regiony i regionalizmy w Europie. Badania-kreacje-popularyzacje, red. A.W. Brzezińska, J. Schmidt, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 55, Wrocław: PTL, 2014, s. 237-254.
 
2013
 
Czy strój żuławski może być tradycyjny? w: Stroje ludowe jako fenomen kulturowy, red. A.W. Brzezińska, M. Tymochowicz, PTL. Atlas Polskich Strojów Ludowych: Zeszyt Specjalny, Wrocław: PTL, 2013, s. 79-88
 
Dlaczego ubieramy się w to, co „łowickie”?, w: Etnoinspiracje. Inspiracje kulturą ludową we współczesnym polskim wzornictwie, modzie, architekturze, reklamie…, red. K. Kulikowska, C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk: Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2013, s. 96-106
 
Jak to jest z tym rękodziełem? O badaniach pereborów i snutki golińskiej realizowanych przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, „Twórczość Ludowa” R. 28: 2013, nr 3-4(75), s. 8-11.
 
O Edycie Kozakiewicz z Tujska, „Prowincja”. Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław, 2013, nr 4(14), s. 69-73. Sztum.
 
[wspólnie z Justyną Gąsiorek] Gabinet osobliwości (obszar zawodowy: muzealnictwo), w: Etnolog na rynku pracy, red. K. Baraniak, Anna W. Brzezińska, B. Wiśniewski, Wielichowo: TIPI, 2013, s. 81-85
zob. repozytorium: http://hdl.handle.net/10593/5116
 
[wspólnie z Krzysztofem Lachsem, Dawidem Niemierem] O pamięci i zapomnieniu w Buku. Wokół polskiego, niemieckiego i żydowskiego dziedzictwa kulturowego, „Przegląd Wielkopolski”. Kultura/Historia/Ekorozwój/Turystyka R. 27: 2013, nr 2(100), s. 40-47
 
[wspólnie z Anną W. Brzezińską] Ogólnopolska konferencja “Polskie stroje ludowe: współczesna problematyka badań” i spotkanie Sekcji Stroju Ludowego przy ZG PTL, „Twórczość Ludowa”. Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych R. 28: 2013, nr 1-2 (74), s. 53-55. Red. Jan Adamowski. Lublin. Wydawca: ZG STL.
 
Siła prowincji tkwi w NGO!, „Kultura enter” 2013, nr 55: Siła prowincji; http://kulturaenter.pl/siła-prowincji-tkwi-w-ngo/2013/09/
 
Trudne dziedzictwo. Cmentarze protestanckie na Żuławach w świetle aktywności lokalnych stowarzyszeń, w: Regiony etnografii. Szkice dedykowane Profesorowi Andrzejowi Brenczowi w 70. rocznicę urodzin, red. J. Schmidt, UAM. Poznańskie Studia Etnologiczne nr 15, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013, s.139-153.
 
[Wspólnie z Anną W. Brzezińską] W poszukiwaniu pereborów, „Gościniec bialski”. Czasopismo samorządu powiatu bialskiego 2013, nr 7-8(111-112), s. 33.
 
Współczesny regionalizm Żuław, „Nasze Pomorze”. Rocznik Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie 2012 [druk] 2013, nr 14, s. 153-170.
 
2012
 
Nekropolia mennonicka w Stogach malborskich jako źródło tradycji i informacji o byłych mieszkańców Żuław, w: Re-wizje regionalne. Studenckie badania naukowe 2011, red. A. Wierucka, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, s. 67-98
 
Stara Kościelnica. Dzieje żuławskiej wsi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012, ss. 153
 
Tam, gdzie straszy diabeł Farmazon. Niezwykłe spotkanie na Żuławach Gdańskich w Stablowie, „Prowincja”. Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław 2012, nr 3(9), s. 31-36
 
 
Pawłowska, Karolina
 
2017
 
Ethnic return of Armenian Americans: Perspectives, “Anthropological Notebooks” t. 23, 2017, nr 1, s. 93-109. Ljubljana; http://www.drustvo-antropologov.si/AN/2017_1_eng.html
 
 
Piotrowska, Stanisława Maria
 
2017
 
Locality and emotions in the small town’s politics, “Our Europe. Ethnography-Ethnology-Anthropology of Culture” vol. 5, 2016 [wyszło 2017], s. 63-77.
 
 
Pospieszna, Anna
 
2015
 
Formy pracy z grupą dorosłych, w: Pamięć historyczna w nieformalnej edukacji dorosłych, red. K. Marciniak, Poznań: Wydawnictwo Przestrzeń Wyobrażona, 2015, s. 116-136.
 
2014
 
Międzypokoleniowa transmisja pamięci społecznej. Problemy praktyczne, problemy teoretyczne, w: Międzypokoleniowy transfer wiedzy i doświadczeń w projektach aktywizujących, red. K. Marciniak, Poznań: Wydawnictwo Przestrzeń Wyobrażona, 2014, s. 140-159.
 
 
Przytomska, Anna
 
2015
 
Antropologia historyczna Nathana Wachtela. Wprowadzenie do polskiego tłumaczenia tekstu „O problemie tożsamości kolektywnych w Andach Południowych”, „Indigena”. Przeszłość i Współczesność Tubylczych Kultur Amerykańskich 2014-2015,  nr 4-5, s. 11-17; http://indigena.edu.pl/Indigena4-5.pdf
 
Ciało skolonizowane. Koncepcja pishtaco u Indian Q’ero z Andów peruwiańskich, „Lud” t. 99, 2015, s. 365-372.
 
Kukata Yachan. La coca en la cosmovisión de los q’eros, „Estudios Latinoamericanos” t. 33/34, 2013-2014 [druk] 2015, s. 309-327.
 
Anna Przytomska [Tłum.] Nathan Wachtel, O problemie tożsamości kolektywnych w Andach Południowych, „Indigena”. Przeszłość i Współczesność Tubylczych Kultur Amerykańskich 2014-2015,  nr 4-5, s. 18-27; http://indigena.edu.pl/Indigena4-5.pdf.
 
2014
 
O sytuacji ludności rdzennej w Ameryce Łacińskiej wywiad z prof. Aleksandrem Posern-Zielińskim, [wywiad, rozmawiała Anna Przytomska]; http://www.academia.edu/1883619/O_sytuacji_ludnosci_rdzennej_w_Ameryce_Laci.. [2014-04-29].
 
 
Rydzewski, Robert
 
2017
 
Mobilność w czasach zamkniętych granic – notatki z badań terenowych w Serbii, „Łódzkie Studia Etnograficzne” 2017, t. 56: Na Bałkanach/O Bałkanach, s. 161-176; http://lse.ptl.info.pl;http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LSE/issue/view/1100
 
2014
 
[wspólnie z Natalią Bloch] Przymus samozatrudnienia. Przedsiębiorczość imigrancka jako strategia adaptacyjna na lokalnym rynku pracy, w: Nie dość użyteczni.Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, red. N. Bloch, I. Main, K. Sydow, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2015, s. 53-75.
 
Poznań: Migrant entrepreneurs, w: Local peculiarities, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 48-51.
 
Poznań: Step by step to starting a business in Poland, w: AMIGA actions, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 136-138.
 
 
Schilling, Agnieszka
 
2014
 
[Rec.] Witold Wrzesień, Krótka historia młodzieżowej subkulturowości, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2013, ss. 419. – „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” R. 76: 2014, z. 4, s. 392-395.
 
2013
 
Globalna subkultura graffiti w przestrzeni lokalnej. Językowo-wizualna forma ekspresji, „Literatura Ludowa” 2013, nr 1(57), s. 21-32
 
Graffiti w przestrzeni globalnej i lokalnej, „Kultura Popularna” 2013, nr 2(36), s. 140-151. DOI: 10.5604/16448340.1081213; http://8546.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=4&id_issue=870522&dz=s6
 
[Wspólnie z Krzysztofem Płowcem] Lokalny odbiór globalnej subkultury metalowej. Historia, tematyka, współczesna wizualność, „Poznańskie Zeszyty Humanistyczne” t. 20, 2013, s. 135-155;
 
Na legalu i nie. Festiwale graffiti, „Czas Kultury” R. 29: 2013, nr 4(175), s. 48-57
 
 
Schinkel, Katarzyna
 
2016
 
Wszystkie stany emigracji, w: Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej [Wystawa: Wszyscy jesteśmy migrantami. Listy polskich emigrantów z Ameryki z końca XIX wieku (24.09.-27.11.2016/Centrum Kultury Zamek, kuratorka: Natalia Bloch); Badania terenowe: (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej (maj/czerwiec 2016), koncepcja i opieka merytoryczna: Natalia Bloch, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, Centrum Badań Migracyjnych UAM w Poznaniu], red. N. Bloch, Poznań: Centrum Kultury Zamek, 2016, s. 198-206.
 
 
Smykowski, Mikołaj
 
2016
 
Niematerialne, ale czy dziedzictwo? Tradycje wynalezione w Połajewie (powiat czarnkowsko-trzcianecki) i ich popularyzacja na gruncie społeczności lokalnej, „Łódzkie Studia Etnograficzne” t. 55, 2016, s. 218-240.
 
Święto plonów w Brzostowie jako wyraz kulturowej ciągłości lokalnego obrzędu dorocznego, w: Dożynki 2016. Raport z badań, Wrocław: Fundacja Ważka 2016, s. 66-77; http://www.dozynki2016.org/raport
 
2015
 
Lokalne mikroświaty. Digitalizacja wizualnych danych etnograficznych w ramach Cyfrowego Archiwum im. Józefa Burszty, „Twórczość Ludowa”. Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych R. 30: 2015, nr 1-2(78), s. 38-40.
 
Materialne ślady represji nazistowskich i ich społeczno-kulturowa rola w adaptacji do powojennego krajobrazu byłego KL Stutthof, w: Archeologia totalitaryzmu. Ślady represji 1939-1956, red.O. Ławrynowicz, J. Żelazko, Łódź: Oddział IPN Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, 2015, s. 419-438.
 
Powiat czarnkowsko-trzcianecki, Seria: Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej t. 2, Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 2015, ss. 182. Rec. Zbigniew Jasiewicz, Zygmunt Kłodnicki, Stanisław Sierpowski. ISBN 978-83-64119-45-3, t. 2: ISBN 978-83-64119-47-7.
 
„Przegląd Wielkopolski”. Kultura, historia, ekorozwój, turystyka, „Twórczość Ludowa”. Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych R. 30: 2015, nr 1-2(78), s. 50-51.
 
[Rec.] „Gra o  miasto” [L. Mergler, K. Pobłocki, M. Wudarski, Anty-bezradnik przestrzenny. Prawo do miasta w działaniu, Biblioteka Res Publiki Nowej, Warszawa 2013, ss. 257]. - „Przegląd Wielkopolski”, R. 29: 2015, nr 2(108), s. 71-72.
 
[Red. prowadz.] „Przegląd Wielkopolski”, R. 29: 2015, nr 2(108), ss. 80.
 
2014

Święto ‘muradynów’ jako wyraz ciągłości lokalnej tradycji dyngusowej, „Przegląd Wielkopolski” R. 28: 2014, nr 1(103), s. 31-39
 
2013
 
Złote runo, w: Sztutowo/Stutthof. Gdzieś pomiędzy plażą a obozem, red. N. Bloch, A.W. Brzezińska, współpraca B. Warkocki, M. Wosińska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2013, s. 75-85
 
2012
 
Europa regionów – perspektywy badawcze i edukacyjne, „Życie Uniwersyteckie” 2012, nr 11(230), s. 19
 
Konferencja „Europa regionów – perspektywy badawcze i edukacyjne”, „Przegląd Wielkopolski”. Kultura. Historia. Ekorozwój. Turystyka R. 26: 2012, nr 4(98), s. 53-56
 
[wspólnie z Małgorzatą Wosińską] Konferencja „Stutthof 2.0. pamięć, twórczość, ekspresja”, Muzeum Stutthof w Sztutowie, 10-11 maja 2012, „Lud” t. 96, 2012, s. 366-369
 
Rodziny Katyńskie. Wspólnota losu, „Przegląd Wielkopolski” R. 26: 2012, nr 2 (96), s. 36
 
 

Stasik Agata 

 

2017

 

Monopol na dyskryminację, w: Nadzwyczajny Zjazd Etnologów i Antropologów Polskich, „Lud” t. 101, 2017, s. 73-78; http://dx.doi.org/10.12775/lud101.2017.00

 

 

Sydow, Karolina
 
2017
 
(Nie)widzialni mieszkańcy. Dyskurs o imigrantach i roli miasta w ich wspieraniu na przykładzie Poznania, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” R. 43: 2017, nr 2(164), s. 143-165.
 
2016
 
Czy Poznań dostrzega swoich cudzoziemskich mieszkańców? Inicjatywy dotyczące imigrantów podejmowane w latach 2008-2016, w: Nie dość mile widziani. Zmagania imigrantów z legalizacją pobytu w Poznaniu, red. I. Czerniejewska, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2016, s. 9-14. 
 
Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Antropologiczne refleksje nad społecznym konstruowaniem cudzoziemców w dyskursie medialnym, unijnym i samorządowym, w: Wykluczenia, red. Dominika Gortych, Kulturoznawcze Studia Germanistów i Przyjaciół 3, Poznań: Wydawnictwo Rys, 2016, s. 107-121.
 
Troska, strach i wrogość. Dyskurs o uchodźcach i migrantach w Polsce i Niemczech, „Boelletyn Warszawa” 2016, nr 8/16, s. 1-5; http://pl.boell.org/pl/2016/07/25/troska-strach-wrogosc-dyskurs-o-uchodźcach-i-migrantach-w-polsce-i-niemczech 27.07.2016]
 
Wsparcie miasta dla cudzoziemców a perspektywa samorządowców, w: Nie dość mile widziani. Zmagania imigrantów z legalizacją pobytu w Poznaniu, red. I. Czerniejewska, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2016, s. 73-83.
 
2015
 
[wspólnie z Ulrike Schulz] AMIGA project: Organization and project structure, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 23-34.
 
[wspólnie z Magdaleną Ziolek-Skrzypczak] AMIGA recommendations, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project inthe context of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 160-172.
 
Działania na rzecz poprawy sytuacji cudzoziemców w Poznaniu w kontekście inicjatyw oddolnych, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna” 2015, nr 31, s. 87-96.
 
From identifying needs to providing services, w: Local peculiarities, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 66.
 
Imigrant jako mieszkaniec miasta. Antropologiczne refleksje nad społecznym konstruowaniem cudzoziemców w dyskursie unijnym i samorządowym, w: Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, red. N. Bloch, I. Main, K. Sydow, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2015, s. 25-32.
 
[wspólnie z Magdaleną Ziołek-Skrzypczak] Introduction, w: Amiga actions, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 68.
 
[wspólnie z Magdaleną Ziołek-Skrzypczak] Introduction, w: Local peculiarities, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 36.
 
[wspólnie z Magdaleną Ziołek-Skrzypczak] Introduction to the project AMIGA, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 9-22.
 
[wspólnie z Izabellą Main] Migranci edukacyjni. Źródło dochodu czy pełnoprawni mieszkańcy miasta?, w: Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, red. N. Bloch, I. Main, K. Sydow, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2015, s. 101-125.
 
[wspólnie z Natalią Bloch, Izabellą Main] [Red.] Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2015, ss. 189.
 
O meandrach zalożeń i realizacji inicjatyw na rzecz imigrantów. Na przykładzie projektu AMIGA, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” R. 41: 2015, z. 2(156), s. 181-196.
 
Od działań postulowanych do praktykowanych. Przygotowanie i realizacja projektu AMIGA, w: Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, red. N. Bloch, I. Main, K. Sydow, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2015, s. 17-24.
 
Poznań: Expert groups, w: AMIGA actions, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 74-80.
 
Poznań: International university graduates a nd students, w: Local peculiarities, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 41-47.
 
Poznań: Polish language courses, w: AMIGA actions, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 128-131.
 
Poznań: Positive image, w: AMIGA actions, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 138-140.
 
Poznań: Website and Facebook page, w: AMIGA actions, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 127-128.
 
[wspólnie z Ulrike Schulz, Magdaleną Ziolek-Skrzypczak] Summary of AMIGA activities, w: AMIGA actions, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 157-158.
 
[wspólnie z Andrea Barboni, Ulrike Schulz] Transnational cooperation, w: AMIGA actions, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 69-73.
 
[wspólnie z Ulrike Schulz, Magdaleną Ziolek-Skrzypczak] [Red.] AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, ss. 188.
 
[wspólnie z Natalią Bloch, Izabellą Main] Wstęp, w: Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, red. N. Bloch, I. Main, K. Sydow, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2015, s. 7-15.
 
 
Toczek, Sławomir
 
2016
 
Cechy małych obiektów architektury sakralnej na przykładzie analizy porównawczej kaszubskich i sądeckich zespołów krajobrazowych, s.155-166=The features of small sacred architecture based on a comparative analysis of the Kashubian and Sącz landscapes, s. 169-179, w: Mała architektura sakralna Kaszub. Perspektywa antropologiczna=The Small Sacred Architecture of Kashubia. An Anthropological Perspective, red. K. Marciniak, Gdańsk: Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2016.
 
2015
 
[Smak pamięci. Tradycje kulinarne Łomnicy-Zdroju], w:  Smak pamięci. Tradycje kulinarne Łomnicy-Zdroju, red. K. Marciniak, Łomnica-Zdrój: Przestrzeń Wyobrażona Anna Pospieszna, 2015, s.4-9, 11-14, 16-20, 23-25, 28-30.
 
Nieformalna edukacja osób dorosłych w kontekście pracy z pamięcią lokalną na obszarach wiejskich, w: Edukacja obywatelska dorosłych a społeczeństwo obywatelskie, red. D. Gierszewski, H.A. Kretek, Racibórz: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu 2015, s. 308-317.
 
Wykorzystanie lokalnych zasobów społeczno-kulturowych przy planowaniu zajęć edukacyjnych, czyli: co jelenie mają wspólnego z kuchnią góralską, w: Pamięć historyczna w nieformalnej edukacji dorosłych, red. K. Marciniak, Poznań: Wydawnictwo Przestrzeń Wyobrażona, 2015, s. 50-69.
 
2012
 
Góralszczyzna wynaleziona w dolinie rzeki Poprad: pomiędzy wynalazczością a etnograficzną rzeczywistością, w: Regionalizm i wielokulturowość. Perspektywa etnologii polskiej i słowackiej, red. W. Kuligowski, B. Michalik, PTL. Biblioteka Popularnonaukowa t, 18, Wrocław: PTL, 2012, s. 81-90
 
Pamiętane i zapomniane elementy krajobrazu kulturowego nadpopradzkiej Łemkowszczyzny, „Sensus Historiae” t. 9, 2012, nr 4, s. 69-88
 
 
Tumanowicz, Lucyna
 
2014
 
Międzypokoleniowy przekaz w środowisku wiejskim, w: Międzypokoleniowy transfer wiedzy i doświadczeń w projektach aktywizujących, red. K. Marciniak, Poznań: Wydawnictwo Przestrzeń Wyobrażona, 2014, s. 44-79.
 
2012
 
Społeczno-kulturowe uwarunkowania pojęcia rozwoju i dzieciństwa w kontekście międzynarodowej polityki praw dziecka na rzecz „dzieci ulicy”, w: Rozwój a kultura. Perspektywy poznawcze i praktyczne, red. R. Vorbrich, PTL. Prace Etnologiczne t. 26, Wrocław: PTL, 2012, s. 65-75
 
 
Turowska, Aleksandra
 
2015
 
The case of the former Tempelhof Airport in the context of current urban studies, w: Sterile and isolated? An anthropology today in Hungary and Poland, red. W. Kuligowski, R. Papp, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 17, Poznań-Wielichowo: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Wydawnictwo TIPI, 2015, s. 163-178.
 
[wspólnie z Martą Rudnicką] Warta wraca do miasta – tereny nadrzeczne w Poznaniu w obliczu rewitalizacji, „Przegląd Wielkopolski”, R. 29: 2015, nr 2(108), s. 4-11.
 
 
Wachowicz, Ludwig
 
2015
 
Pojęcie grupy oraz procesy grupowe jako podstawowe definicje podczas pracy z grupą. Refleksje z przeprowadzonych warsztatów w Łomnicy-Zdroju w ramach projektu KC-MEM, w: Pamięć historyczna w nieformalnej edukacji dorosłych, red. K. Marciniak, Poznań: Wydawnictwo Przestrzeń Wyobrażona, 2015, s. 40-49.
 
Przekaz międzypokoleniowy oraz aktywizacja seniorów w przestrzeni miejskiej (na przykładzie dużych miast w województwie wielkopolskim), w: Edukacja obywatelska dorosłych a społeczeństwo obywatelskie, red. D. Gierszewski, H.A. Kretek, Racibórz: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu 2015, s. 300-307.
 
2014
 
Przekaz międzypokoleniowy oraz aktywizacja seniorów w przestrzeni miejskiej (na przykładzie Poznania, Konina oraz Piły), w: Międzypokoleniowy transfer wiedzy i doświadczeń w projektach aktywizujących, red. K. Marciniak, Poznań: Wydawnictwo Przestrzeń Wyobrażona, 2014, s. 116-139.
 
 
Wenska, Izabella
 
2015
 
Kompetencje kluczowe i uczenie się osób dorosłych. Doświadczenia z warsztatów w ramach projektu KC-MEM w Łomnicy-Zdroju, w: Pamięć historyczna w nieformalnej edukacji dorosłych, red. K. Marciniak, Poznań: Wydawnictwo Przestrzeń Wyobrażona, 2015, s. 26-39.
 
„Żywa etnografia” a edukacja – odtwarzanie dawnych tradycji i rzemiosł jako forma edukacji dorosłych, w: Edukacja obywatelska dorosłych a społeczeństwo obywatelskie, red. D. Gierszewski, H.A. Kretek, Racibórz: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu 2015, s. 202-208.
 
2012
 
Bliski za życia, obcy po śmierci? Słowiańskie obrzędy ofiarne ku czci zmarłych, w: Obcy, red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Funeralia Lednickie. Spotkanie 14, Poznań: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział w Poznaniu, 2012, s. 79-88
 
 
Wojczak, Tomasz
 
2014
 
„Dialog mistrza Polikarpa ze Śmiercią” a średniowieczna kultura ludowa. Symbolika utworu i jej percepcja, „Studia Staropolskie”. Series Nova 2014, t. 37(93): Widzenie Polikarpa. Średniowieczne rozmowy człowieka ze śmiercią, red. A. Dąbrówka, P. Stępień, s. 113-123.
 
2012
 
Semiologia życia świętej kobiety na przykładzie Jadwigi śląskiej w kazaniu Peregryna z Opola, w: Per mulierem… Kobieta w dawnej Polsce – w średniowieczu i w dobie staropolskiej, red. K. Justyniańska-Chojak, S. Konarska-Zimnicka, Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2011 [druk] 2012, s. 47-52
 
Teatr śmierci w piętnastowiecznej Polsce. O związkach sztuki i społeczeństwa na przykładzie Dialogu Mistrza Polikarpa ze Śmiercią i przekazu wrocławskiego Skargi Umierającego, w: Sztuka i jej społeczne konteksty, red. Dorota Dolata, Karolina Kizińska, Lublin: Koło Naukowe Kulturoznawców, Instytut Kulturoznawstwa UAM, 2012, s. 139-145, bibl., abstract. ISBN 978-83-932680-1-6
 
2011
 
Gender w badaniach mediewistycznych, w: Płeć w kulturze, red. Katarzyna Miros, Wielichowo: TIPI, 2011, s. 17-24, bibl. ISBN 978-83-62490-05-9
 
Mors et vita. Przekaz religijny ”Rozmowy mistrza Polikarpa ze Śmiercią” i ”Skargi umierającego”, w: Zagadki przeszłości. Historia/nauka/kultura, Wrocław: Studenckie Koło Naukowe Historyków im. K. Małeczyńskiego, s. 149-154. ISBN 978-83-928510-5-9
 
 
Zys, Ewa
 
2012
 
Konferencja „Aktualne otázky etnológie, kulturológie a turizmu II”, Nitra, 23 maja 2102, „Lud” t. 96, 2012, s. 370-371
 
[rec.] Piotr Roszak (red.), Camino de Santiago – nie tylko droga. Historia i współczesność Szlaku św. Jakuba, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2011, s. 371. – „Lud” t. 96, 2012, s. 314-317

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne