profesor nadzwyczajny

Penkala Gawecka CV

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokój: 2.6
Dyżur: (semestr letni 2016/2017)

 

poniedziałek - 12:00 - 12:45

środa - 12:00 - 12:45.


 
tel: +48 61 829 13 64
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
urlop: 

 


Ogłoszenia dla studentów:
 
 
 

 
 

Zajęcia dydaktyczne 
Antropologia wybranych zjawisk kulturowych: Antropologia medyczna (zima 2013/2014)
Antropologia pokrewieństwa
Etnologia Azji Środkowej
Kultura a pokrewieństwo i organizacja społeczna
Laboratorium dyplomowe
Laboratorium metodyczne
Medycyna azjatycka
Medycyna komplementarna i alternatywna w Polsce i na świecie (lato 2010/2011)
Pokrewieństwo, małżeństwo i rodzina we współczesnym świecie
Pokrewieństwo – natura czy kultura?
Problemy antropologii medycznej
Rodzina, lineaż, ród, plemię. Pokrewieństwo a organizacja społeczna
Seminarium magisterskie
Szamanizm i uzdrawianie duchowe w Azji Środkowej (zima 2010/2011)
Szamanizm na Syberii i Azji Środkowej
Wprowadzenie do etnologii i antropologii kulturowej (zima 2013/2014)
Wykład monograficzny: Islam a leczenie i uzdrawianie w Azji Środkowej

Introduction to medical anthropology (AMU-PIE)
 
 
Zainteresowania badawcze

Antropologia medyczna: zagadnienia teoretyczne i metodologiczne; geneza i rozwój antropologii medycznej i etnomedycyny; interdyscyplinarne powiązania antropologii medycznej; psychiatria transkulturowa; polskie badania etnologiczne nad medycyną ludową i komplementarną, pluralizm medyczny; globalizacja i glokalizacja medycyny azjatyckiej w Europie i USA; medycyna komplementarna i alternatywna w Polsce i w świecie; społ.-kult. konsekwencje rozwoju genetyki i biotechnologii.

Etnologia i antropologia Azji Środkowej: szczególnie Kazachstan, Kirgistan, Afganistan. Islam w Azji Środkowej; szamanizm i uzdrawianie duchowe, jego związki z islamem; medycyna tradycyjna; pluralizm medyczny; rola kobiet w medycynie tradycyjnej i komplementarnej oraz w życiu religijnym; rodzina i pokrewieństwo a medycyna; obrzędowość.

Antropologia pokrewieństwa: zagadnienia teoretyczne, historia badań nad pokrewieństwem i współczesne kierunki badań, pokrewieństwo, małżeństwo i rodzina we współczesnym świecie, nowoczesne biotechnologie a problemy pokrewieństwa i rodziny.

 
 
 
Udział w grantach i projektach badawczych

Tytuł: „Cultural Contexts of Health and Well-Being”
Projekt międzynarodowy realizowany przez World Health Organization, Regional Office for Europe
http://www.euro.who.int/en/data-and-evidence/cultural-contexts-of-health
Okres realizacji: 2015-2019
Funkcja: członek grupy eksperckiej
 
 
Udział w zespołowych badaniach i opracowaniu materiałów do Atlasu języka i kultury ludowej Wielkopolski, pod kier. prof. Zenona Sobierajskiego z Zakładu Dialektologii Instytutu Filologii Polskiej i prof. Józefa Burszty z Katedry Etnografii;

Udział w przygotowaniu i prowadzenie badań w ramach etnologicznej wyprawy naukowo-badawczej Katedry Etnografii UAM do Afganistanu (EWA-76);

Uczestnictwo w pracach redakcyjnych (jako z-ca red. naczelnego) nad słownikiem etnologicznym przygotowanym w Pracowni Słownika Etnologicznego pod kierunkiem doc. Zofii Staszczak;

Tytuł: Pluralizm medyczny w społecznościach tubylczych Meksyku. Problemy zdrowia reprodukcyjnego kobiet u Indian Purhépecha
Grantodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Rodzaj grantu: promotorski
Okres realizacji: 2009-2011
Funkcja: kierownik (wyk. mgr Anna H. Wądołowska);

Tytuł: Ziołolecznictwo w medycynie komplementarnej Polonii argentyńskiej z prowincji Misiones. Studium z zakresu etnobotaniki medycznej
Grantodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Rodzaj grantu: promotorski
Okres realizacji: 2010-2012
Funkcja: kierownik (wyk. mgr Monika Kujawska)

Tytuł: Zdrowie, choroba i leczenie we współczesnym Kirgistanie. Koncepcje zdrowia i choroby oraz strategie zdrowotne Kirgizów w warunkach miejskiego pluralizmu medycznego
Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki
Rodzaj grantu: własny
Okres realizacji: 2011-2014
Funkcja: kierownik

Tytuł: Rośliny użyteczne medycznie oraz dzikie rośliny jadalne w kulturze Metysów z prowincji Misiones w Argentynie
Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki
Rodzaj grantu: Preludium – Monika Kujawska
Okres trwania: 2014-2017
Funkcja: opiekun naukowy

 

Tytuł: CREACTIVE - Collaborative REsearch on ACute Traumatic brain Injury in intensiVe care medicine in Europe
Grantodawca: European Commission
Rodzaj grantu: Projekt międzynarodowy finansowany przez Wspólnotę Europejską (Siódmy Program Ramowy)
Funkcja: członek Komitetu Ekspertów

 
 
Najważniejsze publikacje


KSIĄŻKI:
 

Medycyna komplementarna w Kazachstanie. Siła tradycji i presja globalizacji, Seria Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 23, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006.

Medycyna tradycyjna w Afganistanie i jej przeobrażenia, Prace Etnologiczne t. 12, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1988.

ARTYKUŁY:

Risky Encounters with Doctors? Medical Diversity and Health-related Strategies of the Inhabitants of Bishkek, Kyrgyzstan, “Anthropology and Medicine” 23: 2, 2016, s. 135-154.
 
The Way of the Shaman and the Revival of Spiritual Healing in Post-Soviet Kazakhstan and
Kyrgyzstan, „Shaman. Journal of the International Society for Shamanistic Research” 22: 1-2, 2014, s. 35-59.

Mentally Ill or Chosen by Spirits? ’Shamanic Illness’ and the Revival of Kazakh Traditional Medicine in Post-Soviet Kazakhstan, “Central Asian Survey” 32: 1, 2013, s. 37-51.

„Maladies populaires” et médicine complémentaire en Cachoubie, “Ethnologie française” 40: 2, 2010, 295-304.

Antropologia medyczna dzisiaj: kontynuacje, nowe nurty, perspektywy badawcze, w: Socjologia i antropologia medycyny w działaniu, red. W. Piątkowski, B. Płonka-Syroka, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2008 s. 219-241.

Korean Medicine in Kazakhstan: Ideas, Practices and Patients, "Anthropology and Medicine" 9: 3, 2002, s. 315-336.

Wybrańcy duchów, czyli jak zostać szamanem. Na przykładzie ujgurskiej szamanki z Kazachstanu, "Lud" 85, 2001, s. 153-191.

Medycyna ludowa i komplementarna w polskich badaniach etnologicznych, "Lud" 78, 1995, s. 169-191.

Medical Pluralism in Afghanistan: Conflict Between, Coexistence or Integration of Various Medical Systems?, w: Poland at the 12th Congress of Anthropological and Ethnological Sciences, ed. S. Szynkiewicz, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988, s. 235-247.

Antropologia medyczna i etnomedycyna. Rozwój, stan badań, perspektywy, "Lud" 67, 1983, s. 9-37.

"Hot" and "Cold" in the Traditional Medicine in Afghanistan, "Ethnomedizin" 6: 1-4, 1980, s. 201-228.
 
 
Przynależność do towarzystw naukowych i innych stowarzyszeń

Polskie:
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze,
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Międzynarodowe:
European Association of Social Anthropologists (EASA).
Arbeitsgemeinschaft Ethnomedizin (AGEM)
European Society for Central Asian Studies (ESCAS)

 
 
 
 
Praca doktorska

Tytuł: Medycyna tradycyjna w Afganistanie i jej przeobrażenia
Rok obrony: 1986
Promotor: Prof. Zbigniew Jasiewicz
Recenzenci: Prof. prof. Józef Burszta, Magdalena Sokołowska
 
 
 
Praca habilitacyjna

Tytuł rozprawy habilitacyjnej: Medycyna komplementarna w Kazachstanie. Siła tradycji i presja globalizacji
Rok kolokwium: 2007
Recenzenci: Prof. prof. Anna Firkowska-Mankiewicz, Zbigniew Jasiewicz, Adam Paluch, Sławoj Szynkiewicz
 
 
 
Obecnie pełnione funkcje

W IEiAK i UAM:
Członek Centrum Badań Środkowoazjatyckich UAM

Poza UAM:
Członek Advisory Board czasopisma „Curare. Journal of Medical Anthropology” od 2012
Członek Komitetu Nauk Etnologicznych PAN w kadencji 2015-2018
Członek Komisji do Badania Wschodu Komitetu Nauk Etnologicznych PAN
 
 
 
Nagrody, wyróżnienia, honorowe członkostwa
 
Złoty medal: “Za długoletnią służbę” – 2016
 
3-krotnie – nagroda zespołowa II stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych;

nagroda indywidualna III stopnia Ministra Edukacji Narodowej za książkę Medycyna tradycyjna w Afganistanie i jej przeobrażenia;

3-krotnie – nagroda Rektora UAM za osiągnięcia naukowe i naukowo-badawcze;

nagroda II stopnia Rektora UAM za działalność naukową – za książkę Medycyna komplementarna w Kazachstanie. Siła tradycji i presja globalizacji
 

Inne


 

 
 

W latach 2007-2016 - redaktor naczelna czasopisma "Lud".

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne